de ingestorte dammen van Wadi Derna

Een van de ingestorte dammen van Wadi Derna
Soms denk ik wel eens dat er een wedstrijdje gaande is tussen journalisten van de reguliere media om te zien wie het meest absurde verhaal over klimaatverandering kan publiceren.

Vorige week beweerde Tom Clarke van Sky News, die zichzelf 'Science and Technology Editor' noemt, dat klimaatverandering 'de weg had vrijgemaakt' voor de overstromingen in Libië en dat de ramp, die armere landen het hardst treft, de 'onrechtvaardigheid van klimaatverandering' onderstreept.

De overstromingen en de daaruit resulterende doden hadden helemaal niets te maken met klimaatverandering en werden in plaats daarvan veroorzaakt door het instorten van twee dammen die in de jaren zeventig door een Joegoslavisch bedrijf waren gebouwd en waaraan de afgelopen 20 jaar geen onderhoud was uitgevoerd. Het was een tragedie in de dop.

Clarke kon op geen enkele manier aantonen dat de zware regenval die de damdoorbraken veroorzaakte ongekend was of verergerd werd door klimaatverandering. Maar feiten lijken er voor Sky News niet meer toe te doen.

Als Clarke maar even een blik in de geschiedenisboeken had geworpen, zou hij geweten hebben dat er in het verleden in Noord-Afrika veel ergere overstromingen hebben plaatsgevonden. De grote overstroming van Tunesië in 1969 was bijvoorbeeld van een heel ander niveau. Er vielen 540 doden en negen van de 13 provincies werden getroffen, evenals delen van buurland Algerije. Ruim 38 cm regen, vijf keer de jaarlijkse hoeveelheid, viel in slechts 24 uur op de Tunesische stad Gabès, terwijl het 38 dagen lang met tussenpozen hard bleef regenen.

Vier jaar later werd Tunesië opnieuw getroffen door twee grote overstromingen, waarbij meer dan 100 doden vielen. De eerste, in maart, leidde tot een grote reddingsoperatie door de Amerikaanse Zesde Vloot. De New York Times berichtte: 'De regering heeft de omvang van de schade aan gewassen, vee en eigendommen nog niet volledig in kaart gebracht, maar men schat dat er 86 doden zijn gevallen, plus 33 vermisten, 53.000 mensen die verstoken zijn van onderdak en 6.000 verwoeste of beschadigde huizen. Zo'n 10.000 stuks vee gingen verloren.'

Britse Pathé-films van de overstromingen van 1969 en 1973 kunnen hier en hier worden bekeken.

Het is ronduit schandalig dat Tom Clarke het feit negeert dat zich in Noord-Afrika altijd rampzalige overstromingen hebben voorgedaan, elke schijn van objectieve analyse laat varen en in plaats daarvan zijn eigen verwrongen politieke agenda uitdraagt.

De harde realiteit is dat arme landen altijd meer getroffen worden door natuurrampen. Daarom moeten we hen toestaan hun economieën te ontwikkelen om ze weerbaarder te maken. Als we hun toegang tot goedkope fossiele brandstoffen blokkeren, maken we het alleen maar erger, niet beter.


De door Gates gefinancierde onzin van Britse krant The Telegraph

The Telegraph deed er nog een schepje bovenop door vorige week een nog belachelijker artikel te publiceren met de kop 'De wereld heeft de warmste drie maanden ooit meegemaakt - wat komt hierna?'

Geen van de co-auteurs lijkt enig verstand te hebben van klimaatzaken. Harriet Barber wordt door de Telegraph beschreven als gespecialiseerd in mensenrechten, geweld tegen vrouwen en de vluchtelingencrisis, terwijl de LinkedIn pagina van Verity Bowman zegt dat ze een 'Verslaggever van buitenlands nieuws is voor de Telegraph.'

Het artikel leuterde maar door over droogtes, bosbranden, tyfoons en overstromingen, alsof die vroeger nooit voorkwamen. Degenen die op dit artikel reageerden, en die klaarblijkelijk meer verstand van deze zaken hebben dan de jonge schrijvers, wezen bijna unaniem op de absurditeiten in het artikel en lieten er geen twijfel over bestaan wat ze ervan vonden!

Uiteindelijk blijkt dat het artikel 'deels' werd gefinancierd door Bill Gates' Global Health Security initiative, zoals de link onderaan de pagina bevestigt.

Volgens die link:

Het gebied van wereldwijde gezondheidsbeveiliging is breed en omvat onderwerpen zoals:

- Covid-19 en andere pandemische bedreigingen

- de verspreiding van andere overdraagbare ziekten zoals Ebola en Zika en een groot aantal zeldzame ziekten

- de ingrijpende gevolgen van 'niet-overdraagbare ziekten' zoals obesitas, hartaandoeningen en diabetes

- de toename van antibioticaresistentie en nieuwe superbacteriën

- de toenemende dreiging van bioterrorisme

- sociale en politieke instabiliteit door oorlog en natuurrampen, waaronder klimaatverandering

Kortom, de Telegraph prostitueert zichzelf voor de miljoenen van Bill Gates.

Hoewel The Telegraph volhoudt dat 'deze steun geheel vrijblijvend is en dat The Telegraph de volledige redactionele controle behoudt over alle gepubliceerde inhoud.'

In het verleden zou deze krant nooit zulk slecht onderzocht, overduidelijk nepnieuws hebben gepubliceerd, toen het nog met recht kon beweren een serieuze krant te zijn.

Hoe extreem weer er 70 jaar geleden uitzag

WAAROM zijn de media zo gedreven om de klimaatagenda van de VN door te drukken?

Vrijwel alle berichten in de pers en op tv kakelen gehoorzaam dezelfde moegestreden leugens na die afkomstig zijn van de VN en de rest van de door de mens veroorzaakte klimaatveranderingsclub. In het bovenstaande stuk van The Telegraph wordt bijvoorbeeld de meest recente alarmerende uitspraak van de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, geciteerd: 'De ineenstorting van het klimaat is begonnen.'

Er wordt nooit een poging gedaan om een evenwicht te vinden of om dergelijke absurde beweringen in twijfel te trekken. En dat terwijl zowel de geschiedenis als de feitelijke gegevens aantonen dat extreem weer in het verleden net zo erg was.

Laten we bijvoorbeeld 70 jaar teruggaan. 31 januari 1953 is een nacht die nog lang zal worden herinnerd in de volksverhalen van Groot-Brittannië en Nederland. Het was de nacht van de Watersnoodramp, toen een muur van water uit de Noordzee omhoog kwam, de zeeweringen overspoelde en een spoor van dood en verderf achterliet.

Door de storm zonk de veerboot Princess Victoria van Stranraer naar Larne voordat zij om het noorden van Schotland heen de Noordzee op voer. De storm eiste meer dan 500 levens aan de oostkust van Groot-Brittannië en misschien wel 2.000 in Nederland. Het was de ergste natuurramp die Groot-Brittannië ooit had getroffen.

Een paar maanden later vond de kroning van koningin Elizabeth plaats tijdens het zogenoemde slechtste juni-weer van de eeuw. Drie weken later zorgde stormachtig weer opnieuw voor zware overstromingen in Groot-Brittannië.

Verder weg vonden op verschillende tijdstippen van het jaar grote overstromingen plaats in verschillende delen van de VS, waaronder Oregon, Californië, Louisiana, Iowa en Montana. Japan werd zwaar getroffen door twee verwoestende overstromingen, die elk aan meer dan 700 mensen het leven kostten.

Terwijl sommige delen van de VS in 1953 werden overspoeld, hadden andere delen te kampen met uitzonderlijke droogte. Van 1950 tot 1957 kende Texas bijvoorbeeld de ergste droogte uit de geschiedenis. Het grootste deel van het Midwesten en de Great Plains werden op vergelijkbare wijze getroffen.

1953 was een verwoestend jaar voor tyfoons in het westelijke deel van de Stille Oceaan, met zeven 'supertyfoons' die minstens 430 levens eisten. Daarnaast behoorde het in de VS tot de dodelijkste jaren voor wat betreft tornado's, waarbij 519 doden vielen. Er waren vijf F5 tornado's in 1953, het op twee na hoogste aantal ooit voor deze krachtigste tornado. Ondertussen verbrandden de bosbranden in de VS 4.0371.440 hectare, vier keer het totaal van dit jaar tot nu toe. Meer details zijn hier te vinden.

In die tijd was er weinig of geen media-aandacht voor weerrampen - in tegenstelling tot nu, waar we 24/7 worden gebombardeerd met beelden. Er was ook niets bijzonders aan 1953. Ga maar eens terug naar elk jaar van de afgelopen 100 jaar en u zult vergelijkbare verhalen tegenkomen over rampen, dood en verderf. Er bestaat geen bewijs dat ons weer tegenwoordig slechter is dan vroeger.

Dat brengt ons terug bij de vraag waarom de media zo hun best doen om dit onder het tapijt te vegen.

Zie: https://www.conservativewoman.co.uk/the-climate-scaremongers-shoddy-dams-to-blame-for-libyan-floods-not-global-warming/