Commentaar: De volgende brief is gericht aan de Russische president Vladimir Poetin namens de wereldburgers die dankbaar zijn voor de rol die Poetin en Rusland op zich hebben genomen in hun ondersteuning van de Syrische president Bashar al-Assad en de strijd tegen het door de VS gesponsord terrorisme.

Poetin heeft bewezen een staatsman en politicus van de eerste orde te zijn en heeft meer gedaan dan wie dan ook op het wereldtoneel, niet alleen voor zijn eigen land, maar de wereld in het algemeen, door de arrogantie en hebzucht van het Amerikaanse Rijk te bestrijden. En de hoeveelheid leugens en nauwelijks verholen agressie tegen Poetin is buitengewoon en vrijwel ongekend. Betrokkenheid van Rusland in Syrië heeft alleen de aanvallers nieuw leven ingeblazen. Maar hun woorden klinken nu nog meer als loze kreten. Rusland lijkt het westen schaakmat te hebben gezet, en het enige wat ze kunnen doen is toekijken en kletsen terwijl hun plannen in duigen vallen.

Dus moedigen wij al onze lezers aan om op te komen voor wat goed is en de brief te ondertekenen. Wij zijn u al voor gegaan!Afbeelding
Geachte president Poetin,

Als leden van de wereldgemeenschap die gebaseerd is op realiteit willen we graag onze waardering en onze steun betuigen inzake het besluit van de Russische Federatie om humanitaire en militaire assistentie aan Syrië te verlenen, haar strijdkrachten en haar democratisch verkozen leider, president Bashar al-Assad in hun strijd tegen internationale terroristen bijgestaan door de VS.

De lancering van luchtaanvallen gericht tegen ISIL-terroristen in Syrië komt op een kritisch moment,1 net zoals de doorslaggevende rol van Rusland in het voorkomen van een westerse militaire interventie in 2013. Met uw stem van de redelijkheid en kracht voor rechtvaardigheid betuigen Syriërs, Russen en alle mensen met een geweten over de wereld u dank en steun.

Sinds 2011 zijn westerse leiders vastbesloten om Syrië te veranderen in een mislukte staat. Ze zijn zo ver gegaan in het voorzien van financiering, training en wapenuitrusting aan buitenlandse huurlingen die een brutale terreurcampagne voeren tegen de Syrische bevolking en hun legitieme regering.2 Deze terroristische krachten en religieuze fanatici vertegenwoordigen niet de wil van het Syrische volk waarvan de meerderheid president Assad steunt. Zoals u zei in uw speech tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is het aan de Syrische bevolking en alleen aan de Syrische bevolking om te besluiten wie hen moet leiden.

In 2013 toen het westen zich gereed maakte om een militaire campagne te lanceren tegen Syrië kwam Rusland tussenbeide en zorgde voor een vredige, diplomatieke oplossing. In een weldenkende wereld zou dit een natuurlijke reactie zijn op internationale problemen en zou Rusland er niet alleen voor staan. Helaas gaat het westen door met zijn doodlopend beleid omtrent het ondersteunen van geweld, dwang en illegale interventie in de zaken van soevereine naties.

Terwijl het westen aandringt op destabilisatie, oorlog en chaos is Rusland standvastig in haar betrokkenheid bij dialoog, samenwerking en internationale rechtsorde. Uw reactie op de crisis in Syrië geeft dat precies aan.

Zoals u, heeft president Assad laten zien dat hij een intelligente en moedige man is en van goede wil. En zoals de meeste publieke figuren die over dergelijke eigenschappen beschikken wordt hij genadeloos zwartgemaakt en belasterd door westerse overheden en media. Een voorbeeld is de Houla-slachting in mei 2012 waarbij 108 Syriërs, met inbegrip van 49 kinderen, werden omgebracht. Het Syrische leger werd beschuldigd van deze gruweldaad maar later werd onthuld dat de slachting was gepleegd door krachten aangesloten bij het door de VS gesteunde 'Vrije Syrische Leger' (VSL) en dat de slachtoffers aanhangers van de Syrische overheid waren.3 Op een later tijdstip in 2012 werd gadegeslagen hoe het VSL ontvoerde burgers en niet-dienstdoende soldaten vermoordden.4

Dit is de 'gematigde oppositiegroep' die westerse overheidsofficials steunen in hun illegale agressie tegen de heer Assad en Rusland wordt nu beschuldigd van het richten van luchtaanvallen op hen. Deze feiten en andere tonen duidelijk aan dat de VS overheid en zijn bondgenoten slechts verklaren dat ze terreur bestrijden terwijl ze het in feite rechtstreeks creëeren en steunen in een futiele poging om de Amerikaanse globale hegemonie veilig te stellen. Dit doen ze zonder steun van de Verenigde Naties en zonder steun van de legitieme overheden van de landen die ze aanvallen.

De tweede secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, die John F. Kennedy beschouwde als de grootste staatsman van zijn tijd, merkte beslist de problemen op waar niet alleen de VN zich mee geconfronteerd zag, maar de wereld in het algemeen. In 1958 schreef hij:
"De strijd tegen de verschillende benaderingen tot de vrijheid van mens en geest of tussen andere opvattingen over menselijke waardigheid en het recht van het individu is voortdurend. De scheidslijn loopt door onszelf, door onze volkeren, en ook door andere landen. Het valt niet samen met wat voor politieke of geografische grenslijnen dan ook.Het ultieme gevecht is er een tussen de mens en de ondermens. We bevinden ons op gevaarlijk terrein als we geloven dat elk individu, elke natie of elke ideologie een monopolie bezit op het gelijk hebben, vrijheid en menselijke waardigheid."5
We begeven ons op glad ijs. Het zelfverklaarde monopolie van de VS op juistheid, vrijheid en de menselijke waardigheid heeft geleid tot onjuistheid, onderdrukking en leed op grote schaal. De westerse mentaliteit zoals vertoond in Libië en Syrië is waarlijk onmenselijk6 - psychopathisch7 - die de laaghartigste aspecten van de menselijke natuur omarmt.8

Natuurlijk wordt de ondermens weerkaatst in de resultaten van het VS beleid in Oekraïne en Syrië. In Oekraïne zijn neonazi's leden van het parlement en vormen bataljons die mannen, vrouwen en kinderen in de Donbas martelen en vermoorden met de goedkeuring van de regering in Kiev. In Syrië resulteerde het westerse beleid van vernietiging en steun voor terrorisme in ISIL en andere terreurgroepen wiens methodes publiekelijk worden afgekeurd maar in stilte ondersteund door westerse leiders.9 Dit is niet de visie die de mensheid ten einde raad zal omarmen. Dit is niet de visie die wij nastreven.

Zolang wereldleiders zich blijven onderwerpen aan de wil van politieke psychopaten zal de mensheid nooit een wereld van vrede vervaardigen.10 We bidden dat meer mensen uw voorbeeld zullen volgen door het spreken van de waarheid tegen de mogendheid, door kordaat te handelen vanuit hun overtuigingen en door te weigeren om gecontroleerd te worden door angst en onwetendheid. We hopen dat door dit te doen we wellicht allen ons aandeel leveren om een heuse multipolaire wereld tot stand te brengen vrij van de vernietigende invloed van psychopaten en fanatici en de giftige politieke structuren die vrede onmogelijk maken.