politieauto
Het kabinet ziet niets in het plan van de Tweede Kamer om politieagenten alleen onherkenbaar in beeld te brengen.
Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) verwacht niet dat het "blurgebod" van toegevoegde waarde zal zijn, schrijft hij donderdag in een reactie op het voorstel van de PvdA, VVD en SP. Hij noemt het voorstel "onwenselijk" en "niet noodzakelijk."

Toenmalig PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch diende de motie in naar aanleiding van een aantal filmpjes op internet waarop te zien is dat de politie al filmend geprovoceerd wordt.

Het kabinet is het met de Kamer eens dat "het publiceren van filmpjes van agenten met als doel om hen te beledigen of te bedreigen verwerpelijk" is, maar vindt dat niet opwegen tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting waarmee het "blurgebod" gepaard gaat.

Blok: "Een nieuwe realiteit bij het huidige politiewerk, is dat een veel grotere groep dan voorheen politieambtenaren filmt terwijl zij aan het werk zijn, en dat deze beelden vaak vrijwel direct geüpload en vervolgens breed verspreid worden via internet." Deze beelden kunnen laten zien dat de politie haar werk goed uitvoert, of ze stellen misstanden aan de kaak, schrijft de minister verder.

Voldoende mogelijkheden

Een "blurgebod" gaat het kabinet dan ook te ver. Volgens het kabinet biedt het bestaande recht al voldoende mogelijkheden om op te treden tegen filmers die politieagenten beledigen en bedreigen.

Bovendien is uit jurisprudentie gebleken dat politieagenten meer kritiek en "een grotere inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer moeten toestaan dan privépersonen", schrijft Blok. "Zij zullen er rekening mee moeten houden dat zij herkenbaar in beeld komen bij bijvoorbeeld filmopnames van demonstraties of evenementen."

Daarnaast wijst de bewindsman erop dat filmers die de politie dwars willen zitten er waarschijnlijk toch mee door zullen gaan. Blok: "Het is, mede door anonimiseringstools, vaak erg lastig om na een publicatie vast te stellen wie die publicatie heeft verricht." Opsporing zal hierdoor lastig blijken en het "blurgebod" zal daarom niet het beoogde doel - voorkomen van de verspreiding van beledigende of bedreigende filmpjes - bereiken.