Afbeelding
Plak er een paar baarden op en... VS-gecreëerde 'Contra' rebellen in Nicaragua
In de loop van de afgelopen 100 jaar, oostwaarts van Zuid-Amerika tot Zuidoost-Azië (en alles wat er tussen ligt), legt de officiële historie vast dat Amerikaanse regeringen herhaaldelijk terroristische groeperingen hebben gecreëerd en gebruikt om buitenlandse regeringen en bevolkingen - die onverstandig weigerden de wereld te zien met behulp van sterren-en-strepen getinte lenzen - aan te vallen. Twee van de tientallen voorbeelden behelzen Nicaragua en Indonesië.

Op een 1958 hoorzitting van de Subcommissie vastleggingen van de Amerikaanse Senaat voor VS-operaties in Nicaragua, vertelde Sen. Patrick J. Leahy (D-Vt.) tegen toenmalig minister van Buitenlandse Zaken George P. Shultz: "Er is een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat aantoont dat de contra's wijdverspreid geweld hebben gepleegd tegen de burgerbevolking. Ik vrees dat het geld van onze regering naar een organisatie gaat die wreedheden begaat. Ik heb verklaringen gekregen van slachtoffers van die wreedheden, vreselijke foto's."

Shultz was nogal terughoudend hier. De VS-regering zag de democratisch gekozen Sandinistische regering als een bedreiging voor het vermogen van Amerikaanse bedrijven om Nicaraguaanse grondstoffen te exploiteren. Ze hadden zich tegen die tijd in ten minste 5 andere Zuid-Amerikaanse landen, die de Amerikaanse collectieve plundering van hun land afwezen, gevestigd. De traditie voortzettend, besloot de VS-regering om een terroristische groep die bekend staat als de 'Contra's' of 'contrarevolutionairen' te financieren, bewapenen en te trainen.

De tien daaropvolgende jaren, voerden de Contra's wijdverspreide terroristische aanslagen uit tegen de burgerbevolking waarbij minstens 45.000 mensen in de kleine Centraal-Amerikaanse natie om het leven kwamen. De CIA produceerde zelfs een 'terreur handleiding' voor de Contra's getiteld Psychologische Operaties in Guerrilla Oorlog die adviseerde hoe het doden van burgers te rationaliseren. Bijna 10 jaar hielden deze CIA terroristen zich bezig met het:
  • vernielen van gezondheidszorg klinieken en het vermoorden van werknemers in de gezondheidszorg
  • ontvoeren van burgers
  • martelen van burgers
  • doden van burgers, met inbegrip van kinderen, die gevangen werden genomen in de strijd
  • verkrachten van vrouwen
In zijn case study van het geschil tussen Nicaragua en de V.S., schreef hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam,Terry Gill: "De VS speelde een zeer grote rol in het financieren, trainen, bewapenen, en het adviseren van de contra's gedurende een lange periode, en de contra's waren alleen in staat zulke significante militaire operaties uit te voeren als gevolg van deze steun."

In 1966 met de volledige steun van de Johnson regering, voerde Indonesisch generaal Soeharto een gewelddadige staatsgreep uit tegen de democratisch gekozen president Soekarno. Volgens senior CIA functionaris operaties Ralph McGehee, vervalste de CIA een document waaruit moest blijken dat er een communistisch complot bestond om de Indonesische militaire leiders die Soekarno gebruikte om de macht te grijpen te vermoorden. Om en nabij 1 miljoen mensen werden in de twee daaropvolgende jaren vermoord.

Afbeelding
Duimpjes omhoog voor genocide - Soeharto met VS minister van Defensie William Cohen
De VS-regering en zijn Europese handlangers verspilden geen tijd om te profiteren van de 'nieuwe mogelijkheden' die het wrede regime van Soeharto hen te bieden had. Zelfs toen de slachting gaande was in november 1967, hield Time-Life Corporatie in Genève een 3 daagse conferentie waarbij de meeste westerse reuzenbedrijven vertegenwoordigd waren. Het Freeport bedrijf kreeg een berg koper in West-Papoea. Een VS/Europees consortium kreeg het nikkel. Het reuzenbedrijf Alcoa kreeg het grootste deel van het Indonesisch bauxiet. Amerikaanse, Japanse, en Franse bedrijven kregen de tropische bossen van Sumatra.

Vlak na deze VS-gesteunde genocide, verklaarde de 1968 VS-regering National Intelligence Estimate (NIE) over Indonesië, (NIE) 55-68, December 31, 1968, dat "de Soeharto regering Indonesië een relatief gematigd leiderschap biedt". In de daaropvolgende 25 jaar, presideerde Soeharto over de slachting van meerdere miljoenen in Indonesië en Oost-Timor, nogmaals met de volledige steun van de opeenvolgende VS-regeringen.

Maar de attitude van de Amerikaanse en Britse regeringsfunctionarissen tegenover dit soort moedwillige slachting van burgers voor winst wordt misschien het best geïllustreerd door de opmerkingen van voormalig junior Britse minister van Defensie Alan Clark, de man die verantwoordelijk is voor het waarborgen van een doorlopende levering van Britse wapens aan het Soeharto-regime in de late jaren '90. Op de vraag van Australisch onderzoeksjournalist John Pilger, of het hem persoonlijk stoordedat hij zo'n enorm menselijk leed veroorzaakte, antwoordde Clark:

"Nee, helemaal niet, dat is nooit bij mij opgekomen."

Pilger vervolgde: "Ik stel die vraag omdat ik las dat u een vegetariër bent en ernstig bezorgd over de manier waarop dieren worden gedood. Strekt deze zorg zich niet uit naar mensen?"

"Vreemd genoeg niet" antwoordde Clark.

Britse premier Margaret Thatcher was op haar beurt zo gecharmeerd van Soeharto's bloeddorst dat ze hem beschreef als "een van onze beste en meest waardevolle vrienden".

Beproefde tactieken in Syrië om Rusland te beheersen


Met zijn enorme oliereserves, is het Midden-Oosten altijd zeer 'strategisch belangrijk' geweest voor de 'nationale belangen' van het VS-imperium. Elke keer als die belangen werden bedreigd, bijvoorbeeld wanneer een 'hervormer' democratisch verkozen werd, of zich aanvlijden tegen Rusland, is de keuzestrategie van het Imperium om 'de boel op te schudden'. Terug in 1957 bijvoorbeeld, toen de Syrische regering weigerde samen te werken met westers ''anticommunisme'', bedachten de Amerikaanse en Britse regeringen het plan om "provocaties" in Syrië te creëren die gebruikt konden worden als rechtvaardiging voor een invasie door het leger van de toenmalige cliënt-regering in Irak. Details over deze samenzwering werden onthuld door een "Working Group Report", ontdekt in 2003 tussen de papieren van de Britse minister van Defensie Duncan Sandys:
Om de actie van bevrijdende [sic] krachten te vergemakkelijken [...] moet er een bijzondere inspanning worden gedaan om bepaalde belangrijke personen uit te schakelen [en] verder te gaan met de interne onlusten in Syrië. De CIA is voorbereid, en SIS (MI6) zal proberen om minieme sabotage en coup de main [sic] incidenten binnen Syrië te organiseren, via contacten met individuen [...] een noodzakelijke mate van angst [...] [zullen] landgrens en [geënsceneerde] grensconflicten een voorwendsel geven voor interventie [...] de CIA en SIS zouden gebruik moeten maken van [...] mogelijkheden in zowel het veld van psychologie en actie om de spanning te vergroten. Syrië zou "moeten worden neergezet als de sponsor van complotten, sabotage en geweld gericht tegen naburige overheden".
In het geval dat u het nog niet door heeft, de situatie in 1957 is bijna een kopie van de gebeurtenissen van vandaag, behalve dat er nu niet gebruik gemaakt wordt van het Iraakse leger om Syrië binnen te vallen. De VS-regering gebruikte zijn eigen invasie en bezetting van Irak om een voedingsbodem voor een proxy leger genaamd ''ISIS" te creëren, dat gebruikt wordt om Syrië binnen te vallen. Een recent vrijgegeven geheim VS Defence Intelligence Agency document verkregen door het openbaar belang advocatenkantoor, Judicial Watch, maakt duidelijk dat de VS-regering en zijn inlichtingendiensten volledig verwacht hadden dat dit zou gebeuren. Toegevend dat hun steun voor een groep psychopathische onthoofders een "verklaard of onverklaard salafistisch vorstendom in Oost-Syrië kon oprichten", concludeerden zij dat dit "precies was wat de ondersteunende bevoegdheden van de oppositie [de VS] wilden, om het Syrische regime te isoleren."
Afbeelding
Om de suggestie te verwerpen dat het VS imperium direct betrokken was bij de oprichting van de Islamitische Staat vereist een opzettelijke onwetendheid van de officiële VS historie en een ijverige minachting voor officiële documenten van de VS-regering, die beide direct suggereren dat ISIS een creatie is van de VS-regering op dezelfde manier waarop de Contra's en het Soeharto-regime dat waren.

Als we kijken naar de 'essentie' van ISIS of "Al-Qaida" voor hen, is wat we zien een goed gefinancierde groep waarvan het doel is om zowel een fysieke als een ideologische oorlog te voeren tegen de gematigde islam, en tegelijkertijd (grotendeels psychologisch) westerse bevolkingsgroepen te terroriseren. De fysieke oorlog wordt nagestreefd door militaire aanvallen te plegen tegen gematigde moslim regeringen in een poging om ze omver te werpen (Irak, Libië, Syrië, Hizb'allah in Libanon). De ideologische oorlog wordt uitgevoerd in de vorm van het zwart maken van het imago van moslims door de meest gruwelijke daden in naam van de islam te plegen, die vervolgens direct in de hersenen van het westerse publiek wordt gestraald door de westerse media. Op deze manier, sluiten de acties van ISIS en 'Al-Qaida'aan bij de langdurige Midden-Oosten strategie van de westerse machten om de meest extreme islamitische groeperingen en regeringen tegen elke seculiere, gematigde, pan-Arabische beweging, te steunen. Een merkwaardig toeval.

De creatie van ISIS is slechts de nieuwste, en misschien wel de meest wanhopige, poging van het VS-imperium om zijn haperende positie van wereldwijde hegemonie veilig te stellen - een positie die voortdurend bedreigd wordt door de mogelijkheid van een Euraziatische alliantie van Rusland, China en Europa. Het gedrocht van ISIS is daarom wereldoorlog op een andere wijze, d.w.z. '4e generatie oorlog' of het gebruik van proxy terreurgroepen, vuile trucs, zwarte propaganda en economische sancties tegen alle tegenstanders, binnenlands en buitenlands. Natuurlijk is dit alles een schandalige samenzweringstheorie. Zó schandalig, in feite, dat zelfs de 'Islamitische Staat' het niet kan geloven! Zo schreef een CIA agent Jihadi in het laatste nummer van 'Dabiq', het glossy magazine van ISIS:
"Volgens deze theoretici, waren bijna alle gebeurtenissen van de wereld op een of andere manier gelinkt aan de kuffar, hun inlichtingendiensten, onderzoek, technologie, en co-samenzweerders! Samenzweringstheorieën zijn daardoor een excuus geworden om jihad te verlaten."
Natuurlijk is de waarheid dat er geen samenzweringen zijn, alles gebeurt door toeval, behalve natuurlijk wanneer, ze helemaal zelf, een relatief kleine groep van jihadi huurlingen, in staat zijn om de strijdkrachten van Syrië, Irak, Iran, en Hizb'allah van zich af te houden, grond van twee van die landen weten te annexeren en hun eigen kalifaat te vestigen. Dan is er geen sprake van toeval. Het is een wonder.

Trouwens, als de verspreiding van complottheorieën een uittocht van ISIS' gelederen veroorzaakt, zou het dan niet zinvol zijn voor de Amerikaanse, Canadese, Britse en Franse regeringen om op grote schaal dergelijke theorieën te promoten als onderdeel van hun existentiële oorlog tegen de gehate jihadis? En in het geval dat ze de logica zien van een dergelijke strategie, kan ik solliciteren voor een baan bij de CIA?

Ik zal u achter laten met een ietwat retorische vraag; gezien het feit dat de VS-regering een reputatie heeft van het creëren, financieren en bewapenen van terreurgroepen om terroristische aanslagen te plegen tegen burgerbevolkingen, wat heeft geresulteerd in de dood van miljoenen en meestal onschuldige mensen in de afgelopen 60 jaar, wie kan dan met enige overtuiging zeggen dat dezelfde kliek van VS-imperium-bouwers niet medeverantwoordelijk zijn voor de 9/11 aanslagen die gebruikt werden om elke Amerikaanse politieke en militaire actie in het Midden-Oosten (en elders), sinds die 'noodlottige' dag, te rechtvaardigen?
Afbeelding
"moet worden neergezet als de sponsor van complotten [...] geënsceneerde conflicten zorgen voor een voorwendsel voor interventie [...] een noodzakelijke mate van angst".