Evolution
Evolutie is iets wonderbaarlijks. Het bestaat uit een enorm groot aantal vreemde gebeurtenissen waarvan de waarschijnlijkheid dat dit plaatsvindt nagenoeg nul is. Het is zo ongeloofwaardig dat niemand dit serieus zou nemen behalve het feit dat EvolutieJuistIs™.

EvolutieIsJuist™ is een mechanisme dat gedurende zo'n 100-150 jaar geëvolueerd is. Er was eens een kerel met de naam Charlie Darwin en hij stelde zich voor dat levende wezens uit elkaar evolueerden en hij schreef hier een slaapverwekkend boek over. Hij had echt geen idee hoe het werkte, omdat de wetenschap toen eigenlijk best waardeloos was. Vele mensen zeiden dat hij gestoord was, maar anderen namen hem serieus. Enkele decennia later stelde de wetenschap wat meer voor en werd het duidelijk dat dit evolutie-ding niet kon werken. Maar sommigen vonden Charlie's idee zo leuk dat, in plaats van het op veilige manier af te voeren, ze besloten om het zelfs nog meer te promoten, ongeacht het bewijs. Dat was de basis voor EvolutieIsJuist™.

Maar er waren nog steeds mensen die bleven zeggen dat evolutie onzinnig is en dit irriteerde de Darwin-fanclub wel degelijk. Dus, gedurende de daaropvolgende 50 jaar, om en nabij, bestookten en beschimpten ze de oppositie en verklaarde zowat elke vorm van kritiek op evolutie vogelvrij. Evolutie was 'bewezen wetenschap', omdat zij het zeiden, ondanks al het bewijs van het tegendeel en verkregen zo veel macht dat ze uiteindelijk met de allermeeste autoriteit konden proclameren dat EvolutieJuistIs™ en dat het in twijfel trekken niet toegestaan is.

Dat was slim bedacht, want niet alleen kon nu alle overige tegenspraak er gemakkelijk worden uitgegooid, maar dat gold ook voor al het bewijs tegen evolutie, simpelweg vanwege het feit dat EvolutieJuistIs™. Codes kunnen zich niet zelf samenstellen? Dat moet zeker wel het geval zijn geweest, want EvolutieIsJuist™. Bij toeval nieuwe proteïnen maken is onmogelijk? Het moet mogelijk zijn want EvolutieIsJuist™. Gemeenschappelijke afkomst wordt ontkracht door verschillen in embryonale fasen? Nee, meneer! EvolutieIsJuist™! Probleem opgelost.

Ik zal u nu het verhaal vertellen over evolutie, omdat sommigen er niet goed genoeg bekend mee zijn. Dit is de officiële versie, geschreven in simpele taal die iedereen kan begrijpen. En zo gebeurde het...

Heel lang geleden was er geen leven op Aarde. Er was slechts dit ding Oersoep genaamd (tenminste volgens een paar mensen), die magische eigenschappen had omdat het leven kon scheppen uit willekeurige atomen. Atomen kwamen lukraak samen om molecules te maken en de daaruit voortvloeiende chemicaliën dreven maar een beetje in het rond. Maar toen, op een of andere manier - niemand weet hoe - werden deze chemicaliën bij toeval samengesteld en werden zo complex dat we zelfs vandaag de dag zoiets geavanceerds niet kunnen vervaardigen. We zijn gewoon niet zo slim als lukrake processen in een magische soep.

Boil a primordial soup for about a million years, and you will surely get something like this going on.

Kook ongeveer een miljoen jaar oersoep en dan krijg je vast en zeker zoiets als dit.
Nou zet uzelf schrap, want dit deel is wellicht moeilijk te accepteren omdat het zo ongelofelijk is, maar onthoud, EvolutieIsJuist™, dus het moet hoe dan ook hebben plaatsgevonden. De eerste levende cel verscheen ten tonele! Zo maar uit het niets, of hoe het niets er toen dan ook uitzag. En deze cel kon zichzelf repliceren en zodoende meer cellen creëren. Om dit te bereiken was er veel nodig. Het behoefde DNA met ten minste tienduizenden nucleotiden. Nucleotiden zijn simpele chemicaliën die samen een helix vormen. Normaal doen ze dat niet alleen, maar dat deden ze wel in de magische soep. Zovele duizenden kwamen in het wilde weg samen, zonder doel, zonder reden en toen was er DNA.

Dat op zich mag volkomen wonderbaarlijk lijken, maar slechts totdat u verneemt dat deze willekeurige sequentie nucleotiden klaarblijkelijk toch niet zo willekeurig was. Het was in feite heel specifiek, omdat het voor functionele proteïnen codeerde. Heel wat proteïnen. Het lukraak coderen voor functionele proteïnen is zoiets onwaarschijnlijks dat geen enkel rationeel persoon een dergelijke gedachte serieus zou koesteren, maar tegenwoordig zie je nog maar weinig rationele mensen en daarbij IsEvolutieJuist™ en zo het geschiedde. Als u niet weet hoe onwaarschijnlijk het is om in het wilde weg voor functionele proteïnen te coderen, dan kunt u dit lezen. Maar ik zeg u dat de kans om de juiste proteïne op goed geluk te vervaardigen een op de 1077 voor een keten van 150 aminozuren is. De kans is groter dat je een speld in een hooiberg vindt. Zelfs als alle atomen op aarde niets anders deden dan proberen proteïnen te maken, dan zou het zeer onwaarschijnlijk zijn dat ze er zelfs een konden fabriceren tijdens de paar miljard jaar dat de aarde bestaat. En vele essentiële proteïnen zijn meer dan 1000 aminozuren lang en doorgaans moeten verschillende proteïnen samenwerken om iets te bereiken. Welnu, dat is wonderbaarlijk, sommigen zouden zelfs zeggen dat het ongeloofwaardig of niet te geloven is.

Wat echt zonderling is dat proteïnen nodig zijn om DNA te lezen en DNA moet gelezen worden teneinde proteïnen te vervaardigen. Nu denkt u wellicht dat dit celreplicatie onmogelijk maakt om van start te gaan, maar geen zorgen! EvolutieIsJuist™. We hebben geen aanwijzing hoe de eerste cel gecreëerd kon worden, dus alles is in orde. Iemand zal de details later ontcijferen. Maar het gebeurde hoe dan ook, er was nu een cel met DNA met een super geraffineerde code die proteïnen kon fabriceren en zichzelf kon repliceren. En al deze dingen verschenen stapje voor stapje ten tonele. Dat er zo veel dingen tegelijkertijd gebeuren is zo onwaarschijnlijk dat zelfs evolutionisten dit onmogelijk achten. En dit zijn de mannen die regelmatig te maken krijgen met het overwinnen van het onmogelijke (in hun verbeelding tenminste). Dus, stapje voor stapje, honderdduizenden van dergelijke stappen lang vormde de eerste cel zich op een of andere manier met al het nodige om te zelfrepliceren en vermoedelijk om andere dingen te doen zoals zich voortbewegen. Als we in beschouwing nemen dat proteïnen afbreken binnen een dag of twee en dat RNA binnen een paar minuten afbreekt, dan is dit heel indrukwekkend! Hoe kan dat? Toverkracht? Nee, alleen maar... nou eigenlijk wel, ja, het is min of meer magie aangezien er geen geaccepteerde wetenschappelijke theorie hiervoor bestaat. Maar we weten hoe het zich voordeed omdat we hier zijn en EvolutieIsJuist™!

Toen waren er dus al deze bacteriën die in de oceaan rondzwommen met hun belachelijk complexe flagellen die stap voor stap lukraak evolueerden, zelfs al heeft niemand enig idee hoe die stappen eruit zien. Op een gegeven moment verschenen er ook virussen. Niemand weet werkelijk hoe. Sommigen zeggen dat ze zelfs vóór bacteriën verschenen. Anderen zeggen dat dat onzin is omdat ze een gastheer nodig hebben. Sommigen geloven dat virussen van DNA of RNA geëvolueerd zijn die uit bacteriën ontsnapt waren. Anderen zeggen dat dat net zo goed onzin is, dus proberen virologen nu een theorie uit te vogelen wat niet complete onzin is. Dat duurt waarschijnlijk nog een tijdje, maar wellicht in de tussentijd kan het feit dat EvolutieJuistIs™ u troosten, dus het is niet echt een probleem.

Whenever you have to choose between accident and intelligence, you should always pick accident.

Wanneer u dan ook moet kiezen tussen toeval en intelligentie, dan moet u altijd toeval kiezen.
Evolutie was - op goed geluk - 2-3 miljard jaar lang traag. Bacteriën waren nog steeds bacteriën, virussen bleven virussen en niet veel deed zich voor. Ze lagen allemaal gewoon verscholen, en bereidden zich voor op het in het wilde weg exploderen en veranderen in dinosauriërs, ook al wisten ze het niet. Toen het Cambrium op de proppen kwam versnelde de evolutie zo'n miljoen keer, zonder duidelijke reden. De meeste dierstammen met vele subgroepen verschenen in ruwweg 20 miljoen jaar ten tonele. Dat was zo'n beetje als evolutie aan de steroïden, maar daar hebben we het niet over, omdat van evolutie wordt verondersteld dat het stapsgewijs gaat en het Cambrium komt echt niet goed uit. Waarom ontbreken de tussenstappen op opzichtige wijze? Dat weten we niet. We kunnen het echter zonder risico negeren, want EvolutieIsJuist™: en dat is het enige dat telt.

Daarvoor was er wel wat evolutie gaande, voornamelijk tijdens het Ediacarium, maar het is nogal eigenaardig dat de meeste levensvormen van die tijd tijdens het Cambrium uitstierven. Evolutie gebeurt op goed geluk. Soms evolueer je, soms laat je het leven. De wezens van het Ediacarium waren merkwaardig en we weten niet eens of ze dieren of mossen of algen of schimmels waren of iets anders. Net goed dat ze verdwenen. Opgeruimd staat netjes, freaks.

Hoe ontwikkelden eencellige organismen zich in meercellige organismen? Hiervoor hebben we drie hypothesen, wat inhoudt dat niemand het eigenlijk weet. De volgende generaties kunnen het uitvogelen, mochten ze dat willen, maar het is niet noodzakelijk want EvolutieIsJuist™. We hebben al alle antwoorden die we werkelijk nodig hebben, dus wetenschappers kunnen het rustig aandoen.

Hoe is het mogelijk dat zo vele ongelijksoortige levensvormen zich opeens zo snel ontwikkelden uit bacteriën die tot vervelens toe zo'n 3 miljard jaar maar wat rondzwommen? Niemand weet het. Sommigen zeggen dat het niet mogelijk is, maar die mensen moeten het zwijgen worden opgelegd, want EvolutieIsJuist™.

Miljoenen nieuwe genen moeten in het wilde weg verrezen zijn, en dat is curieus, omdat het echt lastig is om nieuwe genen te vervaardigen en er is bijna geen bewijs dat dit ooit heeft plaatsgevonden. En dan moeten deze genen bij toeval coderen voor miljoenen nieuwe proteïnen, wat zoals we zagen, volkomen belachelijk is. De kans dat je een proteïne van 150 aminozuren krijgt die zich vouwt is (van alle mogelijke combinaties) een op 1074. Er zijn zo'n 1068 atomen in ons heelal. Dus, je hebt geblinddoekt meer kans om een specifiek atoom in ons sterrenstelsel uit te kiezen dan het op goed geluk vervaardigen van een 150 aminozuren-keten die zich überhaupt zal vouwen, laat staan dat deze keten bruikbaar is. En dan heb je proteïnen die tot tienduizenden aminozuren bevatten! De kans op het lukraak vervaardigen ervan is waarschijnlijk ongeveer een op de 1042186. Ik weet het niet precies, want toen ik dergelijke idiote getallen probeerde in te voeren op mijn rekenmachine explodeerde het. Maar het is alsof je 100.000 munten opgooit en je alleen maar kop krijgt. Veel succes ermee. Maar miljoenen nieuwe genen moeten in het wilde weg zijn ontstaan en moeten toevalligerwijs voor miljoenen vrijwel onmogelijke proteïnen hebben gecodeerd. Gelooft ú dat? Mij lukt het zeker niet, maar het moet gebeurd zijn, want EvolutieIsJuist™.

Terwijl zaken voortkabbelden kregen we nieuwe toffe dingen zoals vogels en vele planten, hoewel vele andere toffe dingen uitstierven. De oorspronkelijke bacteriën muteerden op goed geluk naar vele diverse en compleet onwaarschijnlijke dingen zodat je bijna zou denken dat ze ontworpen waren. Maar dat kan je niet menen! Waarom zou je zelfs zulke ketterij opperen? EvolutieIsJuist™! We hebben geen intelligentie nodig, of wel soms? Laat zaken maar betijen en alles zal langzaamaan beter worden, terwijl entropie met verve wordt neergesabeld.

Welnu, zoals u wellicht weet hebben vogels blindelings vleugels ontwikkeld. De armen van hun voorgangers muteerden stap voor stap toevalligerwijs naar vleugels. Dat waren overigens dinosauriërs. Dinosauriërs met 12% van hun armen die veranderden in vleugels scoorden zo veel beter dan dinosauriërs met 11% van hun armen die in vleugels veranderden, dus natuurlijke selectie deed de club van 11% de das om. En zo verliep het met iedere toename van 1% totdat hun vleugels 100% compleet waren. Zo werkt evolutie. Ongetwijfeld.

Heel wat interessante zaken vonden overal plaats. Kangoeroes ontwikkelden blindelings een buidel zonder reden, maar ze waren zeker handig voor het dragen van hun jongen. Wat een geluk! Herten ontwikkelden geweien op de bonnefooi, geiten ontwikkelden op goed geluk hoorns, schildpadden en slakken ontwikkelden toevalligerwijs een wijkplaats waar ze zich schuil konden houden, zebra's en tijgers ontwikkelden strepen op goed geluk, planten ontwikkelden fotosynthese (wat wellicht echt slim overkomt, maar het was een ongelukje), dinosauriërs - die snel in vogels zouden veranderen - muteerden hun bek met tanden naar een snavel, stekelvarkens ontwikkelden onvoorzien stekels, cactussen ontwikkelden op goed geluk naalden, sommige slangen vervaardigden op goed geluk nieuwe genen die bij toeval codeerden voor nieuwe proteïnen die ook nog eens verschillende soorten gif produceerden, die onverwachts hulpvaardig bleken te zijn, venusvliegenvangers ontwikkelden op de bonnefooi snel dichtklappende bladeren, mieren ontwikkelden in het wilde weg een complex sociale structuur, octopussen ontwikkelden op de bonnefooi tentakels uit wat ze dan ook eerst hadden, sommige lantaarndragerachtigen ontwikkelden blindelings tandwieltjes, elke keer een tandje, walvissen ontwikkelden zang op de bonnefooi, spinnen leerden onvoorzien een web te maken uit materiaal dat zo maar uit hun lijf tevoorschijn komt, en panda's ontwikkelden blindelings toffe make-up. Het vogelbekdier ontwikkelde zo maar kenmerken van eenden, bevers en otters en daar dan een mengsel van. (Eerlijk gezegd, dat lijkt echt op een ongelukje.) Giraffes ontwikkelden een gigantisch hart, enkele kleppen die bloedvaten afsluiten en andere nuttige dingen die hen op wonderbaarlijke manier beschermden tegen het opblazen van hun hersenen elke keer als ze een poging deden om te drinken.
Giraffe evolution
Intelligentie had hier nooit iets mee te maken. Alles was complete willekeur, dus elk wezen zou van alles ontwikkeld kunnen hebben of tot van alles uitgegroeid kunnen zijn. Kijk eens naar de afbeelding bovenaan de pagina om te zien wat we gemist hebben.

Tegen het einde van dit verhaal, door een waarlijk komisch toeval, ontwikkelden mensen een gevoel voor humor. (Sommigen tenminste.) Dat kon alleen maar omdat iets ergens onderweg onvoorzien bewustzijn ontwikkelde. We weten niet precies wat bewustzijn nu daadwerkelijk is en wanneer het voor het eerst zichtbaar werd en waarom, maar sommigen houden vol dat het bestaat, dus als het bestaat, dan moet het zich lukraak ontwikkeld hebben. Er bestaat geen enkele andere manier waarop zich iets kan voltrekken.

Recentelijk ontwikkelde de mensheid affiniteit met het vernietigen van hun eigen milieu. Dit komt wellicht wat vreemd over, omdat van genen verondersteld wordt dat ze schepsels pushen naar overleven en het vernietigen van het eigen milieu is nogal suïcidaal, maar daar moet een goede reden voor zijn, want EvolutieIsJuist™. Als de almachtige natuurlijke selectie ervoor uitgekozen is, dan is het goed voor overleven. In een reeks van veel minder controversiële gebeurtenissen hebben mensen vele andere soorten voortgedreven tot uitsterven. Dit heet het overleven van de best aangepaste en de mensheid is het beste aangepast. Ze staan op het punt om eenieder hun evolutionaire superioriteit te tonen door al het andere uit te roeien en vervolgens sterven ze de hongerdood (mogelijkerwijs na een korte tijd van woekerend kannibalisme), omdat er niets anders zal overblijven (of er valt niets meer te eten). En wellicht draaide evolutie daar al die tijd om. Wie zal het zeggen? Het is sowieso allemaal willekeur, dus maakt u zich maar geen zorgen!

Einde.