Halo's worden veroorzaakt wanneer zon- of maanlicht door een ijle nevel van ijskristallen schijnt, veelal in de vorm van cirrus- of cirrostratusbewolking.

In bepaalde volksculturen geloven mensen dat wanneer een halo overdag zichtbaar is, het 's nachts gaat regenen. We kunnen halo's dus beschouwen als de basis voor weersveranderingen.


Taizhou, China

Huangshan, China

Taizhou, China
© Shi Yalei/Guangming
Huangshan City, China