Afbeelding
De toeslag voor AOW'ers met een partner wordt aangepast.
Het werd door de politiek in 1996 al besloten, maar nu worden de financiële effecten pas zichtbaar: binnenkort verdwijnt de partnertoeslag voor nieuwe instromers. Mensen geboren na 1950 die een jongere partner met een laag inkomen hebben, krijgen geen toeslag meer bij hun AOW. Dat scheelt tot ruim 700 euro bruto per maand.

De maatregel raakt alleen al dit jaar naar verwachting tienduizenden mensen. Volgens de SVB hebben de afgelopen twee jaar namelijk nog bijna 100.000 mensen voor het eerst een partnertoeslag gekregen. Ouderenbond Unie KBO vraagt de politiek het besluit uit de jaren negentig in heroverweging te nemen.

Vrouwen zelfstandig"

In 1996 is tot deze maatregel besloten met de gedachte: tegen die tijd - in 2015 - zijn alle vrouwen economisch zelfstandig. Maar dat is dus een misvatting", zegt directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO. "Als je kijkt naar de grote groep tot en met 64 jaar, daarvan is net een krappe meerderheid economisch zelfstandig. Maar van de oudere vrouwen is dat aantal veel lager."

Volgens Vanderkaa heeft de Katholieke Bond voor Ouderen 20 jaar geleden ook al gevraagd om een overgangsregeling. "Maar nu is er zo'n harde knip: als je één dag te laat bent geboren, ben je de klos. Dat is toch niet uit te leggen? Het is gewoon hartstikke onrechtvaardig."

Boze brief

In Zierikzee woont één van de gedupeerden. Toen hij van de SVB onlangs de definitieve berekening van zijn AOW in de bus kreeg - en tot zijn verbijstering zag dat het maandelijks om honderden euro's minder gaat dan een alleenstaande krijgt - klom hij in de pen. Hij schreef een boze brief aan nagenoeg alle fracties in de Tweede Kamer. Meer dan 'we hebben uw post ontvangen' heeft dat nog niet opgeleverd.

"Hoor eens, ik heb mijn hele leven lang gewerkt, zo'n 50 jaar. Altijd keurig netjes al mijn bijdrages betaald en nu word je opeens gestraft voor het feit dat je een partner hebt die wat jonger is. En dan wordt zij nog geacht ook om maar te gaan werken, terwijl dat niet makkelijk is als je boven de 50 bent... Onverteerbaar is het."

Koopkracht

Volgens het ministerie van Sociale Zaken hebben mensen bijna 20 jaar gehad om zich voor te bereiden op de maatregel en is er dus geen aanleiding om deze nu nog te gaan veranderen.

Overigens maken niet alle ouderenorganisaties zich druk om het verdwijnen van de partnertoeslag. De ANBO bijvoorbeeld, richt zich nu liever op actuele maatregelen vanuit Den Haag, die de koopkracht van ouderen ernstig aantasten.

De ruim 300.000 ouderen die nu al de partnertoeslag ontvangen blijven die wel gewoon ontvangen, de maatregel geldt alleen voor nieuwe instromers.