pillen
Het UMCG behandelde afgelopen jaar 72 transgender personen met bijvoorbeeld een hormoonbehandeling of geslachtsveranderende operatie. Dat is ruim zeven keer zo veel als tien jaar eerder. Toen betrof het slechts tien trans personen, blijkt uit cijfers die het UMCG verstrekte aan NU.nl.


Het aantal trans patiënten liep het afgelopen decennium gestaag op, met de grootste sprong in 2016-2017: van 32 naar 62. Die periode verdubbelde namelijk de capaciteit van de genderpoli.

Dat heeft het jarenlange wachtlijstprobleem voor transgenderzorg echter niet kunnen oplossen. De wachttijd voor een algemene intake bij het Groningse genderteam is momenteel 68 weken. Afhankelijk van de vervolgstappen, zoals chirurgie of logopedie om het gewenste lichaam en de juiste stem te krijgen, komt daar in de loop van het traject opnieuw een aantal weken wachttijd bij kijken.

Concrete plannen om de capaciteit opnieuw te vergroten, zijn er niet.

Niet altijd een operatie

Niet elke trans persoon die zich in het ziekenhuis meldt, ondergaat daadwerkelijk een operatie. Een woordvoerder van het UMCG schat in dat zo'n 50 van de 72 patiënten afgelopen jaar onder het mes gingen.

Aike Pronk, bestuurslid van Netwerk Nederland: "Vroeger was het heel strikt: je was of werd helemaal man óf helemaal vrouw. Tegenwoordig komen mensen er ook voor uit dat ze zich niet helemaal man, maar ook niet helemaal vrouw voelen. Dan willen ze bijvoorbeeld wel een borstoperatie, en wel hormonen, maar geen geslachtsveranderende operatie."

Alleen Groningen of Amsterdam

Trans personen kunnen in Nederland voor het medische traject alleen bij het UMCG en het UMC Amsterdam terecht. Kinderen en jongeren onder de achttien jaar kunnen in Groningen wel alvast in de intake krijgen, maar worden daar pas behandeld als ze meerderjarig zijn.

Het Amsterdamse ziekenhuis neemt al jarenlang het gros van de transgenderbehandelingen voor zijn rekening. Ook daar liep het aantal patiënten tussen 2011 en 2018 (meest recente cijfers) flink op. Zo steeg het aantal operaties van zo'n 150 naar bijna 700 en het aantal genderbevestigende hormoonbehandelingen van circa 150 naar 450.

Minder lange wachttijden dan in Amsterdam

De wachttijd voor een intake is in Amsterdam nog langer dan in Groningen: minderjarigen staan meer dan 77 weken op de lijst, volwassenen meer dan 103 weken.

Bestuurslid Pronk pleit ervoor de wachttijden terug te dringen door andere, reguliere hulpverleners een groot deel van het werk van de Groningse en Amsterdamse genderteams te laten overnemen. "Het is eigenlijk helemaal geen moeilijke zorg. Het ene type behandeling is natuurlijk moeilijker dan de andere, maar elke huisarts zou met trans personen in gesprek kunnen gaan, en elke kinderarts kan puberteitsremmers voorschrijven."


Commentaar: En daarmee wordt de restrictie van het UMCG en het UMC Amsterdam listig omzeild. Want als kinderartsen in den lande puberteitsremmers gaan voorschrijven, worden kinderen en jongeren niet meer beschermd tegen zichzelf en hun omgeving. Zo is zelfmoord hoog onder mensen die transgenderbehandelingen zijn ondergaan terwijl in de meeste gevallen jongeren hun genderdysforie overstijgen.

Lees ook: