vaxxed
Wat weten eerstelijnsgezondheidswerkers en paramedisch personeel over COVID-19-vaccins dat politici en hun volksgezondheidsadviseurs niet weten?

Volgens een analyse van januari door Gallup was 51 procent van de gezondheidswerkers en eerstehulpverleners die in december 2020 werden ondervraagd, niet overtuigd van de voordelen van vaccinatie, zelfs als het vaccin "gratis, beschikbaar, door de FDA goedgekeurd en voor 90 procent effectief" zou zijn.

Gallup vond deze resultaten vooral verontrustend, omdat degenen met het hoogste risico op blootstelling aan COVID-19 - de professionals voor wie het vereist is dat ze voldoen aan de gezondheid, veiligheid en kritieke economische behoeften van Amerika en die door de National Academies of Engineering, Science and Medicine worden gedefinieerd als "Tier 1A-werknemers" - de meest waarschijnlijke groep vormden om vaccinatie te weigeren (34 procent).

De eerstelijnswerkers bleken net zo opstandig te zijn als Gallup's onderzoek naar hun intenties verwachtte. In Californië weigerde meer dan de helft van de ziekenhuismedewerkers van het St. Elizabeth Community Hospital in Tehama County het vaccin en naar schatting 50 procent van de eerstelijnsmedewerkers in Riverside County en 20 tot 40 procent in Los Angeles County, volgens een bericht in de L.A. Times krant.

In Georgia is volgens een schatting in de Atlanta Journal-Constitution, slechts 30 procent van de gezondheidswerkers ingeënt. In Ohio meldde Governor Mike DeWine, dat 60 procent van de werknemers in verzorgingstehuizen het vaccin weigerde. In Texas meldde de Texas Tribune in februari dat thuiszorg- en verzorgingstehuizen hun cliënten misschien niet meer kunnen helpen omdat zoveel verzorgers weigeren zich te laten vaccineren. Uit een begin februari gepubliceerd CDC-enquête onder verpleeginrichtingen bleek dat minder dan 40% van het personeel ten minste één dosis van het COVID-19 vaccin had genomen.

Buiten de Verenigde Staten zijn de eerstelijnswerkers eveneens sceptisch. Op 2 maart meldde Reuters dat hooguit de helft van het verplegend personeel in de medische sector in Zwitserland, slechts 30 procent van het personeel van de Duitse BeneVit Group en ongeveer de helft van de gezondheidswerkers in Franse verzorgingstehuizen bereid waren zich te laten vaccineren.

PBS meldde op dezelfde dag, dat sinds "India twee weken geleden is begonnen met het toedienen van de tweede dosis vaccin, de helft van de eerstelijnswerkers en bijna 40 procent van de gezondheidswerkers niet zijn komen opdagen". In Canada berichtte CTV op anekdotische wijze, dat veel werknemers in de langdurige zorg in Montreal "botweg weigeren" om zich te laten inenten.

Werknemers in de gezondheidszorg over de hele wereld staan voor het dilemma te moeten beslissen wie zij geloven. Hun overheidswerkgevers en de farmaceutische bedrijven, die volhouden dat de voordelen van de vaccins veel groter zijn dan de risico's? Of hun eigen ogen?

Veel eerstelijnswerkers zien voor hun ogen mensen ziek worden of sterven na toediening van een COVID-19-vaccin en bij gebrek aan onafhankelijke analyses beoordelen ze zelf of het vaccin een rol speelt. Zij signaleerden 23 sterfgevallen in verpleeghuizen in Noorwegen en honderden ziekenhuisopnames in Israël na vaccinatie.

Ook eerstelijnswerkers zelf lijden onder de vaccinaties. Zoals Reuters in februari berichtte in een artikel met de titel "AstraZeneca Vaccine Faces Resistance in Europe After Health Workers Suffer Side-Effects" (AstraZeneca-vaccin stuit op verzet in Europa na bijwerkingen bij gezondheidswerkers), hebben de bijwerkingen die gezondheidswerkers troffen onverwacht tot gevolg gehad dat een groot aantal van hen niet meer kon werken, waardoor ziekenhuizen moesten worstelen om hun diensten te kunnen handhaven.

In Frankrijk adviseerde een instelling voor de veiligheid ziekenhuizen om de inentingen van teamleden te spreiden om te voorkomen dat teamfuncties zouden worden uitgeschakeld.

In Zweden onderbraken twee van de 21 zorgregio's van het land het inenten van hun personeel nadat 25 procent van de gevaccineerden koorts of griepachtige symptomen ontwikkelden.

In Oostenrijk werden de inentingen met een partij vaccins opgeschort nadat een gevaccineerde verpleegkundige overleed en een andere in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

De Wall Street Journal schreef dat de helft van de gezondheidswerkers in de Duitse deelstaat Saarland niet op hun afspraak verscheen om te voorkomen dat ze zouden worden gevaccineerd.

In antwoord op de vele zorgen van de eerstelijnswerkers sturen de vaccinproducenten, de exploitanten van verzorgingsinstellingen en de volksgezondheidsautoriteiten in al deze landen de bevolking met een kluitje in het riet door nietszeggende geruststellingen te uiten, zoals de verklaring van AstraZeneca dat "de gemelde reacties zijn zoals we zouden verwachten" en de bewering van de Duitse minister van Volksgezondheid dat "ik me er onmiddellijk mee zou laten vaccineren".

Zij plannen ook een overvloed aan publieke voorlichtingscampagnes. Partnership for Medicaid Home-Based Care, een belangengroep van de industrie, heeft een "Be Wise, Immunize"-campagne" gelanceerd om haar personeel voor te lichten.

En allemaal dringen ze er bij de media en sociale media op aan om waakzamer te zijn bij het controleren van negatief nieuws omtrent vaccinatie. In de Columbia Journalism Review van 5 maart wordt aan mediabedrijven uitgelegd hoe zij met de weerleggingen van critici kunnen omgaan: "De eerste regel bij het rapporteren over verkeerde/onjuiste informatie is om niet over de verkeerde/onjuiste informatie te praten" en er wordt voorgesteld "de praktijk van 'pre-bunking' te overwegen - dat wil zeggen het actief ontkrachten van of anticiperen op vragen en zorgen van het publiek in plaats van pas te reageren als onjuiste verhalen eenmaal populair zijn geworden".

Hoewel studies aantonen dat dergelijke gerustellingen en publieke voorlichtingscampagnes - beter bekend als propaganda - de aarzeling om te vaccineren kunnen verminderen, acht Gallup hun effect marginaal: "De beperkte percentages van acceptatie van COVID-19 vaccins onder alle beroepsgroepen laten sinds november 2020 weinig beweging zien."

Een analyse van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) strookt hiermee en concludeert dat barrières voor "vaccinatie van personeelsleden moeten worden overwonnen door voortdurende ontwikkeling en uitvoering van gerichte communicatie- en outreachstrategieën".

De CDC legt echter niet uit waarom gerichte communicatie en voorlichting - d.w.z. meer van hetzelfde - de aarzelende houding van de werknemers zou overwinnen, als zij die gegevens of degenen die de gegevens verstrekken niet volledig vertrouwen. Om die vertrouwensbarrière te overwinnen en de werknemers in de frontlinies voor zich te winnen - mensen die er alle belang bij hebben zichzelf te beschermen - moeten de media de censuur opheffen, moet de industrie haar studies aan een onafhankelijk onderzoek onderwerpen en moeten allen een gemotiveerd debat aangaan in plaats van "vertrouw ons maar" gerustellingen te geven.

Zie: https://thevaccinereaction.org/2021/03/the-biggest-covid-19-vaccine-skeptics-frontline-health-care-workers/