great awakening
Op zondag zei een woedende Ierse samenleving eindelijk "en nu is het genoeg". Een jaar lang zijn zij nu al onderworpen aan een misdadig lange lockdown, ten koste van hun fysieke, emotionele en financiële welzijn.

Duizenden van hen gingen in Dublin de straat op om hun ongenoegen over een politieke klasse die in Davos zetelt te uiten en over de politiestaat waarin zij zich gegijzeld zagen. Afgezien van een paar herrieschoppers verliepen de protesten vreedzaam en was de boodschap luid en duidelijk.

Genoeg is genoeg. De Ieren deden wat ze het beste kunnen - vrijheid eisen, opstaan tegen hun onderdrukkers en liederen zingen.

De oligarchen sidderden. Vlinders maakten salto's in hun overvoede buiken. Paniek brak uit en het zweet droop van hun gestoorde koppies. Hun grootste angst werd bewaarheid; het volk weigerde mee te werken. Wat volgde was een aanval van wanhoop door alle politieke partijen en aanhangers van de gevestigde orde in het land.

Men bracht de bekende retoriek naar voren: anti-vaxxers, anti-maskers, extreem-rechts, enz, enz.

Gaap!

In feite bevond het opperhoofd van het politieke Fianna Fail en Fine Gael kartel, Garda commissaris Drew Harris, zich in zo'n wanhopige gemoedstoestand dat hij zijn tekst verprutste door te zeggen dat extreem-links er ook bij betrokken was - tot grote verontwaardiging van de extreem-linkse geradicaliseerde reguliere media, die hem dwongen zijn verklaring later in te trekken.

Het was een lust voor het oog om naar hun gezichten te kijken toen ze tot het besef kwamen dat het volk op elk moment, met een knip van de vingers, haar macht terug kon nemen en dat ze daar absoluut niets aan konden doen. Alleen de passiviteit van het resterende deel van de bevolking, bestaande uit geïndoctrineerde zombies die elke poging om hun middelen van bestaan terug te winnen afwezen, redde hun hachie.

Maar het heeft hen zeker laten inzien, voor het geval ze bevestiging nodig hadden, dat als maar voldoende grote aantallen mensen hun dictatoriale, willekeurige mandaten weigeren, hun illusoire macht verpletterd wordt. Hoe moeten ze dat uitleggen aan hun broodheren van de bank- en farmaceutische dynastieën die zij dienen?

In de nasleep volgde een wijdverspreide veroordeling door de gevestigde media - want de grootste vijand van de tiran is de voorstander van vrijheid.

Deze daad van vreedzame demonstranten die zich uitspraken tegen het elitaire fascisme, de medische maffia en de Kerk van de Wetenschap was teveel voor de Vierde Klasse. Het was een zonde tegen de Cultus van Covid en volgens hen was er geen excuus voor enig Iers persoon die de meest elementaire vrijheden opeiste.

Met de miljoenen en miljoenen dollars die de in ongenade gevallen Ierse staatsomroep, RTE, heeft ontvangen van de farmaceutische - en overheids - PR-instituten voor vaccins, dreigde het idee van boerenpummels die door de straten zouden marcheren tegen de kakistocratie een einde te maken aan de lucratieve pandemie-illusie.

Dat mocht in geen geval gebeuren. De oude en vertrouwde bolsjewistische tactiek van het gebruik van psychiatrie om het verzet te smoren moest worden toegepast.

Dus was het van het grootste belang dat de demonstranten werden gezien als een losgeslagen kleine minderheid van de Ierse bevolking. Voormalig Taoiseach Leo Varadkar noemde hen 'stapelgek'. Anderen zeiden dat ze deel uitmaakten van 'een groep krankzinnigen aan de rand van de samenleving'.

Zoals bij alle vormen van fascistische propaganda was ook dit voorspelbaar.

Maar waren die opmerkingen terecht?

Klopt het wel dat de naar schatting 4000-5000 mensen die zondag in Dublin de straat op gingen in feite allemaal gekken waren? Waren het gevaarlijke complotdenkers? Verkondigden zij de mening van een minderheid? Zijn zij echt 'de krankzinnige buitenstaanders'?

Ik moest hierover nadenken en dit is wat ik concludeerde

Er is ongetwijfeld een randgroepering in de Ierse samenleving die krankzinnig is. Er is ongetwijfeld een kleine groep mensen op ons eiland die, zoals Leo zei, "stapelgek" zijn. Maar dat zijn niet de mensen die op zondag Grafton Street op gingen.

Afgezien van de incidentele aanhanger van de door de Amerikaanse militaire inlichtingendienst gecreëerde QAnon-beweging, was de meerderheid van de mensen die op zondag marcheerden hardwerkende, fatsoenlijke, gezagsgetrouwe Ierse mannen en vrouwen die hun ongenoegen over de huidige status quo uitten en die weer hun brood willen verdienen en hun dromen weer willen najagen.

De ECHTE gekken aan de rand leiden, helaas, zoals men placht te zeggen, het gesticht. Zij zijn de mensen die het voor het zeggen hebben. Zij zijn degenen die bewezen hebben volkomen, compleet, onweerlegbaar waanzinnig te zijn. Het zijn deze mensen die volslagen mesjogge zijn. Zij zijn het die stapelgek zijn.

Stelt u zich eens voor dat een deel van de bevolking zo hulpeloos los staat van de werkelijkheid, dat zij de economie van een land willen platleggen, de bevolking in werkloosheid en armoede willen storten en hen willen laten leven onder communistische reisbeperkingen a la Noord-Korea, onder het voorwendsel van een griepvirus met een overlevingskans van 99,98% voor degenen die besmet zijn.

Stelt u zich eens iemand voor die zo ernstig ziek is zijn hoofd, zoals professor Anthony Staines van de Dublin City University (DCU) klaarblijkelijk is, dat hij zijn collega's in privéberichten, die weldra uitlekten, aanmoedigt 'onzekerheid, angst en onrust ' onder het publiek te vergroten teneinde leugenachtige medische agenda's te bevorderen.

Stelt u zich eens iemand voor die zo klinisch gestoord is als de door GSK en Eli Lilly gefinancierde professor Luke O'Neill van het Trinity College, die bepleit dat u in belachelijke plastic bubbles moet zitten als u muziekconcerten, optredens en festivals wilt bijwonen.

Stelt u zich eens voor dat iemand zo ernstig misleid is, zoals hij is met zijn voorstel dat studenten die op de avond van hun afstuderen komen, niet-verwijderbare armbanden moeten dragen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn en vervolgens gniffelt om het concept van burgerlijke vrijheden.

Stelt u zich voor dat Looney Luke zo sociopathisch zou zijn, dat hij de idee van het verplicht dragen van mondkapjes zou bevorderen om vervolgens in het openbaar te verschijnen zonder er zelf een te dragen. En dat slechts een paar maanden nadat hij live op TV had verklaard dat mondkapjes niet nodig zijn voor asymptomatische mensen.


Commentaar: Goh, klinkt een beetje als de VS.


De volgende uiting van een narcistische persoonlijkheidsstoornis zou komen van Labour-leider Alan 'Regels voor Gij maar Niet Voor Mij' Kelly die, na de massa onvermoeibaar te hebben toegesproken over het belang van het dragen van hun muilkorven, in het openbaar vervoer gesignaleerd werd zonder de zijne te dragen en later hieromtrent verklaarde dat hij te druk was met het kijken naar een partijtje voetbal op zijn telefoon om zich zorgen te maken over het volksgezondheidsbeleid.

En dan hebben we nog de Fine Gael politicus Damien English die zo ver heen is, dat hij tijdens een live debat op de nationale TV, waar het ging over winkels en hun noodzaak tijdens een lockdown, verklaarde dat kleding niet essentieel was. Zelfs de toenmalige presentatrice van RTE, Miriam O'Callaghan, merkte op: "maar, dat lijkt krankzinnig, Minister", waarmee we getuige waren van een zeldzaam moment waarop de staatsomroep waarheidsgetrouwe inhoud uitzond.

Het wordt nog erger.

Stelt u zich eens voor dat Dr. Tony Holohan, een voor het gekkenhuis rijpe, ongevoelige, demente arts, hoofdgeneesheer en hogepriester van de Covidianen, zo psychopathisch is ingesteld en zo verstoken is van empathie, dat hij pertinent weigert zijn verontschuldigingen aan te bieden voor zijn nalatige handelingen en de daaropvolgende doofpotaffaire, welke leidde tot de dood van meerdere vrouwen, onder zijn toezicht, als gevolg van de mislukkingen van het nu beruchte baarmoederhalsuitstrijkjes-schandaal.

En wat te denken van een bende misdadigers die dermate geestelijk instabiel is, dat zij in drommen opduiken om met geweld openbare straten af te zetten en voorbijgangers te intimideren, alvorens een dame (die wanhopig haar zaak wilde openen om haar rekeningen te kunnen betalen) op klaarlichte dag lastig te vallen en haar ontvoert en zich daarvoor niet schaamt.

In een land waar een sinistere bende psychopathische bullebakken een patrouillewagen en een oproerbus inzet om alleen maar een elektrische fiets van een burger in beslag te nemen; de boodschappentassen van bejaarden doorzoekt als ze terugkomen van de supermarkt; welke een slachtoffer van een psychische aandoening zo vernedert en voor schut zet dat zij zelfmoord pleegt en één die bivakmutsen opzet en met wapenstokken en pepperspray zwaait terwijl zij mensenrechten- en huisvestingsactivisten intimideert, zoeken de media en hun regeringsopperhoofden misschien op de verkeerde plaatsen naar de psychopaten in onze samenleving.

Maar dan moeten we ook denken aan de diep gestoorde geesten onder de academici die campagne voeren voor de absolute onderwerping van een heel volk. Denk aan de Onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesgroep (ISAG) en haar idiote mafketels die willen dat het land wordt onderworpen aan nog meer tirannie, met nog extremere beperkingen van de bewegingsvrijheid als onderdeel van een bizarre en gevaarlijke 'Nul Covid'-campagne.

Ironisch genoeg, en nogal verontrustend, noemt een van de gezichten van deze anti-mensenbeweging zichzelf een mensenrechtenverdedigster. Kun je nog verder van de werkelijkheid verwijderd zijn?


Commentaar: Precies. Deze Covid-sekteleden leven in hun eigen schijnwerkelijkheid.


De mannen in de witte jassen hebben een hoop werk te doen. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de Covidiaanse sekte die bekend staat als NPHET (Ierland's Coronavirus adviesgroep, die het beleid dicteert aan een bedrogen regering) en hun verontrustende wens om kinderen vanaf vier jaar een muilkorf om te doen en te eisen dat ze die gedurende de hele dag 7 tot 8 uur ophouden, zonder rekening te houden met kinderen met aandachtsstoornissen of een traumatische achtergrond. Echt krankjorum.

Het mag geen verbazing wekken, dat een van de meest prominente artsen van Ierland, Dr. Gabriel Scally, zijn goedkeuring geeft aan deze middeleeuwse maatregelen tegen kinderen. Als een man die onlangs een boek verspreidde met de veelzeggende titel Rules for Radicals onder de mede-fanatici in zijn vakgebied en dat in de inleiding een eerbetoon brengt aan Lucifer, kan steun voor het toepassen van martelende maatregelen ten aanzien van kinderen worden verwacht.

En aan de top van de Ierse politieke ladder vinden we nog meer getikte lui. Als ik zeg de top, bedoel ik natuurlijk de voor het oog van het publiek zichtbare top, net voordat je bij de daadwerkelijke ongekozen regering komt.

Hier vinden we Micheal Martin, de huidige Ierse Taoiseach. Martin lijdt af en toe aan psychoses en leeft in een sprookjesland. Op een bepaald moment leed hij zelfs aan het vals-geheugensyndroom. In 2008, jaren na het wegsluizen en lekken van gelden van het Ierse publiek, gingen de banken in het land over de kop en, onvermijdelijk (zoals banken doen) wendden ze zich tot de overheid (lees: de belastingbetaler) voor reddingsoperaties. Maar niet volgens Micheal Martin.

In een duidelijke vlaag van verstandsverbijstering stelde hij dat dit nooit gebeurd was.

In de veronderstelling dat dit een eenmalige gebeurtenis was, lieten we deze maar gaan en gingen we maar weer verder voorwaarts - totdat Micheal's psychose terugkeerde. Dit keer deelde hij aan de mensen in Ierland mede, dat de martelingen, seksueel misbruik, gevangenschap, slavernij, verkrachting, kindermoord, kinderhandel en medische experimenten van GSK, welke plaatsgrepen in de Katholieke Kerk, Fianna Fail en de door Fine Gael opgerichte Moeder- en Baby-Instituten het gevolg waren van een ernstig falen van de Ierse 'samenleving', aldus insinuerend dat wij hier allemaal schuld aan hadden. Na veel weerstand hiertegen trok hij dit snel terug.

Terzijde zij opgemerkt dat GSK, ondanks hun eigen documentatie waarin de misdaden tegen kinderen worden bevestigd, geweigerd heeft zich te verontschuldigen voor de gruweldaden die zij hebben begaan.

Maar ja, wat kunnen we nou ook verwachten van Micheal Martin - een clown die het opneemt voor het volk van Belarus en hun recht om te demonstreren, terwijl hij zijn eigen volk datzelfde recht misgunt.

Je zou een heel gesticht kunnen volstoppen met deze lieden. Maar in hun ogen zijn het de vrijheidslievende mannen en vrouwen van Ierland die 'gestoord' zijn.

Leo zelf is rijp voor opname. Wie anders dan een ontwrichte, losgeslagen dwaas zou tijdens een vermeende pandemie voor een hele natie van mensen staan die economisch en persoonlijk kapot zijn gemaakt door het regeringsbeleid, en tijdens live persconferenties domme spelletjes spelen met beroemde miljonairsvriendjes.

Terwijl de natie bezweek onder het gewicht van een bol van de corruptie staande, verraderlijke politieke klasse, hield Leo zich bezig met dramaturgie en citeerde hij teksten uit Hollywoodfilms. Als dat niet knettergek is, dan weet ik het ook niet meer.

Geen wonder dat Leo op de website van het Wereld Economisch Forum - opgericht door de stapelgekke zoon van een voormalig lid van de nazipartij - vermeld staat als volwaardig lid van het Young Leader-programma.

Als fervent leerling van de oorlogszuchtige maniak Henry Kissinger zou Klaus Schwab uitgroeien tot een man die de behoefte heeft om de gedachten van ieder levend mens te lezen en hen te dwingen insecten te eten. Ik denk dat we Leo moeten beoordelen naar het gezelschap dat hij houdt.

Hoe ironisch is het dat een man die met grote regelmaat het etiket "extreem rechts" opplakt, het hof wordt gemaakt door iemand die in het Reich van 1930 werd geboren in een familie die in hoog aanzien werd gehouden door de SS.

En dan zijn er nog de zotte-klimaatextremisten - een hondsdolle club fanatici die totaal de kluts kwijt zijn. Eamon Ryan is hier een perfect voorbeeld van. Hij is knettergek en gelooft dat de verbranding van fossiele brandstoffen, een praktijk welke in Ierland letterlijk al duizenden en duizenden jaren bestaat, plotseling een situatie van leven of dood is geworden en dat we, als we het niet stoppen, de komende negen jaar allemaal verloren zullen zijn.

Als gevolg hiervan zullen de turfwinning en -productie in Ierland worden gestaakt en zullen vaste brandstoffen van overzee worden ingevoerd. Dit is het geesteskind van de leider van de Groene Partij, die in zijn paranoïde geestesgesteldheid gelooft dat iets anders tot een catastrofe zou leiden.

Om een dergelijke catastrofe te voorkomen, heeft Eamon ook beloofd maatregelen te nemen die ons zullen dwingen één auto te delen met tien gezinnen. Dit alles om Ierland CO2-neutraal te maken, hetgeen zal betekenen dat het leven zelf ophoudt, want mensen, dieren en planten kunnen niet bestaan zonder CO2.

De gevaarlijke idioten die het beleid maken zijn compleet gestoord. Als je daar nog meer bewijs voor nodig hebt, hoef je alleen maar te kijken naar enkele van de agenda's die zij en hun voorgangers voor het land hebben aangenomen.

Ierland heeft zich bijvoorbeeld resoluut verbonden aan de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, een streven naar mondiaal socialisme en totalitarisme dat een toekomst belooft waarin 'rijkdom wordt gedeeld' als onderdeel van wat volgens veel Fabian-progressieven en academici in het land de volgende 'Grote Sprong Voorwaarts' zou moeten zijn - verwijzend naar de beweging van Voorzitter Mao Zedong van China, welke uiteindelijk de dood van 45 miljoen mensen tot gevolg had.

In mijn boek, The COVID-19 Illusion; A Cacophony of Lies, laat ik zien hoe het hele pandemie-debacle is opgezet om deze kwaadaardige doelen te bereiken.

Dan is er nog de Industry 4.0 Strategy van de Ierse regering, een eerbetoon aan Klaus Schwab's Vierde Industriële Revolutie en de Grote Reset, welke belooft dat je binnenkort 'niets zult bezitten en gelukkig zult zijn', levend in een controlestaat tussen het Internet der Dingen en een door A.I. aangedreven dystopie.

Dit is de toekomst die de dolle dwazen die het land besturen voor ogen hebben. Geen wonder dat ze zo afkerig zijn van het idee van vrijheid.

Dan hebben we uiteraard nog Leo's ongezonde obsessie om ons allemaal te laten brandmerken, traceren en volgen door zijn goedkeuring te geven voor het Merkteken van het Beest Vaccinatiepaspoort-programma, terwijl hij het advies negeert van de Raad van Europa, de Ierse Raad voor Burgerlijke Vrijheden en vele anderen, die een tsunami van discriminatie en een apartheidssysteem voorzien - zoals al wordt ervaren in Israël.

In werkelijkheid weten Leo Varadkar en zijn kornuiten dondersgoed dat de demonstranten die zondag door de straten marcheerden niet 'gestoord' zijn. Hij weet dat zij deel uitmaken van een steeds groter wordend segment van het Ierse volk dat genoeg heeft van de machthebbers-die-er-niet-mogen-zijn.

In werkelijkheid weet Leo wel dat deze zelfde mensen de macht hebben om deze oplichterij met een knip van de vingers te stoppen.

In werkelijkheid weten Leo en zijn handlangers wel dat zij degenen zijn die krankzinnig zijn. En zodra de overgrote meerderheid van het Ierse volk wakker wordt en zich realiseert dat deze waanzin destructief is voor hun vrijheid, hun burgerrechten en hun manier van leven, dan is het afgelopen en uit voor meneer Leo.

Leo weet dat dat moment steeds dichterbij komt.

Inderdaad, krankzinnigen aan de rand van de samenleving.

Zie: https://off-guardian.org/2021/03/05/the-real-lunatic-fringe-and-where-to-find-it/
Gary Jordan is een Ierse auteur, onderzoeker en activist uit Dublin. Zijn boek The COVID-19 Illusion; A Cacophony of Lies kunt u vinden op Amazon, Lulu, Google Books, Walmart en Barnes and Noble. Blijf op de hoogte van zijn meest recente artikelen op Substack.