nnnnnnn
Radio-, internet- en GPS-storingen dreigen vrijdag in sommige delen van de wereld nu er een enorme zonnestorm wordt voorspeld die de aarde zal raken, volgens Amerikaanse voorspellers.

De zonnestorm, of coronale massa-ejectie (CME), kan het magnetisch veld van de aarde verstoren en zal waarschijnlijk invloed hebben op verschillende vormen van communicatie, maar ook levendige aurora's doen ontstaan, zegt natuurkundige op het gebied van ruimteweer Tamitha Skov.

"Er wordt voorspeld dat de storm de aarde zal raken tegen de middag van 1 december... Als het magnetische veld correct georiënteerd is, kan het poollicht tot diep in de middelste breedtegraden reiken. Er zullen waarschijnlijk problemen zijn met de ontvangst van amateurradiodiensten en GPS, vooral aan de nachtzijde van de aarde," aldus Dr. Skov op X.

De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en andere voorspellers hadden al voorspeld dat er drie zonnestormen op de aarde afkwamen en dat sommige daarvan waarschijnlijk zouden samenvloeien en zo sterkere verstoringen van het magnetisch veld zouden veroorzaken.

"Samen met twee eerdere stormen die al onderweg zijn, betekent dit dat we met een 1,2, 3 klap te maken hebben," zei Dr. Skov eerder, eraan toevoegend dat er zich "kansen bij uitstek" zullen voordoen op sterke magnetische stormen van een G3-klasse alsook aurora's op aarde.

De intensiteit van zonnestormen wordt aangeduid met de letter G gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor de kleinste gebeurtenis en 5 voor de meest extreme. G3-stormen zijn krachtige gebeurtenissen die waarschijnlijk intermitterende satellietnavigatie en laagfrequente radionavigatieproblemen veroorzaken.

Sterrenwachten deelden via sociale media hun foto's en video's van het prachtige noorderlicht op het noordelijk halfrond.

"Met al 3 CME's in aantocht heeft de toevoeging van een 4e CME met een volledige halo de SWPC-voorspellers ertoe aangezet om de G2-waarschuwing op 01 december op te waarderen tot een G3-waarschuwing. Deze sneller bewegende halo-CME zal naar verwachting samenvloeien met 2 van de 3 CME's die stroomopwaarts bewegen en allemaal op 01 december bij de aarde aankomen," aldus de NOAA.

"G3-condities (sterk) zijn nu waarschijnlijk op 01 december," voegde de NOAA eraan toe.

Zonnestormen zijn krachtige uitbarstingen van energie die van de zon komen en de vierde toestand van materie, plasma en geïoniseerde materie bevatten.

Ze worden veroorzaakt door zonnevlammen, wat explosieve gebeurtenissen op de zon zijn die ontstaan door het vrijkomen van magnetische energie in verband met zonnevlekken.

De inkomende zonnestorm ontstond door een sterke zonnevlam in de buurt van "Regio 3500" op de zon, zeggen wetenschappers.

Het is bekend dat zonnestormen het magnetische veld van de aarde verstoren en schade toebrengen aan elektriciteitsnetten, satellieten uitschakelen en in sommige gevallen de internetverbinding verstoren.

De zonnestorm die voor vrijdag op aarde wordt voorspeld, kan communicatiesystemen op hoge breedtegraden verstoren, zeggen experts.

"Het is mogelijk dat deze storm een G3-G4-klasse bereikt, zeker als we bedenken dat er al minstens twee zonnestormen onderweg zijn, vooruitlopend op deze," zei Dr. Skov.

Zie: https://www.independent.co.uk/space/massive-solar-storm-internet-blackout-b2456583.html