navo-oefening roemenië
© Sputnik / Alexey VitvitskyRoemeense tanks TR-85M1 Bizonul en Amerikaanse hoofdgevechtstank M1A1 Abrams tijdens de gezamenlijke militaire oefening van de VS en Roemenië in het kader van operatie Atlantic Resolve in Roemenië.
Het westen pleit voor vrij militair verkeer om bureaucratische procedures en rompslomp overboord te zetten en streeft ernaar om voor juli een overeenkomst te sluiten over de instelling van militaire corridors door heel Europa, aldus The Times. Wat steekt er nou werkelijk achter dit plan?

De verplaatsing van troepen en militaire vracht binnen Europa wordt naar verluidt bemoeilijkt door talloze beperkingen, die verhinderen dat NAVO-troepen zich snel over het continent kunnen verplaatsen.

De NAVO-leiders maken zich zorgen over de regels die de uitwisseling en verplaatsing van militair materieel beperken, niet alleen tussen Europese landen maar ook tussen regio's in een bepaald land (namelijk Duitsland), en beweren dat de bureaucratische rompslomp een serieus obstakel kan worden als er een conflict met Rusland uitbreekt. De alliantie zou graag "een militair Schengen" in Europa zien, verwant aan het politieke Schengen dat zorgt voor probleemloos verkeer door heel Europa.

"Ik ben niet verbaasd dat de NAVO een 'Schengen' in het leven roept," vertelde professor Stevan Gajic, een onderzoeksmedewerker aan het Instituut voor Europese Studies in Belgrado, aan Sputnik.

"Ik wil benadrukken dat Hitlers Duitsland de meest recente keer was dat we zo'n soort Europees Schengen hadden, en tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette dat Europa. En we kunnen over bezetting spreken, nu landen als Finland en Zweden zonder toestemming van hun bevolking in de NAVO werden gesleurd. Dit geldt vooral voor de Finnen, omdat zij een lange traditie van neutraliteit hebben. Zweden hebben dat ook, maar in tegenstelling tot Zweden bestond er in Finland vrijwel geen anti-Russisch sentiment. En dit verhaal dat hen zonder referendum werd aangesmeerd, zonder dat hun volk echt democratische inspraak had, was dat ze lid moesten worden van de NAVO."

In 2017 stelde de NAVO de militaire Schengenkwestie aan de orde nadat men in Europa drie verschillende soorten belemmeringen had geïdentificeerd: fysieke, juridische en regelgevende/administratieve.

Met fysieke belemmeringen bedoelden ze de bestaande transportinfrastructuur in de EU; juridische belemmeringen betroffen soevereine rechten van Europese staten om NAVO-troepen de toegang tot hun respectieve grondgebied te weigeren; de regelgevende belemmeringen werden gedefinieerd als de reeks regels die indirect het verkeer van de alliantie bemoeilijken, d.w.z. verschillende nationale snelheidslimieten, politiecontroles, verplichting om aan te geven wat er wordt verscheept, verbod om specifieke wegen te gebruiken, enz.

Destijds kreeg dit plan voor een zone met vrij verkeer echter niet veel steun, maar de Russische militaire operatie in Oekraïne wordt door het NAVO-apparaat aangegrepen om de idee nieuw leven in te blazen door ongefundeerd een vermeende "Russische dreiging" aan te wakkeren.

Eind november waarschuwde de NAVO haar leden dat de bestaande bureaucratie een probleem zou vormen in het geval van een hypothetisch conflict met Rusland, verwijzend naar de lopende speciale militaire operatie van Moskou in Oekraïne. "We komen tijd tekort," beweerde luitenant-generaal Alexander Sollfrank, hoofd van het logistieke commando van de NAVO, JSEC, tegenover Reuters. "Wat we in vredestijd niet voor elkaar krijgen, zal niet gereed zijn in geval van een oorlogscrisis."

Volgens The Times onderhandelt het leiderschap van de alliantie momenteel over het opzetten van militaire corridors door Europa in het kader van het "militaire Schengen"-systeem; de resultaten van de besprekingen kunnen worden aangekondigd voorafgaand aan de in juli plaatsvindende NAVO-top in Washington.

"Ik denk dat dit jaar, 2024, erg riskant is omdat de NAVO als bureaucratische organisatie een existentiële dreiging voelt," zei Gajic. "Als Trump de verkiezingen wint, zou hij zomaar de Verenigde Staten uit de NAVO kunnen halen."


Commentaar: Daarom zal de gevestigde orde hem niet laten winnen.


Tijdens zijn presidentschap zette Trump herhaaldelijk vraagtekens bij de beweegredenen om de alliantie uit het tijdperk van de Koude Oorlog in stand te houden. Volgens Gajic zouden de NAVO-leiders er alles aan doen, inclusief allerlei provocaties tegen Rusland, om te voorkomen dat Trump uit het bondgenootschap zou stappen als hij zou winnen. De voormalige president heeft zijn collega's achter zich gelaten en geldt nu als de Republikeinse koploper in de race van 2024.

Ondertussen waarschuwde Moskou de NAVO herhaaldelijk tegen het gebruik van provocerende retoriek ter rechtvaardiging van de oprichting van een militair Schengen.

"Het bondgenootschap heeft ons land altijd beschouwd als een zogenaamde denkbeeldige tegenstander. Nu beschouwt het ons land openlijk als een onmiskenbare tegenstander. Deze [verklaring] is niets anders dan het aanwakkeren van spanningen in Europa, hetgeen gevolgen met zich mee zou brengen," zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, op 24 november tegen verslaggevers. Hij zei dat Moskou gepast zou reageren als een voorstel voor een militair Schengengebied werkelijkheid zou worden.

Volgens Gajic is het niet de eerste keer dat Rusland wordt gedemoniseerd om het militarisme van het Oude Continent te rechtvaardigen. Hij verwees daarbij naar het Duitse nazi-leiderschap en hun racistische denkbeeld van "Aziatische hordes," die Europa zouden bedreigen. Met "Aziatische hordes" doelden de propagandisten van het Derde Rijk op de USSR, terwijl ze zichzelf opwierpen als Europa's verdediger.

"We zien een herhaling van hetzelfde betoog over hoe de 'Europese beschaving wordt bedreigd door de Aziatische hordes.' Ze gebruiken nu niet het woord Aziatisch, maar ze hebben het over de 'Euroverdediger' of de 'Noordse respons.' Ik bedoel, die Scandinavische formulering heeft te maken met het neopaganisme, dat nauw verbonden is met het neonazisme aan de Oekraïense zijde van het front. In feite trekken de westerse landen, en met name de NAVO, een hoop vergelijkingen met het Duitsland van Hitler," aldus de wetenschapper.

"In de praktijk, geopolitiek gesproken, is wat de NAVO aan het opzetten is een herhaling van een zone waarbinnen de militaire macht zich ongehinderd kan bewegen. En natuurlijk is dit heel gevaarlijk vanwege de historische analogieën die vrij grimmig zijn. We zullen zien wat dit oplevert. Maar ik denk dat deze stap een escalerende uitwerking zal hebben," benadrukte Gajic.

Ondertussen begon de NAVO deze maand met haar Steadfast Defender 2024-oefeningen - de grootste sinds tientallen jaren, waarbij zo'n 90.000 troepen van 31 bondgenoten plus Zweden betrokken zijn. De oefeningen zijn bedoeld om te laten zien dat de NAVO in staat is om "snel troepen in te zetten vanuit Noord-Amerika en andere delen van de alliantie om de verdediging van Europa te versterken." De oefeningen duren tot 31 mei en vinden plaats van het hoge noorden tot Centraal- en Oost-Europa. Volgens Gajic is het zeker niet toevallig dat de besprekingen over de Schengenzone samenvallen met de oefeningen.

Zie: https://sputnikglobe.com/20240129/why-natos-military-schengen-evokes-memories-of-nazi-germanys-anti-russia-past-1116466127.html