En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

- Mattheüs 16:3