alert
Onze Gezondheid & Welzijn-collega's hebben een video gepubliceerd, die door YouTube steeds wordt verwijderd. In de video komen een (Duitstalige) journalist, artsen en een professor aan het woord die een kritische beschouwing over het officiële narratief geven.

Hieronder geven we de grote lijnen van de video weer. Hoewel de video in het Engels is vertaald, hebben we geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk het Duits te volgen, zodat we het onderwerp wat meer hebben kunnen uitdiepen.

De video begint met journalist Billy Six die naar het Virchow ziekenhuis in Berlijn gaat omdat het Charité ziekenhuis tegen hem had gezegd dat daar alle coronagevallen bij elkaar komen. De meeste tijd is er echter weinig activiteit, hoewel de media hadden gemeld dat er 1000 coronagevallen in Berlijn waren geteld.

Medewerkers die met hem spreken zijn kritisch en zeggen dat de media overdrijven. De laatste noodsituatie was in 2016 toen een vrachtwagen op het publiek was ingereden. Kritische artsen hebben gezegd dat dit een politieke en niet een medische noodtoestand is.

Een Italiaanse professor uit Genua omschrijft het als een oorlog en meldt dat er niemand AAN het coronavirus is gestorven in Italië.

Longarts Wolfgang Wodarg zegt de oversterfte die je normaal ziet in de winter dit keer milder is. Elk jaar hebben we een nieuw coronavirus en het loont niet om een test hiervoor te produceren, tenzij men in paniek is. Je kunt een pandemie creëren door de definitie te veranderen, maar we zien niet meer griepachtige ziekten over de hele wereld.

Volgens een Internist zou je zonder test niets zien en er is momenteel niets aan de hand. Ze hebben bedden op de Intensive Care die nog bemand moeten worden. Hij vermoedt dat de mensen die in Italië stierven de verkeerde behandeling kregen, hij baseert dit op een voorbeeld in The Lancet.(de patiënt kreeg cortisol toegediend en is vervolgens gestorven). Ook zal men in het ziekenhuis alles doen om een rechtszaak te vermijden. Hij gelooft ook niet dat het coronavirus zeer besmettelijk is.

Een viroloog komt aan het woord en zegt dat het sterftecijfer niet hoog is en dat de ziekte relatief mild verloopt en dat er iedere dag vele ouderen sterven, terwijl de griep jaarlijks 650.000 levens eist.

Een andere arts deelt mee dat men nu een longontsteking of griep in corona kan veranderen.

De vier grote mediafamilies in Duitsland willen hun informatiemonopolie uitbouwen en de beperkingen die er nu gelden voor de vrije media (zij hebben geen toegang tot de overheid) komen hen zeer van pas.

Een arts (die momenteel als tandarts werkt) in Wenen geeft aan dat er zo'n 10.000 mensen met corona zijn gestorven, maar dat er tegelijkertijd meer dan 300.000 mensen aan de griep zijn overleden. In Italië sterven er dagelijks tussen de 1600 en 2000 mensen.
99% van de slachtoffers met corona hadden andere ziektes onder de leden en de werkelijk oorzaak van hun overlijden wordt niet onderzocht.

Bronnen voor de sterftecijfers worden in de media niet gegeven. Wel krijgen we dramatische beelden te zien en zo ontstaat paniek.

Ook in het grootste academisch ziekenhuis in Berlijn is er weinig bedrijvigheid in vergelijking met andere situaties en het personeel mag niet met de pers spreken.

In Italië worden hoofdzakelijk alleen mensen die zwaar ziek zijn getest en dan krijgt men een andere uitkomst.

Mensen zijn ook nog nooit in deze mate getest op covid19. Het wil niet zeggen dat het dodental dat in de media genoemd wordt statistisch significant is. Er sterven altijd veel mensen in de lente (en aan het eind van de herfst).

Een nieuwe wet in Denemarken kan mensen verplichten zich te laten vaccineren onder politiebegeleiding (of het leger komt er aan te pas).

Quarantaine is nog steeds omstreden en het laatste woord is daar nog niet over gezegd in de medische en wetenschappelijke gemeenschap.

Een ziekte is een signaal dat men iets moet veranderen. Ons immuunsysteem speelt een belangrijke rol en dat bepaalt of we ziek worden of niet. En stress en paniek (zoals we nu zien) veroorzaakt meer ziektes, maar dat wordt kunstmatig opgewekt.

Soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog kregen 36 verschillende vaccins en men nam het niet zo nauw met de stoffen die erin zaten. De Spaanse Griep van 1918 brak op verschillende locaties uit (in tegenstelling tot een pandemie) en het lijkt er sterk op dat dit een ramp was die veroorzaakt werd door vacciins (medische historici bevestigen dit).

De Weense arts raadt het nieuwe vaccin 'absoluut niet' aan. Het ontwikkelen van een nieuw vaccin duurt doorgaans jaren, maar angst en hysterie maken mensen gedwee en hier spelen grote economische belangen een hele grote rol en het bankwezen (mensen moeten meer leningen afsluiten) en Big Pharma profiteren hiervan.

Sinds (de economische crisis van) 2008/2009 neemt de levensverwachting van Europeanen en Amerikanen weer af. Angst is dodelijk en we moeten daarom ons hoofd koel houden en kijken naar de data.

Journalisten die kritische vragen stellen aan ziekenhuizen of foto's willen maken zullen door de politie weggeleid worden.

De intensive care van het Duitse Rode Kruis-hospitaal is tot nu toe niet gebruikt en de overgrote meerderheid van mensen met symptomen zijn weer naar huis gestuurd.

Potentiële coronapatiënten willen ze niet op de eerste hulp, maar op een speciale locatie.

In Duitsland krijgen zo'n 5800 mensen jaarlijks TBC en dat aantal is duidelijk groeiende sinds de immigratiestroom die in 2015 aanving, maar dit wordt in de doofpot gestopt.

Rond de 20.000 mensen sterven aan ziektekiemen die in het ziekenhuis rondwaren en dit zou nog veel erger zijn in Italië vanwege de geringere capaciteit van ziekenhuizen en een veel hogere resistentie tegen antibiotica.

Rond de 25.000 Duitsers en 25.000 Italianen sterven jaarlijks aan de griep.

Zo'n 58.000 doden vallen er jaarlijks door de bijwerkingen van medicijnen.

Er sterven dagelijks 2500 Duitsers en die kunnen gemakkelijk overgezet worden naar een andere gemeenschappelijke groep. Alle coronadoden zijn niet aan corona gestorven, maar MET corona.

Sterftecijfers worden in Italië opgeschroefd, zelfs mensen die om het leven kwamen door een ongeluk of die kanker hadden worden op corona getest.

Uiteindelijk zullen mensen van alles slikken, omdat ze blij zijn dat ze het hebben overleefd en kan de EU de armlastige Zuid-Europese landen financieren.

De enorme schuldenlast die maximaal is toegenomen zal zorgen voor nog meer inflatie wat op de schouders zal komen van de rijke landen zoals Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Of men zal vragen om een lening aan China, die een deviezenreserve heeft ter waarde van 3 biljoen.