Afbeelding
Ik geef toe, ik kon het ook eerst niet geloven. Een VVD-Kamerlid op de weg terug na een werkbezoek aan het aardbevingsgebied. Die belt in de trein, met getuigen erbij, en in dat gesprek laat hij weten dat het 'pappen' van de Groningers nog altijd voortvarend gaat.

Pappen betekent zoveel als met een kluitje in het riet sturen.

Het komt erop neer dat de VVD de Groningers aan het lijntje wil houden, want de gaskraan moet zo lang mogelijk zo ver mogelijk open blijven staan. Dat doe je, zo weten we nu van René Leegte zelf, door te roepen dat er meer onderzoek nodig is, of zelfs dat het verband tussen gaswinning en bevingen verder onderzocht moet worden.

VVD-minister Kamp doet sinds anderhalf jaar niet anders dan opdracht geven tot allerlei onderzoeken, dus het is in elk geval een consistente partijlijn. Het is wellicht zelfs kabinetsbeleid. Het is in overeenstemming met de houding die blijkt uit het vorige week gelekte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: die veiligheid speelt geen enkele rol bij het ministerie van EZ, de NAM of de toezichthouder. Blijven pompen, ook als Groningers verzuipen.

Dat VVD-Tweede Kamerlid Leegte zijn tactieken zelfs met getuigen erbij telefonisch toelicht, duidt er op dat hij zich in het geheel niet schaamt voor dit soort praktijken. Hij is er kennelijk van overtuigd het goede te doen voor Nederland. Het gas is een zegen voor zoveel miljoenen Nederlanders, dat gaat nou eenmaal ten koste van een relatief kleine groep. Zoiets.


Commentaar: De Groningers zouden er goed aan doen om zich te verdiepen in het verschijnsel psychopathie dat onze samenleving beheerst. Het maakt psychopaten niets uit of we hen betrappen op leugens of niet. Het ontbreekt hen totaal aan schuldgevoel en invoelingsvermogen. Veiligheid is voor hen geen issue, omdat ze worden gedreven door hebzucht.


Afbeelding
Veiligheid? Welnee, het gaat om keiharde winst
René Leegte was hier op werkbezoek. Hoorde opnieuw de verhalen van Groningers over verdriet, angsten en frustraties. En gaat vervolgens verder met pappen, vertragen en keihard liegen. Of hij zijn portefeuille als woordvoerder energie behoudt en of-ie al of niet kan aanblijven als Kamerlid, doet er eigenlijk niet toe. Zijn fractie in Den Haag wil het kennelijk zo.

Pijnlijk, dat wel, voor de vrinden in Groningen. De VVD in Bedum schrijft in een persverklaring dat het 'absoluut ontoelaatbaar is dat we op deze manier door onze volksvertegenwoordigers voor de gek worden gehouden'. En zo is het. Maar het gebeurt wel. Kamerlid Leegte heeft inmiddels excuses aangeboden. Hij schrijft: 'voor de VVD staat de veiligheid van de gaswinning voorop'.
René blijft gewoon pappen.
Op 18 maart zijn er verkiezingen.