Afbeelding

Gelieve onze verontschuldigingen te aanvaarden voor het gedrag van onze regeringen en media.
Westerse landen, onder leiding van de Verenigde Staten, lijken vastbesloten om een oorlog met Rusland te beginnen. Een weldenkend mens zou de verschrikkelijke consequenties inzien van een dergelijke oorlog, en zou alles doen wat in zijn macht ligt om het te voorkomen. Het lijkt erop dat dit ook precies is, wat u aan het doen bent. Ondanks de eindeloze stroom leugens en provocaties, bent u erin geslaagd om te voorkomen dat Rusland meegesleurd werd in een nucleaire oorlog.1, 2

Gebeurtenissen rond de oorlog in Oekraïne worden verdraaid om u neer te zetten als een agressor, terwijl de feiten duidelijk anders uitwijzen. Bendes neonazi's begaan dagelijks wreedheden tegen de burgers van Novorossija en zij ontvangen de politieke en financiële steun van westerse regeringen. Het Oekraïense leger heeft Russische controleposten en steden aangevallen en bombardeert regelmatig vluchtelingen die het land proberen te ontvluchten. Rusland werd beschuldigd van de verwoesting van Malaysian Airlines vlucht MH17, terwijl bewijs suggereert dat de vlucht neergeschoten werd door het Oekraïense leger. U biedt humanitaire hulp aan de bevolking van Loehansk en wordt vervolgens beschuldigd van het binnensmokkelen van wapens.3

Waarom bent u het doelwit van deze leugens en provocaties? De pathologische criminelen van het Westen dringen aan op een oorlog met Rusland, omdat ze een externe vijand nodig hebben. Zolang de mensen zich concentreren op de "Russische agressie" blijven zij onbewust van diegenen die werkelijk verantwoordelijk zijn voor de verslechtering van de Amerikaanse economie en het sociale systeem. In Europa, dat een geschiedenis heeft van wrede oorlogen aangewakkerd door arrogantie en hebzucht, hebben de leiders een totale morele instorting ondergaan, en zich naïef achter het Amerikaanse beleid van imperialistische agressie geschaard. De laatste voortreffelijke president van de Verenigde Staten, John F Kennedy, beschreef onze gemeenschappelijke vijand in 1961:
We worden over de hele wereld tegengewerkt door een monolitische en meedogenloze samenzwering, die voornamelijk afhankelijk is van heimelijke middelen om haar invloedssfeer uit te breiden - van infiltratie in plaats van invasie, van omverwerping in plaats van verkiezingen, van intimidatie in plaats van vrije keuze, van guerilla's in de nacht in plaats van legers overdag.

Het is een systeem dat grote hoeveelheden menselijke en materiële middelen heeft aangewend om een hechte, zeer efficiënte machine te bouwen die militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische, wetenschappelijke, en politieke activiteiten combineert... Zijn voorbereidingen worden verborgen, niet gepubliceerd. Zijn fouten eindigen in de doofpot, niet in de krant. Zijn tegenstanders worden het zwijgen opgelegd, niet geprezen. Geen uitgave wordt bevraagd, geen gerucht afgedrukt, geen geheim wordt onthuld.4
Sindsdien zijn de regeringen van de Verenigde Staten en andere westerse landen geïnfiltreerd door deze "meedogenloze samenzwering". Hoewel die niet per se eensgezind is, zijn wij van mening dat de leiders van deze landen denken en handelen zonder de last van een normaal menselijk geweten. Dit is de reden waarom ze bereid zijn om de levens van miljoenen of miljarden mensen op te offeren. Zij leveren wapens aan Israël die worden gebruikt voor de massale slachting van duizenden Palestijnen. Ze militariseren de politie in plaatsen als Ferguson, Missouri, om hun macht over het volk te beschermen en te versterken. Ze liegen om oorlogen te starten die de levens van miljoenen mensen kosten om hun politieke macht te vergroten. Ze zijn verachtelijk.5, 6

Net als JFK heeft u een militaire achtergrond, dus wordt u gedreven door een plichtsgevoel om de mensen van Rusland te beschermen en te dienen. Het lijkt erop dat u, net als hij, de waanzin van een nucleaire oorlog heeft ingezien en dat u stappen richting vrede heeft genomen.7 U weigert om het Amerikaanse imperium te steunen en u bent bezig om haar macht te ondermijnen, zonder over te gaan tot directe militaire actie. In plaats daarvan heeft Rusland nauwere banden ontwikkeld met vele landen, door organisaties als BRICS. Daarnaast heeft Rusland oude schulden kwijtgescholden en samengewerkt met haar partners om doelen te bereiken die de belangen van het volk dienen. De idee van internationale samenwerkingsverbanden wordt een multipolaire benadering genoemd en staat in schril contrast met de unipolaire, imperialistische politiek van de VS, waar de grondstoffen van alle landen worden gecontroleerd ten bate van een kleine machtige groep - en ten koste van Wij het Volk.

Wij verwerpen de hebzucht, haat en machtswellust die onze "leiders" tentoonspreiden. Wij zijn verontwaardigd en geschokt door de moord op miljoenen onschuldige mensen in naam van vrijheid en zelfverdediging. Wij willen vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Wij willen een echte en duurzame vrede, het soort vrede waar JFK ooit over sprak:
Wat voor vrede zoeken we? Geen Pax Americana, opgedrongen aan de wereld met Amerikaanse oorlogswapens. Niet de vrede van het graf of de veiligheid van de slaaf. Ik heb het over onvervalste vrede, het soort vrede dat het leven op aarde de moeite waard maakt, het soort vrede dat mogelijk maakt dat mensen en naties groeien, kunnen hopen, en een beter leven voor hun kinderen op kunnen bouwen - niet alleen vrede voor Amerikanen, maar vrede voor alle mannen en vrouwen - niet alleen vrede in onze tijd, maar vrede voor altijd.8
Ware vrede en rechtvaardigheid zijn onmogelijk zolang de "meedogenloze samenzwering" vanuit de schaduwen de Verenigde Staten en andere landen bestuurt. We hopen dat we, door onze gezamenlijke inspanningen, de machtsbeluste en meedogenloze criminelen die ons allen proberen te knechten, kunnen verslaan. We hopen dat we in plaats daarvan een echte vrede kunnen bevorderen, die het leven op aarde de moeite waard maakt.

Hoogachtend,


Bronnen:
 1. Is Putin incorruptible? U.S. insider's view of the Russian president's character and his country's transformation
 2. Putin is trying to save the world from war by Paul Craig Roberts
 3. Putin Blamed for #MH17 to Launch Attack on BRICS World Bank
 4. Commencement Address at American University, June 10, 1963
 5. Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes) by Andrew M. Lobaczewski
 6. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism by Naomi Klein
 7. JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters by James W. Douglass
 8. The President and the Press, April 27, 1961
 9. An open letter from the Netherlands to President Putin
 10. The NATO Syndrome, the EU's Eastern Partnership Program, and the EAU
 11. No-Bluff Putin - Anyone who says Russia is losing in Ukraine doesn't understand how this game is played.
 12. Putin: Ukraine is a Battlefield for the New World Order