COVID-19 interneringskamp Eisenhüttenstadt
© dpaCOVID-19 interneringskamp in Eisenhüttenstadt
Sinds het jaar 2000 zijn we getuige geweest van twee historische gebeurtenissen, 9/11 en COVID-19. Beide hebben enorme veranderingen teweeggebracht in de burgerlijke vrijheid en de macht van de overheid, waarbij de eerste werd ingeperkt en de tweede verruimd.

De officiële verhaallijn van 9/11 is ongeloofwaardig omdat het in strijd is met alle bekende wetenschap. De officiële verhaallijn omtrent Covid berust op het uitvoeren van de PCR-test op hoge cycli, waarvan bekend is dat ze vals-positieve resultaten opleveren, zodat men afschrikwekkende krantenkoppen de wereld in kan sturen over alarmerende hoge besmettingspercentages. Het aantal sterfgevallen door Covid wordt vergroot door comorbiditeiten te negeren en door zelfs sterfgevallen ten gevolge van motorongelukken mee te tellen als zijnde sterfgevallen veroorzaakt door Covid. In de VS zijn financiële stimulansen voor ziekenhuizen gecreëerd om alle sterfgevallen onder de Covid noemer te rapporteren. Het griepseizoen is over één kam geschoren met Covid en is verdwenen. Het is mogelijk dat meer Covid-patiënten werden gedood door beademings-ventilatoren dan door Covid alsmede door immuunsystemen die niet werden ondersteund door voldoende inname van vitamine C en D en zink. Covid-doden waren onnodig omdat twee bewezen en veilige behandelingen - HCQ en Ivermectin - beschikbaar waren maar door de overheid werden verboden. Men wilde dode mensen om angst te zaaien, zodat farmaceutische bedrijven miljarden dollars kunnen verdienen aan de verkoop van vaccins en zodat de overheid meer controle kan uitoefenen op de burgers en de burgerlijke vrijheden meer kan inperken.

In Florida zijn er geen lockdowns, geen verplichtingen tot het dragen van mondkapjes, geen arrestaties van mensen wegens "niet-naleving" van de regels en de Floridianen vallen niet dood neer op straat. Sterker nog, je zou niet eens weten dat er een "Covid-pandemie" was. Dit wijst erop dat de Covid-pandemie een geplande leugen is met achterliggende motieven.

In de VS gebruikte men 9/11 niet alleen om zeven landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika aan te vallen onder volledig valse voorwendselen, maar eveneens om de Amerikaanse grondwet aan te vallen. Habeas Corpus en een eerlijke procesgang werden door de "oorlog tegen terreur" terzijde geschoven. Bijgevolg is de Amerikaanse burgerlijke vrijheid vandaag sterk uitgehold.

In het onderstaande artikel beschrijft de Europeaan Soren Korsgaard hoe de geplande "Covid-pandemie" in de hele westerse wereld wordt aangewend als een excuus voor concentratiekampen.

Australisch Covid-kamp
© News.com.auAustralisch Covid-kamp
Concentratiekampen voor andersdenkenden door Søren Roest Korsgaard

Een van de meest verontrustende aspecten van de Covid-show, afgezien van verplichte vaccins, lockdowns en afschaffing van burgerlijke vrijheden, is de bouw van kampen voor hen die de Covid-mandaten betwisten en zich er niet aan houden.

De reguliere mainstream media berichten positief over de kampen en verzekeren ons dat het niet echt om concentratiekampen gaat [1]. Zo is in Europa op grote schaal bekendgemaakt, dat er kampen worden opgezet in verscheidene deelstaten van Duitsland. Officieel zullen zij worden gebruikt om "recidiverende ontduikers van de quarantaine regels" onder dwang te huisvesten en ter onderbrenging van "Covid-dissidenten" [2, 3]. In Baden-Württemberg, Sleeswijk-Holstein en Brandenburg bestaan of worden dergelijke inrichtingen gebouwd. In de deelstaat Saksen wordt "een opvangcentrum" gebouwd voor de huisvesting van Covid-regelovertreders maar er kan ook gebruik worden gemaakt van "een gesloten ziekenhuis of andere geschikte accommodatie" [2].

Korte tijd na aankondiging van het kamp in Sleeswijk-Holstein werd bericht, dat in de stad Flensburg voortaan "alleen contact met leden van het eigen huishouden is toegestaan ... overtredingen ... kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 25.000 euro. Op moedwillige verspreiding van Corona staat een gevangenisstraf van vijf jaar" [4]. "Opzettelijke verspreiding" kan waarschijnlijk alles inhouden wat in strijd is met de Covid-mandaten.

In Berlijn en Hamburg staan soortgelijke plannen voor dergelijke inrichtingen op stapel. Volgens mainstream-vriendelijke rechtsgeleerden zijn deze kampen "legaal", vanwege de tijdens een pandemie aan de Duitse autoriteiten verleende noodbevoegdheden [3].

Informatie over de kampen is om voor de hand liggende redenen beperkt, maar wat we wel weten is dat op 18 januari 2021 werd gemeld, dat zo'n 30 mensen onder dwang naar een detentiekamp in Eisenhüttenstadt in de deelstaat Brandenburg werden gestuurd [5] (zie afbeelding bovenaan). Het is niet zeker of en wanneer de gedetineerden het kamp hebben verlaten - en in welke fysieke en psychologische toestand zij verkeerden bij hun zogenaamde vrijlating.

Het zal geen verbazing wekken, dat we geen enkele regering, en zeker niet die in Washington, ook maar met iets kunnen vertrouwen. Het regime van George W. Bush verspreidde bijvoorbeeld 935 leugens over Irak tussen 9/11 en de invasie [6]. De officiële reden voor de oorlogen is in de loop der jaren veranderd, maar op een bepaald moment was het om democratie te verspreiden en wraak te nemen voor 9/11, niet om winst te maken en de invloed van Israël in het Midden-Oosten te vergroten. Nu weten we dat "het brengen van democratie" door de VS-Alliantie miljoenen doden en ontwrichtingen veroorzaakte in het Midden-Oosten en Noord-Afrika [6]. Obama beloofde vrede en een einde aan oorlogen, maar voerde oorlog tegen meer dan zeven naties. In Obama's laatste jaar wierpen de VS naar schatting 26.171 bommen [6, 7].

Als we de misdaden en de zaken die door de media in de doofpot worden gestopt goed beschouwen, moeten we waarschijnlijk tussen de regels door lezen en zelf nadenken wanneer we geconfronteerd worden met het grimmige vooruitzicht van de Covid-isolatiekampen. Toen nationaalsocialistisch Duitsland, de Sovjet-Unie, Mao en Pol Pot besloten om systematisch mensen te martelen en uit te roeien verbloemden ook zij hun intenties met desinformatie. Als we dit in gedachten nemen, kunt u dan zeggen dat u uw regering vertrouwt? Is uw regering op de een of andere manier zuiver en eerlijk en boven alle twijfel verheven? Verwed uw leven er niet om.

Wat is het doel van de Covid-kampen die overal in de westerse wereld zijn gebouwd? Als direct gevolg van 9/11 en Covid hebben veel landen wetten uitgevaardigd volgens welke de regering de bevoegdheid heeft om mensen voor onbepaalde tijd vast te houden, zonder proces of eerlijke rechtsgang en om mensen tegen hun wil in te enten. Zelfs in het kleine Denemarken bijvoorbeeld is een wet aangenomen die de regering de macht geeft om burgers onder dwang vast te houden, te isoleren in een ziekenhuis of in een andere "geschikte faciliteit" en voorts om mensen die aan een ziekte zoals Covid lijden - of daarvan verdacht worden - "onder dwang te behandelen" [8]. Als mensen zich verzetten wordt de politie ingeschakeld. Als regeringen over de hele wereld dergelijke wetten hebben aangenomen dan is dat omdat zij niet voornemens zijn afwijkende meningen toe te staan.

Uiteraard is Duitsland niet het enige land dat systematisch Covid-detentiekampen bouwt. In feite schijnt dit in de gehele westerse wereld plaats te vinden - Canada, Nieuw-Zeeland en dan zijn er de beruchte Amerikaanse FEMA-kampen die overal in de VS te vinden zijn. Het is moeilijk te beoordelen of ze ook in Rusland en andere niet-westerse landen voorkomen vanwege taalbarrières en geheimhouding, behalve in China, dat er om bekend staat al jaren concentratiekampen te hebben, waar verschillende ongewensten worden gehuisvest die worden geïndoctrineerd, of mogelijk worden opgenomen in China's vermeende orgaanoogst programma [6, 9, 10]. De Chinese regering heeft de concentratiekampen bestempeld als "beroepsopleidingscentra" en beweert dat de "beroepsopleiding" de kansen op werk vergroot en de armoede bestrijdt [11].

In Canada heeft een woordvoerder van de Minister van Volksgezondheid, Patty Hajdu, het publiek verzekerd dat de kampen geheel vrijwillig toegankelijk zijn en dat "de bewering dat de federale regering voorbereidingen treft om Canadezen onder dwang te interneren volstrekt onjuist is [12]." Slachtoffers echter, waaronder een moeder wier zoon werd vastgehouden omdat de luchtvaartautoriteiten zijn negatieve Covid-19 test niet accepteerden, gaven te kennen dat zij in isolatie werden gedwongen [13]. Een van hen zei: "Ik werd door de politie naar een shuttlebus begeleid en naar dit hotel gebracht, dat van het publiek is afgesloten." In het "Canadian Covid containment hotel," mocht hij zijn kamer niet verlaten en bewakers zorgden ervoor dat hij niet kon ontsnappen [13]. Onafhankelijk parlementslid Randy Hillier van Ontario stelde in oktober 2020 de volgende vragen aan de regering:

"Gisteren vroeg ik deze regering of de mensen van Ontario zich moeten voorbereiden op interneringskampen. In september plaatste de federale regering een aanbestedingsoproep voor aannemers voor het aanleveren, verstrekken van goederen en het beheer van quarantaine-isolatiekampen in iedere provincie en elk grondgebied in Canada. Deze quarantaine-isolatiekampen zijn echter niet beperkt tot mensen met COVID, maar bieden een ruime marge voor het opsluiten van vele mensen. Deze regering is zeker op de hoogte van de plannen voor de bouw van kust tot kust van deze isolatiekampen en mijn vraag aan de premier is: "Hoeveel van deze kampen zullen er worden gebouwd? En hoeveel mensen verwacht deze regering daarin vast te houden?" [14].

Hilliers vragen werden niet beantwoord. Daarna probeerde hij het opnieuw: "Hier is het RFP en in het RFP wordt in duidelijke taal uitgedrukt dat deze kampen kunnen worden gebruikt voor een breed spectrum van mensen, niet beperkt tot reizigers; sterker nog, er wordt niet eens gesproken over internationale reizigers. Het is gewoon een breed scala aan mensen. ... Waar zullen deze kampen worden gebouwd? Hoeveel mensen zullen er worden vastgehouden? En om welke reden kunnen mensen in deze isolatiekampen worden vastgehouden?" [14]. Zijn vragen blijven nog steeds onbeantwoord.

Er zijn ook meldingen, dat Nieuw-Zeelanders die weigeren een Covid-test af te leggen in kampen zullen worden gestopt [15]. Victor Davis Hanson, als Senior Fellow verbonden aan het Hoover Institution, Stanford University, heeft de kampen veroordeeld en noemde ze het einde van persoonlijke vrijheid. De kampen zijn volgens Hansen verbijsterend, omdat Covid op het eiland tot slechts 25 sterfgevallen heeft geleid [15]. Premier Jacinda Ardern wond er verder geen doekjes om en waarschuwde: "Of je laat je testen en je zorgt ervoor dat de test negatief is, of we houden je langer vast in een inrichting [15]."

Het is wellicht opmerkelijk dat al in februari 2020 melding werd gemaakt van "hoogbeveiligde coronavirus-kampen ... verspreid zijn over de hele wereld. Van de westkust van de VS tot een schiereiland in Noordwest-Engeland en diep in het hart van Duitsland ... In Groot-Brittannië is het een ziekenhuis; in de VS een stuk of zes luchtmachtbases en in Australië is het een eiland ver van huis" [16] (zie afbeelding hierboven).

Uit een ander artikel van februari 2020 blijkt, dat het Pentagon zich bezighield met het opzetten van meerdere quarantaine kampen in de buurt van vliegvelden in Hawaii, Illinois, Texas, Californië, Georgia, New York, Washington State, Washington DC, New Jersey, en Michigan [17]. Op dat moment zouden er wereldwijd 1107 mensen gestorven zijn met (niet aan) Covid-19 [17]. Ter vergelijking, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gingen in 2019 1.4 miljoen mensen dood aan tuberculose, oftewel ongeveer één persoon per 22 seconden. Het Centrum voor ziektecontrole en Preventie hebben overeenkomstig de "wettelijke bevoegdheid om iedere persoon vast te houden die mogelijk een besmettelijke ziekte heeft voor welke een quarantaine maatregel geldt zoals gespecificeerd in een presidentieel decreet" [18].

De gevolgen van het Covid-bedrog zijn verstrekkend en veelvoudig, vooral met betrekking tot censuur. Het is duidelijk dat er een virtuele oorlog woedt tegen andersdenkenden en al degenen die zich verzetten tegen de officiële Covid-verhaallijn. De elite heeft met succes het overgrote deel van de internet-activiteit geconcentreerd tot slechts een paar sociale mediaplatforms (facebook, instagram, twitter), één site voor het delen van video's (youtube) en één zoekmachine (google). Vanwege hun diepe wortels in de Covid-verhaallijn hebben de "Big Tech" bedrijven met succes talloze schrijvers en makers van filmpjes etc., die vraagtekens zetten bij de Covid - en andere verhaallijnen van de andere gevestigde orde met succes geëlimineerd. Algoritmes leiden mensen naar overheidsvriendelijke informatie in plaats van naar kritische websites. Een eenvoudige zoekopdracht op Google naar "bijwerkingen van vaccins" levert bijvoorbeeld negen resultaten op, welke alle pro-vaccin zijn. Acht daarvan gaan over Covid-vaccins en beweren dat "de meeste bijwerkingen een teken zijn dat uw immuunsysteem goed op het vaccin reageert" [19].

Bill Gates, die "een groter gevaar voor de gezondheid en de vrijheid dan Covid" [20] wordt genoemd, heeft verschillende "fact-checking groepen" opgericht, die alle informatie afwijkend van de officiële verhaallijn in diskrediet brengen. Het is ook belangrijk om kort te vermelden, dat Gates en de elite wetenschap beschouwen als een instrument voor sociale controle [6]. Andersdenkenden worden gedemoniseerd. Zo werd bijvoorbeeld breed uitgemeten, dat een "studie" had aangetoond dat "mensen die tegen de mondkapjes zijn" waarschijnlijk lijden aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis [21]. Een andere openbaar bekendgemaakte gepubliceerde "studie" betoogde, dat medicijnen aan de watervoorziening zouden moeten worden toegevoegd om weerstand tegen vaccins, de klimaatopwarmings-verhaallijn en de mondkapjes mandaten te minimaliseren [6]. Weer een andere "studie" stelde, dat "anti-mondkapjes - gedrag, anti-vaccin - overtuigingen, samenzweringstheorieën over de oorsprong van Covid en het verbaal uiten van steun door gekozen functionarissen aan onbewezen therapieën" waarschijnlijk het gevolg zijn van "neuropsychologische stoornissen" [22]. Met andere woorden, wetenschappers en maatschappijcritici die het niet eens zijn met de officiële verhaallijnen worden als gestoord afgeschilderd.

The war on free speech is ongoing and will not end soon. It is not far-fetched to imagine a scenario in which leading government skeptics are officially found to be "likely infected with an infectious disease" and transported to a camp. Thus far, we have had massive "tech-purges" that deprived people of their platform and income. The second step could be a Stalinist purge, which would be preceded by a heavy campaign of propaganda, turning the people against each other, thus minimizing resistance to the end-goal. During Joseph Stalin's reign of terror, secret police arrested and transported political prisoners, intellectuals, government critics, and many others into camps where they would be tortured, murdered, or worked to death. Like governments today, Stalin's agenda was not inhibited by facts and truth.

De oorlog tegen het vrije woord woedt voluit en zal niet spoedig voorbij zijn. Het is niet vergezocht om een scenario voor te stellen waarin vooraanstaande critici van de regering officieel worden aangemerkt als "waarschijnlijk besmet met een besmettelijke ziekte" en worden afgevoerd naar een kamp. Tot nu toe hebben we massale "tech-zuiveringen" gezien, welke mensen van hun platform en inkomen beroofden. De tweede stap zou een stalinistische zuivering kunnen zijn, voorafgegaan door een zware propagandacampagne, waarbij de mensen tegen elkaar worden opgezet teneinde weerstand tegen het einddoel te minimaliseren. Tijdens het schrikbewind van Jozef Stalin arresteerde en transporteerde de geheime politie politieke gevangenen, intellectuelen, critici van de regering en vele anderen naar kampen waar zij werden gemarteld, vermoord of tewerkgesteld tot ze er dood bij neervielen. Net als het geval is bij regeringen van vandaag de dag werd ook Stalins agenda niet belemmerd door feiten en waarheid.
Søren Roest Korsgaard is de redacteur en uitgever van The Most Dangerous Book Ever Published: Deadly Deception Exposed! Het boek is verkrijgbaar bij Amazon.com, Amazon.co.uk, en Barnes & Noble. Korsgaard is ook de redacteur en uitgever van US-Imposed Post-9/11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide.
Zie: https://www.paulcraigroberts.org/2021/02/25/the-fake-covid-pandemic-is-the-excuse-for-concentration-camps/

Referenties

[1]. "Alberta MLA lends credence to COVID-19 'concentration camps' misinformation"

[2]. "Germany plans 'forced accomodation' for repeated quarantine dodgers"

[3]. "Germany Builds Detention Centres to House 'COVID-Dissidents'". Also see: "Germans who keep refusing to quarantine could be put in detention centres under new Covid rules"

[4]. "Flensburg: Kontaktverbot und Ausgangssperre in Kraft - Polizei startet intensive Kontrollen"

[5]. Rund 30 Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in Abschiebehaftanstalt Eisenhüttenstadt eingewiesen

[6]. "The Most Dangerous Book Ever Published: Deadly Deception Exposed" (Korsgaard Publishing 2020). Roberts, Korsgaard, Day, et al.

[7]. "America dropped 26,171 bombs in 2016. What a bloody end to Obama's reign"

[8]. "Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)"

[9]. "Their goal is to destroy everyone': Uighur camp detainees allege systematic rape"

[10]. "I am an Uighur who faced China's concentration camps. This is my story."

[11]. "Xinjiang: Large numbers of new detention camps uncovered in report"

[12]. "PM, health officials warn Canadians against believing COVID-19 'internment camps' disinformation"

[13]. "WARMINGTON: Man in forced detention in a Canada COVID hotel"

[14]. "(Video) Question: What's Going On???"

[15]. "Victor Davis Hanson laments New Zealand's COVID-19 quarantine 'camps' as end of personal freedom"

[16]. From Australia to the US and UK, high-security coronavirus camps are sheltering Wuhan evacuees

[17] "US Military approves Coronavirus quarantine camps next to major airports."

[18]. "U.S. Quarantine Stations"

[19]. "What are the side effects of the COVID-19 vaccines?"

[20]. Bill Gates Is a Worse Danger to Health and Freedom than Covid-19

[21]. "New study suggests people who refuse to wear face masks are likely to be sociopaths"

[22]. "Science Denial and COVID Conspiracy Theories Potential Neurological Mechanisms and Possible Responses"