Vishal Mehrotra
De 8-jarige Vishal Mehrotra die verdween in de buurt van Elm Guest House in West Londen - vermeende pleisterplaats van 'pedofielen aan de top'.
In een artikel dat vorige maand werd gepubliceerd door RT voerde de vader van een achtjarige jongen die stierf in de tachtiger jaren in het VK aan dat zijn zoon ontvoerd en vermoord kon zijn door leden van een Westminster pedofielen ring en beweert verder dat Scotland Yard [het hoofdbureau van de Londense politie] medeplichtig was aan het "verdoezelen" van de misdaad.
Vishambar Mehrotra, een gepensioneerde rechter, vertelde dat hij een opname had van een mannelijke prostituee die tijdens een telefoongesprek had gezegd dat Mehrotra's zoon Vishal in 1981 misschien ontvoerd was in het beruchte Elm Guest House in Zuid-West Londen. Mehrotra zei ook dat ofschoon hij de opname had afgespeeld voor politieagenten ze weigerden om de verdachtmakingen dat high-profile rechters en politici betrokken waren bij de ontvoering van zijn zoon te onderzoeken.
Nadat hij naar de bruidsstoet van Prins Charles en Prinses Diana had gekeken in juli 1981 werd Vishal Mehrotra ontvoerd toen hij naar huis liep in de buurt van Putney, Londen. Krantenberichten te zijner tijd beweren dat Mehrotra's huis minder dan anderhalve kilometer verwijderd was van Elm Guest House, waar getuigen zeiden dat er een "koningen en koninginnen" feest werd gehouden. Een deel van Vishal's skelet werd in 1982 gevonden in de bossen in West Sussex. Volgens rapporten van lijkschouwers was er geen spoor te bekennen van zijn benen, ruggengraat of kleding.

In juni 1982 vond er een inval plaats in Elm Guest House en tientallen hoogstaande mannen werden ondervraagd. Hoewel geen van hen hierin verwikkeld was gelooft men dat de invallen te maken hebben met de verdwijning van Vishal, en die van een andere jongen, de vijftienjarige Martin Allen.

Mehrotra zei tegen the Telegraph:
"Een jonge man die in de 20 leek te zijn nam contact met me op. Hij vertelde me dat hij geloofde dat Vishal kon zijn meegenomen door pedofielen in het Elm Guest House vlakbij het grasland van Barnes."

"Hij zei dat er hele hooggeplaatste mensen daar waren. Hij sprak over rechters en politici die kleine jongens misbruikten.

"Toentertijd vertrouwde ik de politie. Maar toen er niets gebeurde raakte ik verward en bezorgd. Nu is het me duidelijk dat er sprake was van een gigantische doofpot. Geen twijfel mogelijk.
De verdwijning van Martin Allen is ook gelinkt aan het beruchte Elm Guest House in Barnes, Zuid-West Londen, en het vermeende VIP pedofielen bordeel. Maar toen de Sunday People meedeelde dat toen de oudere broer van de jongen druk uit oefende om meer gedaan te krijgen betreffende de zaak en zei dat hij geloofde dat een doofpot op hoog niveau de omstandigheid van de verdwijning van de teenager achterhield, hem werd verteld dat hij niet zo moest praten, anders zou men hem misschien wat aandoen".

De heer Allen, 51, gelooft nu dat de dossiers met betrekking tot Martin vernietigd zijn of verloren zijn gegaan om zo te voorkomen dat het mysterie dat zijn familie 35 jaar heeft achtervolgd opgelost zou worden. Zoals bericht in de Daily Mail vorige maand zei hij:
Martin Allen
© PAMartin Allen werd dertig jaar geleden in Londen ontvoerd en zijn verdwijning is ook gelinkt aan het beruchte Elm Guest House in Barnes, Zuid-West Londen en het vermeende VIP pedofielen bordeel.
"Ik heb geen vertrouwen in de politie. Ze hebben ons in de steek gelaten.

Binnen een paar maanden na de verdwijning van Martin zei mijn vader: 'Er klopt hier iets niet.'

De politie deed niet genoeg. Ze verrichten het een en ander voor de vorm.

Dus ik was niet verbaasd toen een hoge politiefunctionaris me waarschuwde dat me iets kon overkomen."
De heer Allen zei dat hij altijd heeft geloofd dat het 'Establishment betrokken was' bij de verdwijning van zijn broer.

Jackie Malton, nu gepensioneerd van Scotland Yard was een brigadier rechercheur toen ze aan de zaak werkte en zei dat het onderzoek destijds mogelijk gecompromitteerd was door de "macht van politici". Wat betreft de opname die de heer Mehrotra afspeelde voor de politie zei ze, "de cultuur van het politiebeleid toentertijd hield in dat het mogelijk was dat de opname genegeerd werd en de moord verdoezeld vanwege de vermeende betrokkenheid van hoge figuren in Westminster." Mevrouw Malton die met the Telegraph sprak voegde hier aan toe:
"Het besef leefde sterk dat het parlement en de politici de touwtjes in handen hadden. 'Doe wat je wordt opgedragen' gold in het bijzonder", beweerde ze. "Er heerste een zekere cultuur van ongeloof bij agenten en dat hielp de zaak niet om achter de waarheid te komen. Maar de politici hadden de macht in handen, en er werd niet vaak geluisterd naar de politieagenten. Het is nu heel anders. Destijds werden mensen lang niet zo verantwoordelijk gehouden voor hun daden."
Echt!? Als er werkelijk meer 'verantwoordelijkheid' is vandaag de dag - waar is de rechtvaardigheid dan? Waarom worden deze zieke, psychopathische perverselingen op machtsposities nooit verantwoordelijk gehouden voor hun verdorven, walgelijke misdaden? Voordat we kijken naar hun Modus Operandi moeten we eerst het milieu (sociaal, politiek, cultureel, religieus en zakelijk) begrijpen waar deze hooggeplaatste en invloedrijke individuen zich doorgaans ophouden - namelijk het 'Establishment'.

Afbeelding
Twee leden van het Britse 'establishment' - psychopaat komt pedofiel tegen! Jimmy Savile krijgt meer geld van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher, ongetwijfeld om al die kleine kinderen in het VK te helpen.
Het Establishment

'The Establishment' is in essentie een elite die gigantische macht uitoefent in het VK en buitenland (vaak met overlappende belangen van andere dominante groepen van Britse afstamming). De term wordt het vaakst in het Verenigd Koninkrijk gebruikt, in diens context bevat het:
prominente politici, hoge functionarissen, senior pleitbezorgers en rechters, aristocraten, hoge geestelijken in de gevestigde Church of England, de belangrijkste financiers en industriëlen, bestuurders van de BBC en de monarchie.
Dus we kunnen redelijkerwijs bepalen dat deze lijst de hogere, invloedrijke echelons van een piramidevormige, hiërarchische controlestructuur omvatten - die we op lokaal, nationaal en internationaal niveau tegenkomen. Doorgaans gaan deze 'establishment' figuren allemaal naar een 'privéschool', zoals Eton College. Een vluchtige blik op de lijst van aanwezigen op alleen deze ene 'privéschool' - 'Oude Etonians' worden ze genoemd - onthult waarom deze mensen in het algemeen (steevast zijn er uitzonderingen) absoluut niet in staat zijn om op hogere niveaus van alle instituten die het algemeen belang dienen eerbaar te handelen:ze zijn allen ontvankelijk voor een syndroom het 'Old Boys Network' genaamd. Wanneer ze worden geconfronteerd met belangenverstrengeling - zeg, het ontmaskeren en straffen van pedofielen op hoge posities - zoals Jimmy Savile of voormalig parlementslid Cyril Smith - houdt deze 'verdrietige kwaal' in dat hun plichtsbesef NIET neerkomt op het ontmaskeren van zieke, verdorven en criminele individuen en groepen, maar in plaats daarvan op het alles verhullen en het beschermen van andere leden van het 'Establishment'. Maar hoe krijgen ze dit precies steeds met succes voor elkaar?

Een artikel in de Daily Mail, (Establishment hid monster midst as MP's demand inquiry covering VIP child abuse ring chilling proof depraved diplomat protected good and the great) betreffende Sir Peter Hayman verstrekt ons van belangrijke inzichten in hoe eenvoudigweg het 'Establisment' zijn eigen soort beschermt en helpt ons hun Modus Operandi te ontrafelen.

Zwarte Kunsten - De Modus Operandi:

Of het nu gaat om het verhullen van VIP pedofielen ringen, corruptie op hoog niveau of het aanstichten van regimeverandering in andere landen, beschikken deze psychopaten die de macht hebben over uiteenlopende historisch bewezen tools. Om het kort te houden zal ik me concentreren op die 'Zwarte Kunsten' die van toepassing zijn op de 'doofpot' van Britse pedofielen op hele hoge posities, namelijk Perceptiemanagement (Openbaar Onderzoek, Afleidingstechniek en 'normalisatie' van pedofilie), intimidatie/sterfgevallen en laffe of 'gele' journalistiek.

Perceptiemanagement: Openbaar Onderzoek

Wanneer ze iemand uit hun eigen netwerk aanstellen tot een invloedrijke positie (zeg, hoofd van een Openbaar Onderzoek) dan is een gunstig besluit nagenoeg gegarandeerd. Een recent voorbeeld dat illustreerde hoe dit 'Old Boys Network' werkt betreft slachtoffergroepen die "unaniem" tot een beslissing kwamen dat Fiona Woolf, de Burgemeester van Londen, vervangen zou moeten worden als hoofd van het Openbaar Onderzoek naar woekerend kindermisbruik begaan door leden van het Establishment. Een waarachtige 'Woolf in schaapskleren'!
Leon Brittan was in 1984 minister van Binnenlandse Zaken toen ministers een dossier werd overhandigd over vermeende high-profile pedofielen en erop stonden dat de juiste procedures werden gevolgd. Woolf onthulde dat ze in dezelfde straat als Lord Brittan woonde en de Conservatieve Edelman en zijn vrouw tijdens drie gelegenheden had uitgenodigd om te komen dineren. In het totaal had ze sinds 2008 vijf keer met Lord Brittan en zijn familie gedineerd en had ook met Lady Brittan "verschillende malen" koffie gedronken. Woolf onthulde verder dat ze in het verleden ook betrokken was geweest bij organen waarmee ook de familie Brittan gemoeid was.
De slachtoffergroepen, zoals andere normale mensen, konden zien dat mevrouw Woolf vanwege deze 'belangenverstrengeling' amper een 'onpartijdige' kandidaat voor die gevoelige en verantwoordelijke functie was. Sommige politici met enige integriteit en die campagne voerden wat betreft het onderzoek, zoals Labour parlementslid Simon Danczuk, zei dat hij dacht dat Woolf haar ontslag moest aanbieden, wat ze later ook deed volgend op toenemende tegenstand. Toch hield Downing Street vol dat premier David Cameron - zelf een 'oude Etonian' - "er absoluut zeker van is dat hij denkt dat ze deze functie met integriteit en onpartijdigheid kan bekleden" (duidelijk de ernst van zijn 'kwaal' benadrukkend).

Waarom mogen de slachtoffers en hun families niet kiezen en zelf gekwalificeerde mensen aanstellen tot zulke ontzettend belangrijke functies? Er zijn genoeg andere competente mensen in het land die niet bezoedeld zijn door het 'Old Boys Network', en die deze rol op verantwoordelijke manier zouden kunnen vervullen - maar het probleem daarvan is, natuurlijk, de toenemende kans dat zij de waarheid zouden ontdekken! Het is duidelijk dat men niet kan toestaan dat die optie zich openbaart.
Afbeelding
Parlementslid Simon Danczuk stond op het punt om Lord Brittan (in het midden) om uitleg te vragen over wat hij wist van kindermisbruik. Leon Brittan wordt geflankeerd door nobele Tory mannen Edward Heath en Willy Whitelaw
Zoals Simon Danczuk onlangs zei in een artikel in de Mail Online:
Recente gebeurtenissen leidden me tot de onontkoombare conclusie dat in de politiek, in het bijzonder wanneer de focus ligt op parlementsleden die schuldig zijn aan het misbruiken van kinderen het menigmaal onverschilligheid genereert. Dat wil niet zeggen dat alle politici een blinde vlek hebben aangaande deze verschrikkelijke misdaad. Je hebt verschillende geweldige campagnevoerders van alle partijen die hard werken om kinderen te beschermen - zoals aangetoond door 130 parlementsleden die de roep om een parlementair onderzoek naar historisch kindermisbruik hebben ondertekend. Maar onder de hogere echelons van partijpolitiek waar de werkelijke macht is gehuisvest geloof ik dat men weinig zin heeft in het confronteren van de misbruikers in hun midden. In tegendeel zelfs. Er hangt een defensieve sfeer, de aanpak wordt gedomineerd door stilte. 'Loop maar door, er valt hier niets te zien,' of 'wat heeft het voor zin om dit allemaal op te rakelen beste kerel?' is de houding die ik elke keer weer tegenkom.

Perceptiemanagement: De Afleidingstechniek


Eerder dit jaar, werden meer dan 600 verdachte pedofielen, dokters en leraren inbegrepen, door heel Groot-Brittannië gearresteerd na een zes maanden durend onderzoek geleid door het National Crime Agency. Het bureau, dat de bijnaam de FBI van het VK draagt, kondigde op woensdag aan dat het tijdens zijn eerste landelijke onderzoek in zijn soort 660 verdachte kindermisbruikers had gearresteerd en 400 kinderen uit huis had geplaatst. Van de 660 die gearresteerd werden waren 39 plegers van seksueel geweld geregistreerd, maar de overgrote meerderheid van verdachte pedofielen waren niet bekend bij de politie. Onder de arrestanten bevonden zich dokters, leraren, scouting leiders, maatschappelijk werkers en voormalige politieagenten.

Hoofd politieagent Simon Bailey, de nationale politiële voorloper van kinderbescherming en onderzoeken naar misbruik, zei dat het overgrote deel van korpsen in Engeland en Wales te maken hadden met een ongeëvenaarde stijging in het aantal meldingen van seksueel kindermisbruik. Hij zei:
"Kindermisbruik is een complexe misdaad dat vele vormen beslaat. Korpsen onderzoeken de uitbuiting van kinderen en jonge mensen door groepen en gangs, niet recent misbruik met inbegrip van onderzoeken op grote schaal naar misbruik in instellingen gedurende vele jaren, en misbruik door ouders en familieleden.

Tijdens deze operatie mikten we op daders die toegang verkregen tot beelden van kindermisbruik. De politie moet gebruik blijven maken van een reeks van onderzoekstechnieken die zich richt op alle vormen van misbruik als we kinderen zullen beschermen en de daders voor het gerecht krijgen. Hoofdagenten zijn toegewijd aan het gebruiken van alle tools die beschikbaar zijn voor hen omdat niets belangrijker is in politiewerk dan de bescherming van zwakke mensen.
Natuurlijk moet IEDERE misbruikzaak, vooral die van jonge en kwetsbare mensen grondig worden onderzocht uitmondend in de vervolging van de schuldige daders. Maar opsporingen zoals deze en het voortgaande onderzoek in Rotherham, mikken specifiek op die misbruikers aan de lagere kant van de samenleving - om aandacht af te ketsen van voortgaande 'opsporingen' (voor publieke consumptie) van misbruik op hogere niveaus. Ze onderzoeken waarachtig wel en vervolgen de eenvoudige smeerlappen, maar PRATEN slechts over dezelfde acties tegen hun hogergeplaatste criminele 'establishment' schare.
Cyril Smith
Het groteske voormalige parlementslid Cyril Smith - in Westminster, het veilige onderkomen voor pedofielen!
Perceptiemanagement: 'normalisatie' van pedofilie

Om tot een basaal begrip te komen van hoe de delinquenten en apologeten van pedofilie hun vertelsels kunnen vervatten om hun verrotte daden te rechtvaardigen lees de woorden van Ralph Underwager. Een 'getuige'-deskundige voor de verdediging in tientallen kindermisbruik zaken en voormalig luidruchtig lid van de False Memory Syndrome Foundation [Valse Herinnering Syndroom Stichting] gaf hij een interview in Paidika (een pro-pedofilie publicatie), gevoerd in juni 1991.
"Pedofielen kunnen ferm en moedig beamen waarvoor zij kiezen ... Ik ben ook theoloog en als theoloog geloof ik dat het Gods wil is dat er nabijheid en intimiteit, één vlees, tussen mensen moet zijn ... pedofielen kunnen stellen dat zij kiezen voor het streven naar intimiteit en liefde. Met stoutmoedigheid kunnen zij zeggen, 'Ik geloof dat dit in wezen onderdeel is van Gods wil.'"
Hier in het zogenaamd 'beschaafde' (in werkelijkheid - geponeriseerde) Verenigd Koninkrijk vindt er een eendrachtige inspanning in segmenten van het academische establishment plaats om de grenzen aan acceptatie van kinderseks op te rekken. Zelfs zo recentelijk als afgelopen juli werd het volgende commentaar geleverd op een conferentie gehouden door de Universiteit van Cambridge.
"Pedofiele interesse is natuurlijk en normaal voor mensenmannen,"

"Tenminste een behoorlijk minderheid van normale mannen willen graag sex hebben met kinderen ... Normale mannen raken opgewonden door kinderen."
Andere presentaties bevatten "Het bevrijden van de pedofiel: een beredeneerde analyse," en "Gevaar en verschil: de belangen van hebefilie." (Hebefilie is een seksuele voorkeur voor kinderen in de prille puberteit, doorgaans 11- tot 14-jarigen.)

Dus we hebben hier een wereldberoemde onderwijsinstelling waar academici openlijk daden trachten te rechtvaardigen die ieder normaal en redelijk mens walgelijk en afkeerwekkend zou achten. Het is allemaal onderdeel van een verraderlijke poging om pedofilie te 'normaliseren'.Terwijl hij commentaar leverde op de cascade van kinderseks misdaadschandalen de laatste paar jaren in het VK, niet in het minst de veroordeling van de gevierde kindertelevisie presentator Rolf Harris, de lugubere onthullingen over nog een BBC kindertv presentator - Jimmy Savile - en solide beweringen over een establishment's doofpot om op zijn minst één kinderverkrachter bewindspersoon in Margaret Thatcher's kabinet te beschermen, schreef journalist Andrew Gilligan onlangs in de Guardian:
Een sleutelfactor in het gebeurde al deze decennia geleden in de kleedkamers van de BBC, de afdelingen van de NHS, en vermoedelijk, de gangen van de macht was niet alleen institutionele blunders of "samenzweringen" van het establishment, maar een klimaat van veel grotere intellectuele tolerantie van praktijken die vandaag de dag schokkend zijn.
Opnieuw moet ik de al-te-gewone aanname dat 'mensen toen minder geschokt waren over zulke daden dan vandaag' bestrijden. Seks met kinderen - om maar te zwijgen over de gewelddadige verkrachting van en moord op kinderen - was ALTIJD verkeerd en mensen waren gisteren net zo geschokt als vandaag. Het enige verschil dat ik me kan bedenken tussen toen en nu is dat het veel moeilijker voor het Britse Establisment is geworden om te voorkomen dat zijn inhumane praktijken het publieke bewustzijn bereiken.

Afbeelding
Verknipt: de Pedophile Information Exchange [Pedofielen Informatie Uitwisseling] kregen subsidie van de overheid voor netwerkende pedofielen en het jagen op duizenden kinderen
Een andere aanwezige en enthousiaste deelnemer aan de conferentie op de Universiteit van Cambridge afgelopen juli was ene Tom O'Carroll, een veelvuldig pleger van seksueel kindergeweld, een oude campagnevoerder voor legalisering van seks met kinderen en voormalig hoofd van de Pedophile Information Exchange (PIE). De politie onderzoekt PIE nu als onderdeel van Operation Fernbridge, gestart in het kielzog van het Jimmy Savile schandaal. Een senior bron achter het onderzoek zegt dat er bewijs is dat leden van PIE kinderen misbruikten op een industriële schaal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is ook schokkende beweringen dat de Labour regering van de 70er jaren misschien geholpen heeft met de financiering van de pedofielen groep aan het onderzoeken. Wacht ook maar niet af wat dit 'onderzoek' betreft. Een Daily Mail onderzoek heeft ontdekt dat gedurende de 70er en 80er jaren:
  • Voormalig minister van Gezondheid Patricai Hewitt had lovende woorden voor PIE: een campagnevoerende/counselling groep voor volwassenen die aangetrokken zijn tot kinderen';
  • De NCCL [National Council for Civil Liberties] lobbyde bij het parlement om de leeftijd voor seksueel zelfbeschikkingsrecht naar 10 jaar te verlagen - als het kind instemde en 'de aard van de daad bevatte'.
  • Het riep op om incest te legaliseren wat een parlementslid omschreef als een 'Lolita's statuut';
  • De NCCL beweerde dat onderzoek aantoont dat jonge slachtoffers van pedofielen vaak 'instemmen of zelfs initiatief nemen in seksuele daden';
  • Het overhandigde een inzending aan het parlement bewerende dat 'vrijwillig betrokken bij seksuele ervaringen in de kindertijd niet resulteert in waarneembaar nadeel'.
  • Voormalig vice-fractievoorzitter van Labour Harriet Harman, als legal officer van de NCCL probeerde om kinderporno wetten te verzwakken.
  • Advocaten van NCCL stonden een lid van PIE bij toen hij werd ondervraagd door de politie over schandaleus gedrag.
Dus terwijl de regering van David Cameron het lijkt 'goed te maken' met het Britse publiek door met harde hand op te treden tegen online porno (dat blijkbaar een vijfde van het internet in het VK verspert - hoe lang nog voordat alternatieve media ook 'per ongeluk' geblokkeerd worden?), kunnen we zien dat prominente figuren diegenen op invloedrijke machtsposities, in het academische en politieke leven medeplichtig zijn aan het 'normaliseren' van pedofilie.

Intimidatie/sterfgevallen


Conspiracy of Silence, een documentaire ter bezichtiging genoemd in de Britse TV Guide Magazine zou uitgezonden worden op 3 mei 1994 op Discovery Channel. Deze documentaire legde een netwerk van Amerikaanse leiders en politici bloot die kinderen naar Washington, D.C. lieten overvliegen voor seks orgies. Hoewel de video niet van top kwaliteit is is de documentaire een blockbuster in termen van wat het onthulde.

In een interview met American Commentary benadrukt Nick Bryant, auteur van The Franklin Scandal: A Story of Powerbrokers, Child Abuse and Betrayal [Een verhaal over Manipulatoren, Kindermisbruik en Verraad] hoe intimidatie en sterfgevallen, ingezet door alle landen waar pedofielen aan de top straffeloos opereren, succesvol is in het beschermen van pedofielen ringen.

Het interstatelijke pedofielen netwerk dat hij in de VS blootlegde dat "kinderen voedde aan de rijken en machtigen en dat uiteindelijk werd verdoezeld door een corrupte subsoort van de federale politie en de politie uit de staten zelf," biedt belangrijke lessen in deze Zwarte Kunsten.

Alhoewel het episch centrum van het netwerk in Omaha, Nebraska lag, gerund door Lawrence E. King, werd het andere belangrijke kamp bediend door Craig Spence van Washington, D.C., een pedofiele pooier en CIA aanwinst. Ze waren ook beiden Republikeinse makelaren met politieke macht. Volgens Nick Bryant:
Veel van deze pedofielen feesten vonden plaats in het huis van Craig Spence. En zijn huis hing vol kabels met audiovisuele afpersing als doel. Spence was een specialist in chantage.

Spence's gastenlijsten waren een waarachtige wie is wie van mensen in het congres, mensen in het opperste echelon van kabinet Reagan, het opperste echelon van wat later het Bush kabinet zou worden, de opperste laag van de rechterlijke macht.

Je kon krijgen wat je maar wilde en dan zou je vervolgens afgeperst worden. En daarom moest het verhuld worden in Nebraska, omdat als dit in Nebraska aan het licht kwam zou het een domino-effect hebben helemaal naar Washington DC, en het zou Amerikanen getoond hebben hoe corrupt hun politieke systeem wel niet is.

Dus als de doofpot doorgang zou vinden moesten zowel de staats- en federale politie grand juries [groepen burgers bijeengeroepen door een rechtbank om te bepalen of het toepasselijk is om de verdachte te beschuldigen van een misdaad] oproepen om het kindermisbruik te verdoezelen - en zo geschiedde.
franclin scandal headline
Goed verzonnen bedrog! Nog meer misbruik voor onschuldige slachtoffers. Hoe volkomen verachtelijk!
Deze zaken worden zelfs nog obscener vanwege het feit dat deze slachtoffers die zo moedig waren zich uit te spreken nogmaals verschrikkelijk mishandeld werden - door die autoriteiten die hen zouden moeten beschermen - via hardvochtige intimidatie, sommigen werden zelfs veroordeeld voor meineed toen ze de waarheid feitelijk vertelden. Zoals Nick Bryant vastlegde, "de FBI dreigde een dader die zich wilde melden en immuniteit zocht te doden. En de FBI dreigde slachtoffers met meineed als ze vasthielden aan hun verhaal over misbruik.

Je krijgt zo nou niet echt vertrouwen in die alfabet 'intel' bureaus, hè? Of het nu MI6, FBI, CIA, Mossad is, wie dan ook - ze zijn louter instrumenten die de Verborgen Machten dienen, niet de gewone man, vrouw en kind in de samenleving. Natuurlijk weten ze hun acties altijd te rechtvaardigen in naam van "nationale veiligheid" om de psychopathische status quo in stand te houden. In Franklin Scandal worden er in elk hoofdstuk 2 of 3 mysterieuze sterfgevallen beschreven.
Er waren twee kinderen die weigerden hun misbruik terug te nemen en ze werden beiden beschuldigd van veelvuldige gevallen van meineed. En een werd onderworpen aan een schertsvertoning, ze heette Alisha Owen en ze kreeg tussen 9 en 15 jaar voor meineed - omdat ze haar misbruik niet wilde terugnemen. En ze bracht bijna twee jaar door in de isoleercel.

Alle slachtoffers werd meegedeeld dat als ze dit verhaal zouden aanhouden dan zouden ze in de cel belanden wegens meineed, dus het was noodzakelijk dat Alisha Owen als voorbeeld diende.

En Alisha's 17-jarige broer stierf onder hele mysterieuze omstandigheden. Een ander slachtoffer dat ook getuige was, zijn broer stierf ook onder mysterieuze omstandigheden. De staatsrechercheur en zijn zoon stierven ook onder mysterieuze omstandigheden. En andere mensen in Nebraska die connecties hadden met de ring pleegden vermoedelijk zelfmoord. En toen beëindigde Craig Spence ook zijn eigen leven.

De BBC - Laffe 'Gele Journalistiek' in actie


Afbeelding
Toen sommige media ingewijden wel degelijk probeerden activiteiten van pedofielen aan het licht te brengen en bloot te leggen, zoals de populaire tv presentator Jill Dando dat poogde midden jaren negentig binnen de BBC, "niemand wilde het weten". Ze werd op 26 april 1999 neergeschoten net buiten haar huis in Fulham wat een onopgeloste moord blijft.

Als we kijken naar 'sommigen' van deze zieke pedofielen (Jimmy Savile, Rolf Harris, Stuart Hall, Dave Lee Travis, Chris Denning) die bij de BBC werkten en hun beroemdheid en posities gebruikten met schijnbare straffeloosheid, is het dan vreemd dat "niemand het wilde weten". Als we kijken naar de achtergrond van de BBC bestuurders en hoofdredacteuren kunnen we zien dat ze doorgaans leden van het Establishment zijn - wat niet echt bevorderlijk is voor 'onpartijdige journalistiek' zoals bepleit door het BBC Handvest. De medeplichtigheid van dergelijke invloedrijke individuen aan 'doofpotten' illustreert het Newsnight fiasco duidelijk, waar de BBC's top onderzoeksjournalistieke show zijn eigen reportage over het Jimmy Savile schandaal terugtrok - 'Protecting pedophile networks BBC ordered cover up of its own investigation into serial child rapist Jimmy Savile' ...

De BBC kent een geschiedenis van bescherming van pedofielen (en oorlogscriminelen), en deze 'nieuwsorganisatie' - die beweert objectief en een 'baken van de vrije pers' te zijn, publiceert toch decreten die zijn 'journalisten' belemmeren om te berichten over bepaalde onderwerpen (functioneel is er geen verschil tussen psychopathische instaatstellers en apologeten voor pedofielen en oorlogscriminelen) - inclusief, maar niet beperkt tot het Schotse Referendum, Israëlische gruweldaden, het demoniseren van Vladimir Poetin en Rusland, en natuurlijk de pedofielen ringen bij de BBC zelf en in Westminster - zou werkelijk zijn Handvest moeten herzien zodat zijn laffe, vooringenomen standpunt accurater wordt weerspiegeld:
Het nieuwe BBC Handvest

dat de missie van het bedrijf inhoudt: desinformeren, ontonderwijzen en vermaken. Het verklaart dat de Onderneming bestaat om zijn psychopathische Verborgen Machten het algemeen belang te dienen en zijn publieke doelen te promoten: het in stand houden van de illusie van burgerschap en maatschappelijk middenveld, het promoten van een dommere samenleving onderwijs en leren, het ontmoedigen stimuleren van creativiteit en het aansporen van culturele onderdanigheid excellentie.

Het doorbreken van de 'historische' cyclus van misbruik?


Wereldwijd zijn er waarschijnlijk nog steeds honderden duizenden onschuldige kinderen wier lijdensweg wordt veroorzaakt door deze verachtelijke, zielloze monsters, de VIP pedofielen ringen van het VK zijn verbonden met een groter internationaal web van verstrengelde beschermde pedofielen netwerken. Meer over de reikwijdte van deze donkere onderwereld bewoond door onze opperheren lees Dave McGowan's exposé over de schrikwekkende 'Pedophocracy'.

De Londense Politie onderzoekt momenteel de vermoedelijke moord op drie jongens in relatie tot de zogenaamde Westminster "VIP" pedofielen ring, die jongens vermeend serieel misbruikten tijdens de 70er en 80er jaren. Inspecteur bij de recherche Kenny McDonald die het onderzoek leidt verzocht het publiek om getuigen en meende dat één vermoedelijk slachtoffer, bekend als Nick, een "geloofwaardige" getuige was die de waarheid vertelde.

Zoals Nick zei in november tijdens zijn eerste publieke uitzending waarin hij beweerde dat de misbruikers altijd deden "wat ze wilden":
"Sommigen van hen waren heel open over wie ze waren. Ze waren absoluut niet bang om opgepakt te worden, het kwam niet in hen op.
Denk daar eens over na: "absoluut geen angst om opgepakt te worden". Die arrogantie of 'wishful thinking' is een zeer tekenend kenmerk van psychopaten aan de macht. Lees wat Andrew Lobaczewski het proces van 'ponerisatie' in zijn boek Political Ponerology: A Science on The Nature of Evil adjusted for Political Purposes noemde. Psychopaten zijn niet bang om opgepakt te worden omdat ze geen angst ervaren. Ze vermijden natuurlijk wel ontmaskering en zullen dit koste wat het kost omzeilen.

Zal er iets veranderen met dit laatste zogenaamde "onderzoek" naar pedo's-aan-de-top in het VK? Gebaseerd op historisch bewijs hier in het kort benadrukt het simpele en tragische antwoord luidt: NEE. Niettemin hebben alle gewetensvolle lieden de plicht en verantwoordelijkheid om simpelweg te streven om 'het juiste te doen', zo goed als men kan en gezien zijn omstandigheden. Maar kunnen we dat wel? Tijd wellicht om in de spiegel te kijken en dan in de ogen van onze kinderen.

Groot-Brittannië's plaag van pederastie en machtsmisbruik zal voortduren tenzij we pogen om onze eigen psychologie te begrijpen en van diegenen aan de top en vervolgens de noodzakelijke moeite doen om deze verschrikkelijke, inhumane misdaden vanuit het donker van onwetendheid naar het licht van het weten te sleuren.

Onze voortdurende stilte en stilzwijgende instemming zonder reserve met 'de autoriteiten' helpt bij deze 'doofpotten' van pedofielen op hoge posities. Maar als we als individu onze verantwoordelijkheid kunnen accepteren - dat we middels onze eigen apathie en onwetendheid ook medeplichtig zijn aan deze afgrijselijke misdaden - dan kunnen we ervoor kiezen om actiever en geïnformeerder te worden en beginnen met het ondermijnen van hun machtsstructuur. Ervan afweten is een goed begin.

Tijdens deze 'feestdagen' in het bijzonder die we vieren met onze geliefden kunnen we best eens denken aan die kwetsbare kinderen die werden, worden en zullen blijven worden misbruikt, verkracht en vermoord. Het grootste cadeau dat we hen misschien kunnen nalaten is het vinden van onze eigen menselijkheid, de moeite doen om een verschrikkelijke onjuistheid te zuiveren, het op zoek gaan naar informatie en het waarachtig genoeg willen om het tot uitdrukking te brengen, hoe, waar en wanneer we maar kunnen.
Afbeelding
Onze vermiste kinderen - hoeveel van hen eindigen als slachtoffers van de pedo's aan de top?