Enkele dagen geleden postte een Nederlandse ouder twee illustraties uit het werkboek van zijn dochter op zijn Facebook pagina. Het schoolboek is "Thema's in maatschappijleer 1 voor VMBO-KGT" en is bedoeld voor 15- en 16-jarige leerlingen.

Een deel van de beschrijving van het werkboek luidt, "Het werkboek wordt ieder jaar geactualiseerd en bevat vele courante en diverse bronnen met opdrachten." Het werkboek is wis en waarachtig geüpdatet, aangezien Rusland is afgeschilderd als een zeer onvriendelijk land, onmiskenbaar in lijn met de voortdurende westerse anti-Russische propaganda.

De volgende twee illustraties zijn te vinden op bladzij 67 van het werkboek, hoofdstuk 7: landen zonder democratie. Het eerste plaatje toont Rusland als het 'slechte' land dat Oekraïne probeert in te nemen, terwijl Europa wordt afgebeeld als de redder in nood. Een van de vragen die gesteld wordt aan de studenten is: "Wat doet Rusland en wat doet Europa in dit plaatje?" Nou, dat is niet moeilijk om te beantwoorden: Het is overduidelijk dat boosaardig Rusland arme Oekraïne probeert te verzwelgen. Ondertussen kijkt vriendelijk Europa bezorgd toe!
Afbeelding
© M. Philipsen

Het tweede plaatje (getiteld 'Hoe vrij is de wereld?') is van een landkaart die laat zien hoe vrij (groen) en niet vrij (rood) een land is. Rusland wordt afgebeeld als een 'niet-vrij land' terwijl de VS en Europa in het bijzonder worden afgebeeld als het 'meest vrije'.

Afbeelding
© M. Philipsen
Waarom, vraag ik me af, denken deze 'onderwijskundigen' dat Rusland een onvrij land is? Kan het het mensenrechten "probleem" zijn ten aanzien van homoseksualiteit in Rusland? Premier Rutte en president Poetin hadden hier warempel een discussie over. Rutte maakte melding van de wetten die het verspreiden van homoseksualiteit verbieden die in bepaalde Russische regio's in werking zijn getreden. Volgens de premier kan dit leiden tot de beperking van rechten voor seksuele minderheden. President Poetin wees erop dat deze wetten niet worden toegepast op federaal niveau, maar op regionaal niveau. Op die manier weerspiegelen ze de stemming van het volk. In tegenstelling tot het bovenstaande herinnerde Poetin Rutte aan bestaande organisaties in Nederland die pedofilie steunen.
Poetin: "Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een advocaat in Moskou een organisatie zou toestaan die pedofilie bekrachtigt zodat het kan functioneren. In Holland echter, is het mogelijk. Zo'n organisatie bestaat. Ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat er een partij in het parlement van ons land zou zijn die de participatie van vrouwen in politieke zaken zou belemmeren. Maar hier bestaat een dergelijke partij. We moeten gewoon leren om beter naar elkaar te luisteren, om elkaar te respecteren, begrijpt u?

Inderdaad, stelt u zich eens voor dat een organisatie zou opduiken die pedofilie goedkeurt?! Als dat het geval zou zijn, denk ik dat mensen in bepaalde gebieden van de Russische Federatie zich zouden bewapenen..."
Dat is precies de manier waarop de meeste gewone mensen in 'het Vrije Westen' zouden reageren.

Ik ben er niet geheel zeker van of ik een land dat het oprichten van pro-pedofilie organisaties toestaat, of een politieke partij die de participatie van vrouwen in de politiek tegenwerkt zou omschrijven als het 'meest vrije' land. Vrij om wat te doen precies? Om kinderen te misbruiken? Ik zou zo'n land eerder omschrijven als een regime dat basale morele waarden ontbeert en roekeloos omgaat met de belangen van zijn burgers.

Ondertussen werd in Kiev een LGBT parade op gewelddadige wijze onderbroken door radicalen die worden gesteund door de Rechtse Sector. Kristina Rus stelt:
Aan de ene kant verdedigt de Oekraïense overheid de rechten en veiligheid van seksuele minderheden tegen de radicalen, terwijl aan de andere kant het dezelfde radicalen met zwaar geschut bewapent om de kinderen van etnische minderheden in Oekraïne te vermoorden met onwankelbare steun van westerse "bakens van democratie en rechtvaardigheid".
Dit is het soort regime dat Nederland naast zijn westerse bondgenoten, in het bijzonder zijn 'BFF', de V.S., steunt. Op 2 mei 2014 schreef de Media Relations Office van Canada: "Als vrienden, bondgenoten en partners voor democratie, mensenrechten en de Rule of Law [Idee dat ieder aan de wet onderworpen is, dus niet alleen de burgers van een staat, maar ook de overheid] zullen Canada en Nederland nauw samen blijven werken om het Oekraïense volk te steunen in hun gang naar verkiezingen om zo een vredige regering die hun democratische rechten respecteert te vestigen." Een fascistische regering die het vermoorden van onschuldige mensen promoot en ook niet veel lijkt te geven om seksuele minderheden - een van de dingen die premier Rutte vermoedelijk belangrijk vindt - is de 'vredige' overheid die ze in Oekraïne hielpen vestigen.

Wat betreft de verzwelging van Oekraïne door Rusland is de waarheid het tegenovergestelde van wat Nederlandse kinderen krijgen onderwezen. Toen de situatie in Oekraïne escaleerde, met veel dank aan het Vrije Westen in het bijzonder heeft Rusland talloze keren geprobeerd om de situatie te vergemakkelijken en heeft vele humanitaire konvooien gestuurd aan diegenen die in het land daar behoefte aan hebben en blijft dit doen. In werkelijkheid:
heeft Rusland sinds augustus 2014 25.000 ton humanitaire hulp gestuurd - voornamelijk voedselproducten, geneesmiddelen en bouwmaterialen - naar de mensen in de Donetsk en Loehansk regio's, die in een humanitaire crisis verkeren die ontstaan is door een militaire operatie gelanceerd door de autoriteiten van Kiev in april 2014 in het Donetsbekken.
Dit type hulp lijkt volkomen te ontbreken in het westen. In tegendeel, ze lijken dodelijke wapens te verstrekken aan Oekraïne om zo het 'verzwelgen van Oekraïne' te verlengen.

Afbeelding
Het is evident dat er nog meer gezegd kan worden over hoe ongefundeerd de illustraties in dit schoolboek zijn. In de meeste andere situaties zou het lachwekkend zijn, maar als schoolkinderen geprimed worden om ze serieus te nemen dan valt er niets te lachen. Het is aardig helder dat de enige reden waarom Rusland hier in een kwaad daglicht wordt gesteld: de massamedia - namens 'Uncle Sam' - zegt dat Rusland boosaardig is, en zo gaat het, de boodschap moet overal weerklinken, ongeacht de waarheid. Dit dient als een goed voorbeeld van hoe dit goddeloze systeem dat het westen heeft gecreëerd jonge geesten vergiftigt en illustreert hoe gemakkelijk Grote Leugens door de gehele samenleving verspreid kunnen worden.

Als ik een ouder was zou ik met een kritische blik kijken naar het studiemateriaal van mijn kinderen en ze inlichten over wat er werkelijk gaande is op deze planeet. Het schoolsysteem staat studenten niet toe om kritisch na te denken en kauwt informatie voor dat niet wordt ondersteund door feiten.