Kerkhof in de winter
Nu het aantal dagen met extreem weer de afgelopen jaren wereldwijd is toegenomen als gevolg van de opwarming van de aarde, is het geen verrassing dat er de laatste jaren een stijgende trend wordt waargenomen in het aantal ziekenhuisbezoeken en opnames voor letsel dat door extreme hitte wordt veroorzaakt. Maar kou is verantwoordelijk voor nagenoeg alle temperatuurgerelateerde sterfgevallen, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research.

Volgens de nieuwe studie van onderzoekers van de University of Illinois Chicago, maakten patiënten die stierven ten gevolge van kou 94% van de temperatuurgerelateerde sterfgevallen uit, terwijl onderkoeling de oorzaak vormde van slechts 27% van temperatuurgerelateerde ziekenhuisbezoeken.

"Hoewel het aantal dagen met koud weer de afgelopen decennia is afgenomen, zien we nog steeds meer sterfgevallen door koud weer dan door warm weer," zegt Lee Friedman, universitair hoofddocent milieu- en arbeidsgeneeskunde aan de UIC School of Public Health en auteur van het onderzoek. "Dit is gedeeltelijk te wijten aan het slechtere vermogen van het lichaam om de lichaamstemperatuur te handhaven als onderkoeling optreedt, en omdat er over het algemeen minder dagen met koud weer zijn, hebben mensen geen tijd om aan de kou te wennen als die zeldzamere koude dagen zich voordoen."

Onderkoeling, oftewel een daling van de kerntemperatuur van het lichaam, vereist geen sub-arctische temperaturen. Zelfs licht koele temperaturen kunnen leiden tot onderkoeling, dat wordt gedefinieerd als een daling van de lichaamstemperatuur van de normale 37,06 graden naar 35 graden Celsius. Wanneer dit optreedt, worden de organen en systemen uitgeschakeld in een poging om de hersenen te beschermen. Als het proces eenmaal op gang is gekomen, kan het heel moeilijk zijn om het onder controle te krijgen; mensen die echter vaker aan lagere temperaturen worden blootgesteld, zijn beter in staat om onderkoeling te weerstaan.

"Uit de gegevens die we hebben onderzocht, bleek dat mensen die dakloos waren minder vaak stierven aan temperatuurgerelateerd letsel," aldus Friedman. "Omdat ze meer buiten zijn, zijn ze beter gewend aan zowel hitte als kou."

Hittegerelateerde problemen lossen zichzelf eerder op door naar een koelere plek te gaan of door te hydrateren, aldus Friedman.

De onderzoekers bestudeerden klinische en poliklinische hitte- en kou-gerelateerde kwetsuren waarvoor een ziekenhuisbezoek nodig was in Illinois tussen 2011 en 2018. Ze identificeerden 23.834 kou-gerelateerde gevallen en 24.233 hitte-gerelateerde gevallen. Onder deze patiënten bevonden zich 1.935 sterfgevallen door kou en 70 sterfgevallen door hitte.

Friedman zei dat overheidssystemen die temperatuurgerelateerde sterfgevallen bijhouden, deze sterfgevallen in aanzienlijke mate onderberekenen.

"We constateerden vijf tot tien keer meer temperatuurgerelateerde sterfgevallen door de ziekenhuisgegevens te koppelen aan gegevens van de National Weather Service en medische onderzoeksgegevens," zei hij. "Er sterven veel meer mensen aan temperatuurgerelateerde letsels dan over het algemeen wordt gerapporteerd."

Friedman en zijn collega's kwamen ook tot de conclusie dat de cumulatieve kosten in verband met temperatuurgerelateerde ziekenhuisbezoeken tussen 2011 en 2018 in Illinois zo'n 1 miljard dollar bedroegen.

Volwassenen ouder dan 65 jaar en zwarte mensen hadden bijna twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanwege temperatuurgerelateerde letsels. Personen die een ziekenhuis bezochten vanwege koude temperaturen kampten vaak met meerdere gezondheidsproblemen, waaronder elektrolytenstoornissen, hart- en vaatziekten en nierfalen.

"Momenteel richt de volksgezondheidsgemeenschap zich vrijwel uitsluitend op letsel door hitte. Onze gegevens tonen aan dat er meer bewustzijn en voorlichting nodig is over het risico op letsel door kou, vooral omdat er weliswaar minder, maar wel dagen met strengere kou zijn - waardoor er minder kans is op acclimatisatie, wat bescherming kan bieden tegen onderkoeling," aldus Friedman.

Meer informatie: Lee S. Friedman et al, Clinical outcomes of temperature related injuries treated in the hospital setting, 2011-2018, Environmental Research (2020). DOI: 10.1016/j.envres.2020.109882

Informatie met betrekking tot het tijdschrift: Environmental Research

Verstrekt door University of Illinois at Chicago

Zie: https://phys.org/news/2020-08-cold-weather-accounts-temperature-related-deaths.html