vaccines protest
Afgelopen maart schreef ik First, Do No Harm: If Primary Healthcare Remains Shut Down, Toll on Elderly Will be Worse Than COVID-19. Mijn voorspelling is uitgekomen. Gedurende deze periode heeft de COVID-19 schijnrealiteit de eerstelijnsgezondheidszorg bijna geheel onherkenbaar gemaakt.

Tijdens het afgelopen jaar besloot ik om in mijn praktijk voornamelijk prioriteit te geven aan levensbedreigende gevallen of gevallen gerelateerd aan de eerstelijnsgezondheidszorg. De bureaucratie en vervolgconsulten die te maken hadden met de 'pandemie' (die eigenlijk bestaat uit mensen ZONDER enige symptomen) stonden onderaan mijn prioriteitenlijstje (en de leiding deed daar behoorlijk moeilijk over). Dit alles deed me niet alleen de omvang beseffen van de schade aan onze samenleving, maar ook de absurditeit van de dagelijkse gang van zaken.

En nu is de vaccinatiecampagne serieus begonnen, net als het wintergriepseizoen. Na een zomer en herfst zonder typische COVID-19 gevallen, zien artsen nu weer enige gevallen. Sommige gevallen die ik zie, betreffen symptomen van de COVID-19 longontsteking die we vorige lente (en eerder) zagen. Ik vermoed dat de duizenden mensen die reeds ingeënt zijn met de experimentele vaccins - goedgekeurd tegen beter weten en voorzorgsmaatregelen in - iets te maken hebben met deze opleving. Omdat ik bezorgd ben over de miljoenen mensen die overwegen om zich in te laten enten - ofwel omdat ze geloven dat de COVID-19 vaccins hen zullen beschermen of omdat ze denken dat ze geen andere keus hebben, voel ik me derhalve geroepen om weer in de pen te klimmen.

Er worden momenteel verschillende vaccins aangeboden - sommige zijn de "klassieke" vaccins, andere betreffen experimentele genetische vaccins. Tot de eerste categorie behoort het Russische Sputnik-vaccin, Oxford's Astra Zeneca en het Chinese SinoVac. De genetische varianten includeren de vaccins van Pfizer, Moderna en CureVac. En dan zijn er nog vele andere vaccins die nog op de markt zullen verschijnen.

Het is voor het eerst dat mensen ingeënt worden met genetische vaccins en deze zijn op de markt gekomen na een ontwikkelingstijd van slechts een paar maanden. Niemand kan de veiligheid van deze vaccins waarborgen, ongeacht hoe wetenschappelijk gefundeerd ze ook afgeschilderd worden.

Een analyse van de verschillende vaccins die gedurende deze gezondheidscrisis geproduceerd zijn, valt buiten het bestek van dit artikel. Anderen hebben daar al goed werk van gemaakt. Mijn advies luidt dat ingeval u gedwongen wordt tot vaccinatie zodat u iets dat enigszins op een "normaal leven" lijkt kunt terugkrijgen, kies dan voor de klassieke vaccins. Hieronder volgt een gezondheidsprotocol dat geldt voor iedereen en voor elk type vaccin. Maar eerst wil ik nog de aandacht vestigen op iets dat maar nauwelijks genoemd wordt in de heersende hysterie over een virus.

Er zitten al virussen in onze Genomen!

De grootste schok in de genomische wetenschap vormde de ontdekking dat het menselijk genoom meer virale dan "menselijke" genen bevat. Dat wil zeggen: het menselijk genoom bevat duizenden virussen die onze voorouders besmetten door eitjes en sperma te infecteren en op deze wijze hun DNA bij ons DNA te voegen.

Virussen zijn eigenaardige dingen. Als je ze onder de microscoop onderzoekt kunnen ze, afhankelijk van het virus, prachtig of ronduit griezelig lijken. Een virus kan DNA of RNA hebben, en het type genetisch materiaal hangt af van de functie en aard van het virus. Sommige zijn zeer besmettelijk, andere zijn essentieel voor leven. Er is bijvoorbeeld een gen dat codeert voor een eiwit, dat baby's in staat stelt om tijdens de zwangerschap te versmelten met hun moeder - en dat is een virusgen.

De meest genetische diversiteit vindt men in virusgenen. Wetenschappers schatten dat er zich zo'n 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (een quintiljoen = 10^30) virussen in de oceaan bevinden, en genetisch beschouwd hebben deze vrijwel niets gemeen met genen van enige microbe, dier, plant of enig ander organisme - zelfs niet met enig ander bekend virus.

Alle levende wezens hebben honderden of duizenden genen die worden geïmporteerd door virussen. Een virale soort betreft de retrovirussen, die hun genetisch materiaal inbrengen in het DNA van de gastcel. Wanneer de gastcel zich deelt, kopieert deze het DNA van het virus samen met het eigen DNA. Retrovirussen bezitten zgn. "aan-schakelaars", die hun gastcel ertoe aanzetten om eiwitten te produceren uit zich in de nabijheid bevindende genen. Soms echter schakelen ze genen van de gastheer aan die beter uitgeschakeld kunnen blijven waardoor kanker kan ontstaan.

Endogene retrovirussen - endogeen betekent van binnenuit ontstaan - zijn virussen die in het genoom van zowat elke hoofdgroep van gewervelden, van vissen tot reptielen tot zoogdieren, op de loer liggen.

Al in februari 2020, lang voordat de lockdowns in de westerse wereld hun intrede deden, legde iemand het verband tussen hoe componenten van het SARS-CoV-2 spike-eiwit (glycoproteine S) homoloog zijn (gelijke afstamming) aan sommige van onze menselijke retrovirussen - de virussen die in ons DNA zitten. Pfizers mRNA-vaccin is ontworpen om het SARS-CoV-2 spike-eiwit te produceren in het menselijk lichaam.

Verscheidene onderzoekers hebben onze aandacht gericht op het concept van virale recombinatie; als twee virussen elkaar ontmoeten, wisselen ze op zeer effectieve wijze genetisch materiaal uit en kan een nieuw gerecombineerd virus ontstaan uit deze uitwisseling. Vanwege de eigenschappen van ons eigen DNA, zouden we hier niet alleen te maken kunnen hebben met de komst van een nieuw gerecombineerd griepachtig virus (het coronavirus van het vaccin + een griepvirus in onze cellen), maar - in het ergste geval - met een recombinatie van een virus dat veel dodelijker is.

Fragmenten van hemorragische virussen, die vermoedelijk de Zwarte Pest hebben veroorzaakt (voor meer informatie zie New Light on the Black Death: The Viral and Cosmic Connection), staan vermeld als onderdeel van het genoom van gewervelden. Zie bijvoorbeeld deze publicatie:
Unexpected Inheritance: Multiple Integrations of Ancient Bornavirus and Ebolavirus/Marburgvirus Sequences in Vertebrate Genomes

Vladimir A. Belyi, Arnold J. Levine, and Anna Marie Skalka. PLoS Pathog. 2010 July; 6(7): e1001030.

De genomen van gewervelden bevatten talrijke kopieën van retrovirale sequenties, verworven in de loop van de evolutie. Tot voor kort werd gedacht dat zij het enige type RNA-virussen waren dat zo werd weergegeven, omdat integratie van een DNA-kopie van hun genoom nodig is voor hun vermenigvuldiging. In deze studie werd een uitgebreide sequentie vergelijking uitgevoerd, waarbij 5.666 virale genen van alle bekende non-retrovirale families met enkelstrengs RNA-genomen afgezet werden tegen de kiembaan-genomen van 48 gewervelde soorten, teneinde te bepalen of zulke virussen ook zouden kunnen bijdragen aan het genetisch erfgoed van gewervelden. In 19 van de onderzochte gewervelde soorten ontdekten we maar liefst 80 zeer betrouwbare voorbeelden van genomische DNA-sequenties die al 40 miljoen jaar geleden lijken te zijn afgeleid van voorouderlijke leden van 4 momenteel circulerende virusfamilies met enkelstrengs RNA-genomen. Verrassend genoeg zijn bijna alle sequenties gerelateerd aan maar twee families in de Mononegavirales: de Bornovirussen en de Filovirussen, die respectievelijk dodelijke neurologische ziekten en hemorragische koorts veroorzaken. Stoelend op kenmerkende oriëntatiepunten, lijken sommige, en misschien alle, endogene virusachtige DNA-sequenties LINE element gefaciliteerde integraties te zijn afgeleid van virale mRNA's. De integraties vertegenwoordigen genen die coderen voor virale nucleocapside, RNA-afhankelijke-RNA-polymerase, matrix en, mogelijk, glycoproteïnen.
Soms is het maar beter om slapende honden niet wakker te maken.

Gezondheidsprotocol voor Mogelijk Verplichte Coronavirus-Vaccinatie

Dit voorstel voor een gezondheidsprotocol bevat slechts informatie - geen advies. Indien de lezer medisch advies nodig heeft, dient een arts of andere medische professional geraadpleegd te worden.

Elliot Overton, CFMP, DIpCNM heeft een basisprotocol opgesteld voor voeding en levensstijl, dat toegankelijk is voor eenieder en waarmee ongeveer twee weken voor de coronavirus-inenting kan worden begonnen. Hij stelt voor:
Doelen:
 • Verhogen van celvernieuwing door stimulatie van mitochondriale energiestofwisseling
 • Modulatie van het immuunsysteem om excessieve/hyper reactieve immuunrespons te voorkomen
 • Kans verhogen op mTOR-remming om de potentiële waarschijnlijkheid op intracellulaire mRNA-vertaling te verminderen (theorie)
 • Ondersteuning van het antioxidantensysteem en de ontgiftingswegen
1-2 weken VOOR Vaccinatie

Immuunmodulatoren, anti-ontsteking en antioxidanten

Glutathione & Precursoren:
 • N-acetylcysteine (NAC) - 600mg x 4 per dag (elk merk)
 • Glycine -5 gram poeder per dag
 • Liposomale glutathion - 500mg x 2 per dag op nuchtere maag (merk voorbeeld hier)
 • Rozemarijnzuur - Bron: voorbeeld hier voor VS. Of hier in tinctuur-vorm voor VK/EU. Dosis: 4-6 caps per dag of, igv tinctuur, de dosis vermeld op het flesje
 • Curcumine - Merk Seeking Health - Liposomale Curcumine & Resveratrol (verkrijgbaar in de meeste landen). 1 & ¼ tl twee maal per dag, op nuchtere maag
 • Vitamine C - Dosis (?)
 • Vitamine D - Dosis (?)
Mitchondriale Cocktail: Leefstijlinterventies:
 • Koudetherapie (koude douches, baden - gelijk aantal minuten per graad Celsius van het water)
 • Vasten/calorie-beperking - een mogelijk idee is om 12-24 uur voor de vaccinatie te vasten. Na ongeveer 12 uur vasten, wordt mTOR geremd en AMPK geactiveerd.
 • Lichaamsbeweging: Gematigde-hoge intensiteit lichaamsbeweging gericht op uithoudingsvermogen. Waarschijnlijk beter om de dagen voor de inenting gewichtheffen en weerstandstraining te vermijden.
Onmiddellijk NA Vaccinatie
 • 500mg liposomale glutathion, vitamine C (dosis?)
 • Bad met magnesiumsulfaat - 1.2 kg, gedurende 20-30 minuten
 • Stap onmiddellijk in de sauna, en houd het vol gedurende 40-60 minuten op een redelijke temperatuur
 • Na de sauna, groot glas water met: 1/4 tl geactiveerde houtskool, 1/4 tl bentoniet klei (of anders 4 dopjes van een volspectrum binder zoals GI Detox van Bio-botanical Research).
Met betrekking tot de opengelaten dosis vitamine C zoals boven vermeld, is het antwoord VEEL! In feite is de dosis vitamine C tot aan de individuele darmtolerantie. Hoeveel kan dat zijn? Hier is een belangrijke getuigenis van jaren geleden, opnieuw gepubliceerd op Sott.net, betreffende een 17-kilo-wegend meisje dat twee doses kreeg van het BMR-vaccin:
Hoeveel C? Veel. Heel veel

Onze vijf-jarige, 17-kilo-wegende dochter kreeg elke dag van de week voor haar eerste BMR-prik saturatieniveau-doses van 8.000 tot 11.000 mg vitamine C. Op de dag van de prik slikte ze prima en zonder problemen 24.000 mg. Gedurende de eerste dagen na haar prik reduceerden we haar doses tot 20.000 mg per dag. Toen, gedurende de volgende vier dagen, werd haar dosis gereduceerd tot 15.000 mg per dag. De volgende vier: 14.000 mg, 13.000 mg, 12.000 mg en 11.000 mg per dag respectievelijk.

Gedurende de weken daarop tot aan de tweede BMR inenting, kreeg ze elke dag tussen de 8.000 en 11.000 mg vitamine C.

Op de dag van haar tweede BMR-inenting, ruim een maand na de eerste, kreeg ze weer en tolereerde zonder problemen 24.000 mg vitamine C. De dag erna: 19.000 mg. Wederom, darmtolerantie als uitgangspunt nemend, reduceerden we deze dosis geleidelijk gedurende de twee weken volgend op de tweede inenting tot een gemiddelde van 9.000 mg per dag. Uiteindelijk kwamen we uit op haar reguliere dosis van 5.000 mg per dag of 1.000 mg per levensjaar, op advies van Frederick Robert Klenner, MD:

http://orthomolecular.org/library/jom/1998/articles/1998-v13n04-p198.shtml or DoctorYourself.com - Klenner Vitamin C Paper.
Een andere optie is om liposomale vitamine C te nemen - afhankelijk van het formaat - 1 unit of gram ieder uur. Volgens mijn ervaring en research is vitamine C een absolute must.

Voor wat betreft de dosis vitamine D, indien je geen recente bloedtest hebt waarbij je vitaminegehalte is gemeten, neem dan 600 tot 2000 IU per dag. Dat is een veilige dosis die voldoende is zonder dat er toxiciteit optreedt. Diegenen met insulineresistentie zouden 100.000 IU per maand kunnen nemen.

Aan het bovenstaande zou ik ook nog melatonine willen toevoegen, waarvan 5 mg voor het slapengaan ook bescherming biedt. Ik zou eveneens therapieën willen voorstellen voor mensen met significante chronische ontstekingen en/of insulineresistentie, dus mensen met verschillende chronische medische aandoeningen.
 • Ingeval van insulineresistentie, berberine (0.9-1.5 gram in dagelijks verdeelde doses) of metformine 500 mg eenmaal per dag, indien getolereerd, voeg na een week een tweede dagelijkse dosis metformine toe van 500 mg.
 • Hydroxychloroquine 200 mg eenmaal per dag, begin hiermee een paar dagen voor de vaccinatie. Neem 200 mg HCQ tweemaal per dag op de dag van toediening van het vaccin. Ga door met tweemaal per dag 200 mg gedurende een week of langer. Het is veilig genoeg, vooropgesteld dat geen medicatie wordt genomen dat het QT-interval in een electrocardiogram verlengt en/of een verlenging van de QT heeft.
 • Gezien het feit dat hydroxychloroquine nu streng gecontroleerd wordt, is het alternatief Ivermectine 12 mg op de dag van vaccinatie en de volgende dosis de week erop indien bijwerkingen en/of symptomen aanhouden. Kinderen tussen de 15 en 24 kg zouden slechts 3 mg moeten nemen, terwijl kinderen tussen de 25 en 34 kg 6 mg kunnen nemen en iedereen tussen de 36 en 50 kg 9 mg.
Ingeval van een sterke bijwerking van het vaccin, kan het volgende worden toegevoegd (naast VEEL vitamine C of liposomale vitamine C):
 • Azithromycine 250-500 mg driemaal per week (mits geen medicijnen worden genomen die de QT in een electrocardiogram verlengen en/of een verlenging van de QT hebben), of doxycycline 200 mg eenmaal per dag of 100 mg tweemaal per dag. Dat laatste zou ook moeten beschermen indien het om de dag wordt genomen.
 • Ambroxol 75 mg (mucosan), verkrijgbaar in sommige landen, is ook een goed medicijn om cellen te helpen ontgiften.
Houd U Vast: Meer Schijnrealiteit in de Nabije Toekomst

De vaccins die thans in de media worden toegejuicht vormen medisch gezien letterlijk een experiment - vooral de genetische varianten. Deze zouden normaal gezien onderworpen zijn aan jaren van proeven en studies. De enige reden waarom dit nu wordt toegestaan is omdat deze vaccins quasi-juridisch zijn ingekaderd als "onderzoeks-COVID-19-vaccins" en als zodanig worden zij toegestaan onder "autorisatie voor noodgebruik".
Artsenproces
Het Artsenproces, Neurenberg, 1946–1947.
Sceptici hebben gelijk: deze vaccins kunnen niet verplicht worden gesteld zonder overtreding van de De Code van Neurenberg, die bepaalt:
1. De vrijwillige toestemming van de mens is absoluut noodzakelijk.

Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment ; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
Het is nu van belang dat iedereen accepteert dat de echte realiteit nu wordt overlapt en vervormd door een wereldwijde schijnrealiteit, en dat binnen de grotendeels mythische context van een immer voortdurende "gezondheidscrisis" een beroep op de fundamentele rechten van de mens ons wellicht niet langer beschermt tegen vrijstelling van "maatregelen voor de volksgezondheid".

In het afgelopen jaar ben ik ervan overtuigd geraakt dat psychopaten het voor het zeggen hebben in de wereld. Ze worden ondersteund door hen die ernaar uitzien gevaccineerd te worden omdat zij vertrouwen op de autoriteiten voor hun externe morele kompas - ongeacht het feit dat deze autoriteiten aantoonbaar ongelijk hebben op het gebied van de wetenschap en wreed zijn in hun handelen.

Zelfs indien vaccinatie vermeden kan worden is het raadzaam het bovenstaande gezondheidsprotocol in gedachten te houden voor het ergste geval - een echte pandemie, ontketend door een genetische recombinatie die ontstaat bij de gevaccineerden.