climate change NWO

Commentaar: Dit SOTT-Focus artikel uit 2017 voorspelde correct dat de CO2-zwendel gebruikt gaat worden om elk facet van ons leven te controleren.

In hoeverre is klimaatverandering echt? En wat is de werkelijke toedracht? Lees verder om te weten hoe wij hierover denken.

volks

"Global warming is de grootste oplichterij in de geschiedenis. Ik ben er verbaasd over, ik schaam me ervoor en ik voel me er zeer door beledigd." ~ John Coleman - Meteoroloog en oprichter van het Amerikaanse weerkanaal.
Slechts 36 procent van de geowetenschappers en ingenieurs gelooft dat de mensheid een klimaatcrisis veroorzaakt, aldus een onderzoek uit het peer-reviewed Organization Studies. Daarentegen is een grote meerderheid van de 1.077 respondenten ervan overtuigd dat de natuur de voornaamste oorzaak is van de opwarming van de aarde.

Sceptische wetenschappers inzake de opwarming van de aarde ontkennen niet dat de door de mens gegenereerde CO2 de planeet verwarmt. Maar beschouwen de hoeveelheid CO2-uitstoot door mensen als te minuscuul om een verschil te maken.

Herinnert u zich de wereldwijd gepromootte documentaire van Al Gore ''An inconvenient truth'', waarin wordt aangedrongen op 'drastische maatregelen' om de broeikasgassen te verminderen voordat ze binnen tien jaar 'het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is' bereiken? Nou, de tien jaar zijn voorbij. En de doemscenario's zijn niet uitgekomen.

Al in 2008 deed Al Gore de voorspelling dat al het ijs in de Arctische zee helemaal in 2013-2015 zou zijn weggesmolten. Dat is duidelijk niet gebeurd. De polaire ijskap is in 2015 eigenlijk dikker geworden vergeleken met de dikte in 2008. Inmiddels is het kouder geworden en zijn de ijskappen op Antarctica steeds dikker geworden tot op recordniveau.

global warming hoax
De 'global warming'-industrie heeft nu een waarde van 1,5 biljoen dollar per jaar. Al Gore en zijn partners profiteren enorm van de wet- en regelgeving (emissiehandel) en hij zou het zowaar tot de eerste CO2 miljardair kunnen schoppen.

De zeer valse MBH98 studie uit 1998 die door Al Gore gebruikt wordt in zijn veelgeprezen propagandafilm bevatte grove en gebrekkige methodologie. De beruchte 'Hockeystickcurve' (het CO2-piekpatroon) diende als de 'smoking gun' van de opwarming van de aarde.

Onderzoekers herkenden fouten in de bevindingen van MBH98 die, nadat ze gecorrigeerd waren, ontbrekende 15e-eeuwse gegevens bevatten, die nog hogere temperaturen tonen dan vandaag - hoge temperaturen die natuurlijk niet door de mens veroorzaakt worden. En zo ging de mythe - dat de kooldioxide-uitstoot veroorzaakt door menselijk handelen zorgt voor een warmere aarde - in rook op.

Bovendien blijkt al twee decennia dat satellietgegevens geen statistisch significante opwarming van de aarde hebben laten zien. Globale temperaturen tonen veel meer tekenen van koeling dan opwarming.

climate change
Wat wetenschappers weten, is dat al miljoenen jaren de aarde periodes kent die cyclisch verschuiven tussen relatief korte opwarming en langere afkoeling.

De Europese organisatie voor nucleair onderzoek (CERN) in Genève, Zwitserland, publiceerde een studie dat veranderingen in zonneactiviteit-levels, aanzienlijk effect uitoefenen op het aardse klimaat. Wat sterk impliceert dat de zon in hoge mate het klimaat op aarde beïnvloedt en niet de door de mens geproduceerde CO2.

De realiteit is dat vrijwel alles wordt aangedreven door geld, macht en controle. Zo worden hoofdzakelijk alleen onderzoekers gefinancierd die cijfers produceren die de stelling ondersteunen dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Onderzoeken van wetenschappers die iets anders beweren, worden amper gefinancierd.

Orwelliaanse agenda achter Global Warming?

Waarom fabriceren wetenschappers klimaatgegevens zodat de mens de schuld krijgt van aardveranderingen? Wordt de werkelijke oorzaak verdoezeld en wat is de agenda hierachter? De afzwakking van de Golfstroom, orkanen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, meteoren, tornado's, overstromingen, zinkgaten en lichtende nachtwolken zijn de afgelopen eeuw toegenomen.

Aardveranderingen zijn een realiteit, hoe serieus dit wordt opgevat valt te lezen in een rapport van het Pentagon uit 2004.

In 1993 verklaarde (pag 81, 86) de Club van Rome (een invloedrijke denktank bestaande uit wetenschappers, economen, bedrijfs- en politieke leiders die vaak dienen als VN-adviseurs):
Het lijkt erop dat mensen een gemeenschappelijke motivatie nodig hebben ... een echte of met dat doel voor ogen een die verzonnen is ... In het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de bedreiging van de wereldwijde opwarming, watertekorten, hongersnood en dergelijke in aanmerking zouden komen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke interventie, en het is alleen door veranderende houdingen en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen. De echte vijand is dan de mensheid zelf.
Oud-president Obama's topadviseur in wetenschap en technologie, John P. Holdren hoort bij de beleidsmakers die in de voorste linie in de strijd tegen 'de door de mens veroorzaakte' klimaatverandering staan. In 1977 was hij coauteur van het boek: Ecoscience. Population, Resources & Environment waarin hij schreef over de noodzaak van een "planetair regime" dat gebruik maakte van een "globale politiemacht". Hij pleitte ervoor om totalitaire maatregelen af te dwingen zoals populatiecontrole, geforceerde abortus en massasterilisatie om zo een wijdverspreide hongersnood veroorzaakt door klimaatverandering te voorkomen.

De mens als schuldige aanwijzen inzake klimaatverandering impliceert dat we het kunnen oplossen, wat wereldwijde paniek kan voorkomen naarmate het klimaat extremer wordt. Het is dan zogenaamd onze schuld en wij kunnen dan invloed uitoefenen door de toename in CO2 te reduceren, wat de gevestigde orde een excuus kan geven om op globale schaal autoritair op te treden om de mensheid 'te behoeden voor de ondergang'. Hiermee creëren ze de mogelijkheid voor verdere controle over en regulatie van elk facet van ons leven.

kleurenrijke storm
Hoe beïnvloedt de mens het fluctuerende klimaat? Een andere hypothese is dat de menselijke staat effect uitoefent op aardveranderingen. Voor informatie, lees: Earth Changes and the Human Cosmic Connection: The Secret History of the World van Pierre Lescaudron en Laura Knight-Jadczyk. De auteurs tonen een sterke correlatie tussen periodes van autoritaire onderdrukking en door de kosmos veroorzaakte natuurrampen, wat betekent dat de voortdurende en meer extreem wordende pathologische controle over de mensheid rampzalig kan blijken in de vorm van catastrofale aardveranderingen.

Voor meer informatie, zie onze maandelijkse video-samenvattingen die aardveranderingen en kosmische gebeurtenissen belichten om ons eraan te herinneren dat ze in intensiviteit toenemen: