amazon vuilnis
Mijn laatste artikel ging over cancelcultuur. Nou, deze week ontving Red Pill Press een bericht van Amazon met de mededeling dat ze de Engelse editie van Political Ponerology "niet te koop zullen aanbieden" op Amazon.de, het Duitse Amazon-portaal. Met andere woorden, ze verbieden het boek.

De reden?

Op de omslag staat een hakenkruis, en dat gebruik van dat hakenkruis "kan" in strijd zijn met de Duitse wetgeving die hakenkruizen verbiedt - en is waarschijnlijk ook in strijd met Amazons eigen richtlijnen voor inhoud. Ze gaan dus niet over één nacht ijs en verbieden gewoon het boek.


Commentaar: Men kan op Amazon zoeken om te zien of dit waar is. Blijkbaar is het een soepele regel: Al deze boeken hebben hakenkruizen op de omslag. Er is hier dus duidelijk meer aan de hand.


Wat een onzin.

Voor wat achtergrondinformatie over de Duitse wetten in kwestie, zie hier. Maar let op het volgende, uit het Duitse Wetboek van Strafrecht:
Hakenkruizen en andere verboden symbolen mogen in Duitsland wel worden getoond als ze worden gebruikt voor "maatschappelijke opvoeding, het tegengaan van anti-constitutionele activiteiten, kunst en wetenschap, onderzoek en onderwijs, de berichtgeving over historische en actuele gebeurtenissen, of soortgelijke doeleinden," volgens het Wetboek van Strafrecht.
PP voldoet aan al deze voorwaarden. Het is vrijgesteld. Niet alleen is de omslag een kunstwerk dat het hakenkruis afbeeldt als een geestdodende drug - het boek zelf is een werk van wetenschap, onderzoek en onderwijs.

Het behandelt ook historische gebeurtenissen.1 Dr Lobaczewski was lid van het Thuisleger. U weet wel, de Polen die tegen de nazi's vochten. Het hele doel van het boek is aan te tonen dat er een wetenschappelijke verklaring is voor het bestaan van kwaadaardige totalitaire regimes, zoals die van de nazi's en de Bolsjewieken. Beide waren pathocratieën.

Amazon zou het boek eens daadwerkelijk moeten lezen, vooral het deel waarin Lobaczewki Hitler een clowneske psychopaat noemt. Ik zal het ze eens gemakkelijk maken:
Veel weldenkende mensen blijven dezelfde prangende vraag stellen: hoe kon de Duitse natie een clowneske psychopaat tot Führer kiezen, die geen geheim maakte van zijn pathologische visie op de heerschappij van de supermens? Onder zijn leiding ontketende Duitsland vervolgens een tweede misdadige en politiek absurde oorlog. Tijdens de tweede helft van deze oorlog voerden hoogopgeleide legerofficieren eervol onmenselijke bevelen uit, politiek en militair gezien zinloos, uitgevaardigd door een man wiens psychische toestand voldeed aan de gebruikelijke criteria voor gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. (pp. 86-87)
Men zou haast denken dat Amazon het Führertje verdedigt. Nou, dat gaat misschien een beetje te ver. Ik voeg er een opmerking van Lobaczewski aan toe: het zijn vaak degenen die het meest intens anti-nazi of anti-communistisch zijn, die negatief reageren op ponerologie. Hier volgt een citaat ter overdenking:
Als zo'n ponerogene vereniging [zoals de nazi's of de Bolsjewieken] ontdaan zou kunnen worden van haar ideologie, zou er niets anders overblijven dan psychologische en morele pathologie, naakt en onaantrekkelijk. Een dergelijke handelwijze zou natuurlijk "morele verontwaardiging" oproepen, en niet alleen onder de leden van de vereniging. Zelfs normale mensen, die dit soort verenigingen en hun ideologieën veroordelen, zouden zich gekwetst en beroofd voelen van iets dat deel uitmaakt van hun eigen romantiek, hun manier om de werkelijkheid waar te nemen, wanneer een alom geïdealiseerde groep wordt ontmaskerd als weinig meer dan een bende misdadigers. Misschien zijn er zelfs lezers van dit boek die het de auteur kwalijk nemen dat hij het kwaad zo onverbiddelijk van al zijn literaire motieven ontdoet. Het bewerkstelligen van een dergelijke "strip-tease" zou wel eens veel moeilijker en gevaarlijker kunnen blijken dan men zou verwachten. (pp. 157-158)
De vertegenwoordiger van Red Pill Press heeft geprobeerd Amazon tot rede te brengen, maar dat mocht niet baten. Nu blijkt dat het boek ook in Nederland niet verkocht mag worden. Aangezien redelijkheid geen functie is van bureaucratie, kunnen andere middelen nodig zijn om de situatie vlot te trekken. Ik zal een update plaatsen als en wanneer er nieuws is op dat terrein.

In de tussentijd kunt u, mocht u dat nog niet gedaan hebben, uw eigen exemplaar van het boek rechtstreeks bij Red Pill Press kopen. En bij de meeste Amazon-portalen kunt u het nog steeds bestellen. Hier zijn ze per landcode van twee letters: US, UK, FR, ES, IT, PL, SE, JP, CA, AU. (En dit zijn de nu verdwenen links naar Duitsland en Nederland, mogen ze in vrede rusten: DE, NL.)

En als u zich nog niet heeft geabonneerd, doe dat dan alstublieft, of overweeg een upgrade naar een betaald abonnement. Ik zal al mijn originele inhoud gratis beschikbaar blijven stellen, maar ik heb een speciaal project bedacht voor betalende abonnees. Ik zal een voorlopige vertaling plaatsen van Lobaczewski's vervolg op Ponerology, getiteld Logocracy, hoofdstuk voor hoofdstuk.

Dus als u wilt lezen wat voor een nieuw politiek systeem Lobaczewski voor ogen had - beter dan alle andere - dan weet u wat u moet doen!

1 Er is ook een korte, negatieve verwijzing naar neonazi's, dus raadpleeg tevens het kader voor hedendaagse gebeurtenissen.

Zie: https://ponerology.substack.com/p/amazon-bans-political-ponerology