Leeg station
© Gerlach HochstenbachLege stationshal Breda

Commentaar: In maart 2020 publiceerden we een artikel van een econoom die waarschuwde voor de gevolgen van de lockdown: Elites 'storten de economie in een peilloos diep gat' vanwege het coronavirus - Econoom


De staatsschuld is sinds februari tot eind vorige maand met 61 miljard euro toegenomen, tot 385 miljard euro. In de eerste twee maanden van het jaar nam de schuld nog af, maar de coronacrisis zorgde voor een sterke toename, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

"De laatste keer dat de schuld in zo'n korte tijd zo snel toenam was eind 2008, net als nu als gevolg van noodmaatregelen", aldus het CBS. "De financiële positie van de Rijksoverheid is de afgelopen maanden snel verslechterd."

De overheid kreeg veel minder geld binnen, in de eerste helft van het jaar 13 miljard euro minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat er als gevolg van de coronacrisis veel minder belasting werd geïnd. Deels door verleend uitstel en deels door de afgenomen bedrijvigheid.


Commentaar: De Duitse economie heeft daardoor de grootste klap gekregen die ooit gemeten is. Nederland maakt de diepste recessie in 100 jaar door met inbegrip van (de gevolgen van) twee wereldoorlogen en de economische crisis van de dertiger jaren.


De uitgaven waren in de periode tot en met juni juist flink hoger. "Met het volledige pakket aan steunmaatregelen is naar schatting van het kabinet eind juni een bedrag van 38 miljard euro gemoeid", zegt het CBS. Dat is inclusief de 1 miljard euro die aan KLM wordt geleend.


Commentaar: Het 'steunpakket' voor KLM bedraagt 3,4 miljard. Desondanks schrapt KLM 4500 tot 5000 banen en moet het personeel minimaal 20% salaris inleveren.


Aan de NOW, Tozo en TOGS, de steunmaatregelen om weggevallen inkomsten te compenseren is inmiddels ruim 10 miljard euro uitgekeerd. Het tekort op de lopende rekening komt per saldo uit op 12,2 miljard euro eind juni, tegen een overschot van bijna 22 miljard euro in februari van dit jaar.

"Doordat het tekort oploopt, moet de Staat lenen om dat te kunnen financieren en als gevolg daarvan loopt de schuld op", zegt econoom Frank Notten van het CBS in een toelichting.