covid earth
Gisteren was het de Dag van de Aarde. De traditionele dag waarop milieu-hashtags tijdelijk de boventoon voeren op alle sociale media-sites. Zo ook dit jaar, maar dan met een sterker dan gebruikelijke bijsmaak van een achterliggende agenda.

De verhaallijn van de "dodelijke virale pandemie" verliest langzaam aan kracht. Of dit komt doordat het publiek lijdt aan "postvirale vermoeidheid" (als het ware), of door een opzettelijke verschuiving in de gespreksonderwerpen van de media is onduidelijk. Maar er zit in ieder geval minder energie in dit verhaal dan vorig jaar rond deze tijd.

Dat gezegd hebbende, is nu ook volkomen duidelijk dat overheden over de hele wereld niet geneigd zijn hun pas verworven "noodbevoegdheden" op te geven en dat vermeende "anti-covidmaatregelen" niet op korte termijn zullen verdwijnen.

Vooral lockdowns, welke aan de man gebracht worden alsof ze "goed voor de planeet" zijn.

De verhaallijn dat het opsluiten van de bevolking "helpt om de Aarde te genezen" dateert eigenlijk al van afgelopen maart, toen overal ter wereld het nieuws berichtte dat een lockdown van slechts enkele weken het water in de grachten van Venetië dusdanig had gezuiverd dat er dolfijnen door de stad zwommen.

Dit verhaal bleek later volkomen onjuist te zijn, maar dat weerhield tientallen nieuwszenders er niet van het verhaal op te pikken en het breed uit te meten.

In het tussenliggende jaar verkocht men het Covid-verhaal op verscheidene momenten als positieve milieuvriendelijke bijkomstigheid. Inclusief het mogelijk "redden van de planeet".

Afgelopen maand nog publiceerde The Guardian een verhaal met als kop:
Om de twee jaar is een wereldwijde lockdown nodig om de CO2-doelstellingen van Parijs te halen - studie"
Dat dit zuiver en alleen om marketing en controle van de publieke opinie gaat blijkt alleen al uit het feit, dat men binnen enkele uren de kop gewijzigd had om vermelding van lockdowns te verwijderen zodat de nieuwe kop als volgt luidde:
Equivalent van Covid uitstootvermindering om de twee jaar nodig - studie
Op ongeveer hetzelfde moment kwam The Guardian met een ander artikel waarin werd gewaarschuwd, dat de emissies zullen stijgen tot "pre-pandemische niveaus" zodra de lockdowns worden beëindigd. Weer een ander bericht stelde dat de lockdown ons heeft geleerd "van de natuur te houden". En nog weer een ander beweerde, dat men in het Verenigd Koninkrijk "meer sterren kon tellen" dankzij de lockdown.

Dit alles kwam in een stroomversnelling op de Dag van de Aarde, welke in het teken staat van "Restore Our EarthTM (Herstel Onze Aarde) (ja, echt waar, het is een geregistreerd handelsmerk).

Gistermorgen werd ik wakker met een nieuwsalarm op mijn telefoon waarin stond vermeld, dat we op deze Dag van de Aarde moesten "vieren hoezeer de planeet tijdens de lockdown is hersteld".

Later zag ik een advertentie voor een nieuwe documentaire met de naam "The Year the Earth Changed" (Het Jaar dat de Aarde Veranderde), waarin wordt beschreven hoe de natuur is teruggeveerd tijdens de lockdown en hoezeer de "Aarde is hersteld".

Hier een citaat van een recentie [nadruk toegevoegd]:
...lockdown biedt wetenschappers een unieke kans om de omvang van de menselijke invloed op het gedrag van dieren te observeren, door ons simpelweg uit beeld te halen.

Hetgeen we leren kunnen we gebruiken om onze gewoonten te evalueren en aan te passen, stellen zij, in plaats van gedachteloos terug te keren naar hoe de dingen ooit waren in de wereld van vóór de pandemie.
Het vermeldt, alvorens te concluderen:
Het biedt een positieve draai - minder 'wij zijn het virus'; meer, het lijden van de afgelopen 12 maanden of zo is niet voor niets geweest - en ook een uitweg uit de milieuramp waar we onmiskenbaar nog steeds mee geconfronteerd worden.
Een artikel in Forbes spoort mensen aan om "de lessen van de pandemie te koesteren":
de planeet heeft een gigantische rustperiode gehad tijdens de pandemie en heeft de kans gehad om zichzelf te genezen en in ere te herstellen. De planeet is niet het probleem, dat zijn wij, dus hoe kunnen we nu een aantal van de goede inspanningen voortzetten welke we onder het plotselinge afstand houden en de dreiging van Covid-19 hebben aangenomen?
The Evening Standard beweert dat de pandemie in Londen leidde tot een daling van "70% in de uitstoot van voertuigen".

Een persbericht van het Washington State Department of Health meldt dat "telewerken de wereld zou kunnen redden" .

Sky News meldt dat in het Verenigd Koninkrijk de CO2-uitstoot met 17% is gedaald omdat de "pandemie mensen dwingt tot een milieuvriendelijke levensstijl".

Enzovoort enzovoort enzovoort.

In wezen worden "lockdowns" - waarvan we nog maar eens herhalen dat niet is aangetoond dat zij enige invloed hebben op de overdracht van het "virus" - nu geherpositioneerd als zijnde zowel "goed voor de volksgezondheid", als ook goed voor de planeet.

Voordat we ingaan op het waarom van dit alles, moeten we eerst de bewering zelf behandelen: Is de lockdown goed geweest voor het milieu?

Het antwoord daarop is ofwel "waarschijnlijk niet" ofwel "zeker niet", afhankelijk van uw prioriteiten.

Om te beginnen zijn er de van kunststofvezels gemaakte wegwerp mondkapjes - welke, zo herhalen wij, absoluut nutteloos zijn tegen verspreiding van virussen - waarvan er nu honderdduizenden aanspoelen op stranden, wilde dieren verstrikkend en de riolen wereldwijd verstoppen.

"En de uitstoot dan?" Hoor ik u zeggen, "zal dat niet verminderen?". Nou, misschien wel. Maar als dat al zo is, dan zal het niet veel zijn.

De "lockdowns" zijn in de pers verkocht als een totale stillegging van alle menselijke activiteit, maar in werkelijkheid zijn het vooral kleine bedrijven die worden gesloten en een heleboel belangrijk klinkende maar grotendeels onproductieve mensen die zoom-vergaderingen houden.

De militairen van de wereld reizen nog steeds, de marines zijn nog steeds op zee. Het openbaar vervoer rijdt nog, ook al is het op sommige plaatsen minder geworden. Ambulances rijden nog steeds. Vuilnis wordt nog steeds opgehaald. Containerschepen, vrachtvliegtuigen, internationaal vrachtverkeer over de weg en goederentreinen brengen nog steeds goederen naar alle delen van de wereld.

De grote retailbedrijven - WalMart, Tesco, CostCo, Amazon enz. - zijn allemaal nog open en hun toevoerlijnen stromen over de hele wereld.

De idee dat alle menselijke activiteit gewoon is gestopt is een handige leugen, welke wordt verkocht aan het soort mensen dat nog steeds kranten koopt en gelooft dat absoluut iedereen (of in ieder geval iedereen die ertoe doet) een baan heeft welke a) pendelen naar een stad inhoudt, b) net zo gemakkelijk thuis kan worden gedaan.

Natuurlijk is dit niet waar en het meeste echte, vitale werk om de maatschappij draaiende te houden gebeurt nog steeds.

Mijnen, molens en fabrieken bestaan nog steeds. Elektriciteitscentrales, dammen en rioolwaterzuiveringsinstallaties draaien nog steeds. Zelfs de diensteneconomie draait nog, alleen met andere mensen die zich in de andere richting bewegen. Deliveroo, Uber en JustEat rijden in auto's en elke afname van het aantal mensen dat naar restaurants gaat, wordt gecompenseerd door een toename van het aantal bezorgingen van afhaalmaaltijden.

Fabrieken in China maken nog steeds alle goederen welke over de hele wereld worden verscheept en dan aan onze voordeuren worden afgeleverd, in plaats van dat ze over de hele wereld worden verscheept en wij ze moeten gaan halen. Vormt dat echt een grote verandering in de uitstoot?

Of u nu naar Waitrose rijdt of Waitrose naar u, er wordt evenveel brandstof gebruikt. Online handreinigingsmiddel, een hometrainer of reservebatterijen bestellen is op geen enkele manier milieuvriendelijker dan naar de stad lopen om ze persoonlijk te kopen.

En dan hebben we het nog niet eens over het toegenomen elektriciteits- en gasverbruik als gevolg van het feit dat (sommige) mensen meer thuis blijven. Of het feit dat veel landen nooit een lockdown hebben afgekondigd.

Zelfs de studie welke in The Guardian werd aangehaald geeft toe, dat de lagere CO2-uitstoot voor 2020 slechts "prognoses" zijn.

Kortom, neen, er is geen openbaar beschikbaar bewijs dat "lockdowns" goed waren voor het milieu.

En inderdaad, de idee dat dat zo was is niet echt logisch als je erover nadenkt.

Het interessante is dat er een heleboel artikelen zijn die dit graag toegeven. Zoals deze in National Geographic, of deze van de BBC. En ook nog een handvol andere.

Alle beweren dat de Covid19-lockdown niet zal helpen om klimaatverandering een halt toe te roepen, of slechts een kleine impact zal hebben op de uitstoot, of het zelfs erger zou kunnen maken op lange termijn.

Waarom? Omdat dit de andere kant van de propaganda vormt. De spreekwoordelijke wortel en stok - aanpak met betrekking tot de "planeet geneest". Aan de mensen vertellen dat deze lockdown de planeet niet zal genezen omdat zij niet streng genoeg is, of omdat we, zodra deze stopt, weer terug gaan naar het normale.

Angstaanjagende, onheilspellende krantenkoppen welke een leemte overlaten die de lezers mentaal moeten invullen: "nou, ik denk dat we dan maar niet moeten stoppen met de lockdowns."

Dit is niet het enige voorbeeld van "anti-pandemie" of "volksgezondheid" beleid dat wordt omgedraaid om klimaatverandering te omvatten.

Afgelopen zomer schreef ik over een academisch artikel dat "morele verbetering" voorstelde voor "coronavirus overlopers". Er werd gepleit voor het toevoegen van chemicaliën aan de watervoorziening om mensen meer gehoorzaam te maken omtrent mondkapjes- en/of vaccinatiemandaten en vervolgens werd gesuggereerd dat dezelfde techniek zou kunnen worden gebruikt om het "lijden in verband met klimaatverandering" te bestrijden.

Zelfs wanneer er geen sprake is van een directe analogie zijn er genoeg krantenkoppen, interviews en artikelen, waarin duidelijk wordt getracht "Covid" en "klimaatverandering" in de publieke opinie met elkaar in verband te brengen.

"Covid19 en klimaatcrisis maken deel uit van dezelfde strijd", kopte The Guardian in december. Evenals "Covid geeft ons een kans om iets aan het Klimaat te doen".

In een interview dat oorspronkelijk op de Dag van de Aarde werd uitgezonden drong prins William er bij de wereld op aan, om op klimaatverandering dezelfde "vindingrijkheid" toe te passen als zij met betrekking tot Covid-19 "vaccins" heeft gedaan.

Dit sluit aan bij de Leden van het Koninklijk Huis' "Give Earth a Shot" (Geef Aarde een Kans) programma...dat in december 2019 werd gelanceerd, VOORDAT de pandemie (of vaccins) überhauptooit nog onderwerpen van gesprek waren.

Een tijdige herinnering aan het feit dat veel van de voorgestelde oplossingen om de "pandemie" te bestrijden al werden voorgesteld om andere zaken te bestrijden voordat de pandemie zelfs nog maar bestond. Een cashloze maatschappij, minder vliegen, bevolkingscontrole, grootschalige surveillance, minder vleesproductie en andere zaken stonden alle al op de agenda lang voordat Covid nog maar in de startblokken stond om 'een ding' te worden...en zijn alle geopperd als manieren om deze pandemie (of "toekomstige pandemieën") te bestrijden.

Zelfs de zogenaamde Grote Reset dateert eigenlijk van voor de pandemie.

Wat is immers de veelbesproken "green new deal", als het geen prototype is van het Grote Reset plan van het WEF?

Mark Carney - voormalig gouverneur van de Bank of England - riep op tot een economische reset en een "gloednieuw financieel systeem" om "de klimaatverandering te bestrijden", in een artikel van december 2019 voor de website van het Internationaal Monetair Fonds ... dat was, nogmaals, weken VOORDAT de "pandemie" zich verwezenlijkte.

Dat is de eigenlijke boodschap hier: De agenda welke het afgelopen jaar door de propaganda rond de pandemie aan het licht kwam was er altijd al, alleen nooit zo flagrant. Deze was er al vóór Covid en zal er nog steeds zijn als en/of wanneer ze helemaal niet meer over Covid praten.

De "Grote Reset" en het "Nieuwe Normaal" zijn beleidsdoelen daterend van vóór Covid en zijn veel belangrijker dan de middelen die gebruikt worden om ze na te streven. De gecreëerde "pandemie" is niets meer dan een middel om een doel te bereiken. Ze kunnen de verhaallijn omtrent het virus afdanken of terzijde schuiven, ze kunnen gedurende enkele maanden verhaallijnen inwisselen of bepaalde formuleringen een tijdje niet meer gebruiken. Maar dat betekent helemaal niet dat hun grotere agenda is veranderd.

Ze hebben ons hun hand laten zien. Ze hebben ons verteld - openlijk en hardop - wat ze willen bereiken.

Volledige economische controle, duidelijke verlaging van de levensstandaard, verwijdering van de nationale soevereiniteit en radicale uitholling van de individuele vrijheden.

Dat is het eindspel hier. Zij hebben het gezegd.

Het is onze verantwoordelijkheid om aan deze kennis vast te houden en haar te gebruiken. Om geen geloof te hechten en alles kritisch te bekijken. Alles. Ieder verhaal in de pers. Elk nieuwsbericht op de televisie. Elke uitspraak van de overheid en ieder wetsbesluit.

Virussen of vaccins. Armoede of welvaart. Discriminatie of diversiteit. Oorlog of wereldvrede. De agenda verandert niet.

Wie er ook spreekt. Waar ze het ook over hebben. Wat ze ook beweren te willen. De agenda verandert niet.

Republikein of Democraat. Conservatief of Labour. Rood of Blauw. De agenda verandert niet.

De kleur doet er niet toe. Zelfs niet als het groen is.

Vrolijke Dag van de Aarde.

Zie: https://off-guardian.org/2021/04/23/climate-is-the-new-covid/