Een groep van bijna 200 wetenschappers uit 39 landen heeft de VN, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en nationale overheden opgeroepen strikte regels op te stellen voor het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten die elektromagnetische velden creëren.

De wetenschappers uit onder meer Rusland, Iran en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk meer dan 2000 studies op hun naam staan over de effecten van niet-ioniserende straling, elektromagnetische straling van lagere frequentie. In een brief schrijven ze dat mobieltjes onder meer kanker, genetische schade, veranderingen in de voortplantingsorganen en leer- en geheugenstoornissen kunnen veroorzaken.

"Ze beschadigen de levende cellen in ons lichaam en leiden tot vroegtijdige dood," zei dr. Martin Blank van de Columbia-universiteit in een videoboodschap. "We hebben iets gecreëerd dat ons beschadigd en het loopt uit de hand. Vóór de gloeilamp van Edison was er weinig elektromagnetische straling in ons leefmilieu. Vandaag de dag liggen de waardes vele malen hoger en die blijven toenemen vanwege alle nieuwe apparaten die deze straling uitzenden."

Blank wijst erop dat het aantal dodelijke hersentumoren bij jonge mensen sinds het grootschalige gebruik van de mobiele telefoon is verdriedubbeld. Volgens de wetenschappers mondt het gebruik van radiofrequente straling van mobieltjes en wifi uit in een gezondheidscrisis.

De wetenschappers en biologen zeggen dat ze niet worden gehoord door de commissies die bepalen aan hoeveel straling mensen blootgesteld mogen worden. "We zijn zonder dat we er toestemming voor hebben gegeven onderdeel van een biologisch experiment," voegde Blank toe. "Om onszelf, onze kinderen en ons ecosysteem te beschermen moeten we de blootstelling terugdringen."

De groep van bijna 200 wetenschappers wil dat de VN een onafhankelijke commissie in het leven roept die gaat onderzoeken welke alternatieven er zijn om de blootstelling aan elektromagnetische straling van lagere frequentie te verminderen.