Commentaar: Naar aanleiding van het feit dat de Anglo-Amerikanen eindelijk de moed opbrengen om Jemen te bormbarderen om de wereldwijde scheepvaart Israël te beschermen, volgt hier een vrij recente historische context om te begrijpen wie de Houthi's zijn, waarom het Rijk der Leugens hen wil verpletteren en waarom zij zich dus tegen het Beest verzetten....


jemen kinderen saoedi-arabië
© Unknown
Door Jemen sinds eind maart 2015 unilateraal te blokkeren, heeft Saoedi-Arabië op het Arabisch schiereiland een humanitaire crisis van ongekende proporties veroorzaakt. Het is extreem moeilijk voor journalisten, hulpverleners en diplomaten om toegang te krijgen tot het land, maar uit de weinige informatie die toch naar buiten lekt, blijkt duidelijk dat de situatie daar erbarmelijk is. Op een bevolking van 25 miljoen mensen - ongeveer evenveel als Syrië vóór 2011 - zitten minstens 16 miljoen Jemenieten zonder schoon water, er is een nijpend tekort aan medicijnen en 6,5 miljoen burgers dreigen te verhongeren, waaronder 1,7 miljoen kinderen die momenteel ondervoed dreigen te raken. Peter Maurer, hoofd van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), zei na een bezoek aan het land afgelopen augustus: "Jemen na vijf maanden lijkt op Syrië na vijf jaar."

Wijdverspreide luchtbombardementen door de luchtmachten van Saoedi-Arabië en de Golfstaten - met aanzienlijke directe en indirecte militaire hulp van de VS en Groot-Brittannië - kostten duizenden Jemenitische burgers het leven. Tijdens een persconferentie begin dit jaar verklaarde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN dat "het aantal geregistreerde burgerslachtoffers tussen 26 maart en 31 december 2015 8.119 mensen [bedraagt], waaronder 2.795 doden en 5.324 gewonden." Dr. Judith Brown, die in Jemen werkzaam was voor de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, wijst er echter op dat het dodental als gevolg van deze militaire interventie waarschijnlijk veel hoger ligt dan gerapporteerd wordt.

obama Saoedi's
© Carolyn Kaster / APOntmoeting tussen president Obama en koning Salman in Riyad, Saoedi-Arabië, januari 2015.
Maar wiens oorlog is dit eigenlijk? In het narratief dat door de westerse media wordt uitgedragen, grijpen het Huis van Saoed en de vorsten van de Golfstaten in om [zet u schrap] 'de legitieme en democratisch gekozen leider van Jemen in het zadel te houden' tegen een ongrondwettelijke staatsgreep, die werd aangestuurd, of op zijn minst gefaciliteerd, door het Iraanse regime. In deze context worden de Saoedische bombardementen op burgerdoelen als 'fouten' beschouwd. In werkelijkheid ligt de zaak echter iets anders.

De geopolitieke situatie in Jemen

In wezen is Jemen een land dat nooit heeft weten te ontsnappen aan de ketenen van het kolonialisme, eerst onder Brits bewind en nu onder proxy-bewind van Riyad (namens Washington). Met een bevolking die vergelijkbaar is met die van Saoedi-Arabië, maar ook het armste land in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika), stond de regering in het 'onafhankelijke' Jemen altijd sterk onder invloed van Saoedisch geld en de rechts georiënteerde wahabitische interpretatie van de islam.

Saoedi-Arabië voelt de hellehonden op zijn hielen nu het toekijkt hoe Iran zich losmaakt van de sancties van Wall Street en weer deelneemt aan de wereldwijde energiehandel. Iran heeft drie keer zoveel inwoners als Saoedi-Arabië, bijna net zoveel olie en gas en een groeiende veiligheids- en handelsalliantie met Rusland en China. Ondertussen is Saoedi-Arabië net zo afhankelijk van de VS en Groot-Brittannië als omgekeerd, dus de enige manier om 'vooruit' te komen is door hun bevelen op te volgen.

De belangen van het Huis van Saoed en de Huizen van Wall Street, Londen en Parijs komen samen in de energiehandel, en meer in het bijzonder in de controle over de wereldwijde scheepvaartroutes. Ondanks alle hi-tech snufjes die tegenwoordig worden gebruikt, domineert een zeer oude technologie nog steeds ons leven: schepen en boten - 90% van alle wereldhandel gaat over het water. En dus, zoals de Britten (en andere zeevarende Europeanen vóór hen) ontdekten: wie heer en meester is op zee, heerst over de wereld.

zeestraten saoedi
De twee belangrijkste knooppunten voor de scheepvaart aan weerszijden van het Arabische schiereiland
Iran is duidelijk hard op weg om zijn infrastructuur te moderniseren en het is slechts een kwestie van tijd voordat het land zijn rechtmatige plaats inneemt als dominante speler in het Midden-Oosten. Daarmee oefent Iran zijn invloed uit op 's werelds drukste scheepvaartroute voor olietankers, die door het belangrijke knooppunt van de Straat van Hormuz loopt. Iran weet dat Amerikaanse oorlogsschepen niet eeuwig in deze wateren zullen blijven patrouilleren en dat het Huis van Saoed en de Golfstaten zonder Amerikaanse 'bescherming' geen andere keuze zullen hebben dan de toetreding van Iran tot de markten te omarmen, en wel op Irans eigen voorwaarden.

Riyad is vastbesloten om de vorming van een nieuw, onafhankelijk regime in Jemen te voorkomen, omdat dit zou betekenen dat ze hun invloed verliezen op het andere cruciale scheepvaartknooppunt in de regio: de Straat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti, waar de Rode Zee en de Golf van Aden samenkomen. Daarom ziet Saoedi-Arabië de hand van Iran achter de Houthi-opstand: de Saoedi's projecteren hun eigen machiavellistische plannen op de Iraniërs. Als zij in Irans schoenen zouden staan, zouden ze een opstand van hun geloofsgenoten in gang zetten. En de afgelopen halve eeuw heeft Saoedi-Arabië inderdaad precies deze strategie gevolgd om zijn invloed over de moslimwereld uit te breiden.

Hoewel de Amerikanen en de Fransen over militaire bases aan de overkant van de Rode Zee in Djibouti beschikken, hebben de Chinezen onlangs hun bedoelingen luid en duidelijk aangekondigd door een overeenkomst te sluiten om daar een eigen militaire basis te bouwen. China heeft grootse plannen om de ''21e eeuwse Maritieme Zijderoute' over de hele lengte te voorzien van bases en handelsknooppunten, die zich uitstrekken van China naar de Indische Oceaan, de Golf van Aden en via de Rode Zee door het Suezkanaal naar de Middellandse Zee.

Landen langs deze route tonen interesse in samenwerking en zelfs de grote westerse bedrijven zijn enthousiast over het potentiële geld dat kan worden verdiend. Het probleem is dat de 'Meesters van het Universum' in bepaalde westerse hoofdsteden liever de wereld in brand steken dan de monopoliecontrole over de zeeën (en dus over de wereldhandel en het bankwezen) te verliezen. En zo ontstaan totale chaos en anarchie die zich vandaag de dag als een kankergezwel verspreiden, niet in de laatste plaats in de twee landen aan weerszijden van de Golf van Aden, Somalië en Jemen. Deze twee landen zouden bloeiende poortwachters moeten zijn van de grootse zeeroute tussen Europa en China. In plaats daarvan zijn het menselijke woestenijen, het bijproduct van Washingtons krankzinnige zoektocht naar totale wereldhegemonie.

Opstand in Jemen

De 'coupplegers' in Jemen zijn in feite Houthi-stamleden die een volksrevolutie leiden. Hoewel de Houthi's overwegend sjiieten zijn en dus geloofsgenoten van de islamitische meerderheidssekte in Iran, hebben ze sinds de opkomst van de beweging in de jaren '90 steeds meer nationale, intercommunautaire en interreligieuze steun gekregen. Met een agenda die streeft naar democratische hervormingen en sociale rechtvaardigheid voor iedereen, worden de Houthi's vergeleken met Hezbollah in Libanon. Hun banden met Teheran houden daar echter op: er is geen enkel bewijs van Iraanse militaire steun voor hun zaak. De betrokkenheid van Iran beperkt zich tot morele steun voor de revolutie en pogingen om humanitaire hulp aan het belegerde land te bieden.

al-Houthi
Hussein Badreddin al-Houthi, 1956 - 2004, was een Zaidi-religieus leider en voormalig lid van het Jemenitische parlement voor de Al-Haqq Islamitische partij tussen 1993 en 1997. Hij speelde een belangrijke rol in de Houthi-opstand tegen de Jemenitische regering, die in 2004 begon. De beweging nam zijn naam aan nadat hij tijdens gevechten tegen regeringstroepen om het leven was gekomen.
Het Huis van Saoed viel de Houthi's eerder aan in 2009, op aandringen van zijn oude bondgenoot, de Jemenitische president Abdullah Saleh, die Riyad over het algemeen gunstig gezind was vanaf het moment dat hij in 1994 aan de macht was gekomen. De gezamenlijke poging van Saleh en Saoedi-Arabië om de democratische eisen van de Jemenieten de kop in te drukken door de Houthi's uit te roeien, kreeg de naam 'Operatie Verschroeide Aarde,' een zet die zelfs door Amerikaanse diplomaten destijds werd omschreven als "gevaarlijk en misleidend."

De VS, die er nooit voor terugdeinsden om zich op een meedogenloze en waanzinnige manier te gedragen, namen niettemin, onder de nieuw gekozen president Barack Obama, deel aan 'Verschroeide Aarde' door 80 gerichte operaties uit te voeren - met drones, bommenwerpers en oorlogsschepen - in het noorden van Jemen, waarbij minstens 473 mensen om het leven kwamen, volgens Human Rights Watch. De rechtvaardiging hiervoor was dat er in Jemen plotseling een nieuwe terreurorganisatie met de naam 'Al Qaida op het Arabisch Schiereiland' was opgedoken, vanwaaruit het op de een of andere manier de tienerzonen van rijke Nigerianen ertoe aanzette om met explosieven in hun ondergoed aan boord van vliegtuigen te stappen richting de VS, het Land der Vrijen. Inderdaad, de farce van de 'ondergoed-bommenlegger' ging eigenlijk over het onderdrukken van de democratie in Jemen.

Westerlingen hoorden toen nauwelijks over de Houthi-rebellen, maar de opstand van 2011 in Jemen (een van de 'Arabische Lente'-revoluties die niet had mogen plaatsvinden) veranderde dat alles. Om tegemoet te komen aan de eisen van de demonstranten vervingen de Saoedi's Saleh door zijn oude nummer 2, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, een zwakke leider wiens pogingen om een eenheidsregering te vormen de landelijke roep om daadwerkelijke verandering niet konden stillen. Omdat grondwettelijke hervormingen nog steeds uitbleven, grepen de Houthi's in januari 2015 de macht in de hoofdstad Sana'a. Al-Hadi en zijn regering namen ontslag en vluchtten naar Saoedi-Arabië.

Heel even leek het erop dat de inwoners van Jemen eindelijk de vloek van het kolonialisme van zich af hadden geschud om hun eigen koers te gaan varen. Maar het Huis van Saoed had andere plannen. Nadat hij naar Riyad was gevlucht, herriep de voormalige president Al-Hadi zijn ontslag en verklaarde dat zijn omverwerping een 'ongrondwettelijke staatsgreep' vertegenwoordigde. De VN-Veiligheidsraad nam resolutie 2201 aan, waarin de Houthi's werden opgeroepen zich onmiddellijk terug te trekken uit regeringsinstellingen, terwijl alle partijen overeenstemming moesten bereiken over een tijdschema voor 1.) het opstellen van een grondwetsherziening, 2.) het houden van een referendum om de nieuwe grondwet te ratificeren, en 3.) het houden van verkiezingen onder de nieuwe kieswet.

Men kan zich afvragen wat de Russische delegatie bezielde toen deze zich onthield van stemming tijdens die VN-stemming, gezien het standpunt van de VS over de 'legitimiteit' van president Assad en president Janoekovitsj. Ter rechtvaardiging van de gewelddadige staatsgreep in Oekraïne in 2014, beweerde de Amerikaanse woordvoerster Jen Psaki dat Janoekovitsj alle legitimiteit had verloren omdat hij "afstand had gedaan van zijn verantwoordelijkheden door Kiev te ontvluchten tijdens een politieke crisis." Dat was niet het geval; hij rende voor zijn leven, in tegenstelling tot al-Hadi, die onder huisarrest stond maar niet bedreigd werd door een Houthi-vuurpeloton.

'Shock and Awe' à la Obama

Hoe dan ook, op het volgende moment zien we de Saoedische ambassadeur in de VS tijdens een persconferentie in Washington DC aankondigen dat de luchtmacht van zijn land begonnen was met het uitvoeren van luchtaanvallen op Houthi-doelen in het kader van 'Operation Decisive Storm.' Negen landen werden opgeroepen om militaire steun en troepen te leveren aan Saoedi-Arabië - Egypte, Marokko, Jordanië, Soedan, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar en Bahrein. Het Somalische luchtruim werd ook 'beschikbaar gesteld' aan de coalitie, een opmerkelijk staaltje van internationale diplomatie, aangezien Somalië een mislukte staat is zonder centrale regering.

bombardeer jemen
De as van het kwaad - Saoedi-Arabië, de VS en de Golfstaten - heeft buitensporig zware munitie ingezet tegen burgerdoelen in Jemen
De persconferentie van de Saoedische ambassadeur was nauwelijks afgelopen of de Amerikaanse regering gaf een verklaring af, waarin stond dat deze "logistieke en inlichtingenondersteuning" zou bieden aan de Saoedische campagne en dat een "gezamenlijke planningscel" zou worden opgericht met Saoedi-Arabië om de luchtaanvallen te coördineren. De Britse regering heeft onlangs toegegeven dat hun 'specialisten' aanwezig zijn in Saoedische commandocentra, waar hun onschatbare 'expertise' - opgedaan tijdens het decimeren van Irak, Libië en Syrië - het leger van het wahhabistische regime helpt bij het selecteren van doelwitten. Het is duidelijk dat de hele zaak van tevoren was uitgedacht door de Amerikaanse regering, en achter gesloten deuren, zonder VN-mandaat of grondslag in het internationaal recht.

Wat er werkelijk in Jemen gebeurt, lijkt veel op het scenario dat zich volgens de VS in Syrië afspeelt: een volksopstand die met geweld wordt onderdrukt. Maar in dit geval spelen de VS, via hun koninklijke marionetten in de regio, de rol van 'wrede dictator die opzettelijk burgers vermoordt.' Opnieuw zien we dat de waarheid niet alleen radicaal afwijkt van het westerse narratief; het is volledig omgekeerd. Terwijl het de 'democratische legitimiteit' van Al-Hadi pretendeert, heeft Saoedi-Arabië, een land dat het concept van democratie nog niet zou herkennen als het er als een vurige komeet op zou neerstorten, elke smerige truc uit het boek gebruikt om de Syrische regering omver te werpen.

En dus hebben Saoedi-Arabië en de Golfstaten, met behulp van recent aangeschafte Britse en Amerikaanse wapens en begeleid door Britse en Amerikaanse 'adviseurs,' plotseling en met geweld in Jemen ingegrepen. Niet alleen dat, hun leger wordt bemand door officieren uit Groot-Brittannië en elders. Qatar, bijvoorbeeld, begon pas onlangs met het opleiden van eigen piloten; Qatars luchtmacht is vrijwel volledig een NAVO-club - Franse bommenwerpers, Amerikaanse bommen, Britse piloten en technici.

Net zoals Europese landen naar voren werden geschoven voor de vernietiging van Libië in 2011, leiden de VS 'Operation Decisive Storm' 'vanuit de achterhoede,' als onderdeel van de 'liberale' herformulering van het agressieve buitenlands beleid van het rijk na 11 september. Het is dezelfde 'shock and awe' die door het Bush-regime werd toepgepast, behalve dat het heimelijk wordt uitgevoerd middels de militaire structuren van zijn vazallen, waardoor de Amerikaanse regering aan de touwtjes kan trekken achter de flagrante schending van Jemens soevereiniteit door Saudi-Arabië.

Saoedisch-Westerse oorlogsmisdaden


Welke doelen moeten de Saoedi's van de Britten en Amerikanen aanvallen? De luchtaanvallen zijn duidelijk niet alleen gericht op de rebellen, maar op grote delen van de Jemenitische bevolking. We kunnen hieruit alleen maar concluderen dat ze de gehele natie willen destabiliseren. Scholen, ziekenhuizen, moskeeën, huizen, vluchtelingenkampen, kinderdagverblijven, markten, fabrieken, energiecentrales, opslagplaatsen voor voedsel en hele wijken werden met de grond gelijk gemaakt. Het vliegveld in Sana'a, de haven in Hudaydah, wegen, ambassades en bruiloften waren eveneens doelwitten. Op 24 juli vorig jaar vernietigden de Saoediërs een elektriciteitscentrale en omliggende huizen in de havenstad Mokha, waarbij minstens 120 burgers om het leven kwamen. Bagil Jafar Qasim, directeur-generaal van de energiecentrale van Mokha, rapporteerde:
Ze [de bewoners] werden met bommen bestookt, zonder enige waarschuwing. We weten niet waarom. We waren erg geschokt. We hadden nooit verwacht dat ze een woonwijk vol kinderen, vrouwen en arbeiders zouden aanvallen. Zestig mensen werden in de woonwijk gedood.
Enkele uren na deze aanval kondigden de Saoedi's een vijfdaags 'humanitair staakt-het-vuren' aan, de tweede vijfdaagse wapenstilstand van het afgelopen jaar. Op de derde dag daarvan beschoten Saudische straaljagers verschillende provincies, waarbij ze onder andere markten en hotels troffen. Het laatste 'staakt-het-vuren' werd aangekondigd op 15 december 2015 en zou zeven dagen duren. Kort voordat deze wapenstilstand van kracht zou worden, voerden de Saoedi's twee aanvallen uit op het dorp Bani al-Haddad, terwijl ze kort daarna luchtaanvallen uitvoerden in de noordelijke provincie Hajjah. Wat kunnen we hier anders uit concluderen dan dat de Saoedi's een staakt-het-vuren voorstellen en uitbuiten om 'militair voordeel' te behalen, namelijk om de burgerbevolking te terroriseren zodat ze hun steun aan de rebellen opgeven.


Een VN-panel dat de terreurbombardementen in Jemen onderzoekt, kondigde vorige week aan dat de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië "wijdverspreide en systematische" aanvallen uitvoert op burgers en aan burgers gerelateerde doelen. De Britse regering stond onder druk om te stoppen met het sturen van miljarden aan wapens naar de Saoedi's en reageerde op de enige manier waar zij mee bekend is: door de minister voor het Midden-Oosten, Tobias Ellwood, het Britse parlement te laten vertellen dat het rapport van het VN-panel was gebaseerd op door de Houthi's verspreide "leugens."

hindmarsh huurlingen jemen
De man links - ja, links - is de commandant van de Presidentiële Garde in de VAE, de elitesoldaten van dat land, en voert het bevel over de 1.500 door de Amerikaanse marine getrainde 'VAE'-troepen, die deel uitmaken van de westerse corporate invasietroepen in Jemen. Zijn naam is Mike Hindmarsh, de voormalige chef van de Australische SAS.
Overduidelijk goed getraind door de Meesters van de Terreur, hebben de straaljagers van de Saoedische coalitie ook zgn. 'double-tap' luchtaanvallen uitgevoerd (waarbij een eerste, kleiner bombardement reddingswerkers, familieleden en buren verleidt om de plek te naderen en door de wrakstukken te zoeken naar overlevenden, om vervolgens iedereen in de buurt weg te vagen met een tweede, zwaardere bom). Terwijl bommen van Amerikaanse makelij neerregenen uit straaljagers van Britse makelij, zorgen buitenlandse ISIS/al-Qaeda-agenten (die in feite opereren als Saoedische en Qatari grondtroepen) ervoor dat burgers geen schuilplaats kunnen vinden, door de moskeeën waar ze schuilen op te blazen en door gerichte moordaanslagen te plegen op lokale leiders die de Houthi-revolutie steunen.

Door een combinatie van lafheid, onervarenheid en 'affluenza,' hebben de Saoedi's weinig zin om hun handen vuil te maken aan een directe militaire confrontatie met de vastberaden rebellen. Dus heeft het koninkrijk mankracht op de grond uitbesteed aan privélegers zoals Blackwater (ook bekend als Xe, Academi en tegenwoordig Constellis). De afgelopen maanden kwamen in Jemen Britse, Amerikaanse, Franse, Zuid-Afrikaanse, Australische en Colombiaanse staatsburgers om het leven, allen buitenlandse huurlingen die werden ingehuurd om de opstand de kop in te drukken, waarover in het westen totaal niet wordt bericht.

De bloeddorstige Saoedi's kunnen nog een jaar militaire steun verwachten van Egypte, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten, meer straaljagers van de VS, Groot-Brittannië en Israël, en Amerikaanse clusterbommen. In negen maanden tijd heeft Saoedi-Arabië ruim 60 miljard dollar aan deze campagne uitgegeven. Als er geen Russisch-Iraanse interventie komt of een ander wonder, komt er misschien respijt voor de mensen in Jemen doordat de ineenstorting van de olieprijs met 70% de begroting van het koninkrijk heeft aangetast, waardoor het land binnenkort zijn schulden niet meer zou kunnen betalen. Het IMF waarschuwt dat - in het tempo waarin het momenteel geld verliest - Saoedi-Arabië in 2020 met de pet in de hand om leningen zal komen vragen.

Produceren van vluchtelingen

Westerlingen zijn zich niet bewust van het geschreeuw van de Jemenieten, deels omdat ze gefocust zijn op wat direct zichtbaar is: 'de vluchtelingencrisis' - in het bijzonder de 'Syrische vluchtelingencrisis.' Die specifieke vluchtelingenstroom werd gepolitiseerd ter bevordering van de westerse agenda van het forceren van een regimewisseling in Syrië, en mogelijk het uiteenvallen van dat land. En ja, men kan stellen dat de Europese leiders vorig jaar in feite de opdracht hadden gekregen om 'terug te treden' en plotseling - tegen de gangbare praktijk in - ongewoon grote aantallen mensen binnen te laten die Daesh in Syrië ontvluchtten.

Maar het doel hiervan was niet om 'moslimhordes' in staat te stellen de macht over te nemen en 'de sharia in Europa' in te voeren, of 'de westerse beschaving te vernietigen.' Het doel was om de post-9/11 agenda voor de langere termijn te bespoedigen, namelijk het aanwakkeren van een 'botsing van beschavingen,' die overal het doorvoeren van politiestaatmaatregelen rechtvaardigt. Of men zich nu identificeert als moslim, christen, Europeaan, libertair, socialist, traditionalist, atheïst of wat dan ook, voor de mondiale elite behoren we allemaal tot de 'hordes,' die 'de beschaving vernietigen' en daarom moeten we geterroriseerd, gehysteriseerd en verdoofd worden tot steeds fijnere niveaus van controle.

In de tussentijd moet Europa de brokken bij elkaar rapen van oorlogen die in de eerste plaats door Washington werden veroorzaakt - met als gevolg toenemende chaos in de steden waar vluchtelingen naartoe trekken en een giftige atmosfeer die doordrenkt is van hysterie en verontwaardiging, deels terecht, maar voor een groot deel vol met de geur van fascisme.
vluchtelingen Jemen
© Felsal Omar/ReutersJemenieten op de vlucht: Nog een miljoen vluchtelingen komen uw kant op, met dank aan de westerse corporate psychopatische oorlogsvoering om over alles controle te krijgen.
Temidden van deze 'onaangename verrassingen' lijkt het de westerlingen echter te ontgaan dat die vluchtelingen 'die hierheen komen om onze blanke Europese waarden te bezoedelen,' het product zijn van juist zulke westerse corporate samenwerkingsverbanden als de voortdurende vernietiging van Jemen. Er bestaat een reëel gevaar dat alle woede die de afgelopen tien jaar is ontstaan tegen de politieke klasse - nadat deze de banksters had gered en het volk daarvoor liet opdraaien - zal 'omslaan' in woede tegen de vluchtelingen.

De UNHCR schat dat de aanval op Jemen tot nu toe 140.000 vluchtelingen binnen Jemen heeft voortgebracht - een aantal dat naar verwachting zal oplopen tot 250.000 tegen het einde van 2016. Dan moeten we ook nog rekening houden met de 246.000 geregistreerde vluchtelingen in Jemen voorafgaand aan de door Saoedi-Arabië geleide interventie, waarvan 95 procent Somaliërs zijn die door de Jemenieten werden opgevangen na de westerse proxy-interventie in Somalië aan het begin van de jaren 2000. Dat zijn nog eens een half miljoen mensen. Die komen Saoedi-Arabië en de rijke Golfstaten niet binnen, dus waar denkt u dat die uiteindelijk naartoe zullen migreren?

rusland humanitaire hulp
© AFP Photo/Mohammed HuwaisEen Russische bewaker staat bij een vliegtuig dat volgens Moskou 20 ton hulpgoederen vervoert, in de Jemenitische hoofdstad Sana'a op 5 november 2015
Naast Iran, dat in juni 2015 zijn tweede schip met humanitaire hulp stuurde, is Rusland het enige land dat zich iets lijkt aan te trekken van de Jemenitische bevolking. Rusland stuurde in juli 2015 twee vliegtuigen met 46 ton aan voedsel en tenten, en twee maanden geleden nog een vliegtuig met 23 ton aan hulpgoederen. Beiden probeerden meer te leveren, maar door de door Saoedi-Arabië opgelegde lucht- en zeeblokkade moesten vliegtuigen en schepen rechtsomkeert maken. Op dit moment heeft Rusland alle partijen opgeroepen om de vijandelijkheden te staken en opnieuw te gaan onderhandelen over de constitutionele toekomst van Jemen. Het ziet er niet naar uit dat Russische interventie in het verschiet ligt, maar aan de andere kant is alles in beweging.

Jemen verkeert in een hel en de toekomst ziet er niet veel beter uit. Het is het zoveelste slachtveld in een wereld vol slachtvelden, afgeslacht op het altaar van de hegemonie van NAVO-stan.

Als er iets is dat we kunnen doen, dan is het op zijn minst om bewust te zijn van de situatie en ons realiseren dat westerse regeringen de massamoord op duizenden onschuldige burgers veroorzaken, steunen en aanmoedigen. We moeten vooral hun hypocrisie en leugens herkennen wanneer ze zeggen dat ze ons willen 'beschermen' tegen chaos en anarchie, terwijl ze dat juist bewerkstelligen. Andere manieren waarop we kunnen bijdragen is door informatie over wat er in Jemen gebeurt te delen op sociale media en door producten die in Saoedi-Arabië worden gemaakt te boycotten. We zouden niet weg moeten kijken zoals de meesten in de 'vrije wereld' doen wanneer dergelijke oorlogsmisdaden plaatsvinden, of het nu dicht bij huis gebeurt of in een land dat ver van uw bed gelegen is.