Er is een groot mysterie dat moet worden opgelost.
graveyard headstone cross
Het gaat om de hoeveelheid mensen die ziek worden en sterven ten gevolge van de Covid vaccins.

Wereldwijd zijn meldingen gedaan over grote aantallen bejaarden die sterven rond de tijd van vaccinatie.

In zeldzame gevallen halen dergelijke berichten over sterfgevallen zelfs de reguliere pers. Een voorbeeld is dit Bloomberg artikel van 16 januari 2021. Hierin wordt het Noorse Geneesmiddelenbureau geciteerd, dat meer dan een tiental sterfgevallen, en misschien nog wel veel meer, onder mensen van 75 jaar en ouder toeschrijft aan bijwerkingen van het mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech, zoals misselijkheid en overgeven.

En ik heb uit eerste hand gehoord, dat veel mensen, vooral senioren, ziek worden na vaccinatie. Ik heb dit ook van anderen vernomen, waaronder professionals uit de gezondheidszorg.

Maar de autoriteiten verkondigen vrijwel altijd in rap tempo, dat sterfgevallen niet door de vaccins worden veroorzaakt. In plaats daarvan vertellen ze ons dat ernstig letsel uiterst zeldzaam is.


Zo deelde bijvoorbeeld de hoogste volksgezondheidsfunctionaris van Ontario, Dr. David Williams, tijdens een bijeenkomst op 11 februari 2021 mede, dat er zich tot nu toe slechts vier gevallen van ernstig schadelijke bijwerkingen hadden voorgedaan op de meer dan 380.000 toegediende vaccinaties.

Twee van de vier betroffen ernstige allergische reacties, meldde hij. Eén was een "nierbeschadiging". De vierde was "een ongewoon voorval. En de details [ervan] zijn niet beschikbaar," aldus Dr. Williams. Hij vermeldde geen sterfgevallen.

Dus dat zijn vier gevallen van ernstige bijwerkingen op 380.000 injecties, hetgeen neerkomt op ongeveer 1 op 100.000 oftewel 0,001%.

Dat strookt niet met de statistieken hieromtrent.

Er zijn ten minste drie aanwijzingen voor de enorme onderrapportage van ernstige ziekten en sterfgevallen als gevolg van het vaccin.

De eerste aanwijzing is dat politici en volksgezondheidsautoriteiten sinds jaar en dag onophoudelijk de media, academische wereld en de instellingen voor gezondheidszorg bestoken met de boodschap, dat vaccins veilig en effectief zijn. Ze vertellen ons voortdurend dat de kans op ernstige bijwerkingen slechts één op een miljoen is.

Hetzelfde geldt voor de Covid-vaccins. Ons wordt verteld dat de Moderna, Pfizer-BioNTech en andere vaccins grondig getest zijn in "grote klinische proeven" voordat ze in gebruik werden genomen onder de algemene bevolking. En dat deze ingebruikneming gehaast diende plaats te vinden aangezien ze van cruciaal belang zijn voor het redden van levens te midden van de wereldwijde Covid-noodsituatie.

De tweede aanwijzing welke we hier in Ontario constateren is, dat dezelfde persoon die verantwoordelijk is voor het in allerijl toedienen van vaccins aan miljoenen mensen eveneens aan het hoofd staat van het bureau dat onderzoek doet naar sterfgevallen, waaronder sterfgevallen van mensen die aan Covid zijn overleden of die kort na toediening van een Covid-vaccin zijn overleden.

Deze meneer is Dirk Huyer. Eerder schreef ik over zijn prominente rol bij het pushen van het officiële Covid-verhaal en het opdringen van Covid-vaccins in de armen van miljoenen Ontariërs. (Op 11 mei en op 26 mei 2020 heb ik zijn rol gedocumenteerd in het drastisch veranderen van de manier waarop sterfgevallen worden behandeld in Ontario, waardoor het veel moeilijker is gemaakt om te bepalen of een sterfgeval dat wordt toegeschreven aan Covid in plaats daarvan werd veroorzaakt door iets anders; en op 20 oktober 2020 beschreef ik hoe meneer Huyer de bureaucratische ladder heeft beklommen door de machtigen te dienen in plaats van het volk).

Ook anderen schreven over de schokkend slechte prestaties van het kantoor van de Chief Coroner voor Ontario onder zijn leiding. Onderzoeksjournalisten van de National Post, Toronto Star en de Hamilton Spectator toonden bijvoorbeeld aan, dat Huyer en een collega een drukke forensisch-pathologische praktijk in het zuidwesten van Ontario sloten waarschijnlijk uit wraak op het personeel van die praktijk, dat officiële klachten indiende over het intimiderende gedrag van het duo, waaronder inmenging in op bewijs gebaseerde besluitvorming.

En het jaarverslag over 2019 van Ontario Auditor General Bonnie Lysyk wijdt een hoofdstuk aan het kantoor van de Chief Coroner en de Ontario Forensic Pathology Service. Tot de ernstige tekortkomingen die zij documenteerde, behoorde dat: "Het kantoor mist de kans om effectiever gebruik te maken van haar gegevens over overlijdensonderzoeken om acties te identificeren welke de openbare veiligheid verbeteren en vermijdbare sterfgevallen verminderen."

Officieel heeft Dirk Huyer geen directe taak in onderzoeken naar sterfgevallen in verband met Covid. Stephanie Rea, een woordvoerster van Huyer en zijn kantoor, antwoordde op een vraag van mij hieromtrent, dat; Huyer in augustus vorig jaar een stap heeft terug gedaan bij dergelijke onderzoeken.

"De hoofdlijkschouwer van Ontario heeft zich teruggetrokken van alle werkzaamheden van het kantoor van de hoofdlijkschouwer met betrekking tot COVID-19 om de onpartijdigheid van het systeem van overlijdensonderzoeken te handhaven. Werkzaamheden met betrekking tot COVID-19 in het kantoor van de hoofdlijkschouwer worden overzien door twee plaatsvervangende hoofdlijkschouwers," schreef Rea in een e-mail aan mij.

Dr. Huyer zegt echter niet zelf dat hij zich heeft teruggetrokken. En hij leek in een persconferentie aan te geven dat hij betrokken was bij het onderzoek naar een persoon die overleed na toediening van een van de Covid-vaccins.

De derde aanwijzing is dat artsen zelden gevallen van ernstige bijwerkingen melden. Als mensen echt ziek worden of overlijden na het krijgen van een vaccinatie schrijven de dokters dat toe aan iets anders dan de vaccins. Dat doen ze al jaren. Iedereen die zich hardop afvraagt of de Covid-vaccins of andere injecties schadelijk zijn, wordt onmiddellijk gebrandmerkt als "anti-vaxxer" en "anti-wetenschap". Voor gezondheidsmedewerkers vormt zo'n consequentie een bedreiging voor hun carrière.

En daar komt uiteraard nog bovenop, dat er een enorme druk is om mee te doen aan de push om miljarden mensen zo snel mogelijk te vaccineren.

En hier bevinden we ons dus vandaag de dag. Alleen al in Ontario zijn meer dan een half miljoen vaccins aan mensen toegediend. Men maakt haast met het vaccineren van alle 15 miljoen van ons hier in Ontario voor de maand september. En de media schreeuwen dat het nog sneller moet.

Dit alles bij elkaar maakt het zeer onwaarschijnlijk dat de autoriteiten ons de waarheid zullen vertellen over het aantal mensen dat ziek wordt of sterft als gevolg van de vaccins.

Dus we zullen dit mysterie zelf moeten oplossen.

Ik heb zojuist gehoord dat een organisatie genaamd VaxxTracker in deze bres is gesprongen. Op de website van de organisatie staat vermeld, dat zij "degenen die een vaccinatie toegediend hebben gekregen een veilige plaats bieden om negatieve bijwerkingen te melden en de ontwikkelaars te helpen bij het perfectioneren ervan. De VaxxTracker website handelt onafhankelijk van alle overheids-, farmaceutische- en lobbygroepen. Wij vertegenwoordigen diegenen die reeds een vaccinatie hebben ontvangen of dat overwegen te nemen."

Misschien dat met dit soort collectieve inspanningen de ware statistieken naar buiten gebracht kunnen worden.

Zie: https://www.rosemaryfrei.ca/the-stats-on-covid-vaccine-injury-and-death-dont-add-up/
Over de auteur

Rosemary Frei maakte na het behalen van een MSc in moleculaire biologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Calgary, een ommezwaai en werd freelance schrijfster. Dat leidde tot 22 jaar als schrijfster en journaliste met een focus op geneeskunde. Begin 2016 maakte ze opnieuw een ommezwaai naar fulltime, onafhankelijk activisme en onderzoeksjournalistiek. Haar website is RosemaryFrei.ca