Poetin
© ShutterstockRussische president Vladimir Poetin
In navolging van haar illustere voorganger Josef Goebbels heeft mevrouw Ursula Von der Leyen, de niet-gekozen president van het "Vierde Rijk," censuur opgelegd. In de eindeloze wijsheid van haar kleine brein heeft mevrouw Von der Leyen besloten dat de inwoners van de EU, die de dodelijke coronaprikken die zij hen met haar vriendjes bij Pfizer probeerde op te dringen, hebben overleefd of eraan zijn ontsnapt, niet mogen worden blootgesteld aan Russische propaganda. Voor hun eigen bestwil natuurlijk, want dat is wat alleenheersers altijd als de voornaamste rechtvaardiging gebruiken om censuur op te leggen. "Wij beslissen wat goed voor jullie is," zeggen dat soort mensen graag. Net zoals Blofeld, Von der Leyen's criminele handlanger, ons vanuit zijn Zwitserse toevluchtsoord voorhoudt: "you vill own nussing but you vill bee heppy." De EU-censuur is echter nog niet volbracht, maar maakt wel vorderingen. De ganzenpas van de censoren en hun colonnes van laffe collaborateurs klinkt overal in het sociale medialandschap. Alle nieuwsinformatie die de machthebbers niet bevalt, wordt bestempeld als "nepnieuws" of "desinformatie."

Wanneer zoveel mensen gedurende lange tijd in onwetendheid worden gehouden over zoveel onderwerpen, kan het geen verrassing zijn dat de meeste Europeanen geen flauw idee hebben van wat er werkelijk aan de hand is in Oekraïne. Natuurlijk heeft Rusland de strijd al gewonnen, maar de Europese staats- en bedrijfsmedia houden stug vast aan een leugenachtig narratief en verspreiden dagelijks een flinke dosis nepnieuws en desinformatie. Als een leugen maar vaak genoeg wordt herhaald, gaat hij uiteindelijk klinken als de waarheid. Dr. Goebbels wist dit en mevrouw Von der Leyen weet dit ook. Het behoeft geen betoog dat dit een zekere gemoedsrust creëert, zij het een valse.

De Europese staats- en bedrijfsmedia zijn al meer dan tien jaar bezig met het zwartmaken van Rusland en Poetin en zijn erin geslaagd om het publiek ervan te overtuigen dat Rusland onmogelijk een overwinning kan behalen in Oekraïne. Door te suggereren dat Poetin gek en wanhopig genoeg zou zijn om een oorlog tegen de NAVO te beginnen, zijn ze ook druk bezig om de bevolking voor te bereiden op een conflict met Rusland. Afgezien van het feit dat de Russische wapens veel beter en technologisch geavanceerder zijn dan alles uit het NAVO-arsenaal, worden de westerse strijdkrachten van binnenuit vernietigd. Zoals ze in Engeland doen, door "mannelijk gecodeerde" woorden zoals "rifleman" af te schaffen en het gebruik van termen zoals "chap" te verbieden. NAVO-strijdkrachten laten massaal vrouwen toe, in sommige landen is zelfs twintig procent van het personeel vrouw. Vrouwen worden toegelaten tot gevechtsfuncties, zelfs binnen speciale eenheden. Gezien het feit dat vrouwen in geen enkele fysieke strijd op kunnen tegen mannen, betekent dit dat de kwaliteit van de mankracht (een verboden term!!) binnen de hele NAVO dramatisch is gedaald. In dit verband moet worden opgemerkt dat in atletiek, afhankelijk van de discipline, mannen consequent tussen de tien en vijfentwintig procent beter presteren dan vrouwen. Voeg daarbij het feit dat in ten minste acht NAVO-landen de minister van Defensie een vrouw is, en het wordt duidelijk dat de NAVO niet langer een serieus te nemen organisatie is.

Hoe dan ook, in de vaste overtuiging dat de neonazistische strijders van Oekraïne bezig zijn Rusland te verslaan, concentreren de Europeanen zich op andere zaken, zoals waar ze hun zomervakantie doorbrengen. En meteen voelen ze zich schuldig, want ze horen en lezen over de opwarming van de aarde en zijn er inmiddels van overtuigd dat het allemaal hun schuld is. Ze horen en lezen over de duizenden jonge mannelijke moslims en Afrikanen die dusdanig dol zijn op het "westen," de vrouwen aldaar en de gulle uitkeringen, dat ze naar Europa komen om te pakken wat ze pakken kunnen.

De goedgelovige Europeanen horen en lezen over de vele manieren waarop de wereld die zij geërfd hebben voor hun ogen vernietigd wordt. Maar diezelfde ogen willen niet zien of registreren wat er werkelijk gaande is. De resulterende cognitieve dissonantie wordt begraven onder een onophoudelijk spervuur van propaganda.

In de zeldzame gevallen dat ze mogen, of beter gezegd moeten, stemmen, brengen ze plichtsgetrouw hun stem uit bij verkiezingen die op duizenden manieren gemanipuleerd zijn. Een zeer effectieve methode is het publiceren van peilingen voorafgaand aan de verkiezingen. Wanneer de verkiezingsresultaten niet overeenkomen met de voorspellingen, verklaren de staats- en bedrijfsmedia deze als een aardverschuiving of een verrassing. Echte verrassingen worden echter uitgesloten vanwege de strenge controle op welke partijen en kandidaten mogen meedoen. Natuurlijk zullen er nooit echte verrassingen zijn, want geen enkele staat zal zijn lot laten bepalen door open verkiezingen.

Toch denken Europeanen, net als gehoorzame en goedgelovige burgers over de hele wereld, nooit na over de vraag waarom ze stemrecht zouden hebben. Je stem betekent eigenlijk niets en als dat wel zo was, zou je geen stemrecht hebben. Beslissingen worden altijd genomen door elites, wat op zich geen slechte zaak is zolang deze elites zich houden aan het adagium "noblesse oblige." Bij het nemen van beslissingen zou het algemeen belang altijd de leidraad moeten zijn. Maar Europese elites mogen niet volgens dat principe werken, omdat er sinds 1945 geen inheems Europees algemeen belang meer bestaat.

Vanaf het moment dat de VS een groot deel van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog veroverde, hebben ze het onder militaire bezetting gehouden. In wezen verschilt het door de VS bezette Europa, georganiseerd in de NAVO en de EU, niet van die delen van Latijns-Amerika waar de VS al sinds 1898 de lakens uitdelen. Het grootste verschil tussen de twee is dat in het door de VS gedomineerde Latijns-Amerika de mensen honkbal als nationale sport hebben aangenomen, terwijl ze trouw zijn gebleven aan hun moedertaal Spaans. In het door de VS gedomineerde Europa zijn de mensen trouw gebleven aan hun favoriete sport: voetbal, of soccer zoals hun imperiale overheersers het noemen, maar in toenemende mate wordt er overgeschakeld op het Engels ten koste van hun moedertaal.

De problemen in het Europa van vandaag zijn grotendeels te wijten aan de Amerikaanse bezetting. Geen enkel imperium zal nationalisme, in welke vorm dan ook, door de vingers zien. Dat is precies de reden waarom gezinsvernietigende en natievernietigende hervormingsstrategieën sinds de jaren 1960 werden geïntroduceerd. Het begon met Feminisme, "seksuele bevrijding" en de verspreiding van een visueel prominente mannelijke homoseksuele subcultuur. Vandaag de dag gaat het allemaal over "woke" en over gendergekte. De gehele agenda wordt officieel omarmd door de Amerikaanse regering als onderdeel van haar waardensysteem. Hoewel de VS niet ongevoelig zijn voor deze gekoesterde innovaties, worden ze uiteindelijk beschermd door hun geografische positie tussen twee enorme oceanen en zullen ze de vruchten blijven plukken van de economische superioriteit die ze al meer dan een eeuw genieten.

Er is maar één manier om uit de puinhoop te geraken waar Europa zich nu in bevindt, en dat is voor Rusland om de Speciale Militaire Operatie in Oekraïne te voltooien. De ware contouren van die overwinning en de bredere betekenis ervan worden steeds zichtbaarder: de hele Zwarte Zeekust zal deel gaan uitmaken van Rusland, West-Oekraïne zal worden opgedeeld tussen Polen, Hongarije en Roemenië en wat er overblijft van Oekraïne, zo'n tweehonderdduizend vierkante kilometer voornamelijk vruchtbaar land rond Kiev, zal een Russische cliënt-staat worden.

Het is wat lastiger voor te stellen wat er van de rest van Europa terecht zal komen: het is niet onwaarschijnlijk dat de NAVO en de EU zullen instorten, maar zal dat leiden tot een terugtrekking van de VS uit hun Europese vazalstaten?

Met de culturele en sociale teloorgang van het door de VS bezette Europa, is Rusland de belichaming geworden van de Europese waarden en cultuur. Als zodanig heeft Rusland opnieuw een historische verantwoordelijkheid, eerder een missie, om de rest van Europa te bevrijden en de Europese cultuur te herstellen.

In de 19e eeuw bevrijdde Rusland Europa van de Franse overheersing, in de 20e eeuw redde Rusland (als de USSR) Europa van de Duitse overheersing en het ligt voor de hand dat Rusland in de 21e eeuw Europa zal bevrijden van de VS.

Zie: https://www.unz.com/article/rootin-for-putin/