Cognitive bias
© prevuemeetings.com
Bij de geboorte zijn onze hersenen als lege sponzen, klaar om nieuwe informatie op te nemen. Naarmate we opgroeien kunnen we echter een deel van wat we hebben geleerd de wijze waarop we nieuwe informatie opnemen, laten beïnvloeden.

Dit staat bekend als cognitieve vooringenomenheid dat ervoor zorgt dat we onze eigen subjectieve realiteit creëren waarin we rationaliteit en feiten negeren.

Er zijn vele soorten vooringenomenheid, maar elk ervan kan invloed hebben op de manier waarop we relaties en banen benaderen, het kan onze meningsvorming belemmeren of de manier waarop we kennis vergaren veranderen.

Wat is cognitieve vooringenomenheid?

Cognitieve vooroordelen zijn systematische fouten in het denkproces die veranderen hoe wij informatie interpreteren en beslissingen nemen.

Vooroordelen zijn te vergelijken met wegversperringen en beperkingen in de hersenen. De hersenen willen snel en gemakkelijk op hun bestemming geraken, dus nemen ze soms binnenweggetjes waardoor belangrijke verkeersborden om bij het doel te geraken gemist worden.

"Onze hersenen zijn geprogrammeerd: 'bedraad' vanaf onze geboorte op basis van onze omgeving en ervaringen. Vaak nemen we als kleine kinderen de vooroordelen over van degenen die ons opvoeden of beïnvloeden," zegt levens- en loopbaancoach Christina Renzelli.M.Ed.

"Tenzij iemand de mogelijkheid heeft om de vooroordelen van hun programmering op te merken, zijn ze zich er wellicht niet van bewust. Dit beperkt hun toegang tot de waarheid door hen in een kleine bubbel van valse informatie te houden."

Carrrière en life management consultant, Ruth Schimel, Ph.D. is het daarmee eens. Zij zegt dat we door het gebruik van vooroordelen comfort en voorspelbaarheid in de wereld vinden. Soms is alles dat we weten gebaseerd op deze vooroordelen.

Zij zegt dat "aandacht voor de angsten en zorgen die aan de vooroordelen ten grondslag liggen, een aantal van de redenen hiervoor kan onthullen."


Lijst van 14 Veel Voorkomende Vormen van Vooringenomenheid met Voorbeelden

Wees u ervan bewust dat er veel verschillende soorten vooroordelen zijn, maar deze 14 komen het meest voor en kunnen uw leven beïnvloeden.

1. Bevestigingsvooroordeel.

Wellicht heeft u hier wel eens van gehoord en u heeft zich er waarschijnlijk ook weleens schuldig aan gemaakt! Bevestigingsvooroordeel is de neiging om informatie op te zoeken welke reeds bestaande ideeën of overtuigingen bevestigt. Deze vooringenomenheid leidt ertoe, dat we feiten negeren of over het hoofd zien welke onze ideeën zouden kunnen tegenspreken of ondermijnen.

Het kan er ook toe leiden dat we bij het zoeken naar informatie suggestieve vragen stellen, zodat we de antwoorden krijgen die we willen.

Het is belangrijk om de advocaat van de duivel te spelen met uzelf om uw ideeën ter discussie te stellen of te zoeken naar meerdere perspectieven op situaties.

Voorbeeld van bevestigingsvooroordeel: Als u reeds gelooft dat alle linkshandige mensen creatief zijn, dan ziet u elke keer dat u een linkshandige ontmoet die creatief is, dit als een bevestiging van uw geloof. Het kan echter zijn dat u veel creatieve rechtshandigen negeert omdat dit uw theorie niet ondersteunt.

2. Het Dunning-krugereffect.

Dit vooroordeel leidt ertoe dat mensen een idee of gebeurtenis als simplistisch beschouwen, omdat ze niet veel informatie over het onderwerp hebben. Onder invloed van Dunning-Kruger overschatten mensen hun kennis van iets en dat weerhoudt hen ervan nieuwsgierig te zijn en naar informatie te zoeken.

Het maakt dingen misschien minder ingewikkeld, maar het laat ons ook slecht geïnformeerd achter. In de woorden van Charles Darwin: "Onwetendheid wekt vaker zelfvertrouwen op dan kennis."

Voorbeeld van het Dunning-Kruger effect: Een onderzoek uit 2018 toonde aan dat Amerikanen met weinig kennis van politiek vaker hun kennis over het onderwerp overschatten. Deze studie toonde ook aan, dat dit meer uitgesproken is bij mensen die zich rigide identificeren met één partij, in dit geval Democraat of Republikein.

3. Vooringenomenheid binnen de groep.

Door vooroordelen welke binnen de groep bestaan, zijn we eerder geneigd om mensen binnen onze eigen sociale groep te steunen dan een buitenstaander. Vooringenomenheid ten aanzien van de eigen groep betekent, dat we mensen uitkiezen die op ons lijken en kansen laten liggen om nieuwe, andere mensen te ontmoeten.

Dit kan ook aan de basis liggen van discriminerende ideologieën, omdat angst voor het onbekende ervoor zorgt dat we mensen afstoten die niet tot onze sociale groep behoren.

Volgens Renzelli belemmeren dit soort vooroordelen ons vermogen om contact te maken met anderen.

"In relaties kunnen we aannames doen over anderen op basis van onze vooroordelen, alsof we een muur ophouden," zegt ze. "Vooroordelen verhinderen ons om een echte, eerlijke hart-tot-hartverbinding te creëren."

Voorbeeld van vooringenomenheid binnen de groep: als u niet met mensen van een bepaalde religie omgaat omdat u meent dat ze teveel van u verschillen, zonder hen daadwerkelijk te kennen.

4. Vooringenomenheid van de waarnemer.

Waarnemer vooringenomenheid wordt ook onderzoekers vooringenomenheid genoemd. Deze vooringenomenheid treedt op bij het observeren of registreren van informatie. Onze eigen subjectieve meningen of overtuigingen kunnen ertoe leiden dat we de informatie die we registreren anders interpreteren dan een andere waarnemer.

Dit gebeurt wanneer een waarnemer naar een experiment komt met vooringenomen ideeën of kennis over wat of wie wordt bestudeerd.

Waarnemer vooringenomenheid kan ook verwijzen naar hoe iemand zich gedraagt als hij weet dat hij geobserveerd wordt.

Voorbeeld van waarnemer vooringenomenheid: Een arts die testresultaten onderzoekt kan waarnemen dat een patiënt geen behandeling nodig heeft terwijl een andere, die op de hoogte kan zijn van de familiegeschiedenis, een ander perspectief kan hebben.

5. Optimisme-vooringenomenheid.

Zoals de naam al doet vermoeden treedt optimisme op wanneer we in een goede bui zijn. Het zorgt ervoor dat we positieve uitkomsten voorspellen. Evenzo leidt pessimisme ertoe dat we negatieve uitkomsten voorspellen wanneer we ons neerslachtig voelen.

Dit kan ertoe leiden dat onze emoties de feiten in de weg staan en dat we de waarheid vertekenen.

Voorbeeld van optimisme-vooringenomenheid: als je in een positieve stemming bent terwijl je naar een sollicitatiegesprek gaat, ga je er misschien van uit dat je de baan zult krijgen, ongeacht of je werkelijk gekwalificeerd bent of niet.

6. Verankeringseffect.

Dit effect, ook wel bekend als het "focalisme-effect", treedt op wanneer mensen zich sterk baseren op het eerste stukje informatie dat zij over een onderwerp horen. Dit wordt hun ankerfeit, waarop zij al hun daaropvolgende oordelen baseren.

Voorbeeld van een ankereffect: U wenst een nieuw paar schoenen te kopen en ziet een paar van 600 dollar en vervolgens een ander paar van 300 dollar. Omdat u eerst het paar van $600 zag, gaat u ervan uit dat het paar van $300 betaalbaar moet zijn, terwijl u in werkelijkheid waarschijnlijk goedkopere schoenen kunt vinden.

7. Selectie-vooringenomenheid.

Dit doet zich voor wanneer groepen of gegevens voor analyse worden gekozen op een onwillekeurige manier. Dit betekent dat de steekproef niet representatief zal zijn voor de algemene bevolking.

Voorbeeld van selectie vooringenomenheid: in een studie zou er sprake zijn van selectie vooringenomenheid als de onderzochte deelnemers allemaal van dezelfde leeftijd of hetzelfde geslacht zijn en niet representatief voor de rest van de wereld.

8. Publicatie-vooringenomenheid.

Er is sprake van publicatie vooringenomenheid wanneer de uitkomst of de resultaten van een studie of experiment van invloed zijn op het al dan niet publiceren van de informatie. Dit kan voorkomen in het domein van het wetenschappelijk onderzoek.

Voorbeeld van publicatie vooringenomenheid: als de gepubliceerde onderzoeksresultaten alleen positieve uitkomsten laten zien, terwijl een deel van de informatie wordt weglaten dat deze uitkomsten zou betwisten.

9. Het halo-effect.

Eerste indrukken zijn belangrijk, maar mensen kunnen veranderen! Het halo-effect zorgt ervoor dat we onze eerste interactie met een persoon, bedrijf of onderwerp onze algemene indruk van die persoon of entiteit laten beïnvloeden.

Het halo-effect kan de neiging creëren om positieve eigenschappen toe te schrijven aan mensen die er op een bepaalde manier uitzien.

Voorbeeld van het halo-effect: Onderzoek wijst uit, dat mensen fysieke aantrekkelijkheid verbinden met positieve eigenschappen zoals vertrouwen.

10. Vooringenomenheid uit eigenbelang

Vooringenomenheid uit eigenbelang is de veronderstelling dat goede dingen ons overkomen omdat we ze verdienen en dat slechte dingen gebeuren om redenen waar we niets aan kunnen doen.

Vooringenomenheid uit eigenbelang weerhoudt ons van zelfreflectie en het aanvaarden van persoonlijke verantwoordelijkheid.

Voorbeeld van vooringenomenheid uit eigenbelang: Als u die grote promotie op je werk niet krijgt, komt dat omdat uw baas een hekel aan u heeft en het op u gemunt heeft. Maar als u die promotie wel krijgt, komt dat omdat u heel hard heeft gewerkt en beter bent dan alle anderen!

11. Vooringenomenheid achteraf.

Dit treedt op wanneer een resultaat voor de hand ligt nadat het is gebeurd, zelfs als men niet had kunnen weten wat het resultaat zou zijn.

Vooringenomenheid achteraf, ook wel bekend als de Vloek van de Kennis, kan ertoe leiden dat we aannemen dat anderen die kennis hebben waar wij vroeger niet over beschikten.

Het komt erop neer dat we ons realiseren dat we iets al lang hadden moeten weten, maar dat we niet beseften dat we misschien niet over alle nodige informatie beschikten.

Voorbeeld van vooringenomenheid achteraf: Op een ochtend ziet nu dat het er een beetje grijs uitziet. Als het later regent, zegt u: "Ik wist dat dit zou gebeuren." Ook al had u dat niet per se van tevoren voorspeld.

12. Status quo-vooroordeel.

Het status quo vooroordeel is de neiging zich te verzetten tegen verandering of verandering als een verlies te zien. Hierdoor blijven we vaak in de huidige situatie hangen, ook al is die niet goed voor ons.

Voorbeeld van status quo vooroordeel: in uw huidige baan blijven zitten, ook al zijn er betere mogelijkheden.

13. Vooringenomenheid van achteruitgang

De vooringenomenheid van achteruitgang, of declinisme, is het verkiezen van het verleden boven hoe de dingen momenteel gaan. Vooringenomenheid van achteruitgang gaat ervan uit dat alles langzaam maar zeker slechter wordt, alleen maar omdat er verandering plaatsvindt.

Wanneer we door een roze bril op de dingen terugkijken, gebruiken we de vooringenomenheid van achteruitgang. Het is enigszins vergelijkbaar met status quo vooringenomenheid, omdat het ons ervan weerhoudt verandering te omarmen.

Voorbeeld vanvooringenomenheid van achteruitgang: Als iemand zegt: "Nou, in mijn tijd was muziek echt zoveel beter."

14. Beschikbaarheidsvooroordeel.

Beschikbaarheids-vooroordeel, of beschikbaarheidsheuristiek, is de neiging om te vertrouwen op de informatie welke we ons snel en gemakkelijk kunnen herinneren wanneer we conclusies trekken over een onderwerp of idee, zelfs als deze informatie van beperkte aard is.

Het is een soort mentale snelkoppeling welke mensen gebruiken om de meest direct beschikbare informatie waardevol te achten, in plaats van op zoek te gaan naar meer gecompliceerde informatie.

Voorbeeld van een beschikbaarheids-vooroordeel: Een lot uit de loterij kopen omdat de luxueuze levensstijl die het winnen met zich meebrengt gemakkelijk is voor te stellen, ook al is de kans dat u wint zeer gering.

Hoe U Vooroordelen in Uw Eigen Leven Kunt Verminderen en Beheersen

Cognitieve vooroordelen zijn als blinde vlekken, welke ons kunnen verhinderen toegang te krijgen tot kennis, relaties en nieuwe ervaringen.

Renzelli herinnert ons eraan dat iedereen vooroordelen heeft en zegt dat het herkennen van uw vooroordelen de eerste stap is om ze te beheersen.

"Erken dat we mensen zijn met hersenen die gevormd worden door onze omgeving en dat onze omgeving gevuld is met ongecontroleerde vooroordelen. Ten tweede, begin met het bewust herkennen van patronen van aannames welke bevooroordeeld zijn en misschien onwaar zijn. Ten derde, begin bewust uw hersenen opnieuw te bedraden met nieuwe, onbevooroordeelde denkpatronen welke de vroegere bevooroordeelde gedachten vervangen."

Het kan nuttig zijn om informatie te onderzoeken waar u het normaal gesproken niet mee eens bent, alleen maar om u te helpen alle kanten van een onderwerp in acht te nemen.

Luister naar mensen die u uitdagen, stel hen vragen en luister echt naar wat zij te zeggen hebben. Ga op zoek naar mensen die anders zijn dan u bent om uit uw echokamer van ideeën te komen.

Voor Schimel kan het beheersen van vooroordelen bijna volledig worden bereikt door kritisch te denken. "Zoals Sartre zei: 'Denk tegen uzelf'," aldus Schimel.

"Eén manier om een vooroordeel te veranderen of aan te passen is door meer te weten te komen over de situatie, cultuur of persoon waaromtrent u vermoedt dat u vooringenomen bent. Beter nog, bespreek het met en luister naar een persoon die een ander perspectief heeft."

Zie ook: https://www.yourtango.com/2021342110/common-types-of-bias-list-cognitive-biases
Over de Auteur

Alice Kelly is schrijfster en woont in Brooklyn, New York. U komt haar tegen op het gebied van sociale rechtvaardigheid, nieuws en amusement. Volg haar op Twitter voor meer.