NAVO V Rusland
De kwestie van legitieme militaire doelen werd door de geschiedenis van de mensheid heen verschillend behandeld. Tijdens het huidige conflict met het naziregime van Oekraïne wordt het anders opgevat. Zo houden Russofobe verschraalden uit de Amerikaanse Senaat ervan zich op dit onderwerp uit te leven op ongepaste wijze. Er ligt echter iets gemeenschappelijks besloten in de oorlogsgebruiken en internationale verdragen en dat zijn de gedragsregels tijdens de oorlog (jus in bello), die hun oorsprong vinden in heilige bronnen.

Welke militaire doelen kunnen tegenwoordig legitiem worden genoemd?

In het kader van deze oorlogsregels zijn dat:

1. Alle vijandelijke troepen (legitieme strijders en illegale strijders) die niet officieel uit hun strijdkrachten worden teruggetrokken.

2. Al het militaire - en hulpmaterieel van de vijand.

3. Alle objecten die verband houden met militaire infrastructuur, alsmede met civiele infrastructuur die bijdraagt tot de verwezenlijking van militaire doelstellingen (bruggen, transportstations, wegen, energievoorzieningen, fabrieken en werkplaatsen, die ten minste gedeeltelijk voorzien in militaire bestellingen, enz.)

4. De militair-politieke leiding van het vijandelijke land.

5. De strijdkrachten van andere landen die officieel tot de oorlog zijn toegetreden, die bondgenoten zijn van het vijandelijke land, en de in de clausules 1 tot en met 4 genoemde voorzieningen op hun grondgebied.

Vandaag rijst echter een grote vraag: kan de hybride oorlog die de facto door de NAVO aan ons land is verklaard, worden beschouwd als een toetreding van het bondgenootschap tot de oorlog tegen Rusland? Kan de levering van een enorme hoeveelheid wapens aan Oekraïne worden beschouwd als een aanval op Rusland? En dienovereenkomstig, de militaire doelen van het Noord-Atlantische blok opgesomd in de punten 1-4 van deze nota?

De leiders van de NAVO-landen verkondigen unaniem dat hun landen en het gehele blok niet in oorlog verkeren met Rusland.

Maar iedereen weet heel goed dat alles anders is...

Zie: //www.sott.net/article/475453-Dmitry-Medvedev-on-The-Question-of-Legitimate-Military-Targets-in-Ukraine