Eieren
Gisteren waarschuwde de NVWA dat er acuut gevaar is voor de volksgezondheid bij de besmetting van eieren met de verboden insecticide fipronil. Er werd dringend aangeraden de eieren van 1 bedrijf niet te consumeren om die reden. Van 10 andere bedrijven werd hetzelfde aangeraden, al hadden zij een lagere besmetting. Al op 22 juli werd de vervuiling door de NVWA bekend gemaakt. foodwatch heeft over de werkwijze van de NVWA rond deze affaire veel vragen maar het lukte helaas tot nu toe niet om antwoord te krijgen van de NVWA.

Onze voorlopige conclusie is daarom:

"foodwatch vindt de handelswijze van de NVWA rond de met de insecticide fipronil vervuilde eieren onbegrijpelijk. We hebben veel vragen die we de NVWA hebben gesteld maar die ze vandaag nog niet heeft willen of kunnen beantwoorden.

Waarom worden niet alle eieren van de verdachte 180 bedrijven uit voorzorg teruggeroepen? Prevaleren economische belangen van de sector hier soms boven de volksgezondheid? Het is een veelgehoord kritiekpunt op de NVWA die valt onder de vlag van het Ministerie van Economische Zaken. Die schijn wordt hier in ieder geval wederom gewekt.

Waarom zei de NVWA toen 22 juli bleek dat er vervuiling in eieren zat al meteen dat er geen direct gevaar was voor de volksgezondheid, terwijl ze daar nu op terug moeten komen en ze zelfs toegeven dat er sprake is van acuut gevaar?

Zelfs nu nog verkondigt de NVWA de boodschap dat je gerust eieren kan blijven eten, buiten de genoemde 11 bedrijven, terwijl ze anderzijds aangeven dat de lijst met ernstig besmette eieren nog uitgebreid kan worden omdat veel testresultaten van de 180 bedrijven nog binnen moeten komen.

De volksgezondheid hoort absolute prioriteit te hebben bij elke keus binnen de NVWA. Die indruk wekken ze helaas niet.

Foodwatch heeft aan de NVWA een aantal vragen gesteld om duidelijkheid te scheppen over de werkwijze van de NVWA. Helaas kon of wilde de NVWA deze vragen (nog) niet beantwoorden. Dit zijn de vragen:
1) Is er een risicoanalyse (bv door RIVM) voor de besmettingen met fipronil gedaan en waarom is deze niet online geplaatst? Kunnen we die ontvangen? Zo nee, waarom niet?

2) Waarom maken jullie de betrokken namen van de leghenbedrijven en winkelbedrijven niet openbaar?

3) Waarom zijn er 22 juli 4 bedrijven gerecalled t/m het handelskanaal terwijl niet naar consumenten een recall is uitgevoerd? Er was kennelijk (een voldoende vermoeden van) een risico voor de gezondheid.

4) Waarom wordt er in het bericht van 22 juli gesproken over 'Er is echter geen gevaar voor de volksgezondheid'? Dat blijkt er nu toch te zijn. Hebben jullie dit te snel geconcludeerd?

5) Mag ik uit jullie informatie op de website (hieruit) concluderen dat er nu 180 bedrijfsblokkades (leghenbedrijven) zijn maar lopende het onderzoek naar gehalten fipronil geen terugroepactie plaats vindt bij handel of consument? Waarom niet, er lijkt toch gerede kans op een besmetting?

6) Waarom stellen jullie nu hier 'Ouders van kinderen wordt aangeraden om hun kind uit voorzorg voorlopig geen eieren met deze ei-codes te laten eten. In alle andere gevallen adviseren wij het advies van het voedingscentrum te volgen (1 a 2 voor kinderen 4 jaar en 2 a 3 voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.'. Er loopt toch nog onderzoek naar miljoenen eieren van meer dan 100 bedrijven die mogelijk ernstig besmet kunnen zijn?

7) Was het huidige bedrijf wiens eieren acuut gevaar opleveren voor consumenten al bij die eerste 7 (of 4) die genoemd zijn in jullie bericht 22 juli? En de 10 bedrijven waarbij jullie adviseren om die niet aan kinderen te geven, zaten die er toen al bij die eerste 7?

8) Waarom worden de exacte gehaltes fipronil die zijn aangetroffen niet bekend gemaakt? (in tegenstelling tot de Duitse collega-organisatie Bfr die aangeeft: de huidige resultaten van analyses van het gehalte aan fipronil bedragen 0,0031-1,2 mg per kg in kippeneieren en 0,0015-0,015 mg / kg in kippenvlees)

9) Hebben jullie de huidige consumentenrecall voor de 11 bedrijven gedaan op basis van de overschrijding van de ADI (lange termijn) of de ARfD (acuut ref dosis) of anders? En was de recall tot op handelskanaal van de eerdere 4 bedrijven 22 juli op basis van ADI of ARfD of anders?

10) Wat is jullie reactie op de recall in Nordrhein-Westfalen waarin vanwege de aanwezigheid van een verboden stof (fipronil) zonder testresultaten een recall van eieren heeft plaats gevonden