A streptokokken vleesetende bacteriën
Artsen zien een sterke stijging van het aantal infecties veroorzaakt door groep A-streptokokken, ook wel de vleesetende bacterie genoemd. Volgens Jan Sinnige, arts-microbioloog bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk draagt de huidige toename van luchtweginfecties zoals griep bij aan de stijging: "De verminderde blootstelling aan gewone luchtwegvirussen en streptokokken de afgelopen jaren door bijvoorbeeld de anderhalve meter regel, verhogen nu juist het aantal infecties".


Commentaar: Dit kan een van de redenen zijn.

In juli 2022 verscheen een artikel in het AD waarin niet alleen streptokokkeninfecties bij kinderen met de dood als gevolg werden gemeld, maar ook andere ontstekingen:
De kinderen die in het ziekenhuis werden opgenomen, kampten met ernstige infecties als hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, bot- of gewrichtsontsteking en longontsteking met pus in de pleuraholte. Bij elf kinderen werd necrotiserende fasciitis vastgesteld, waarbij de bacterie huid en spieren laat afsterven - de reden dat streptokok ook wel 'vleesetende bacterie' wordt genoemd. Als dat op een arm of been gebeurt, leidt dat soms tot amputaties. Ten minste zeven jonge kinderen zijn afgelopen maanden aan de infectie overleden.

[...]

Onlangs leek er ook een piek te zien in het aantal jonge kinderen dat in het ziekenhuis is opgenomen met acute hepatitis. Binnen enkele weken werden drie kinderen zo ziek dat een levertansplantatie noodzakelijk was. In totaal staat de teller nu op dertien kinderen met acute hepatitis, inclusief de milde gevallen. Dat is niet verontrustend, stelt voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde. ,,Het lijken er niet meer dan normaal, wel kwamen die gevallen binnen een opvallend korte tijd.'' Vorige zomer belandden opvallend veel baby's in het ziekenhuis met het RS-virus.

De groep A-streptokok kan een ernstige weefselinfectie veroorzaken; de Necrotiserende Weke Delen Infectie (NWDI). Vaak krijgen mensen hierbij grote wonden. Het brandwondencentrum in Beverwijk, dat gespecialiseerd is in de zorg voor patiënten met grote wonden, zag de afgelopen maanden driemaal zoveel patiënten met NWDI. ''De patiënten die naar ons worden verwezen, zijn nog maar het topje van de ijsberg. Veel chirurgen die naar ons verwijzen zeggen opvallend veel patiënten met NWDI te hebben gezien de afgelopen maanden'', vult Annebeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg van het Rode Kruis Ziekenhuis, aan.

Snelheid diagnostiek is cruciaal

Snelheid in diagnostiek is cruciaal vertelt Jaco Suijker, die onderzoek doet naar NWDI. "Uit onderzoek blijkt dat deze infecties in de helft van de gevallen niet direct herkend worden, wat kan leiden tot een latere start van behandeling en daarmee meer schade aan het weefsel. Om grote littekens te voorkomen, is snelle herkenning dus geboden. Hierom is de huidige aandacht voor dit ziektebeeld van groot belang."

Meldplicht voor infecties

Het RIVM heeft per direct een meldingsplicht ingesteld voor alle ziektes die worden veroorzaakt door groep A-streptokokken. De maatregel, die afgelopen donderdag is afgekondigd, moet beter zicht geven in de mate waarin de bacterie zorgt voor problemen.

"Een goed initiatief", vindt De Vries. Als initiatiefnemer van het Necrotiserende Weke Delen Infecties Kennis project zet zij zich samen met Suijker en Sinnige in om NWDI een bredere bekendheid te geven. "Patiënten komen namelijk niet zelden in een brandwondencentrum omdat de wonden die door deze ziekte ontstaan, ongeveer hetzelfde behandeld worden als ernstige, diepe brandwonden. Meer kennis van NWDI zal uiteindelijk tot minder ernstige verwondingen en lagere sterfte leiden."

Actie naar SEH-artsen en Huisartsen

De laatste jaren werkten Suijker en De Vries vooral aan het verkrijgen van inzicht in de incidentie, diagnostiek, behandeling, morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van leven in de Nederlandse populatie. De komende periode delen zij hun adviezen over vroege diagnostiek met SEH artsen en huisartsen via speciaal daartoe ontwikkeld materiaal.