Jessica Yaniv trans
Weigeren om de ballen van een vrouw te harsen is transfobie op zijn allerschaamteloost... en toch zijn we in 2019 op dit punt beland. We hebben nog steeds geen respect voor de rechten van transvrouwen daar we hun een gladde balzak ontzeggen.

Ik verwijs natuurlijk naar de recente publiciteit rond Jessica Yaniv, een opzienbarende en moedige transvrouw die klachten heeft ingediend bij de Mensenrechtenraad in Brits-Columbia tegen meer dan tien vrouwelijke harsers. En wat is de rechtvaardiging die deze vrouwen poogden aan te voeren teneinde hun overduidelijke schijnheiligheid te verhullen? Welnu, onder andere povere excuses zoals 'religieuze gronden' (de meerderheid van deze vrouwen zijn immigranten) en de bizarre bewering van een van hen dat haar man voor haar veiligheid vreesde vanwege het feit dat ze vanuit huis werkt en kleine kinderen heeft waar ze voor zorgt. Wat in hemelsnaam heeft een vrouw te vrezen van een 90 kilo wegende transvrouw die slechts vraagt om bij haar langs te gaan en haar haren te laten verwijderen van haar testikeltasje?

Ik ben zelf een transvrouw en ik ben de tel kwijtgeraakt wat betreft het aantal keer dat ze me vanwege mijn baard aanzagen voor de verkeerde gender in Dorothy Perkins en dus het gaat mij zogezegd persoonlijk aan. Ik begrijp de schaamte, die het ontzegd worden van service teweegbrengt, maar al te goed. De laatste twee jaar heb ik mijn dokter proberen te bewegen om mij een uitstrijkje te geven wat hij me - zuiver en alleen gebaseerd op zijn ongepaste logica dat ik 'geen cervix heb' - op botte manier weigerde. Van een man behorend tot de medische professie zou ik verwachten dat hij begrijpt dat biologische sekse niets met gender te maken heeft en als ik denk dat ik een cervix heb dan zou dat voor hem moeten volstaan om zijn anatomiegrafieken in de prullenbak te gooien en er nooit meer naar te verwijzen. Vandaag de dag zijn dokters bitter weinig op de hoogte vergeleken met mensen zoals ik die een half jaar Gender Studies hebben gedaan voordat ik me gedwongen zag te stoppen vanwege de stress omdat ik twee keer per maand een essay moest schrijven.

Jessica Yaniv heeft het heel zwaar op dit ogenblik. Sinds woensdag - er rustte er een publiciteitsverbod op de zaak, maar omdat ze informatie over de voortgang van het tribunaal via haar social media accounts publiceerde, is de ban opgeheven. Natuurlijk zal ze nu het mikpunt van beledigingen worden door mensen die zich tot nu toe niet bewust waren van haar strijd om deze transfobische vrouwen uit hun eigen bedrijf te jagen en om een flinke smak geld te verdienen aan hun hypocrisie. Enkele afzichtelijke TERFS [SOTT-Redactie: Trans-Exclusionary Radical Feminists; Trans-Uitsluitende Radicale Feministen] vragen zich zelfs af of ze daadwerkelijk een vrouw is of niet. Ik bedoel maar, ze droeg een TIARA en een BALJURK naar de rechtbank goddomme nog an toe. Wat voor bewijs hebben deze mensen nog meer NODIG???

Ik was ontsteld (maar niet verbaasd gegeven zijn track record wat haatpraat betreft wat zich voordoet als 'gigantisch succesvolle stand-up comedy op wereldschaal) toen ik zag dat Ricky Gervais Jessica aanviel, simpelweg omdat ze een groep vrouwen, - voor velen van hen is de Engelse taal niet hun moedertaal - voor de rechtbank sleept omdat ze weigeren haar behaarde spermabuidel te harsen. Ik kan er met mijn pet niet bij dat hij tot nu toe niet is gearresteerd. Zijn intolerantie voor progressief feminisme gaat alle perken te buiten.

Jessica ligt ook onder vuur vanwege haar vermeend 'racistische' opmerkingen die ze uitte naar immigranten in het verleden tezamen met 'verdacht obsessieve berichten' aan vrouwen op Facebook inzake jonge meisjes, vrouwenkleedkamers en tampons. Ik heb naar geen van deze vileine beweringen gekeken en zal mijn tijd niet verspillen aan het vertroetelen van de transfobische meute door niets van dit al verder te onderzoeken. Het enige dat ik weet is dat een transvrouw groot onrecht is aangedaan en dat volstaat voor mij om haar met vrouw en zwaard te verdedigen. Ik geef niet om 'details'. ALLE transmensen moeten gerespecteerd worden omdat ze een onderdrukte minderheid zijn, ze zijn automatisch niet in staat om misstanden te begaan, identiteitspolitiek fluistert ons dit in. Als je maar iemand van een gemarginaliseerde gemeenschap bekritiseert, ben je een boosaardige hypocriet. Dus, mede-sociale-rechtvaardigheid kameraden, laat je niet verleiden om nuance aan te wenden. Vermijd om mensen als individuen te beoordelen en logica en rede die gebaseerd zijn op de omstandigheden toe te passen. Dat doen nazi's en fascisten en hypocrieten en transfoben. Nee, om progressief en tolerant te zijn moeten we alle transmensen rangschikken als een homogene menigte en hen allemaal met dezelfde hoeveelheid respect behandelen. ongeacht of ze het als als lid van het menselijke ras al dan niet werkelijk verdienen. De progressieven die Jessica Yaniv verdedigen zijn alleen maar goed voor de transgemeenschap.

Zogenaamde 'biologische' vrouwen hebben het veel te lang veel te goed gehad. De enige manier waarop we werkelijke gelijkheid bereiken is als transvrouwen meer rechten verkrijgen dan cis-vrouwen. We moeten dit privilege van cis-vrouwen afnemen, zodat mannen die zich identificeren als vrouw het voor het zeggen krijgen. Dat is het mooie aan intersectioneel feminisme. Daarom is deze zaak zo belangrijk.

Biologische vrouwen zullen de strijd die transvrouwen elke dag ondergaan nooit begrijpen. Hebben ze ooit wel eens met een andere vrouw te maken gehad die met misprijzen naar hun grote harige balzak kijkt? Natuurlijk niet. Cis-vrouwen moeten leren hun plaats te kennen.

Ik sta zij aan zij met Jessica Yaniv en het is duidelijk dat gezien de manier waarop ze haar eigen belangen met moed behartigt dat ze een vrouw is met ballen.

Zie hier het originele artikel: https://spectator.us/every-woman-right-scrotum-waxed/