Afbeelding
Wellicht heeft u, of niet, gedurende de laatste paar jaar het groeiende bewijs opgemerkt dat sterk doet vermoeden dat de VS overheid en zijn Europese "bondgenoten" niet echt serieus zijn wat het vernietigen van "ISIS" betreft.

De eerste hint kwam vorig jaar toen de jihadi huurlingen grote delen van Irak en Syrië innamen, en het westen deed niets behalve zijn collectieve handen wringen en tobben, en zich voornemen om de gevechtscapaciteiten van de geweldige "rebellen" een steuntje in de rug te geven.

De tweede hint kwam dit jaar toen de VS en hun partners stukje bij beetje luchtaanvallen tegen "ISIS" begonnen die slechts de hoofdafhakkers leken aan te sporen tot meer succes.

De derde hint volgde met verklaringen dat wapenvoorraden die naar "Syrische rebellen" waren gestuurd 'per ongeluk' in handen van de hoofdafhakkers vielen.

De recentste bevestiging dat westerse politici en militaire types "ISIS" effectief zien als 'hun jongens' kwam tijdens de laatste paar weken toen het Pentagon reageerde op het nieuws dat Rusland bezig was een luchtbasis in westelijk Syrië te vestigen van waaruit alle buitenlandse strijdkrachten betrokken bij de vier jaar durende poging tot een coup tegen de Syrische regering worden aangevallen.

Poetins speech twee dagen geleden bij de VN lijkt het signaal geweest te zijn (eentje dat het Pentagon blijkbaar heeft gemist, misschien omdat het in duidelijke, eerlijke taal was verpakt) dat Rusland op het punt stond om 'realistisch te worden' en zijn intentie om het ten val brengen van Assad te voorkomen waar te maken, de burgerbevolking van Syrië tegen ISIS te beschermen, en de Europese 'vluchtelingencrisis' al doende op te lossen.

Op de dag van Poetins speech onthulde de Russische regering dat Irak besloten had om een akkoord over de uitwisseling van veiligheidsinformatie met Syrië, Iran en Rusland te ondertekenen als onderdeel van de missie om ISIS uit de bladzijden van de geschiedenis te vegen. Ze hebben zelfs een centrum opgezet om de informatie-uitwisseling te faciliteren en hebben andere naties die geïnteresseerd zijn in het zich aansluiten bij de counterterrorismebestrijding in Syrië uitgenodigd om zich aan te melden.

Vandaag met een snelheid dat aangeeft dat het resultaat van de stemming een vanzelfsprekende slotsom was stemde het Russische parlement unaniem in met ingrijpen in Syrië en gaf het Russische leger zijn goedkeuring. Het besluit werd bekrachtigd door de Doema gebaseerd op het feit dat de Syrische overheid het Russische leger had gevraagd om te helpen bij hun strijd tegen de terroristen en met de gedachte dat ISIS terroristen en de 2000 (om en nabij) Russische staatsburgers die zich bij hen hebben gevoegd "verslagen moeten worden en niet met hun gevechtservaring en ideologie aangenomen in de oorlogszone naar hun vaderlanden (bijv. Rusland) mogen terugkeren". Russische betrokkenheid bij Syrië verhoudt zich, zodoende, goed tot het internationale recht, een vreemdsoortig idee dat al lang is afgeschaft door de "internationale gemeenschap" van Washington, Londen en een paar andere EU hoofdsteden.

Maar voor het geval dat iemand nog twijfelt, de Russische minister van BuZa Lavrov gaf vandaag aan bij het VN Veiligheidsraad debat dat "ISIS" "elementen van massavernietigingswapens" bezit, een bewering die beslist aannemelijker is dan de bewering van de VS dat Saddam in 2003 MVW had.

Handelend naar woord en daad dat blootlegt dat westerse overheden leugenaars zijn, is het Russische leger, op bevel van Poetin, vandaag begonnen met het uitvoeren van luchtaanvallen tegen jihadi doelen in Syrië:
"In overeenstemming met het besluit van de Opperbevelhebber van de Russische Federatie Gewapende Strijdkrachten, Vladimir Poetin, zijn vliegtuigen van de Russische luchtmacht vandaag aan luchtoperaties begonnen met precisie-aanvallen tegen geïdentificeerde gronddoelen van de terroristische groep ISIL in de Syrisch Arabische Republiek."
Het lijkt erop dat het Pentagon betrapt is met zijn broek op de enkels, wat niet verbazend is gezien het feit dat zoveel werknemers hun tijd besteden aan het kijken van kinderporno op hun computers.

Afbeelding

"WAT heeft Rusland geflikt?!" - Viceminister van Defensie Bob Work
Vandaag zei viceminister van Defensie tegen een Senaatscommissie gewapende strijdkrachten hoorzitting dat hij "verbaasd" was door het besluit van het Gezamenlijk Bevel Operaties van Irak om inlichtingen uit te wisselen met Syrië, Iran en Rusland in een poging om actie tegen de Islamitische Staat te coördineren. Het probleem voor het Pentagon is tweevoudig: 1) Irak, Syrië, Iran en Rusland die hun middelen combineren om "ISIS" te verslaan plaatsen de VS en NAVO stevig buiten beeld. 2) Het Pentagon geloofde, in zijn hoogmoed, dat de Irakese overheid voldoende 'bezeten' was dat het gevoelige VS militaire inlichtingen over VS militaire activiteiten (en VS proxy-strijdkrachten) met de Irakezen kon uitwisselen. Het risico bestaat nu dat die inlichtingen wellicht beschikbaar worden gemaakt voor de Russen, wat het beter richten op VS en Saudi proxy-strijdkrachten in Syrië mogelijk maakt, en zelfs in Irak.

De volgende verrassing kwam vanochtend, toen Rusland effectief tegen de VS zei dat het een uur kreeg om Syrië te verlaten:
"Een Russische official liet VS ambassadepersoneel vanochtend in Bagdad weten dat Russische militaire luchtvaartuigen zouden beginnen met anti-ISIL missies boven Syrië.

"Hij verzocht verder VS vliegtuigen het Syrische luchtruim tijdens deze missies te mijden," zei VS ministerie van BuZa woordvoerder John Kirby.
Ondanks het feit dat Rusland, Iran en Syrië mikken op terroristische groeperingen in Syrië zei viceminister Work: "Het is evident dat we geen inlichtingen zullen uitwisselen, noch met Syrië, noch met Rusland of Iran, dus we zijn nu dus bezig om uit te zoeken wat precies Irak heeft meegedeeld."

En meer bewijs dat dingen een tikkeltje spaaklopen voor het Pentagon; vice-assistent van de minister van Defensie voor Rusland, Oekraïne en Eurazië, Evelyn Farkas, is ontslagen heeft ontslag genomen en zal eind oktober vertrekken, volgens een senior VS defensie official. Mevrouw Farkas' verantwoordelijkheden hielden het zich bezig houden met Rusland inzake Syrië en Oekraïne in. Oeps.

Door voorzichtig te kiezen welk type militaire hulp gegeven wordt aan Syrië heeft Rusland effectief een 'vliegverbod' zone voor NAVO oorlogsvliegtuigen boven grote delen van Syrië gecreëerd, tenzij piloten die meer gewend zijn aan 'turkey shoots' het risico willen lopen uit de lucht geblazen te worden.

Het is bijna zeker dat het Russische S-300 luchtafweerraketten systeem nu operationeel is in Syrië. "ISIS heeft geen luchtmacht, dus het was duidelijk de bedoeling van dit systeem om bescherming te bieden tegen een NAVO bommencampagne gericht op het Syrische leger. Dit is wellicht een van de redenen dat westerse militaire aanvallen op "ISIS" zo ineffectief zijn gebleken. Niet dat Rusland of Syrië ooit wilden dat westerse bommen ophielden te vallen op "ISIS" posities; ze wilden gewoon dat NAVO stopte met het excuus te gebruiken dat ze "ISIS" aanvallen om zo te mikken op de Syrische legermacht.
Afbeelding

Het Russische S300 rakettensysteem. Het beschermt nu de Syrische inwoners tegen NAVO bommen
Met de recentelijk versterkte Russische luchtbasis in Latakia kunnen de vliegtuigen van de Russische luchtmacht die daar gestationeerd zijn vrijelijk in gevecht raken met de doelen van de VS proxy huurlingen (ISIS) en hopelijk het boek sluiten wat betreft deze laatste monsterachtigheid gecreëerd door de psychopaten in Washington en hun misogynistische, hoofdafhakkende "koninklijke" vrienden in de Golf.

Er kleeft echter een nadeel aan deze nieuwe ontwikkeling. Europa heeft al te maken met een grote instroom vluchtelingen uit Syrië. Het is echt onredelijk van de Russen om het risico te nemen en ongeveer 30.000 meer "ISIS" jihadis aan het geheel toe te voegen, waarvan de meesten, op het moment van schrijven hun terroristen baarden in paniek afscheren en op weg gaan naar Turkije en een 'veilige overtocht' naar Duitsland.