death image
"De hel is leeg en alle duivels zijn hier." William Shakespeare, De Storm (The Tempest)
Mike Yeadon is een microbioloog met een milde stem en een voormalig Vice President of Allergy and Respiratory Research bij Pfizer. Hij heeft 32 jaar voor grote farmaceutische bedrijven gewerkt en is een vooraanstaand deskundige op het gebied van virale infecties van de luchtwegen. Hij is ook een man met een missie en zijn missie is om zoveel mogelijk mensen te informeren over de elitaire machthebbers, die de pandemie gebruiken als een rookgordijn om hun werkelijke doelen te verbergen. In een recent interview vertelt Yeadon als volgt:
"Als je een aanzienlijk deel van de wereld zou willen ontvolken en dat zou willen doen op een manier die geen vernietiging van het milieu met kernwapens met zich meebrengt, of iedereen te vergiftigen met miltvuur of zoiets, en je zou plausibele ontkenning willen hebben, terwijl je een meerjarige crisis van een infectieziekte zou hebben, dan denk ik niet dat je met een beter uitvoeringsplan had kunnen komen dan wat voor mij lijkt te liggen. Ik kan niet zeggen dat dit is wat ze gaan doen, maar ik kan geen goedaardige verklaring bedenken voor waarom ze het doen." ("Interview with Dr Mike Yeadon", The Delingpole Podcast; Minuut 44: 25)
"Ontvolking"? Wie zei er iets over ontvolking? Is het niet wat ver gezocht om van een grootschalige vaccinatiecampagne over te gaan tot beschuldigingen van een samenzwering om "een aanzienlijk deel van de wereld te ontvolken"?

Dat is het inderdaad, maar Yeadon heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan en levert overtuigend bewijs dat een dergelijk duivels streven wel degelijk het doel zou kunnen zijn. Bovendien is het niet door gebrek aan bewijs dat de mensen er niet van overtuigd zijn dat Yeadon gelijk heeft, maar door iets fundamentelers; het onvermogen om te begrijpen dat mensen in staat zijn tot een bijna onvoorstelbare boosaardigheid en wreedheid. Hier volgt een fragment uit een ander interview met Yeadon:
"Maar ik herinner u eraan wat er gebeurde in Rusland in de 20e Eeuw, wat er gebeurde in 1933 tot 1945, wat er gebeurde in Zuidoost-Azië gedurende enkele van de meest vreselijke tijden in het naoorlogse tijdperk. En, wat er in China gebeurde onder Mao...

"Maar eigenlijk is dit waarschijnlijk minder bloederig, het is minder persoonlijk, nietwaar? De mensen die dit aansturen... het zal veel makkelijker voor ze zijn. Ze hoeven niemand in het gezicht te schieten. Ze hoeven niemand dood te slaan met een honkbalknuppel, of te laten bevriezen, uit te hongeren, te laten werken tot ze er dood bij neervallen. Al deze dingen gebeurden twee of drie generaties geleden... Zo kort nog maar.

"En alles wat ik wil zeggen is, dat sommige verschuivingen welke toen plaatsvonden zien we nu weer, maar nu gebruiken ze moleculaire biologie." ("Former Pfizer VP: 'Your government is lying to you in a way that could lead to your death.", LifeSite News)
Hij heeft gelijk, hè? Terwijl heel veel mensen weten dat de regering, de media en de volksgezondheidsambtenaren tegen hen hebben gelogen over alles, van de doeltreffendheid van mondkapjes, afstand houden en lockdowns tot de levensbedreigende gevaren van experimentele vaccins, weigeren zij nog steeds te geloven dat de mensen die deze operatie orkestreren, hen onverbiddelijk in de richting van onvruchtbaarheid of een vroege dood zouden kunnen duwen. Zij kunnen zich niets voorstellen dat zo duivels is, dus steken zij de koppen in het zand en doen alsof zij niet zien wat er zich recht onder hun neus afspeelt. Dat heet "ontkenning" en het versterkt alleen maar de positie van de verborgen machten welke achter de schermen opereren. Yeadon:
"...In het afgelopen jaar realiseerde ik mij dat mijn regering en haar adviseurs liegen tegen het Britse volk over alles wat met dit coronavirus te maken heeft. Absoluut alles. De idee van asymptomatische overdracht en dat je geen symptomen hebt, maar wel een bron van het virus bent is een misvatting. Dat lockdowns werken, dat mondkapjes een beschermende waarde hebben uiteraard voor u of iemand anders en dat varianten enge dingen zijn en dat we zelfs internationale grenzen moeten sluiten voor het geval sommige van deze vervelende buitenlandse varianten binnenkomen." ("Former Pfizer VP: 'Your government is lying to you in a way that could lead to your death", Lifesite News)
Het viel welicht veel lezers op dat dit interview verscheen op een kleine christelijke website met de naam "Lifesite News". Waarom is dat? Zouden de weloverwogen waarnemingen van een voormalig vice-president van Pfizer niet op de voorpagina's van de New York Times of de Washington Post moeten verschijnen? Zou je niet verwachten dat de grote nieuwszenders een explosief interview als dit als hun hoogtepunt zouden uitzenden?

Natuurlijk niet. Niemand verwacht dat, omdat iedereen weet dat de media bazen zonder pardon elk verhaal de kop indrukken dat niet de "officiële verhaallijn" ondersteunt, dat wil zeggen, dat Covid het meest besmettelijke en dodelijke virus aller tijden is dat een nieuwe autoritaire politieke structuur vereist en de grootschalige vernietiging van burgerlijke vrijheden. Is dat niet de onderliggende verhaallijn van het afgelopen jaar? Covid sceptici en tegenstemmers, zoals Yeadon, mogen de officiële propaganda niet weerleggen of op een openbaar forum over de kwestie discussiëren. Ze worden effectief verbannen uit de reguliere media en naar de uithoeken van het internet gestuurd waar slechts een kleine groep wil weten wat ze te zeggen hebben. Hier nog wat fragmenten:
"Alles wat ik u heb verteld, elk van die zaken is aantoonbaar onjuist. Maar ons hele nationale beleid is gebaseerd op het feit dat ze allemaal in grote lijnen juist zijn, maar ze zijn allemaal onjuist."

"Maar ik zou het graag willen hebben over immuunontwijking (Red: als het immuunsysteem van het lichaam niet meer in staat is om een virus of ziekteverwekker te herkennen en te elimineren), omdat ik denk dat dat waarschijnlijk het eindspel zal zijn van deze hele toestand, welke volgens mij waarschijnlijk een samenzwering is. Vorig jaar dacht ik dat het een 'convergent opportunisme' was, dat wil zeggen dat een stel verschillende groepen belanghebbenden erin geslaagd zijn om een wereld in chaos te bespelen om ons in een bepaalde richting te duwen. Het leek dus alsof er een verband was, maar ik was bereid om te zeggen dat het gewoon een samenloop van omstandigheden was."

"Thans denk ik dat zulks naïef is. Het staat voor mij buiten kijf dat zeer belangrijke machthebbers in de wereld ofwel gepland hebben om te profiteren van de volgende pandemie ofwel de pandemie gecreëerd hebben. Een van die twee dingen is waar, want de reden dat het waar moet zijn, is dat tientallen regeringen allen dezelfde leugens verkondigen en dezelfde inefficiënte dingen doen die aantoonbaar levens kosten.

"En ze praten over hetzelfde soort script voor de toekomst en dat is: 'We willen niet dat je ergens heengaat vanwege deze vervelende... "varianten"... ze zeggen allemaal "maak je geen zorgen, er zullen "top-up" vaccins zijn welke korte metten zullen maken met de potentiële ontsnapte varianten." Ze zeggen dit allemaal terwijl het duidelijk onzin is." ("Former Pfizer VP: 'Your government is lying to you in a way that could lead to your death", Lifesite News)
Laten we hier even stil bij staan en ons afvragen waarom een bescheiden, zichzelf wegcijferende microbioloog, die zijn hele professionele carrière in de schaduw heeft gewerkt, zich in de schijnwerpers heeft begeven terwijl hij zeker weet dat hij ofwel belachelijk zal worden gemaakt, besmeurd, in diskrediet gebracht, door het slijk gehaald ofwel vermoord zal worden. Hij geeft zelfs openlijk toe dat hij voor zijn veiligheid vreest en ervan uitgaat dat hij door zijn vijanden zou kunnen worden "verwijderd" ("vermoord"). Dus, waarom doet hij dit? Waarom riskeert hij lijf en leden om de controverse met betrekking tot de vaccins wereldkundig te maken?

Omdat hij een morele verplichting voelt om mensen te waarschuwen voor het gevaar dat zij lopen. Yeadon is geen aandacht zoekende narcist, het liefst zou hij volledig van het publieke toneel verdwijnen. Maar dat zal hij niet doen omdat hij onbaatzuchtig zijn plicht wil doen door de alarmklok te luiden met betrekking tot een kwaadaardige strategie, welke mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot het lijden en de dood van letterlijk tientallen miljoenen mensen. Dáárom doet hij het, omdat hij een eerbaar mens is met een sterk gevoel voor fatsoen. Fatsoen, misschien weet u nog wat dat is? Hier nog één:
"U merkt wel dat ik wanhopig probeer om niet te zeggen dat er een complot gaande is, want ik heb geen direct bewijs dat het een complot betreft. Persoonlijk, als mens, voel ik instinctief dat het een samenzwering is, maar als wetenschapper, kan ik niet het onomstotelijke stuk bewijs hiervoor aanwijzen, dat erop duidt dat ze dit opzettelijk zo hebben verzonnen." ("Yeadon Interview, Delingpod, minuut 41:25)
Velen van ons die de gebeurtenissen het afgelopen jaar op de voet hebben gevolgd en het internet hebben afgestruind naar alternatieve menigen, zijn er evenzeer van overtuigd dat er een samenzwering is, net zoals Russiagate een samenzwering was. En hoewel we misschien geen sluitend, keihard bewijs van criminele activiteiten hebben, is er veel indirect bewijs om de bewering te ondersteunen. Per definitie is een "samenzwering" "een kwaadaardig, onwettig, verraderlijk of heimelijk plan dat in het geheim door twee of meer personen is opgesteld". (Dictionary.com) Deze basisdefinitie wordt vervuld door hetgeen op dit moment plaatsvindt in de westerse wereld. Net zoals de inhoud van dit artikel voldoet aan de basis definitie van een "Samenzweringstheorie", welke als volgt luidt: "Een poging om schadelijke of tragische gebeurtenissen te verklaren als het resultaat van de acties van een kleine machtige groep. Dergelijke verklaringen verwerpen de geaccepteerde verhaallijn rond die gebeurtenissen; sterker nog, de officiële versie kan worden gezien als een verder bewijs van de samenzwering." (Britannica)

We doen geen poging om te ontkennen dat dit een samenzweringstheorie is net zo min als we ontkennen dat hooggeplaatste functionarissen bij de FBI, CIA, DOJ en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken waren bij een geheime operatie welke als doel had het Amerikaanse volk ervan te overtuigen dat Donald Trump een Russische agent was. Dat was een samenzweringstheorie waarvan later is bewezen dat het een feit was. Wij verwachten dat de feiten omtrent de Covid-operatie uiteindelijk boven water zullen komen en ons ook op dat punt zullen vrijpleiten. Hier is meer van Yeadon:
"Ik denk dat het eindspel zal zijn dat 'iedereen een vaccin krijgt'... Iedereen op deze planeet zal worden overgehaald, bewerkt, niet helemaal verplicht gesteld, zich afgezonderd voelend om die prik te nemen.

"Wanneer ze dat doen zal ieder individu op de planeet een naam hebben of een unieke digitale ID en een gezondheidsstatus welke aangeeft dat men al dan niet 'gevaccineerd' is, ... en wie zulks bezit, een soort uniek gegevensbestand, centraal bedienbaar, overal toepasbaar ter controle, om als het ware een privilege te verschaffen, je mag deze bepaalde drempel overschrijden of deze bepaalde transactie uitvoeren of niet, afhankelijk van [wat] de beheerders van dat ene bestand van bevolkingsgegevens beslissen. En ik denk dat het daar allemaal om draait, want als je dat eenmaal hebt worden we een speelbal en kan de wereld zijn zoals de beheerders van die database haar willen hebben." (LifeSite)
Dus vormt massavaccinatie eigenlijk het pad naar absolute sociale controle door een technocratische elite die aan niemand verantwoording schuldig is? Zijn we al op dat punt?

Bijna, zou ik zeggen. Hier is meer:
"En ze praten over hetzelfde soort script voor de toekomst, dat als volgt luidt: 'We willen niet dat je ergens naar toe gaat vanwege deze vervelende "varianten"' - (maar) 'maak je geen zorgen, er zullen "top-up" vaccins zijn die korte metten zullen maken met deze potentiële varianten.' Ze zeggen dit allemaal terwijl het duidelijk onzin is."
Heeft hij gelijk? Wordt de truc met de varianten nu ingezet om de beperkingen te verlengen, de paranoia te versterken en de weg vrij te maken voor eindeloze rondes massavaccinatie?

Oordeelt u voor uzelf, maar hier volgt een daartoe behulpzame selectie van artikelen uit het nieuws van vandaag:

1- Reuters, Uit Israëlisch onderzoek blijkt, dat de Zuid-Afrikaanse variant de door het Pfizer-vaccin opgewekte immuniteit kan 'omzeilen'
"De in Zuid-Afrika ontdekte coronavirusvariant kan tot op zekere hoogte immuniteit opgewekt door het COVID-19-vaccin van Pfizer/BioNTech "omzeilen", zo blijkt uit recent onderzoek in Israël, hoewel de prevalentie in het land laag is en het onderzoek niet door vakgenoten is beoordeeld....

"We vonden een onevenredig hoger percentage van de Zuid-Afrikaanse variant bij mensen die gevaccineerd waren met een tweede dosis vergeleken met de ongevaccineerde groep. Dit betekent dat de Zuid-Afrikaanse variant tot op zekere hoogte in staat is om de bescherming van het vaccin te doorbreken," aldus Adi Stern van de Universiteit van Tel Aviv. (Dus, volgens het artikel werkt het vaccin niet.)

2- The New York Times: Opkomst van varianten in Europa toont aan hoe gevaarlijk het virus kan zijn
"Europa, het epicentrum van de coronavirus pandemie van afgelopen lente, heeft wederom te kampen met nieuwe gevallen, die sommige lokale ziekenhuizen overspoelen en een zorgwekkende wereldwijde toename van Covid-19 aanjagen.

Maar deze keer is de dreiging anders: de toename van het aantal nieuwe gevallen wordt aangedreven door een coronavirusvariant die voor het eerst in Groot-Brittannië is waargenomen en bekend staat als B.1.1.7. De variant is niet alleen besmettelijker dan het virus van vorig jaar, maar ook dodelijker.

De variant verspreidt zich nu in ten minste 114 landen. Nergens zijn de verwoestende gevolgen echter zo zichtbaar als in Europa, waar elke dag duizenden mensen sterven en de toch al gehavende economieën van de landen opnieuw worden getroffen door nieuwe beperkingen op het dagelijks leven....

Vaccins zullen uiteindelijk de varianten de baas worden, zeggen wetenschappers. (Dus ze werken nu niet??) En strenge beperkingen kunnen het aantal gevallen van B.1.1.7 terugdringen. (Dus blijf thuis.)...

"We hebben in zoveel landen gezien hoe snel het dominant kan worden," zei Lone Simonsen, een professor en directeur van het PandemiX Center aan de Roskilde Universiteit in Denemarken. "En als het de overhand heeft, kost het zoveel meer moeite om de epidemie onder controle te houden dan nodig was met de oude variant." (Met andere woorden, we hebben in feite te maken met een andere ziekteverwekker die een ander tegengif vereist. Het is een erkenning dat de huidige generatie vaccins niet werkt)
3- SARS-CoV-2 varianten B.1.351 en P.1 ontsnappen aan neutraliserende antilichamen, cell.com
"....onze bevindingen wijzen erop dat de B.1.351 en P.1 varianten zich zouden kunnen verspreiden in herstellende patiënten of BNT162b2-gevaccineerde personen en dus een verhoogde bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. Inperking van deze varianten door niet-farmaceutische interventies is een belangrijke taak." (Opmerking- Met andere woorden, de nieuwe vaccins werken niet tegen de nieuwe Covid-stammen, dus moeten we misschien voor altijd de zware lockdown beperkingen handhaven).
Hoe kunnen mensen deze angstzaaiende onzin lezen en niet inzien dat het is ontworpen om de bevolkingen angst aan te jagen en te manipuleren tot een schaapachtige volgzaamheid?

Het valt niet te ontkennen dat de variant wordt gebruikt om de Covid hysterie aan te wakkeren en de repressieve sociale beperkingen in stand te houden. De vraag die we ons dus moeten stellen is of we kunnen vertrouwen op wat ons door de media en de volksgezondheidsambtenaren wordt voorgehouden?

En het antwoord is "Nee", we kunnen hen niet vertrouwen. Zij hebben het publiek herhaaldelijk misleid over allerlei onderwerpen, waaronder mondkapjes, asymptomatische transmissie, immuniteit, het sterftecijfer van infecties, afstand houden en thans de varianten. Volgens Sunetra Gupta, hoogleraar Theoretische Epidemiologie aan het Departement Zoölogie van de Universiteit van Oxford en een Royal Society Wolfson Research Fellow:
"...sommige van deze varianten zouden meer overdraagbaar kunnen zijn, maar de waarheid is... zelfs met een marginale toename in overdraagbaarheid... heeft dat niet veel wezenlijk effect of verschil in hoe we met het virus omgaan. Met andere woorden, de opleving van het virus kan niet worden toegeschreven aan een nieuwe variant....

De andere vraag is of deze varianten virulenter zijn en de waarheid is dat we dat niet weten, maar het is onwaarschijnlijk, omdat de gegevens dat niet lijken aan te duiden ondanks de angstaanjagende krantenkoppen... Ziekteverwekkers hebben de neiging om te evolueren naar een lagere virulentie....omdat dat hun overdraagbaarheid maximaliseert...Het is veel waarschijnlijker dat deze stammen niet zo wezenlijk verschillend zullen zijn dat we ons beleid zouden moeten veranderen." (Sunetra Gupta: Are these new variants more transmissible? You Tube)
Dus volgens Gupta, zelfs als de nieuwe stammen van Covid meer overdraagbaar zijn, is het hoogst onwaarschijnlijk dat deze dodelijker zijn.

Hier volgt een fragment betreffende het onderwerp van diagnostisch patholoog, Dr Claire Craig, die een meer technische uitleg geeft:
"De genetische sequentie van SARS-CoV-2 heeft ~30.000 letters. Veranderingen in een handvol letters zullen de vorm niet veel veranderen - als dat wel het geval zou zijn, zou het toch niet goed functioneren. Angstzaaierij over ontsnapping aan het immuunsysteem is niet nodig en onverantwoordelijk, vooral als er geen bewijs is om de beweringen te staven." (Claire Craig)
In wezen zegt Craig hetzelfde als wat wij eerder hebben gezegd namelijk, dat de kleine mutaties in de infectie geen invloed hebben op de immuunreactie van mensen die het virus al hadden. Dus, de huidige oogst van "varianten" zou geen reden tot paniek moeten zijn. Als je al Covid hebt gehad of als je al immuniteit hebt door eerdere blootstelling aan soortgelijke infecties (SARS, bijvoorbeeld), hoeft de nieuwe stam geen probleem te zijn. Het zou ook geen probleem mogen zijn als de nieuwe vaccins het soort brede immuniteit bieden dat men ervan mag verwachten. Nogmaals, de mutaties vertegenwoordigen slechts de geringste verandering in de samenstelling van de ziekteverwekker (minder dan 1%), hetgeen betekent dat - als de vaccins niet werken - deze in feite nutteloos zijn.

Hier volgt een langere uitleg welke voor sommige lezers misschien wat technisch en langdradig overkomt, maar toch raad ik aan om het te lezen omdat het duidelijk maakt dat de media de wetenschappelijke gegevens opzettelijk verkeerd voorstellen om het publiek angst aan te jagen. Dit fragment is afkomstig uit een artikel van Yeadon. Hij zegt:
"Mensen wordt de idee ingeprent, dat dit virus muteert op een zodanige wijze dat het de immuniteit kan omzeilen. Dit is volstrekt ongegrond, zeker wat betreft de immuniteit...(die) op natuurlijke wijze is verkregen, na afstoting van het virus ....

Het is belangrijk te beseffen dat het menselijk immuunsysteem bij infectie een ziekteverwekker in korte stukjes opknipt. Elk van deze korte stukjes eiwit worden gepresenteerd aan andere cellen in het immuunsysteem, als een parade van identiteiten. ...Deze hebben een scala aan functies. Sommige maken antilichamen en andere zijn geprogrammeerd om door het virus geïnfecteerde cellen te doden, herkend door signalen aan hun oppervlak welke het lichaam vertellen dat ze zijn binnengedrongen.

In bijna alle gevallen,... overwint dit slimme adaptieve systeem de infectie. Cruciaal is dat deze gebeurtenis vele soorten langlevende geheugencellen achterlaat die, als je weer geïnfecteerd wordt, snel elke poging tot herinfectie teniet doen. U zult dus niet opnieuw ziek worden door hetzelfde virus en omdat het virus zich eenvoudigweg niet mag vermenigvuldigen, bent u ook niet langer in staat deel te nemen aan verspreiding ervan....

De algemene 'reisrichting' (voor virussen) is om minder schadelijk te worden maar gemakkelijker overdraagbaar om zich uiteindelijk aan te sluiten bij de rond de 40 andere virussen, die wat wij collectief "de gewone verkoudheid" veroorzaken.

Wat over het algemeen niet gebeurt, is dat mutanten dodelijker worden voor de gastheren (ons). Maar het belangrijkste punt dat ik duidelijk wilde maken is hoe omvangrijk SARS-COV-2 is. Ik herinner me dat het in de orde van 30.000 letters genetische code is die, wanneer vertaald, ongeveer 10.000 aminozuren in verschillende virale proteïnen maken. Nu ziet u dat het soort veranderingen in de letters van de genetische code echt miniem is in vergelijking met het geheel. 30 letterveranderingen zijn ruwweg 0,1% van de code van het virus. Met andere woorden, 99,9% van die code verschilt niet van de zogenaamde Wuhan-stam. Evenzo worden de veranderingen in het eiwit die door deze lettercodewijzigingen worden vertaald overweldigd door de overgrote meerderheid van de ongewijzigde eiwitreeksen. Dus uw immuunsysteem, dat misschien tientallen korte stukjes.... herkent, zal niet voor de gek worden gehouden door een paar kleine veranderingen in een minieme fractie daarvan. Nee: je immuunsysteem weet onmiddellijk dat dit een indringer is die het al eerder heeft gezien en heeft geen enkele moeite om er snel en zonder symptomen korte metten mee te maken. Dus, het is een wetenschappelijk ongeldige...

... zelfs als mutaties een paar van deze veranderen, zal de meerderheid van de stukken.... van het gemuteerde virus nog steeds onveranderd zijn en herkend worden door het vaccin-immuunsysteem of het virus-geïnfecteerde immuunsysteem en een snelle, krachtige reactie zal je nog steeds beschermen." ("Variants, Covid", Michael Yeadon, My Thread Reader)
Samgevat:

Wij hebben de gefundeerde meningen van drie gerenommeerde wetenschappers weergegeven, die allen expliciet de idee weerleggen dat de zogenaamde "varianten":
  1. Dodelijker zijn
  2. Het potentieel hebben om mensen te herinfecteren die reeds Covid hebben gehad
  3. Genoeg gemuteerd zijn om mensen die al gevaccineerd zijn opnieuw te besmetten (tenzij, natuurlijk) het vaccin in eerste instantie al geen brede immuniteit verschafte. (hetgeen mogelijk is omdat fase 3 langetermijnproeven nooit zijn uitgevoerd).
Dus, waarom liegen de volksgezondheidsambtenaren en de media over deze zaak welke vrij duidelijk en oncontroversieel is? Dàt is de vraag.

Yeadon concludeert dat er iets uitgesproken kwaadaardigs is aan hun ontkenning. Hij denkt dat zij liegen om meer mensen over te halen zich te laten injecteren met een stof die hen onvruchtbaar zal maken, hen grote lichamelijke schade zal toebrengen of hen regelrecht zal doden. Kies maar uit. Hier nog meer:
"De eugenetisten hebben de macht in handen en dit is een heel listige manier zodat mensen zich in de rij aansluiten en iets toegediend krijgen dat hen letsel zal toebrengen. Ik heb geen idee wat het eigenlijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn want dat heb je niet nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de naald omdat je dat zou zien.

"Het kan iets zijn dat normale pathologie veroorzaakt, het zal op verschillende tijdstippen tussen de vaccinatie en de gebeurtenis plaatsvinden, het zal plausibel te ontkennen zijn omdat er op dat moment iets anders gebeurt in de wereld in de context waarvan uw overlijden, of dat van uw kinderen, normaal zal lijken.

"Dat zou ik doen als ik van 90 of 95% van de wereldbevolking af zou willen. En ik denk dat ze dat aan het doen zijn." (LifeSite)
"De eugenetisten hebben de touwtjes der macht in handen gekregen"?

Is Yeadon gek geworden? Is de druk van de wereldwijde pandemie hem teveel geworden of is hij 'iets groots op het spoor', iets waar niemand zelfs maar aan durft te denken; een plan dat zo duister en sinister is dat de uitvoering ervan de zwaarste en koelbloedigste misdaad tegen de mensheid aller tijden zou zijn; de injectie van miljarden mensen met een giftig elixer waarvan het spike-eiwit hun immuunsysteem drastisch aantast en de weg vrijmaakt voor kwellend wijdverbreid lijden, gevolgd door bergen bloedvergieten?

Er zijn ook anderen die een verband zien tussen de huidige vaccinatiecampagne en "de eugenetisten", bijvoorbeeld Dr. Joseph Mercola, die wijst op het verband tussen de hoofdontwikkelaar van het AstraZeneca-vaccin, Adrian Hill, en de eugenetische beweging. Volgens Mercola:
"Hill gaf in 2008 een lezing aan het Galton Instituut (dat bekend stond als de U.K. Eugenics Society) ter ere van haar 100-jarig bestaan. Zoals opgemerkt in Webb's artikel:8

"Het meest verontrustend van alles is waarschijnlijk de directe link van de belangrijkste ontwikkelaars van het vaccin met de Wellcome Trust en, in het geval van Adrian Hill, het Galton Institute, twee groepen die al gedurende lange tijd banden onderhouden met de Britse eugenetica-beweging.

Deze laatstgenoemde organisatie, genoemd naar de "vader van de eugenetica" Francis Galton, is de omgedoopte U.K. Eugenics Society, een groep die al meer dan een eeuw berucht is om haar bevordering van racistische pseudowetenschap en pogingen om "het rassenbestand te verbeteren" door het terugdringen van diegenen van de bevolking die als inferieur worden beschouwd.

De banden van Adrian Hill met het Galton Instituut zouden duidelijk aanleiding moeten geven tot bezorgdheid, gezien de druk om van het Oxford-AstraZeneca vaccin, dat hij samen met [Sarah] Gilbert ontwikkelde, het vaccin bij uitstek te maken voor de ontwikkelingslanden, met name landen in Latijns-Amerika, Zuid- en Zuidoost Azië, en Afrika, juist die gebieden waarvan de vroegere leden van het Galton Instituut hebben opgeroepen tot terugdringing van de bevolkingsgroei ...

Emeritus hoogleraar moleculaire genetica aan het Galton Instituut en één van de leidinggevenden is niemand minder dan David J. Galton, wiens werk o.a. 'Eugenics: The Future of Human Life in the 21st Century'.

David Galton schreef dat het Human Genome Mapping Project... "de mogelijkheden voor eugenetica enorm heeft vergroot... vanwege de ontwikkeling van een zeer krachtige technologie voor de manipulatie van DNA.

Deze nieuwe "ruimere definitie van eugenetica," zei Galton, "zou methoden omvatten om de bevolkingsaantallen te reguleren evenals het verbeteren van de kwaliteit van het genoom door selectieve kunstmatige inseminatie door donor, gentherapie of genmanipulatie van kiembaancellen." In zijn toelichting op deze nieuwe definitie staat Galton neutraal ten aanzien van de vraag "of sommige methoden door de staat verplicht moeten worden gesteld, dan wel volledig aan de persoonlijke keuze van het individu moeten worden overgelaten....

"Het Wellcome Centre cofinanciert regelmatig het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en geboortebeperkende methoden met .... een stichting (naam geheim gehouden) die zich actief en openlijk bezighoudt met bevolkings- en voortplantingscontrole in Afrika en Zuid-Azië door, onder andere, prioriteit te geven aan de wijdverspreide distributie van injecteerbare langwerkende omkeerbare voorbehoedsmiddelen (LARC's).

De Wellcome Trust financierde ook rechtstreeks studies welke tot doel hadden methoden te ontwikkelen om de 'opname' van LARC's te verbeteren op plaatsen zoals het platteland van Rwanda....". LARC's bieden vrouwen in het Zuiden 'de kleinst mogelijke keuze, afgezien van daadwerkelijke sterilisatie'.

Sommige LARC's kunnen vrouwen tot wel vijf jaar lang onvruchtbaar maken, en, zoals Levich stelt, ze "laten veel meer controle in handen van de aanbieders dan in de handen van vrouwen, dan condooms, orale anticonceptiemiddelen of traditionele methoden."...

Enigszins aangepast en omgedoopt tot Jadelle werd het gevaarlijke middel gepromoot in Afrika... Voorheen genaamd Sterilisatie Liga voor Menselijke Verbetering, was de oorspronkelijke missie van EngenderHealth, geïnspireerd door raciale eugenetica, het 'verbeteren van de biologische voorraad van het menselijk ras.'" ("Exploring the Oxford-AstraZeneca Eugenics Links", Mercola.com)
Dus, wat voor een rol speelt "eugenetica" in de creatie en distributie van het mRNA-vaccin? Is er een verband of grijpen we naar strohalmen?

We kunnen die vraag niet beantwoorden, maar een recent artikel van Mathew Ehret in The Off-Guardian geeft een paar interessante aanwijzingen. Hij zegt:
"Het feit dat de organisaties die de opkomst van dit eugenetiekbeleid in Nazi-Duitsland en Noord-Amerika bevorderden, machtige organisaties omvatten als de Rockefeller Foundation, de Wellcome Trust en de Human Sterilization League for Human Betterment... die de afgelopen decennia allemaal een leidende rol hebben gespeeld in de Wereldgezondheidsorganisatie, is meer dan een beetje verontrustend.

Het feit dat deze eugenetica-beweging zichzelf na de Tweede Wereldoorlog gewoon een nieuwe naam hebben gegeven en nu betrokken zijn bij de ontwikkeling van moderne RNA-vaccins naast het Galton Instituut (voorheen de Britse Vereniging voor Eugenetica), Oxford's AstraZeneca, Pfizer en de.... Foundation zou iedere serieuze denker stof tot nadenken moeten geven omtrent de vraag welke patronen uit de geschiedenis we wensen te herhalen in onze huidige onzekere tijd." ("Nazi Healthcare Revived Across the Five Eyes: Killing Useless Eaters and Biden's COVID Relief Bill",The Off-Guardian)
We sluiten dit stuk af met een passage van een artikel uit 2010 van Andrew Gavin Marshall van Global Research,
die met vooruitziende blik opmerkte, dat:
"Eugenetica gaat over de sociale organisatie en controle van de mensheid.... (in het bijzonder) bevolkingscontrole....

De ideeën van Malthus, en later van Herbert Spencer en Charles Darwin werden omgevormd tot een ideologie van de elite van "Sociaal Darwinisme", wat "het idee was dat in de strijd om te overleven in een harde wereld, veel mensen niet alleen minder waardig waren, maar dat velen eigenlijk voorbestemd waren om weg te kwijnen als een ritueel van vooruitgang. De zwakken en behoeftigen beschermen was, in essentie, een onnatuurlijke daad." Deze theorie rechtvaardigde eenvoudigweg de immense rijkdom, macht en overheersing van een kleine elite over de rest van de mensheid, omdat die elite zichzelf zag als de enige werkelijk intelligente wezens die waardig genoeg waren om zulke macht en voorrechten te bezitten.

Francis Galton bedacht later de term "eugenetica" ter beschrijving van dit opkomende gebied. Zijn volgelingen geloofden dat de 'genetisch ongeschikten' "zouden moeten worden weggevaagd," gebruik makend van middelen als, "segregatie, deportatie, castratie, huwelijksverbod, verplichte sterilisatie, passieve euthanasie - en uiteindelijk uitroeiing."... Sir Julian Huxley was vanaf 1925 ook een bestuurder van de Britse Eugenics Society en voorzitter van 1959-62. ... "Huxley geloofde dat eugenetica op een dag zou worden gezien als de voorwaartse richting voor het menselijk ras," en dat, "Een catastrofale gebeurtenis kan nodig zijn om de evolutie in een versneld tempo te laten verlopen." .... Zo is het ook met ideeën waarvoor de tijd nog niet rijp is; deze moeten perioden overleven waarin ze over het algemeen niet welkom zijn."

De technologieën van de 21e eeuw zijn zo krachtig dat zij hele nieuwe categorieën ongelukken en wantoestanden kunnen voortbrengen. Het gevaarlijkste is dat deze ongelukken en wantoestanden voor het eerst met gemak binnen het bereik van individuen of kleine groepen liggen. Zij vereisen geen grote voorzieningen of zeldzame grondstoffen. Kennis alleen zal het gebruik ervan mogelijk maken.... Ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat we op de drempel staan van de verdere vervolmaking van het extreme kwaad, een kwaad waarvan de mogelijkheden veel verder reiken dan wat de massavernietigingswapens de natiestaten hebben nagelaten, in de richting van een verrassende en verschrikkelijke verschaffing van macht aan extreme individuen.

.... Door verbeterde technieken zal de elite een grotere controle hebben over de massa's; en omdat menselijke arbeid niet langer nodig zal zijn zullen de massa's overbodig worden, een nutteloze last voor het systeem. Als de elite meedogenloos is kan zij eenvoudigweg besluiten het grootste deel van de mensheid uit te roeien. Als ze menselijk zijn, kunnen ze propaganda of andere psychologische of biologische technieken gebruiken om het geboortecijfer te verlagen tot het overgrote merendeel der mensheid is uitgestorven en de elite de wereld voor zichzelf zal hebben....

Een afschuwelijk toekomstbeeld, maar wel één voortbouwend op de ideeën van Huxley, Russell en Brzezinski, die een volk voor ogen hadden dat - met biologische en psychologische middelen - wordt wijsgemaakt dat zij van hun eigen slaafsheid houden. Huxley zag een wereld ontstaan waarin de mensheid, immer nog een wild dier, gedomesticeerd wordt; waar alleen de elite wild blijft en de vrijheid heeft om beslissingen te nemen, terwijl de massa's als huisdieren gedomesticeerd worden. Huxley meende dat "Mannen en vrouwen zullen opgroeien om van hun onderworpenheid te houden en nooit zullen dromen van revolutie. Er lijkt geen goede reden te zijn waarom een volledig wetenschappelijke dictatuur ooit omvergeworpen zou moeten worden." ("New Eugenics and the Rise of the Global Scientific Dictatorship", Andrew Gavin Marshall, Global Research)
We moeten ons afvragen of de grootschalige vaccinatiecampagnes welke thans plaatsvinden een op wetenschap gebaseerde inspanning is om ziekte en kwalen te verlichten of een snelweg is naar een duistere en angstaanjagende dystopie, uitgedacht door slechte mensen die hun grip op de hele mensheid wensen te verstevigen?

Zie: https://www.unz.com/mwhitney/pure-unalloyed-evil/