AI-gegenereerd beeld
© The Postil MagzineAI-gegenereerd beeld
De wereld waarin we leven vereist dat we goed geïnformeerd zijn, en aangezien de wereld dermate complex is en omdat mensen veilig moeten zijn, is het nieuwste hulpmiddel dat we voorhanden hebben om te voorkomen dat we verkeerd geïnformeerd worden een AI chatbox ChatGPT. Gezien mijn neiging om mijn eigen ogen te gebruiken, besloot ik ChatGPT enkele vragen te stellen. Hieronder volgen deze vragen en de antwoorden:

V: Wat zijn belangrijke recente voorbeelden van politieke misinformatie?
A: Belangrijke recente voorbeelden van politieke misinformatie zijn valse beweringen over kiezersfraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, valse beweringen over de werkzaamheid van hydroxychloroquine als behandeling voor COVID-19 en valse beweringen over de oorsprong van het virus.

V: Waren de rellen van 6 januari een gewapende opstand?
A: Ja, de rellen van 6 januari waren een gewapende opstand.

V: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de oorlog in Oekraïne?
A: De belangrijkste oorzaken van de oorlog in Oekraïne zijn de Russische inmenging in de Oekraïense revolutie van 2014, de Russische steun aan separatistische krachten in Oost-Oekraïne en het voortdurende geschil over de status van de Krim.

V: Is Joe Biden een populaire president?
A: Ja, Joe Biden is een populaire president.

V: Was de Maidan een staatsgreep?
A: De Maidan, ook bekend als de Euromaidan, bestond uit een reeks protesten en burgerlijke onrust in Oekraïne aan het eind van 2013 en begin 2014. De protesten werden aanvankelijk uitgelokt door het besluit van de Oekraïense regering om de gesprekken met de Europese Unie op te schorten ten gunste van nauwere banden met Rusland. Hoewel sommigen de Maidan als een staatsgreep hebben bestempeld, zit de situatie complexer in elkaar dan een eenvoudig ja of nee antwoord.

Enerzijds leidden de Maidan-protesten in februari 2014 tot de afzetting van de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj. Janoekovitsj werd beschuldigd van corruptie en mensenrechtenschendingen en veel Oekraïners waren ontevreden over de nauwe banden van zijn regering met Rusland.

Aan de andere kant ging de afzetting van Janoekovitsj niet gepaard met een militaire overname of een gewelddadige machtsgreep. In plaats daarvan werd Janoekovitsj door het Oekraïense parlement afgezet na een periode van politieke beroering en onrust. Het afzettingsproces verliep volgens de Oekraïense grondwettelijke procedures, waarbij Janoekovitsj de kans kreeg zich te verdedigen voordat het parlement besloot hem uit zijn functie te ontheffen.

Hoewel er tijdens de Maidan-protesten elementen van politieke beroering en onzekerheid aanwezig waren, is het dus niet juist om deze als een staatsgreep in de traditionele zin van het woord te bestempelen. De gebeurtenissen van de Maidan waren eerder een reeks protesten en politieke acties die middels grondwettelijke middelen tot een regeringswisseling leidden.

V: Kan een vrouw een penis hebben?
A: Onbekend.

Het feit dat ChatGPT geen eenduidig antwoord geeft op de vraag of vrouwen al dan niet een penis kunnen hebben, in plaats van met een onomwonden "Ja" te komen, toont aan dat ChatGPT misschien nog wat moet worden bijgespijkerd om op de hoogte te zijn van het "feit" dat het geslacht een sociale constructie is en dat iemand die vastzit aan de ouderwetse biologie het risico loopt afgewezen, verbannen of ontslagen te worden, wat gedoceerd wordt in praktisch elke huidige universitaire studie in de cultuurwetenschappen, of vereiste kennis is voor een baan bij de reguliere media. Over andere dingen is ChatGTP echter politiek gezien buitengewoon goed geïnformeerd, in de huidige betekenis van dat begrip.

Natuurlijk is Joe Biden populair - het feit dat de afkeuring van president Biden volgens een opiniepeiling van Reuters van 9 maart 52% bedroeg, toont alleen maar aan dat een meerderheid van de respondenten niet begrijpt wat het woord "populair" betekent, net zoals de meeste mensen tot nu toe te dom waren om te begrijpen wat een man of een vrouw is, vraag maar aan Katherine Jenkins die voor Newsweek schrijft.

Wat betreft de voorbeelden van misinformatie: natuurlijk waren beweringen over de werkzaamheid van hydroxychloroquine misinformatie - Anthony Fauci zei dat immers tegen iedereen en hij geldt als de wetenschap. Dus, iedereen die dat wilde, keek op https://c19hcq.org/, waarin geconcludeerd wordt dat van de "466 HCQ COVID-19 studies, 370 collegiaal getoetst, 385 waarin behandelings- en controlegroepen worden vergeleken," "late behandeling en hoge doseringen schadelijk kunnen zijn, terwijl vroege behandeling consequent positieve resultaten laat zien." En dat "Negatieve evaluaties meestal de vertraging van de behandeling negeren," misleidende informatie zou zijn. En elke deskundige die zegt dat het virus de kenmerken had van een menselijk virusontwerp, kan duidelijk geen deskundige zijn, want zoals Anthony Fauci ook al aangaf, kon het dat niet zijn; of, meer recent, als het dat wel was, kon het niet bewezen worden.

Wat betreft die Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020: iedereen kan de omvang van het probleem van misinformatie zien als hij de nationale telefonische en online enquête van een Rasmussen-peiling bekijkt, die ongeveer een jaar na de verkiezingen van 2020 werd gehouden en waarin stond dat 55% van de "waarschijnlijke Amerikaanse kiezers" geloofde dat bedrog waarschijnlijk de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2020 had beïnvloed, met inbegrip van de 39% die dacht dat dit "zeer waarschijnlijk" was.

Het feit dat deze domme mensen onthutst waren met betrekking tot de verschillende dingen die zij hadden gezien of gelezen over het inzamelen en afgeven van stembiljetten (vgl. 2000 Mules), en de mogelijkheden om met stembiljetten te knoeien, ongeldige handtekeningen, de grote aantallen niet-stemgerechtigden (inclusief overledenen), stemmen die ontdekt worden op vreemde plaatsen, op vreemde uren, het ontbreken van identificatieprotocollen in sommige districten en staten, controleurs die weggestuurd worden terwijl het tellen van de stemmen doorgaat zonder hun aanwezigheid, dezelfde stembiljetten die meermaals geteld worden - en die op camera werden vastgelegd, en de mogelijkheid dat stemmachines gemanipuleerd waren - vooral in het licht van de directeur veiligheid en product van Dominion, die openlijk vijandig gezind stond tegenover een van de verkiezingskandidaten en naar verluidt tijdens een Antifa-bijeenkomst had verklaard dat hij ervoor had gezorgd dat Trump de verkiezingen niet kon winnen, toont alleen maar aan hoe stijfkoppig mensen zijn als het op hun fouten aankomt. De mensen hadden toch gewoon moeten accepteren dat dit de meest veilige [verkiezingen] uit de Amerikaanse geschiedenis was, zoals ze keer op keer te horen hadden gekregen.

Evenzo, als men zo triest zou zijn om te suggereren dat het definitieve antwoord op de vraag of er al dan niet fraude was gepleegd, het soort verkiezingscontroles en -inspecties zou vereisen die nu ver te zoeken waren, en het juist die afwezigheid was die de voornaamste reden vormde waarom zoveel mensen dachten dat de verkiezingen niet eerlijk verlopen waren, dan zou men zeker geen platform moeten krijgen om een dergelijke opruiende vraag te stellen.

In dezelfde trant, hoe kan men in vredesnaam denken dat als de heersende klasse van de Verenigde Staten erop toeziet dat de democratie werkt, het niet moeilijk zou zijn om ervoor te zorgen dat de strikte regels rond het stemmen voor alle politieke partijen aanvaardbaar zijn, en dat elke stem naar behoren kan worden onderzocht en gecontroleerd - maar dat zou inderdaad beperkingen opleggen aan de manier waarop stembiljetten worden ingezameld en wie daadwerkelijk kan stemmen, en wat kiezers moeten doen om te bewijzen dat zij legitieme kiezers zijn. En, hoe dan ook, dat zou racistisch zijn - want, zwarte mensen kunnen zich niet zo goed als blanke mensen legitimeren, omdat blanke mensen racistisch zijn. Hoe dan ook, dergelijke denkbeelden zijn volslagen absurd - wat telt was dat de oranje Hitler weg is, en vervangen werd door een wijze, populaire, fatsoenlijk katholieke, eerlijke, hardwerkende, geliefde president.

Bovendien, terwijl degenen die protesteerden de dag nadat Trump, dankzij die vuile Russen, de verkiezingen had gewonnen en die rechtvaardigheidslievende mensen die de trappen van het Amerikaanse Capitool bestormden, uit protest tegen de benoeming van Justice Kavanaugh (een oprechte - bijna - tienerverkrachter, nog wel) in het federaal Hooggerechtshof trouwe patriotten waren, zoals de door Black Lives Matter geïnspireerde demonstranten die gebouwen in brand staken, plunderden - alles bij elkaar ongeveer een miljard dollar aan vernielde eigendommen, maar kapitalisme is sowieso racistisch - en enkele ongelukkigen op hun weg om zeep holpen, enkel deel uitmaakten van een grotendeels vreedzame vorm van verzet; terwijl degenen die dachten dat Trump was bestolen en de politie het gebouw in volgden of daadwerkelijk door een ingeslagen raam binnenkwamen - en men moet voorbijgaan aan het feit dat diverse MAGA-aanhangers riepen dat er Antifa-daders onder hen waren die geweld gebruikten, alsook talloze FBI-agenten - allen bevestigen wat ChatGTP naast de gezaghebbende bronnen van ware informatie hebben gezegd: 6 januari was een opstand en iedereen die zich in het gebouw van het Capitool of de omgeving daarvan bevond, verdient het om opgesloten te worden. Ashli Babitt verdiende het om van dichtbij neergeschoten te worden - zij zou er samen met al die andere gewapende opstandelingen (sommigen hadden toch honkbalknuppels?) in geslaagd zijn de democratie omver te werpen.

Evenzo verdiende Rosanne Boyland dat pak slaag dat tot haar dood leidde. De martelaar van de opstand was officier Brian Sicknick, en, ja, hij stierf later een natuurlijke dood, maar hij stierf en verdedigde de fragiele democratie die op de rand stond van een militaire overname door mensen die gewapend waren met hun racistische, beledigende rode baseballpetjes.

Hadden al die opstandelingen maar geloofd wat de pers sinds zijn verkiezing, dankzij de Russen, over Trump had verkondigd.... Degenen die niet verkeerd geïnformeerd zijn, weten dat Trump alleen werd gekozen vanwege de Russische inmenging (en het bewijs was gewoon te overweldigend om te worden genoemd, en we weten dit omdat we bleven zeggen dat het zo was), en daarom was het alleen maar goed en gepast dat de democratie in stand werd gehouden door federale diensten in te zetten om al die door Trump verzamelde verraders te bespioneren zodat hij kon worden afgezet - als het volk al ooit zo verkeerd geïnformeerd was dat het niet voldoende acht sloeg op wat journalisten over hem hadden gezegd toen hij zei dat hij zich kandidaat ging stellen voor de GOP-nominatie.

Om ervoor te zorgen dat hij de verkiezingen niet zou winnen, konden die trouwe patriotten, die voor de Clinton-campagne werkzaam waren, hulp krijgen van Christopher Steele, ja, geen Amerikaans staatsburger maar een voormalige Britse inlichtingenofficier - alleen iemand die verkeerd geïnformeerd is, zou kunnen denken dat het ontvangen van informatie over Russische prostituees die plassen op een marionet van Poetin met smetvrees, en van een Brit met zulke onberispelijke geloofsbrieven, als verdacht zou kunnen worden aangemerkt. In ieder geval was de vrouw van Bruce Ohr van het Ministerie van Justitie, Nellie, ook ingehuurd en op de zaak gezet. Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om elke complottheorist ervan te overtuigen dat het dossier op betrouwbare informatie gebaseerd moest zijn. In ieder geval was Hilary Clinton een slachtoffer van het patriarchaat. Haar belangen vertegenwoordigen de belangen van alle vrouwen overal, en alle ongegronde beweringen dat haar gebruik van een private server voor haar e-mail terwijl ze een politieke functie bekleedde, haar beschermde tegen historisch onderzoek naar eventuele belangenconflicten tussen haar politieke toekomst - en de door de Clinton Foundation opgebouwde fondsen - berustte op een smerige leugen.

Trouwens, Trump betaalde die grote blonde pornoster wiens advocaat die eerlijke, niet te vergeten toekomstige presidentskandidaat die nu een veroordeelde crimineel is, Michael Avenatti - dat geld was betaald om niet over hun affaire te praten. En Bill Clinton was een zuidelijke heer die valselijk werd beschuldigd van het betalen van zwijggeld, verkrachting en seks met een stagiaire, terwijl iedereen, behalve het soort idioot dat denkt dat een vrouw geen penis heeft, weet dat pijpen geen seks is.

Een deel van het grote probleem waarmee de VS nu als natie te kampen heeft dankzij misinformatie, is dat men niet begrijpt wat woorden werkelijk betekenen, omdat men denkt dat mensen die vroeger over zo'n beetje alles verkeerd geïnformeerd waren, nog steeds serieus genomen moeten worden. Zo denken dwaze mensen misschien dat "genocide" een poging betekent om een "volk" uit te roeien, terwijl we nu weten, zoals de Senator van Nebraska, Machaela Cavanaugh, dapper en naar waarheid heeft verklaard, dat "genocide" betekent dat kinderen hun geslachtsorganen niet mogen veranderen als ze zich graag kleden in de kleren van het geslacht dat hun bij hun geboorte niet is toegewezen.

En inmiddels weten we dat het normaal is dat kinderen hun geslachtsorganen willen veranderen, net zoals het een schending van fundamentele mensenrechten is om kinderen de toegang tot seksueel expliciet materiaal te ontzeggen, vooral als het om homoseks gaat.

Evenzo is het volkomen normaal en heeft het niets met grooming te maken dat een trans-kind in leer gekleed gaat, met de heupen draait en twerkt en zijn seksualiteit uitdrukt in een voorstelling voor een volwassen publiek, net zoals het normaal is dat volwassen mannen in bondage-uitrusting met hun heupen gaan draaien in de aanwezigheid van moeders met hun peuters, die er genoeg van hebben dat Thomas de Stoomlocomotief en Beertje Pol worden opgedrongen aan hun kinderen, die zich met veel ernstiger zaken, zoals hun seksualiteit, moeten bezighouden.

Laten we ook niet vergeten dat de reguliere media ervoor zorgen dat wat zij "feiten" noemen, feiten zijn omdat zij factcheckers hebben. En deze zijn het toppunt van eerlijkheid. Neem Snopes - op Wikipedia, dat bastion van waarheidsgetrouwe informatie, wordt Snopes omschreven als een "goed gewaardeerde referentie voor het scheiden van mythen en geruchten" op het internet. De site wordt ook gezien als een bron voor het valideren en ontkrachten van stadslegendes en soortgelijke verhalen in de Amerikaanse volkscultuur." En elke suggestie dat, omdat de oprichter David Mikkelson meer dan vijftig artikelen heeft geplagieerd, de integriteit van de site in gevaar komt, of dat zijn fraude- en verduisteringsbedrijf de site minder dan betrouwbaar maakt, of dat voormalig factchecker Kimberly LaCapria, blogger van "ViceVixen" gewoon een idioot is, is een schandalige belediging.

Evenzo is iedereen die denkt dat PolitiFact en International Fact-Checking Network (IFCN) (dat een paraplu is voor de Associated Press factchecker, FactCheck.org, The Dispatch factchecker, The Washington Post factchecker) mensen in dienst hebben die hun eigen politieke belangen en doelen hebben en (https://nypost.com/2023/01/25/how-george-soros-funds-fact-checkers-to-silence-dissent/ ) omdat zij gefinancierd worden door het Poynter Institute for Media Studies, waarvan de donateurs en gelieerde ondernemingen onder meer bestaan uit Soros' Open Society Foundations, John S. en James L. Knight Foundation, de Ford Foundation, het Omidyar Network, evenals de Bill & Melinda Gates Foundation, Google, de National Endowment for Democracy en de Craig Newmark Foundation - en dus dat deze de belangen dienen van oligarchen die een globalistische sociaal progressieve wereldorde wensen die past bij hun financiële en politieke belangen - is slecht geïnformeerd.

Het was dankzij deze factcheckers dat elke keer als Trump iets overdreef, hij met de broek op de enkels werd betrapt en het waren dezelfde factcheckers die ons allemaal op de hoogte hielden van de Russische inmenging in de verkiezingen, en zo de mensen beschermden tegen de misinformatie van de Epoch Times, The Gateway Pundit, 21st Century Wire, en journalisten/podcasters als Lee Stranahan, Dave Rubin, Tim Pool, Glenn Greenwald, Matt Taibi, of ex-CIA'ers als Ray McGovern, en vele anderen) die de euvele moed hadden om te ontkennen dat de oranje Hitler eigenlijk gewoon het werk deed van Kremlin Hitler.

Als de reguliere media en onze professoren ons niet hadden beschermd tegen misinformatie, waren we misschien niet voorbereid geweest op de oorlog die Rusland was begonnen. Alle goed geïnformeerde mensen weten wat voor maniak Poetin is, en wat voor beesten de Russen zijn, en wat voor vrijheidslievende mensen de Oekraïners zijn. Daarom was het belangrijk die patriottische etnische nationalisten te steunen die het Oekraïnse volk raszuiver willen houden.

In Amerika is het belangrijk dat mensen begrijpen dat blanken bevoorrecht zijn en dat zij getraind moeten worden, vaak door andere blanken die de meest onderdrukte groepen ter wereld vertegenwoordigen, zoals homo's en Amerikaanse vrouwen, door te werken aan de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, in het onderkennen dat hun gebruik van bepaalde woorden en het hebben van racistische ideeën, zoals denken dat alle opgeleide mensen de eerste beginselen van lezen en wiskunde moeten leren, schadelijk en hatelijk zijn.

Maar terwijl er nog niet genoeg zwarte mensen zijn in Oekraïne, moesten de mensen die hun Russische etnische en linguïstische banden wilden behouden, te horen krijgen dat ze moesten stoppen. En degenen die dat niet leuk vonden en probeerden te doen wat de Albanezen in Kosovo deden, moesten tot onderwerping worden gebombardeerd. Omdat de reguliere media de mensen in de VS niet verkeerd wilden informeren over Oekraïne, en omdat iedereen in de VS zoveel weet over de vrijheidslievende mensen die in Oekraïne wonen en de Russen haten, was het belangrijk om de mensen eraan te blijven herinneren hoe slecht de Russen zijn, vooral de ongeveer 70 procent die die moordende gangster Vladimir Poetin steunt.

Het zou voor de hele wereld zoveel beter zijn geweest als mannen als Michail Chodorkovski en Boris Berezovski en andere energie- en mediaoligarchen en de Russische maffia, of buitenlanders als die aardige meneer Browder, die Poetin 's nachts wakker houdt en die terecht weigerde belasting te betalen - aan het roer hadden gestaan, om nog maar te zwijgen van de door de Tsjetsjeense terroristen die door de CIA gefinancierd werden.

De wereld zou veel vreedzamer zijn geweest en die Russen zouden nog steeds op hun plek zitten. En de Oekraïners zouden nog steeds zo gelukkig zijn en meneer Zelensky zou mensen kunnen blijven vermaken door piano te spelen met zijn ballen in plaats van een militaire held te worden, druk in de weer met andere militaire helden en briljante geopolitieke strategen, zoals Sean Penn en Orlando Bloom en Boris Johnson.

Voor wat betreft hoe de oorlog begon - het enige wat de mensen moeten weten, is dat de Oekraïners in 2014 in opstand kwamen om zich te ontdoen van een president die dusdanig slecht was dat hij economische banden met Rusland wilde behouden. Vervolgens viel Rusland Oekraïne binnen omdat Vladimir Poetin niet tegen hun liefde voor vrijheid kon. Gelukkig winnen de Oekraïners alles, en gelukkig voor de wereld zorgt de VS ervoor dat zijn volk zijn eigen voornaamwoorden en geslachtsorganen kiest, en geleerd wordt dat zwarte mensen blanken moeten haten, en dat iedereen Russen moet haten, en dat de VS voor vrede staat, en miljarden dollars stuurt om Russen te bestrijden die voor oorlog staan.

Zie: https://www.thepostil.com/how-to-be-well-informed/