Dunning-Kruger Effect
© Pixabay
In een onlangs gepubliceerde studie stellen onderzoekers, dat het dunning-krugereffect ertoe kan leiden dat laag presterende personen hun oordelen overschatten tijdens het intuïtieve besluitvormingsproces.

Volgens de studie gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Psychology op 8 april 2021 ontdekten onderzoekers, dat personen met het hoogste aantal fouten de hoogste mate van misrekening, of overmoed, vertoonden in hun werkelijke prestaties op de cognitieve reflectietest.

Onderzoekers zeggen dat studieresultaten mogelijke implicaties hebben voor het theoretische cognitieve vooroordeel, dat personen met lage capaciteiten de neiging hebben om hun werkelijke capaciteiten te overschatten, ook wel bekend als het dunning-krugereffect.

Dr. Justin Couchman, professor in de psychologie aan het Albright College en coauteur van de recente studie, zegt in een gesprek met The Debrief, dat het vermogen om juiste intuïtieve beslissingen te nemen steeds meer een van de meest cruciale vaardigheden wordt in het moderne informatietechnologietijdperk.

"In onze huidige wereld is dit misschien wel de belangrijkste vaardigheid die er bestaat," zei Dr. Couchman. "We zwemmen in een zee van misleidende krantenkoppen, nepnieuws, gefilterde foto's op sociale media, vervormde context en commentatoren die een vals gevoel van autoriteit en vertrouwen projecteren. Bijna alles heeft tot expliciet doel om onze intuïtie te misleiden. Het is heel moeilijk om geen intuïtieve of natuurlijke reactie te voelen op alles wat je in de media ziet, maar als je het proces kunt herkennen en de truc kunt ontdekken, is de kans veel groter dat je je niet laat meeslepen in iets dat onwaar is."
Dunning-Kruger effect
© The Business Times/ Illustration by Kenneth Lim
Achtergrond: Wat is het dunning-krugereffect?

Bijna iedereen kan zich wel een moment herinneren waarop hij of zij iemand tegenkwam, die ongegeneerd verkondigde dat hij of zij gelijk had en dat de tegengestelde mening van alle anderen ongeïnformeerd en gewoon verkeerd was. Soms lijkt het duidelijk dat deze persoon niet weet waar hij het over heeft, maar hij lijkt zich gelukzalig onbewust van zijn eigen onwetendheid.

In de psychologie staat dit fenomeen bekend als het dunning-krugereffect, toepasselijk genoemd naar de twee sociaal psychologen, Dr. David Dunning en Dr. Justin Kruger, die het voor het eerst beschreven in hun artikel, gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology in 1999.

In hun artikel stelden Dunning en Kruger, dat personen die ongeschoold zijn of een gebrek aan metacognitieve competentie hebben lijden onder een dubbele belasting, waardoor ze zich niet bewust zijn van het feit dat ze onjuiste, te gunstige opvattingen hebben over hun eigen capaciteiten. "Niet alleen komen deze mensen tot verkeerde conclusies en maken ze ongelukkige keuzes, maar hun onbekwaamheid berooft hen van het metacognitieve vermogen om zich dat te realiseren," merkten de onderzoekers op.

Botweg gesteld houdt het dunning-krugereffect in, dat door cognitieve vooringenomenheid incompetente mensen te onbekwaam zijn om te beseffen dat ze incompetent zijn, waardoor ze onjuiste meningen of overtuigingen verdedigen.

Het is belangrijk op te merken, dat het dunning-krugereffect vaak verkeerd geïnterpreteerd of voorgesteld wordt in niet-academische milieus, zoals in de media.

De resultaten van het onderzoek van Dunning en Kruger toonden niet aan, dat onbekwame mensen denken dat ze beter zijn dan bekwame mensen. Het onderzoek toonde eerder aan, dat vooroordelen incompetente mensen doen geloven dat ze capabeler zijn dan ze in werkelijkheid zijn.

In een blog post waarschuwt universiteitshoogleraar psychologie Tal Yarkoni ervoor dat verkeerde interpretaties van het dunning-krugereffect een andere cognitief vooroordeel kunnen veroorzaken - bevestigingsvooroordeel.

"De volgende keer dat je ertoe geneigd bent om de grootheidswaanzin van je onaangename collega te wijten aan het dunning-krugereffect, overweeg dan de mogelijkheid dat je collega gewoon een eikel is - geen meta-cognitieve onbekwaamheid nodig," schrijft Yarkoni.

Analyse van Recente Studie

In deze recente studie hebben onderzoekers van de Zayed Universiteit in Abu Dhabi en het Albright College in Reading, Pennsylvania, onderzocht hoe het dunning-krugereffect, of de overschatting door mensen van hun vaardigheden, het intuïtief denken kan beïnvloeden.

Het begrip "intuïtie" is niet universeel gedefinieerd en verschillende disciplines gebruiken het woord op verschillende manieren. In het algemeen heeft intuïtie in de psychologie betrekking op het gebruik van heuristische aanwijzingen of patroonherkenning om beslissingen te nemen of kennis te bezitten zonder analytisch na te denken of zonder dat duidelijke beraadslaging plaatsvindt.

Een overvloed aan onderzoek heeft aangetoond, dat intuïtie een krachtige en wetenschappelijk onderbouwde vaardigheid is welke mensen kan helpen sneller en nauwkeuriger beslissingen te nemen. Dit aangeboren vermogen tot onbewuste wijsheid vloeit voort uit het feit dat de menselijke geest is ontworpen voor patroonherkenning.

Om het dunning-krugereffect op intuïtief denken te testen, gebruikten onderzoekers de "cognitieve reflectietest" (CRT,) ontwikkeld door Yale professor Dr. Shane Frederick.

De CRT wordt gebruikt om iemands vermogen te meten om een onjuiste intuïtieve reactie terzijde te schuiven en analytisch na te denken om een juist antwoord te vinden. Het slagen voor de test hangt af van iemands vermogen en bereidheid om zijn aanvankelijke intuïtieve reactie te ondervangen.

Een vaak genoemd probleem op de CRT is de vraag: "Een knuppel en een bal kosten in totaal $1,10. De knuppel kost $1,00 meer dan de bal. Hoeveel kost de bal?" Het intuïtieve antwoord dat snel in je opkomt is .10, hetgeen onjuist is. Het juiste antwoord is $.05 ($.05 bal + $1.05 knuppel = $1.10 totaal). Om tot het juiste antwoord te komen, moet men zijn eerste "onderbuik" reactie verwerpen en een weloverwogen, analytische redenering volgen.

In het onderzoek werd aan 178 vrouwelijke studenten van de Zayed University in Abu Dhabi gevraagd om hun prestaties te evalueren na het invullen van een cognitieve reflectietest bestaande uit zeven vragen. De deelnemers werd ook gevraagd een zelfrapportage "geloof in intuïtie" in te vullen om hun afhankelijkheid van intuïtieve besluitvorming te meten.

Na analyse van de resultaten stelden de onderzoekers vast, dat deelnemers met de meeste fouten op de CRT hun eigenlijke prestaties in veel hogere mate verkeerd inschatten dan degenen die minder foute antwoorden hadden. "Specifiek, op een test bestaande uit zeven punten, overschatten laag presterende deelnemers hun CRT-score met 4,26, terwijl hoog presterende deelnemers hun score met slechts 1 overschatten," merkten onderzoekers op.

Onderzoekers stelden dat de resultaten erop wijzen, dat laag presterende mensen ofwel minder geneigd waren om analytisch te denken om hun intuïtieve reacties te verifiëren, ofwel dat de output van analytische processen hen geen overtuigend bewijs leverden om hun intuïtieve reactie ongedaan te maken. De resultaten zouden kunnen betekenen dat laag- en hoogpresteerders niet dezelfde heuristische aanwijzingen gebruiken bij het beoordelen van de nauwkeurigheid van hun intuïtieve beslissingen. Laag presterende deelnemers vertrouwen wellicht meer op minder betrouwbare aanwijzingen, zoals het gemak waarmee een bepaald antwoord in iemand opkomt.

Onderzoekers ontdekten ook dat deelnemers die zichzelf als meer intuïtief beschouwden, de grootste discrepantie hadden in geschatte ten opzichte van werkelijke scores op de CRT. Deze resultaten duiden aan, dat mensen die genieten van en vertrouwen op intuïtie minder geneigd zijn te herkennen wanneer ze een fout maken, waardoor ze geneigd zijn hun prestaties te overschatten.

"Dit vormt een dubbele belasting welke helaas veel voorkomt," legde Dr. Couchman uit. "Mensen die zichzelf als meer intuïtief beschouwen, merken en onthouden waarschijnlijk de keren dat hun intuïtie werkte en vergeten wanneer het onjuist was. Dat resulteert in een tekort aan kennis, maar versterkt ook hun vertrouwen in het onjuiste proces. Beide problemen werken samen om het waarschijnlijker te maken dat ze in de toekomst fouten zullen maken."

Uitslag: Kunnen we het dunning-krugereffect ondervangen?

De resultaten van de studie ondersteunen de hypothese, dat het dunning-krugereffect ervoor zorgt dat mensen hun vermogen om goede, intuïtieve beslissingen te nemen overschatten. Omdat het dunning-krugereffect een impliciet of onbewust vooroordeel is, kan het moeilijk zijn fouten als gevolg van een verkeerde inschatting van persoonlijke kennis te voorkomen of te beperken.

"Dit is een zeer moeilijke vraag," legde Dr. Couchman uit. "We bestuderen metacognitie, een vorm van zelfbewustzijn dat helpt om je gedachten in de gaten te houden en je gedrag te reguleren. Maar is er ooit een geval waarin je echt je sterkste impuls terzijde schuift?"

Dr. Couchman en zijn co-auteurs zeggen dat onderwijs "op alle ontwikkelingsniveaus" en bewustwording van het dunning-krugereffect, problemen met intuïtie en gerelateerde cognitieve vooroordelen van instrumenteel belang kunnen zijn tot het verminderen van intuïtieve fouten. "Interventies om het zelfbewustzijn te verbeteren welke zich specifiek richten op intuïtieve vooringenomenheid en vloeiendheid kunnen laag presterende mensen helpen fouten te ontdekken, metacognitief te verbeteren en prestaties te verhogen," aldus onderzoekers.

Uit studies met zowel mensen als met apen weten we dat onze geest in staat is om te leren opmerken wanneer we te maken hebben met onzekerheid en daar adaptief op te reageren," zei Dr. Couchman. "Onderwijs is de sleutel. Er is enige hoop dat door onderwijs over intuïtieve fouten en andere cognitieve denkfouten, we beter zouden kunnen worden in het beperken van onze impliciete vooroordelen. Metacognitie helpt vaak de impliciete processen explicieter te maken, hetgeen de beste manier is om vooroordelen aan te pakken. In plaats van je sterkste intuïtieve reactie te negeren of ertegen te vechten, kun je leren om andere, meer adaptieve reacties te hebben in het licht van onzekerheid."

De studie: Dunning-Kruger Effect: Intuitive Errors Predict Overconfidence on the Cognitive Reflection Test is geschreven door Marina V.C. Coutinho, Justin Homas, Alia S.M. Alsuwaidi, en Justin J. Couchman, en gepubliceerd op 8 april 2021 in het tijdschrift
Frontiers in Psychology.

Zie ook : https://thedebrief.org/dunning-kruger-effect-ignorance-and-overconfidence-affect-intuitive-thinking-new-study-says/
Over De Auteur

Tim McMillan is een gepensioneerd politie-luitenant, onderzoeksjournalist en mede-oprichter en uitvoerend directeur van The Debrief. Hij schrijft over defensie, wetenschap en de inlichtingendiensten. U kunt hem volgen op lttimmcmillan.com en op Twitter @lttimmcmillan.