Bright Meteor Fireball recorded over Espirito Santo Brazil Thursday 20th October 2016

Meteoor vuurbal gefilmd die over Espirito Santo, Brazilië, vliegt
Een heldere meteoor vuurbal werd gefilmd op donderdag 20 oktober 2016 door een monitoringstation in het noorden van Espirito Santo, Brazilië, om 3:56 's nachts.