Afbeelding
© EHF
De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport 'Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie?' dat burgers van de overheid verwachten dat zij voorafgaand aan een medische behandeling inzicht krijgen in kosten. Hierdoor kunnen zij een verantwoorde keuze maken.

Van Dooren: 'Aan deze verwachtingen van de burger komt de overheid onvoldoende tegemoet. Bovendien zijn zorgnota's onvoldoende duidelijk voor de burger en brengt het declaratiesysteem mee dat de kosten van eenvoudige behandelingen die binnen het eigen risico kunnen vallen, disproportioneel zijn.'

Dat het onvoldoende lukt inzicht te geven in kosten van specialistische behandelingen, heeft te maken met de ingewikkelde DBC-declaratiesysteem, dat tien jaar geleden door de overheid is ingevoerd en nadien aangepast. Transparantie in zorgkosten is essentieel voor burgers, omdat marktwerking in de zorg erop is gebaseerd dat zij zelf rationele keuzes kunnen maken. Maar de hiervoor benodigde informatie is niet beschikbaar.

Van Dooren: 'Zolang burgers het gevoel hebben dat het systeem niet in hun belang werkt en zelfs het gevoel hebben dat zij 'belazerd' worden, dan is dat van invloed op het vertrouwen van burgers in het zorgstelsel en daarmee ook op het vertrouwen van burgers in de overheid.'