tucker carlson poetin
Russische president Vladimir Poetin en onafhankelijk journalist Tucker Carlson
Alexander Dugin analyseert de impact van het interview van Tucker Carlson met Vladimir Poetin en benadrukt het potentieel ervan om een apocalyps te vermijden door de ideologische slagvelden in Rusland opnieuw vorm te geven en de percepties in het westen te beïnvloeden.

Waarom wordt het interview van Tucker Carlson als cruciaal beschouwd voor zowel het westen als voor Rusland?

Laten we beginnen met het eenvoudigste deel: Rusland. Hier is Tucker Carlson een speerpunt geworden voor twee tegenovergestelde polen binnen de Russische samenleving: ideologische patriotten en elite-Westernisers die niettemin trouw blijven aan Poetin en de Speciale Militaire Operatie. Voor patriotten is Tucker Carlson gewoon 'een van ons.' Hij is een traditionalist, een rechts-conservatief en een fervent tegenstander van liberalisme. Zo zien eenentwintigste-eeuwse afgezanten van de Russische tsaar eruit.

Poetin heeft niet veel contact met prominente vertegenwoordigers van het fundamenteel conservatieve kamp. De aandacht die het Kremlin hem schenkt, doet het hart van de patriot ontvlammen en inspireert de voortzetting van een conservatief-traditionalistische koers in Rusland zelf. Nu is het mogelijk en noodzakelijk: De Russische macht heeft zijn ideologie bepaald. We zijn deze weg ingeslagen en zullen er niet van afwijken. Toch zijn patriotten altijd bang dat we dat wel zullen doen. Nee.

Aan de andere kant slaakten de Westernisers een zucht van opluchting: zie je wel, niet alles uit het westen is slecht, en er zijn goede en objectieve mensen, zeiden we toch! Laten we vrienden zijn met zo'n westen, denken de Westernisers, zelfs als de rest van het globalistische liberale westen geen vrienden wil zijn en ons alleen maar met sancties bombardeert, en met raketten en clusterbommen, waarbij onze vrouwen, kinderen en bejaarden worden gedood. We zijn in oorlog met het liberale westen, dus laat er tenminste vriendschap zijn met het conservatieve westen. Zo komen Russische patriotten en Russische Westernisers (steeds meer Russisch en steeds minder westers) tot een consensus in de figuur van Tucker Carlson.

In het westen ligt alles nog fundamenteler. Tucker Carlson is een symbolische figuur. Hij is nu het belangrijkste symbool van het Amerika dat Biden, liberalen en globalisten haat en er klaar voor is om op Trump te stemmen. Trump, Carlson en Musk, plus gouverneur Abbott van Texas, zijn de gezichten van de dreigende Amerikaanse revolutie, dit keer een conservatieve revolutie. Rusland sluit zich bij deze reeds machtige hulpbron aan. Nee, het gaat er niet om dat Poetin Trump steunt, wat gemakkelijk zou kunnen worden afgedaan in de context van oorlog met de Verenigde Staten. Carlsons bezoek gaat over iets anders. Biden en zijn fanatieke idioten hebben in feite een grote nucleaire macht aangevallen door middel van de losgelaten terroristen van Kiev, en de mensheid staat op de rand van vernietiging. Niets meer, en niets minder.

De globalistische media gaan lustig voort met het verzinnen van een Marvel-serie voor kleuters, waarin Spider-Man Zelensky op magische wijze met superkrachten en magische varkens wint van de 'Dr. Evil' in het Kremlin. Dit is echter maar een goedkope, dwaze serie. In werkelijkheid stevent alles af op het gebruik van kernwapens en mogelijk de vernietiging van de mensheid. Tucker Carlson voert een reality check uit: begrijpt het westen wel wat het aan het doen is en duwt het de wereld in de richting van de apocalyps? Er is een echte Poetin en een echt Rusland, niet die geënsceneerde personages en settings uit Marvel. Kijk wat de globalisten hebben gedaan en hoe dicht we bij die acopolyps zijn!

Het gaat niet om de inhoud van het interview met Poetin. Het gaat om het feit dat iemand als Tucker Carlson een land als Rusland bezoekt om een politieke figuur als Poetin te ontmoeten op zo'n kritiek moment. Tucker Carlsons reis naar Moskou zou wel eens de laatste kans kunnen zijn om het verdwijnen van de mensheid een halt toe te roepen. De gigantische aandacht van miljarden voor dit cruciale interview van de mensheid zelf, evenals de uitzinnige, onmenselijke woede van Biden, de globalisten en de door verrotting bedwelmde burgers van de wereld, getuigen ervan dat de mensheid zich bewust is van de ernst van de situatie.

De wereld kan alleen gered worden door nu te stoppen. Daarvoor moet Amerika Trump kiezen. En Tucker Carlson. En Elon Musk. En Abbott. Dan krijgen we een kans om aan de rand van de afgrond te pauzeren. Vergeleken hiermee is al het andere bijzaak. Het liberalisme en zijn agenda hebben de mensheid naar een doodlopende weg geleid. De keuze is nu: of de liberalen, of de mensheid. Tucker Carlson kiest voor de mensheid en daarom kwam hij naar Moskou om Poetin te ontmoeten. De hele wereld begreep waarom hij kwam en hoe belangrijk het is.

Zie: https://arktos.com/2024/02/09/tucker-putin-and-the-apocalypse/