rel brand relschoppers
Discussies over instorting gaan vaak over tekenen en signalen - De economie, politiek en sociale spanningen worden al jaren steeds instabieler en, net als bij het meer gewicht toevoegen aan een man die op een bevroren meer staat, zal het ijs uiteindelijk inzakken. De vraag is,
hoe weten we wanneer dat moment zal zijn aangebroken?

Nu culturele systemen beginnen te vervagen als gevolg van politieke conflicten en economische achteruitgang, openbaart het ware kwaad zich veelal op zichtbare wijze. Allereerst verloopt dat langzaam, maar daarna komt alles tegelijk. Een duidelijk teken van een versnelde ineenstorting zien we in het toenemende aantal psychopaten en psychopathisch gedrag op straat.

Het lijkt erop dat de VS de middelste fase van zo'n ineenstorting zijn ingegaan, waarbij veel sociopaten en psychopaten het gevoel beginnen te krijgen dat dat ze hun naarste opwellingen kunnen uitvoeren zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn . Ze beginnen uit te proberen waar ze mee weg kunnen komen.

De afgelopen tien jaar zagen we een spectaculaire toename van grootschalig geweld en diefstal. Door de opkomst van sociale media is het nu gemakkelijker dan ooit om zonder veel waarschuwing vooraf spontaan geplande rellen te organiseren, terwijl in de meeste gevallen deze groepen lukraak aanvallen plegen tegen wie en wat dan ook. Ze organiseren zich misschien vanuit een politieke of activistische overtuiging, maar meestal verkiezen ze die doelwitten die het dichtste bij of het gemakkelijkst zijn, in plaats van zich te richten op de mensen die zij de schuld geven van hun misère.

In de meeste gevallen leiden deze gebeurtenissen tot eenvoudige vernieling van eigendommen in stedelijke gebieden, maar meer en meer zien we een onderliggende en agressieve behoefte om mensen pijn te doen. Er zal spoedig een tijd aanbreken waarin het doel niet alleen meer bestaat uit stelen of vernielen, maar om instabiliteit als een rookgordijn te gebruiken; een afleiding die mogelijkheden biedt om anderen kwaad te berokkenen.

Psychopaten maken graag gebruik van de chaos die politieke onrust met zich meebrengt om hun gewelddadige behoeften te botvieren of om anderen te overtuigen om dat ook te doen. Als tijdens sociale instorting niemand actie onderneemt om de eerste golf van criminele activiteit de kop in te drukken, dan zullen duizenden andere criminelen eveneens in actie komen om gebruik te maken van deze chaos. De eerste golf wordt een lawine, en dat gebeurt omdat het systeem mensen niet langer voldoende motivatie biedt om zich te gedragen.

De onderliggende psychologie is moeilijk uit te leggen, maar we kunnen het als volgt benaderen: Stelt u zich eens voor dat een verwende peuter door zijn ouders in toom wordt gehouden terwijl ze zich in de ongerepte zalen van een chique museum bevinden. De peuter krijgt misschien een driftbui, schreeuwt en krijst omdat hij de vele breekbare voorwerpen om hem heen wil aanraken, maar zijn ouders zijn er tenminste om hem tegen te houden. Hij heeft nog niet de verantwoordelijkheid en volwassenheid geleerd die nodig zijn om zich netjes te gedragen ten opzichte van deze schatten. Stelt u zich nu eens voor dat er geen ouders zijn en dat de peuter verteld wordt dat er geen regels meer zijn.

De stormloop van vreugde die hij ervaart is opwindend; het is het gevoel van plotselinge en onverdiende macht. Er is niemand in de buurt om hem tegen te houden, dus hij gaat hij zijn eigen grenzen verkennen. Hij ziet de geordende omgeving om hem heen en raakt gefrustreerd. Hoe durft deze plek hem te beperken met grenzen en structuur. Zijn eerste neiging is om alles kapot te maken wat hij maar te pakken kan krijgen.


Realiseert u zich dat een deel van elke volwassen bevolking dezelfde neigingen heeft. Zij zijn nooit volwassen geworden. Wat ze niet kunnen hebben, willen ze pakken of vernielen; ze wachten alleen op de gelegenheid om dat te doen zonder dat daar gevolgen aan vast zitten.

In deze fase van een instorting, wanneer de dominostenen beginnen om te vallen, trekt de politie zich meestal terug, waardoor het publiek geen eerste verdedigingslinie heeft. Bendes en plunderaars organiseren zich snel en nemen gebied in, in plaats van alleen mensen hun spullen af te pakken. Georganiseerde misdaad op lokaal niveau leidt tot grootschalige sterfte en minimale tegenstand. Mensen zijn zo geïsoleerd en druk bezig met het bij elkaar schrapen van een schamel bestaan, dat ze geen tijd of energie hebben om terug te vechten.

De situatie wordt onomkeerbaar wanneer gewone mensen hun huis niet meer uit durven. Men moet zich op buurtniveau organiseren en daarbij een agressieve houding aannemen, wil men niet het slachtoffer worden van de meest venijnige aanvallen.

Soms echter werken de psychopaten waar we mee te maken hebben tijdens een ineenstorting juist binnen de overheid, die verondersteld wordt onze vrijheden te beschermen. Dit zijn situaties waarin de criminelen een vrijbrief krijgen om geweld te gebruiken tegen de burgers door middel van de illusie van de wet. De bevolking wordt vervolgens geconfronteerd met de onvermijdelijke vraag - Moeten we wetten opvolgen die door psychopaten worden voorgeschreven?

Als corrupte mensen de regering leiden, wordt goed kwaad en kwaad goed. Denk eens aan de extreme dubbele maatstaven tussen de behandeling van linkse activistische meutes en conservatieve demonstranten. Kijk naar de reactie van de overheid en de media op de BLM-rellen versus hun reactie op de gebeurtenis van 6 januari. In het geval van de capitoolrellen schoot de politie met rubberen kogels en traangas op de overigens vreedzame menigte en toen de demonstranten gewelddadig reageerden, werden ze beschuldigd van een "opstand."

Kunnen we een voorbeeld bedenken van een dergelijke opzet tegen politiek links? Neen. In plaats daarvan beschrijven de media en ambtenaren de vernielende bendes als "onstuimig maar overwegend vreedzaam."

De dubbele standaard is absurd, maar dat is ook de bedoeling. Waarom? Omdat de psychopaten die zich in de linkse politieke groepen bevonden, beloond en aangemoedigd werden. Conservatieven en gematigden worden verondersteld zich verslagen te voelen, waardoor ze niet langer bereid zijn om terug te vechten. Dit soort omstandigheden hebben een stimulerende uitwerking op losgeslagen en roofzuchtige mensen, die vervolgens op de bevolking worden losgelaten.

Wanneer psychopaten zich beschermd voelen, volgt er al gauw een totale ontwrichting.

Zie: https://www.zerohedge.com/political/increasing-psychopathic-behavior-sign-society-verge-breaking-down