extreme cold april europe 2021
Een uitzonderlijk drukverschil van meer dan 100 mbar tussen Groenland en Noord-Europa heeft op zondag een enorme Arctische koudevlaag losgelaten op het Europese vasteland. Het scherpe Arctische front raast naar het zuiden en zal dinsdag resulteren in intense sneeuw met sneeuwstormen in Slovenië en Kroatië. Daarna wordt vernietigende en wijdverspreide vorst aan kwetsbare vegetatie verwacht in heel Centraal-Europa.

Een zeer dramatische weersverandering vindt deze Paasmaandag plaats, nu een diepe Arctische koudekern zuidwaarts over West- en Noord-Europa trekt. De eerste impact is boven het Verenigd Koninkrijk en Ierland, daarna zal de kern zich vannacht tot in de volgende dagen van de week uitbreiden naar centraal Europa en de Middellandse Zee.

De ontwikkeling van de trog is goed te zien op de satellietbeelden, vooral met de waterdamp en luchtmassakanalen, welke wijzen op een sterke verandering in de luchtmassa achter het Arctische koufront.

Deze significante verandering zal deze week zorgen voor een omslag in het algemene weerpatroon over Europa. Er komt veel kouder, en plaatselijk schadelijk, weer met vorst aan. Zelfs winterse neerslag met veel sneeuw wordt plaatselijk verwacht. Dankzij de krachtige Arctische koudestoot zal een groot deel van het Europese continent zeer koude dagen beleven en de temperaturen zouden wel eens enkele historische records kunnen breken.

Sterke koude luchtmassa-intrusies vinden begin april eigenlijk vrij vaak plaats, hoewel de temperaturen over het algemeen warmer worden. Dit heeft tot gevolg dat in vele delen van Europa de vegetatie begint te groeien, inclusief bloeiende fruitbomen. Eventuele uitbraken van koude luchtmassa's zijn dan ook zeer gevaarlijke gebeurtenissen voor deze kwetsbare vegetatie.

Zeer lage ochtendtemperaturen volgend op deze koude-uitbraken veroorzaken aanzienlijke schade aan bloeiende fruitbomen en andere vegetatie. Zoals we ons kunnen voorstellen, wordt deze vegetatie zeer gevoelig bij temperaturen van slechts enkele graden onder het vriespunt. Als de temperaturen dalen tijdens een Arctische koude uitbarsting, zoals die van deze week, kan het resultaat mogelijk catastrofaal zijn. Volgens de laatste modellen zal deze gebeurtenis in sommige gebieden historische proporties aannemen.

Laten we eens kijken naar de temperatuurafbeelding van de Arctische koudegolf zoals deze zich de komende dagen over Europa zal verspreiden. Veel koudere dan normale temperaturen verspreiden zich over West-Europa en bereiken vervolgens de Alpen, het Balkanschiereiland en het grootste deel van de Middellandse Zee op dinsdag en woensdag. Er zal zich een zeer dramatische en plaatselijk extreme temperatuurverandering/anomalie ontwikkelen.

Deze spectaculaire video is geproduceerd door de Schotse meteoroloog Scott Duncan. Volg Scott's Twitter profiel voor meer verbazingwekkende animaties en gegevens met betrekking tot weersmodellen.Zie hieronder voor meer details over de ontwikkeling van deze patroonverandering. De voortgang van de ongewoon Arctische koudevlaag voor april achter het scherpe oppervlakte koufront brengt eerst op dinsdag een significante sneeuwstorm over centraal Europa en de Balkan. Maar dan ontwikkelt zich de echte dreiging - van dinsdag tot vrijdag een extreem hoog potentieel voor vernietigende ochtendvorst voor de vegetatie over een groot deel van Europa.

Arctische Kou Verspreidt Zuidwaarts naar Europees Vasteland

De verandering van het algemene weerpatroon begon afgelopen weekend met een uitzonderlijk drukverschil tussen het blokkerende hoge drukgebied boven Groenland en het diepe lage drukgebied, dat zich boven Noord-Europa vormt. De geschatte druk boven centraal Groenland was rond 1075 mbar (ongeveer 1065 mbar volgens het ECMWF model, en 1080+ mbar volgens het GFS model) terwijl rond 968 mbar werd waargenomen nabij Lofoten, Noorwegen.

Dit is een zeer extreem verschil in atmosferische druk, ongeveer 110 mbar tussen beide grootschalige systemen. De afstand tussen beide systemen is bijna 2000 km, maar het belangrijkste kenmerk is de duidelijk gedefinieerde Arctische koudekern, welke oprukt naar het zuiden met een krachtige jetstream in het midden. Dit wijst erop dat er zich iets heel belangrijks aan het vormen is over het Europese continent voor de komende dagen.
extreme cold europe april 2021
Op Paaszondag 4 april steeg een 12z weerballon op vanaf de luchthaven Keflavík in IJsland en onthulde een aparte laag in het stratosferische temperatuurprofiel. We kunnen zien hoe droog de luchtmassa is in de middenlagen, toenemend met de hoogte. Dit is een schoolvoorbeeld van het binnendringen van lucht uit de stratosfeer in het midden van de troposfeer. Merk ook op hoe intens de winden zijn binnen de noordwestelijke jetstream (windrichting en -snelheden uiterst rechts).
stratospheric air mass
In reactie op de verschuiving in het algemene bovenlaagpatroon boven het Noordpoolgebied, vond zondag een explosieve cyclogenese plaats boven de Groenland Zee. Samen met een krachtig hoge drukgebied boven Groenland bracht dit op Paaszondag een sterke Arctische koude luchtmassa richting Noord- en West-Europa. De voorhoede - het Arctische front met veel koudere luchtmassa in haar kielzog - raast nu verder zuidwaarts richting Centraal-Europa en de Alpen.
extreme cold europe april 2021
Een sneeuwstorm met ijs- en hagelvormende omstandigheden trof zondag het westen van Noorwegen. De veel koudere luchtmassa in het kielzog van het Arctisch front resulteert in verspreide sneeuwval over het oosten van het Verenigd Koninkrijk en de Noordzee, welke zich op maandag en dinsdag uitbreidt naar Denemarken, Duitsland en de Benelux.

Arctisch front brengt enorme sneeuwval op de Balkan

Vandaag ontwikkelt zich een indrukwekkend dipool patroon boven Europa met krachtige hoge druk in de opperlaag boven de Noord-Atlantische Oceaan en Groenland, tegenover een zeer diepe koude kern in de bovenlaag welke hiervan ten oosten over Noord-Europa ligt. Met zo'n positie op deze twee grootschalige elementen heeft een diepe Arctische kou een open pad om verder zuidwaarts over het Europese continent te trekken.

Een sterke jet stream tussen de twee in ondersteunt aanhoudende koude advectie richting centraal Europa, hetgeen duidt op een zeer zorgwekkende patroonpositie. Deze kenmerken wijzen op niets minder dan een historische Arctische koude luchtmassa voor Europa in april.

Dit willen we zeker niet zien in het vroege voorjaar wanneer de vegetatie op gang komt en fruitbomen in bloei staan. Helaas gaan we opnieuw een extreem koude periode tegemoet zonder enige kans op verandering van het patroon. Delen van Europa krijgen deze week te maken met vernietigende kou en ijzige ochtenden.

Het Arctische koufront blijft zich snel zuidwaarts bewegen en zal tegen de avond de Alpen bereiken. Terwijl de koude intrusie het noordelijke Middellandse Zeegebied binnentrekt, ontwikkelt zich een diepe secundaire laag aan de oppervlakte, dat het front afremt en neerslag voor de Alpen en het noordelijke Balkanschiereiland doet toenemen.

Met de aankomst van zo'n sterke Arctische koude luchtmassa, zullen de voorwaarden voor winterse toestanden gedurende de nacht snel vervuld raken. Terwijl het hevig blijft regenen, zal het snel sneeuwen over een groot deel van de noordelijke Adriatische regio en de noordelijke Balkan. De laatste modellen wijzen op een zeer indrukwekkende sneeuwgebeurtenis boven het noordoosten van Italië, het westen van Slovenië en Kroatië.
snow forecast balkans april 2021
Zware sneeuwval zal zich waarschijnlijk uitstrekken tot zeer lage hoogten en veel dichter bij de kustgebieden dan men zou verwachten voor het begin van april. Terwijl een zeer sterke jet stream de kern van de trog boven in de lucht houdt, zullen aanzienlijke opwaartse krachten zware neerslag ondersteunen met het front. Dus zware sneeuwval wordt verwacht in deze gebieden.

Zware sneeuwval zal gepaard gaan met aansterkende winden, als een sterke drukgradiënt zich ontwikkelt tussen het krachtiger wordende lage drukgebied in het noorden van de Middellandse Zee en het verder noordwaarts oprukkende hoge drukgebied. Voorwaarden voor zware sneeuwstormen zullen zich naar verwachting ontwikkelen over delen van Slovenië en Kroatië tot dinsdagochtend, wat het zicht zal verminderen en eveneens zal leiden tot sneeuwophopingen op grotere hoogten met drogere sneeuw bij veel lagere temperaturen.

Hoewel de overgang van regen naar sneeuw vannacht vrij snel zal verlopen, zal de zware sneeuwval daarna ongeveer 6-12 uur aanhouden. En leiden tot vrij veel sneeuw ophopingen tijdens de doorgang van het front, sommige laag gelegen gebieden zouden 20-30 cm verse sneeuw kunnen krijgen, tot bijna een halve meter (40-60 cm) op de hoger gelegen gebieden en de Alpen.
snow forecast alps april 2021
Zodra de voorhoede van de Arctische trog/kern verder zuidwaarts oprukt naar het Balkanschiereiland zal zich ook zware sneeuw ontwikkelen langs en achter het oprukkende Arctische front over de Balkan aan het eind van dinsdag. Aanzienlijke sneeuwhoeveelheden worden verwacht langs de westelijke delen van het schiereiland, waarbij sommige gebieden bijna 30-40 cm verse sneeuw zullen ontvangen.
extreme cold europe april 2021
De Arctische koude luchtmassa achter het oppervlaktefront zal dinsdag verder zuidwaarts trekken over Centraal-Europa, de Balkan, de Middellandse Zee en ook Noord-Iberië. De luchtmassa in de onderste lagen van de atmosfeer zal 10-15 °C kouder zijn dan gemiddeld voor begin april. In combinatie met sterke noordelijke winden zal het aanvoelen als op een winterdag, niet als op een gewoonlijke lentedag in april.

Destructieve Vorst Door Het Arctisch Koufront

Helaas zal een groot deel van Europa te maken krijgen met het ergste dat deze Arctische koude luchtmassa die over het continent binnendringt kan brengen. Een zeer omvangrijk en diep koudegebied welke met deze koude-uitbraak gepaard gaat, zal een grote bedreiging vormen voor de reeds bloeiende fruitbomen en andere vegetatie welke zich in stadia van vroege groei bevinden. Gevaar van schadelijke bevriezing en ochtendvorst wordt verwacht.

De uitbreiding van het koudegebied zal het grootst zijn op woensdag en in de ochtenduren het meest intens en anomaal zijn boven Frankrijk, het Middellandse Zeegebied en Centraal-Europa. Zeker iets wat we niet willen zien in april, en vooral niet na de zeer warme tot plaatselijk recordbrekende warme lentedagen van vorige week. De schade zal aanzienlijk zijn.
extreme cold europe april 2021
De ochtendtemperaturen zullen woensdagochtend extreem laag zijn voor april over het westen en midden van Europa. In principe zal het hele continent te maken krijgen met temperaturen ver onder het vriespunt, zelfs meer dan -6 °C in veel gebieden tot in de buurt van -8 of zelfs onder -10 °C rond de Alpen en de noordelijke Balkan.

Deze waarden zijn zo laag dat de vorst destructief zal zijn voor de bloeiende vruchten. Die zullen zwaar worden getroffen en in sommige streken zouden de gevolgen helaas catastrofaal kunnen zijn. Geen enkele verse vegetatie in het vroege voorjaar is bestand tegen zulke extreem lage temperaturen, want we hebben het hier over 5-10 °C onder nul. Het zal een historische gebeurtenis worden.
extreme cold europe april 2021
Het wordt tussen -3 en -6 °C in het Verenigd Koninkrijk, Wales, Ierland en Schotland, zowel op dinsdag- als op woensdagochtend. De temperaturen zullen woensdagochtend in delen van Frankrijk, de Benelux, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Noord-Spanje zelfs tot ver onder -5 °C dalen.

En donderdagochtend wordt ook zeer koud als het koudegebied sterk zal blijven, hoewel de Arctische koude gelukkig een dag eerder haar hoogtepunt bereikt. Deze zal opnieuw extreem lage temperaturen brengen, de laagste rond de Alpen en over de Balkan.

Opnieuw -5 tot -8 °C is donderdagochtend mogelijk over de noordelijke Balkan (Kroatië, Slovenië), mogelijk nog lager verder zuidwaarts over delen van Bosnië, Montenegro, en zuidelijk Servië. En ook over Roemenië. En eveneens over het grootste deel van Italië zal het een zeer koude ochtend worden.
extreme cold europe april 2021

Een extreem koud Europa, april 2021
De algemene ontwikkeling van het patroon kort na overgang van het Arctische front zal een snelle verzwakking van de noordelijke winden en de sterke dalwinden (Bora) langs het Dynaric gebergte met zich meebrengen, zodat zich waarschijnlijk kalme winden met heldere nachten zullen ontwikkelen. Met verse sneeuw op de grond zullen de omstandigheden bijna ideaal zijn voor een destructieve bevriezing en ochtendvorst voor vegetatie en bloeiende bomen.

Illustraties door Wetterzentrale, Wxcharts, en Windy.

Zie: https://www.severe-weather.eu/europe-weather/arctic-cold-blast-frost-snow-mk/