Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres
© AP Photo/Vadim GhirdaSecretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties dringt er bij wereldleiders op aan om in 2022 "geloofwaardige" nieuwe maatregelen te nemen om klimaatverandering te beteugelen, en waarschuwt dat de inspanningen tot dusverre tekortschieten om een ramp af te wenden.
Wees bang. Wees heel erg bang. Antonio Guterres, chef van de Verenigde Naties, kwam donderdagavond met een van zijn meest apocalyptische klimaatretoriek tot nu toe: "Het tijdperk van opwarming van de aarde is voorbij, het tijdperk van mondiaal koken is aangebroken."

Voorts klaagde hij over hoe "angstaanjagend" het is om kinderen "weggesleurd te zien worden door moessonregens, gezinnen die vluchten voor de vlammen, arbeiders die bezwijken onder de verzengende hitte".

De ervaren Portugese socialist schetste zijn beeld van een bedreigde wereld tijdens een gestreamde toespraak vanuit het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, waarbij hij opnieuw terugkwam op een thema van klimaatonheil, dat hij vrijwel onafgebroken sinds zijn aantreden heeft gehanteerd.

Hij zei dat, "afgezien van een mini-ijstijd" gedurende de komende dagen, sommige wetenschappers schatten dat juli 2023 over de hele linie records zal verbrijzelen.

"Klimaatverandering is hier. Het is angstaanjagend, en dit is nog maar het begin," zei Guterres. "Het tijdperk van opwarming van de aarde is voorbij. Het tijdperk van mondiaal koken is aangebroken.

"De gevolgen zijn zichtbaar en tragisch - kinderen die worden meegesleurd door moessonregens, gezinnen die vluchten voor de vlammen, arbeiders die bezwijken onder de verzengende hitte.

"Voor grote delen van Noord-Amerika, Azië, Afrika en Europa is het een wrede zomer."

De toespraak van Guterres vond plaats terwijl een aparte analyse voor de maand, die vrijdag werd gepubliceerd door Karsten Haustein, klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Leipzig, schatte dat juli mogelijk 0,2 graden Celsius warmer zou kunnen eindigen dan het record van 2019.

Dr. Haustein voorspelde dat dit niet alleen de warmste maand ooit zou opleveren, maar mogelijk ook sinds "duizenden, zo niet tienduizenden jaren."

"We moeten misschien helemaal teruggaan naar de warme periode tijdens het Eemien (ongeveer 120.000 jaar geleden) om vergelijkbare warme omstandigheden te vinden," zei hij, meldt ABC News.

"Maar omdat paleo-temperatuurregistraties geen toereikende temporele resolutie bieden, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat deze juli niet heter is geweest tijdens de piek van het huidige interglaciaal [periode]."

Dit is niet de eerste keer dat Guterres de wereld waarschuwt voor dreigend klimatologisch onheil.

Afgelopen november nog vertelde hij de deelnemers aan de VN-Klimaatconferentie (COP27) over een dreigende "klimaatchaos" als gevolg van de "fossiele brandstofverslaving" van de mensheid, zoals gerapporteerd door Breitbart News.

"We bevinden ons op een snelweg naar de klimaathel en houden nog altijd het gaspedaal ingedrukt," benadrukte de carrièrediplomaat tijdens zijn openingsrede op de COP27-top in de Egyptische badplaats Sharm El-Sheikh.

"Hoe zullen we antwoorden als baby nummer 8 miljard oud genoeg is om te vragen: Wat heb jij gedaan voor onze wereld en voor onze planeet toen je de kans had?" vroeg hij.

Daarvoor, in 2019, zei de secretaris-generaal dat klimaatgerelateerde verwoestingen de planeet wekelijks treffen en dat er onmiddellijk wereldwijde actie moet worden ondernomen, waarbij aan VN-agentschappen een hoofdrol moet worden toebedeeld, een boodschap die door klimaatbetogers werd herhaald.

"We zijn hier omdat de wereld wordt geconfronteerd met een ernstige klimaatnoodtoestand," zei Guterres tijdens een tweedaagse klimaatbijeenkomst in Abu Dhabi in de aanloop naar een top over klimaatactie in New York.

"Klimaatverstoring vindt nu plaats... Het gaat zelfs sneller dan 's werelds topwetenschappers hebben voorspeld," zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. "Het gaat sneller dan onze inspanningen om het aan te pakken. De klimaatverandering rent sneller dan wij."

Zie: https://www.breitbart.com/europe/2023/07/28/climate-of-fear-u-n-chief-guterres-warns-era-of-global-boiling-is-here/