Duitse vlag
© Hannibal Hanschke / Reuters
Duitsland heeft bezwaren geuit tegen het plan van Brussel om bevroren tegoeden van de Russische Centrale Bank te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne en waarschuwt voor de juridische en financiële risico's van een dergelijke stap, meldde de Financial Times (FT) maandag.

De Europese Commissie heeft een plan uitgewerkt om miljarden euro's in te zamelen door van financiële instellingen die geïmmobiliseerde Russische tegoeden bezitten te eisen dat ze een deel van de winsten die daaruit voortvloeien, afstaan. Veel wetgevers uit het hele blok hebben er echter op gewezen dat het rechtssysteem van de EU alleen toestaat dat de tegoeden worden bevroren, niet dat ze worden onteigend.

Volgens de FT betwijfelden hoge Duitse regeringsambtenaren of het plan van de EU voldoende steun kan krijgen, vanwege de juridische risico's.

Een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zei naar verluidt dat Moskou "zal moeten betalen voor de schade die het heeft aangericht in Oekraïne" en benadrukte dat Duitsland "alles doet wat wettelijk mogelijk is" om de tegoeden van gesanctioneerde Russische personen en bedrijven op te sporen en te bevriezen. De ambtenaar merkte echter op, dat de idee om Russische fondsen te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne "complexe financiële en juridische vragen" oproept.


Commentaar: Het financieren van de 'wederopbouw' van Oekraïne lijkt het voorwendsel te zijn voor het financieren en bewapenen van het proxy-leger van het westen in Oekraïne bij hun falende poging om Rusland te vernietigen.


"Het is een beerput," waarschuwde een andere Duitse ambtenaar, eraan toevoegend dat als de EU geld zou onttrekken aan de Russische Centrale Bank of de winsten zou opstrijken van het beleggen van de fondsen, dit een precedent zou scheppen voor anderen, zoals Polen, dat herstelbetalingen eist van Berlijn vanwege de Tweede Wereldoorlog.

Een niet nader genoemde ambtenaar vertelde de FT dat de Duitse minister van Justitie, Marco Buschmann, de EU-voorstellen voor het gebruiken van de activa van de Russische Centrale Bank had bestudeerd en tot de conclusie was gekomen dat ze juridisch onuitvoerbaar waren.

Tijdens een vergadering met de Europese Commissie vorige week, drongen verschillende diplomaten naar verluidt aan op terughoudendheid met betrekking tot het voorstel.

De EU en haar bondgenoten hebben honderden miljarden euro's aan tegoeden van de Russische Centrale Bank bevroren als onderdeel van het sanctiebeleid. Ambtenaren hebben tot nu toe oproepen om de tegoeden volledig in beslag te nemen afgewezen en hebben in plaats daarvan gezocht naar manieren om een deel van de opbrengsten voor Kiev beschikbaar te stellen, schreef de FT.

Het rapport gaf aan dat één optie erin bestaat om van effectenbewaarinstellingen te eisen dat ze een onverhoopte bijdrage leveren uit de gegenereerde winsten, wanneer ze de opbrengsten van bevroren Russische activa herinvesteren.

Kiev gelooft naar verluidt dat de EU 3 miljard euro per jaar zou kunnen genereren uit activa van de Russische centrale bank. Volgens een hooggeplaatste Oekraïense ambtenaar werd er ook gekeken naar een alternatieve regeling, waarbij de commissie in beslag genomen Russische tegoeden zou kunnen gebruiken als onderpand, waarmee ze zou kunnen lenen om te investeren voor een rendement dat bestemd zou zijn voor Kiev.

"De uitdaging is om uit te zoeken wat juridisch verantwoord en verdedigbaar is," aldus een EU-diplomaat die bij de besprekingen betrokken is en eraan toevoegde: "Het is ingewikkelder dan men aanvankelijk dacht."

De ministers van Buitenlandse Zaken van het 27 landen tellende blok zullen de kwestie naar verwachting maandag bespreken tijdens een vergadering in Luxemburg, zo vertelden ambtenaren die betrokken zijn bij de planning van de vergadering aan de FT.

Moskou heeft de inbeslagname van zijn tegoeden door de EU herhaaldelijk veroordeeld als diefstal. Toen hij eerder deze maand het Internationaal Economisch Forum van Sint-Petersburg toesprak, bestempelde de Russische president Vladimir Poetin de maatregel als "middeleeuws."

Zie: https://www.azerbaycan24.com/en/germany-opposes-eu-plan-to-steal-russian-assets-ft/