Russische president Vladimir Poetin
© Sputnik / Mikhail KlimentyevDe Russische president Vladimir Poetin neemt deel aan een nieuwsconferentie tijdens de 15e BRICS-top via video in Moskou, Rusland.
Landen die behoren tot de "gouden miljard" zijn bereid alles te doen om een unipolaire wereldorde in stand te houden, zei de Russische president

De BRICS-groep probeert niet te concurreren met andere landen of groepen, maar ondervindt wel weerstand van landen die tot de zogenaamde "gouden miljard" behoren en die hun mondiale dominantie willen behouden, aldus de Russische president Vladimir Poetin.

Tijdens de slotceremonie van de BRICS-top in Zuid-Afrika op donderdag wees de Russische leider er via een videoverbinding op, dat de inspanningen van de groep om een nieuwe wereldorde te creëren op basis van multipolariteit "onverzoenlijke tegenstanders" heeft die het proces willen vertragen en de vorming van nieuwe en onafhankelijke centra van ontwikkeling en invloed in de wereld willen tegenhouden.

Poetin zei dat de staten van de "gouden miljard" er alles aan doen om een unipolaire wereld in stand te houden die voor hen gunstig en voordelig is. "Ze proberen het internationale rechtssysteem te vervangen door hun eigen zogenaamde op regels gebaseerde orde," zei de president, eraan toevoegend dat niemand die regels, die voortdurend worden veranderd en aangepast ten gunste van de belangen van individuele landen, daadwerkelijk ooit heeft gezien.

De Russische leider verklaarde vervolgens dat de manier waarop de landen opereren neerkomt op kolonialisme, maar dan "in een nieuwe verpakking, die er overigens niet zo fraai uitziet."
"Moderne kolonialisten, die zich verschuilen achter de mooie slogans van democratie en mensenrechten, proberen hun problemen op andermans kosten op te lossen door schaamteloos middelen uit ontwikkelingslanden te blijven pompen," stelde Poetin.
Tegelijkertijd betoogde hij dat deze "moderne kolonialisten" ook financiële relaties aangaan met zich ontwikkelende economieën, die het voor de leners bijna onmogelijk maken om hun schulden af te betalen.
"Het lijkt niet langer op leningsverplichtingen, maar op een schadeloosstelling," zei Poetin.
Hij noemde verder het "radicale neoliberalisme" als een bijkomende bedreiging voor de nieuwe, multipolaire wereldorde, die volgens hem wordt opgelegd door sommige landen die cruciale traditionele waarden willen vernietigen, zoals het instituut van het gezin en het respect voor nationale en religieuze tradities.
"Om opportunistische redenen aarzelen sommige politici niet om zelfs neonazisme, vreemdelingenhaat, verschillende soorten extremisme en terroristen te rechtvaardigen," merkte de president op.
Poetin verklaarde dat "de mondiale meerderheid," waarvan een groot deel wordt vertegenwoordigd in BRICS, de druk en manipulatie zat is en een eerlijke, gelijkwaardige en wederzijds respectvolle samenwerking tot stand wenst te brengen.

De BRICS-top wordt dit jaar van 22 tot 24 augustus gehouden in Johannesburg, Zuid-Afrika, dat momenteel het voorzitterschap van de groep bekleedt. Rusland wordt persoonlijk vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov, terwijl president Poetin deelneemt via een videoverbinding. Volgend jaar gaat het voorzitterschap over naar Moskou. Poetin heeft al aangekondigd dat de volgende top zal plaatsvinden in de Russische stad Kazan, terwijl er door het hele land in meerdere steden economische, politieke en sociale evenementen zullen worden georganiseerd.

Zie: https://www.rt.com/russia/581758-putin-colonialism-west-unipolar/