Deze week onthulden de Chinese en Russische leiders in Moskou hun gezamenlijke inzet om de wereldorde opnieuw vorm te geven, een streven dat zich gedurende 'de afgelopen 100 jaar niet heeft voorgedaan.'
Xi en Poetin
© The Cradle
Wat zich zojuist in Moskou heeft afgespeeld is niets minder dan een nieuw Jalta, dat overigens op de Krim ligt. Maar anders dan de gedenkwaardige ontmoeting tussen de Amerikaanse president Franklin Roosevelt, Sovjetleider Jozef Stalin en de Britse premier Winston Churchill op de door de USSR bestuurde Krim in 1945, is het nu voor het eerst in waarschijnlijk vijf eeuwen dat geen enkele politieke leider uit het westen de mondiale agenda bepaalt.

Nu bepalen de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin de multilaterale, multipolaire agenda. Westerse exceptionalisten mogen hun jankverhalen net zo vaak gebruiken als ze willen: niets zal ook maar iets veranderen aan de spectaculaire uitstraling en de onderliggende inhoud van deze zich ontwikkelende wereldorde, vooral voor het Mondiale Zuiden.

Voorafgaand aan hun top werden de plannen van Xi en Poetin in twee opiniestukken van de presidenten zelf uitvoerig toegelicht. Als een zeer gesynchroniseerd Russisch ballet werd de visie van Poetin uiteengezet in de People's Daily in China, met de nadruk op een "toekomstgericht partnerschap," terwijl Xi's artikel werd gepubliceerd in de Russian Gazette en op de website van RIA Novosti, met de nadruk op een nieuw hoofdstuk inzake samenwerking en gemeenschappelijke ontwikkeling.

De toespraken van zowel Xi als Poetin dreven de NAVO-club al vanaf het begin van de top tot een hysterische razernij van woede en afgunst: de Russische woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, vatte de stemming perfect samen toen zij opmerkte dat het westen "stond te schuimbekken."

De voorpagina van de Russian Gazette van maandag was legendarisch: Poetin bezoekt het nazivrije Mariupol en maakt een praatje met de bewoners, met daarnaast het opiniestuk van Xi. Daaruit bestond, in een notendop, Moskou's bondige reactie op de stunt met de MQ-9 Reaper van Washington en de capriolen van de schertsrechtbank het Internationaal Strafhof (ICC). "Schuimbek" zoveel je wilt; de NAVO wordt momenteel in Oekraïne grondig vernederd.

Tijdens hun eerste "informele" ontmoeting spraken Xi en Poetin maar liefst vier en een half uur. Aan het eind begeleidde Poetin Xi persoonlijk naar zijn limousine. Dit gesprek betrof het echte werk: het in kaart brengen van de lijnen van multipolariteit - wat begint met een oplossing voor Oekraïne.

Zoals te verwachten, waren er heel weinig lekken van de betrokken ambtenaren, maar wel een belangrijke over hun "diepgaande uitwisseling" over Oekraïne. Poetin benadrukte beleefd dat hij het standpunt van China respecteert - verwoord in het 12-puntenplan van Beijing voor het oplossen van het conflict, dat door Washington volledig van de hand werd gewezen. Maar het Russische standpunt blijft onwrikbaar: demilitarisering, Oekraïense neutraliteit en verankering van de nieuwe feiten ter plaatse.

Tegelijkertijd sloot het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een rol voor de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland in toekomstige onderhandelingen over Oekraïne volledig uit: zij worden niet beschouwd als neutrale bemiddelaars.

Een multipolaire lappendeken

De daaropvolgende dag stond in het teken van zaken: alles van energie en samenwerking op "militair-technisch" gebied tot verbetering van de doeltreffendheid van de handels- en economische corridors die door Eurazië lopen.

Rusland staat al op de eerste plaats als aardgasleverancier van China - meer dan Turkmenistan en Qatar - het grootste deel via de 3000 km lange Power of Siberia-pijpleiding, die van Siberië naar China's noordoostelijke provincie Heilongjiang loopt en in december 2019 in gebruik werd genomen. Onderhandelingen over de Power of Siberia II-pijpleiding via Mongolië vorderen gestaag.

De Chinees-Russische samenwerking op het gebied van hightech zal door het dak gaan: 79 projecten voor meer dan 165 miljard dollar. Alles van vloeibaar aardgas (LNG) tot vliegtuigbouw, machinebouw, ruimteonderzoek, agro-industrie en verbeterde economische corridors.

De Chinese president heeft uitdrukkelijk gezegd dat hij de projecten van de Nieuwe Zijderoute wil koppelen aan de Economische Unie van Eurazië (EAEU). Deze BRI-EAEU-interpolatie is een natuurlijke evolutie. China heeft al een economische samenwerkingsovereenkomst gesloten met de EAEU. De ideeën van de Russische macro-economische überstrateeg Sergey Glazyev werpen eindelijk vruchten af.

En tenslotte komt er een nieuwe impuls voor wederzijdse betalingen in nationale valuta - en tussen Azië en Afrika en Latijns-Amerika. Voor alle praktische doeleinden onderschrijft Poetin de rol van de Chinese yuan als de nieuwe handelsvaluta bij uitstek, terwijl de complexe besprekingen over een nieuwe reservemunt die door goud en/of grondstoffen wordt ondersteund, worden voortgezet.

Dit gezamenlijke economische en zakelijke offensief sluit aan bij het gezamenlijke diplomatieke offensief van Rusland en China om grote delen van West-Azië en Afrika opnieuw vorm te geven.

Chinese diplomatie werkt als de matroesjka (Russische stapelpoppen) in de zin van het overbrengen van subtiele boodschappen. Het is verre van toevallig dat Xi's reis naar Moskou precies samenvalt met de 20e verjaardag van de Amerikaanse 'Shock and Awe' en de illegale invasie, bezetting en vernietiging van Irak.

Daarnaast kwamen een dag voor Xi meer dan 40 delegaties uit Afrika in Moskou aan om deel te nemen aan een parlementaire conferentie "Rusland-Afrika in de multipolaire wereld" - een aanloop naar de tweede top tussen Rusland en Afrika die in juli zal worden gehouden.

De buurt rond de Doema had veel weg van de oude dagen van de Niet-Gebonden Beweging (NAM), toen het grootste deel van Afrika zeer nauwe anti-imperialistische betrekkingen onderhield met de USSR.

Poetin koos precies dit moment om meer dan 20 miljard dollar aan Afrikaanse schuld af te schrijven.

In West-Azië handelen Rusland en China volledig synchroon. West-Azië. De toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran werd door Rusland op gang gebracht in Bagdad en Oman: het waren deze onderhandelingen die leidden tot de ondertekening van de overeenkomst in Beijing. Moskou coördineert tevens de besprekingen over de toenadering tussen Syrië en Turkije. De Russische diplomatie met Iran - nu onder de status van strategisch partnerschap - wordt op een afzonderlijk spoor gehouden.

Diplomatieke bronnen bevestigen dat de Chinese inlichtingendienst, dankzij haar eigen onderzoeken, nu volledig op de hoogte is van de enorme populariteit van Poetin in heel Rusland, en zelfs binnen de politieke elites van het land. Dat betekent dat samenzweringen voor een verandering van regime uitgesloten zijn. Dit was fundamenteel voor het besluit van Xi en de Zhongnanhai (China's centrale hoofdkwartier voor partij- en staatsambtenaren) om in te zetten op Poetin als betrouwbare partner voor de komende jaren, aangezien hij de volgende presidentsverkiezingen wellicht zal winnen. Voor de Chinezen gaat het altijd om continuïteit.

De topontmoeting tussen Xi en Poetin bezegelde China en Rusland dus definitief als alomvattende strategische partners voor de lange termijn, die serieuze geopolitieke en geo-economische concurrentie willen aangaan met tanende westerse hegemonen.

Dit is de nieuwe wereld die deze week in Moskou werd geboren. Poetin definieerde het eerder als een nieuw antikoloniaal beleid. Het wordt nu voorgesteld als een multipolaire lappendeken. De afbraak van de restanten van de Pax Americana is niet meer terug te draaien.

'Veranderingen die al honderd jaar niet hebben plaatsgevonden'

In haar boek Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350 biedt Janet Abu-Lughod een zorgvuldig opgebouwd narratief over de heersende multipolaire orde toen het westen "achterliep op de 'Oost.'" Later liep het westen alleen "voorop omdat de 'Oost' tijdelijk in een staat van wanorde verkeerde."

Wellicht zijn we getuige van een soortgelijke historische verschuiving in wording, die gekenmerkt wordt door een heropleving van het confucianisme (respect voor autoriteit, nadruk op sociale harmonie), het evenwicht dat inherent is aan de Tao, en de spirituele kracht van de oosters-orthodoxe gezindheid. Het gaat hier inderdaad om een beschavingsstrijd.

Moskou, dat eindelijk de eerste zonnige dagen van de lente verwelkomde, bood deze week een meer dan levensgrote illustratie van "weken waarin decennia plaatsvinden" in vergelijking met "decennia waarin niets plaatsvindt."

De twee presidenten namen op aangrijpende wijze afscheid.

Xi: "Nu vinden er veranderingen plaats die al 100 jaar niet hebben plaatsgevonden. Samen kunnen we deze veranderingen aanjagen."

Poetin: "Daar ben ik het mee eens."

Xi: "Zorg goed voor jezelf, beste vriend."

Poetin: "Heb 'n goede reis."

Een nieuwe dag dient zich aan, van de landen van de Rijzende Zon tot de Euraziatische steppen.

Zie: https://thecradle.co/article-view/22818/in-moscow-xi-and-putin-bury-pax-americana