Rutte leugenaar
Verschillende gewetensbezwaarde politieagenten en ME'ers hebben verklaard dat ze vanuit de leiding opdracht krijgen om met maximaal geweld op te treden tegen bijvoorbeeld mensen die demonstreren tegen de coronamaatregelen. Demissionair premier Rutte ontkende deze week tijdens het coronadebat dat politie en ME grensoverschrijdend geweld gebruiken bij vreedzame demonstraties.

"We hebben allemaal die filmpjes gezien waarbij volstrekt vreedzame demonstrerende middelbare mensen met een rugzakje die daar gewoon staan te staan, helemaal in elkaar geknuppeld worden," zei Kamerlid Wybren van Haga (FVD) tegen Rutte. "Wordt het niet eens tijd om van hogerhand, daar bent u de aangewezen persoon voor, te zeggen: kom op, laten we in ieder geval mensen die daar gewoon vreedzaam staan te demonstreren een beetje normaal behandelen?"

Rutte antwoordde: "Ik zou echt willen waarschuwen voor zo'n filmpje en het conclusies verbinden daaraan. Dat is één. Het tweede is dat de driehoek besluit over de inzet van politie en marechaussee in situaties waarin dat noodzakelijk is. Dat de burgemeester daar altijd verantwoording over aflegt aan de gemeenteraad. Dat als de politie zwaar moet optreden, dat altijd wordt geëvalueerd. Dat gebeurt allemaal."

Heel ver afgedreven

De premier deelde vervolgens een sneer uit aan het Kamerlid: "Maar de default, de terugvalpositie is natuurlijk altijd - ik hoop ook voor de heer Van Haga, anders is hij wel heel ver afgedreven - dat wij ten principale er altijd van uitgaan dat de politie het goeie doet, maar wel binnen die context van verantwoording van de burgemeester aan de gemeenteraad, duidelijke geweldsinstructies, de driehoek die optreedt en altijd de inzet van de politie evalueren. Maar laten we ons nou niet gaan baseren op die filmpjes, want je weet niet wat er daarvoor en daarna gebeurd is."

Van Haga zei dat hij helemaal niet afgedreven is en maakte bezwaar tegen die opmerking. "Er zijn filmpjes die overtuigend laten zien dat bepaalde mensen gewoon te ver gaan. Er zijn bepaalde ME'ers die grensoverschrijdend geweld gebruiken. Hier gaat het gewoon veel te ver. Er zijn voorbeelden waarbij mensen gewoon in elkaar worden gerost door ME'ers."

Hetzelfde antwoord

Rutte gaf vervolgens vrijwel exact hetzelfde antwoord, alsof hij een niet-speelbaar personage in een computerspel was dat iedere keer hetzelfde standaardantwoord geeft. Het viel zelfs voorzitter Arib op: "Het is hetzelfde antwoord."

Van Haga herhaalde nog eens dat er grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond door de ME. "Het zou u ook sieren om toe te geven dat dit niet kan," zei hij.

"Nogmaals, baseer je nou niet op die filmpjes. Je weet niet wat er daarvoor en daarna is gebeurd. Als er dingen niet goed zijn gegaan, dan is in Nederland alles geregeld om ervoor te zorgen dat daar dan natuurlijk tegen wordt opgetreden," sprak Rutte. En dat is precies wat volgens gewetensbezwaarde politieagenten en ME'ers níet gebeurt.

Kamerlid Van Haga schrijft op social media dat Rutte buitensporig geweld, waarbij vreedzame burgers in elkaar worden geslagen, keihard moet veroordelen.