klaus schwab

"Velkom, mein freunds. Today ve zill komplete ze Great Verk vith ze Great Reset."
Een tijdje geleden zette ik in een artikel uiteen hoe ik de agenda van de Grote Reset heb leren ontdekken.

Ik zei dat ik dacht dat deze horror-show nog wel enige tijd zou voortduren maar uiteindelijk zou mislukken en dat onze samenleving en wij allen daarvoor een hoge prijs zouden betalen.

Meer recentelijk deed ik onderzoek naar informatie over de nieuwe 'vaccins' en net als anderen vraag ik me nu serieus af of dit deel uitmaakt van iets veel gruwelijkers dat ons bestaan bedreigt.

Ter verlichting van de waanzin en de zware kost van de wetenschappelijke studies, kijk ik veel naar de online presentaties van Ivor Cummins, Dr Mike Yeadon en Dr Sucharit Bhakdi, die professioneel, helder en krachtig zijn. Vooral Dr. Bhakdi's recente interview is briljant, maar met betrekking tot de vaccins wel het meest angstaanjagende dat ik heb gezien.

Er is een aantal deskundigen met echte passie, intelligentie en een verbazingwekkend vermogen om van complexe materie een helder en begrijpelijk verhaal te maken. We mogen allemaal dankbaar zijn dat er zulke moedige mensen zijn die de feiten uiteenzetten.

Natuurlijk hebben veel van deze deskundigen en commentatoren beperkte toegang tot de zogenoemde mainstream publiciteit. Ze zijn meedogenloos gecensureerd. Het is gemakkelijk om moedeloos te worden omdat de nu overduidelijke feiten omtrent Covid-19, lockdowns en vaccins nog steeds niet in de openbaarheid ter discussie worden gesteld.

Voor mij is het de frustratie dat het overgrote deel van de mensen nog steeds grotendeels geen idee heeft van de dreigende nachtmerrie, in welke ze zometeen samen met hun gezinnen in verstrikt raken. En de machteloosheid om het een halt toe te roepen, als een auto-ongeluk in slow-motion.

Dr. Reiner Fuellmich

Onlangs trokken enige presentaties en interviews met een prominente Duitse advocaat, Reiner Fuellmich, mijn aandacht. Heel wat lezers hier hebben wellicht al hetzelfde materiaal gezien.

Hij staat bekend om zijn succesvolle rechtszaken tegen grote bedrijven zoals Volkswagen, wegens hun frauduleuze uitstootgegevens en Deutsche Bank vanwege een financieel schandaal.

Vorig jaar werd zijn aandacht getrokken door de reactie op de zogenaamde Coronavirus-crisis en samen met enkele anderen richtte hij de German Corona Investigative Committee (Duitse Corona Onderzoekscommissie) op om deze crisis te onderzoeken. Nu heeft deze commissie een groot deel van haar onderzoek verricht en neemt zij wereldwijd gerechtelijke stappen.

Ik meen dat het de moeite waard is een en ander hier samen te vatten.

En hoewel velen van ons op de hoogte zijn van veel van de redenen, motieven en timing van de zogenaamde Grote Reset, denk ik dat Reiner's inzichten en gedachten interessant zijn en gezamenlijk een completer begrip geven van wat hier allemaal achter zit. En misschien dat er wat licht opdoemt aan het eind van de tunnel.

Hieronder vindt u een uiteenzetting van mijn begrip van Reiner's aanpak, observaties en bevindingen, aangevuld met enkele van mijn gedachten.

Achtergrond


Reiner zette in juli 2020 de onderzoekscommissie op. Dit is een goede samenvatting van de tijdlijn, de zorgen en vragen welke werden geuit en de conclusies die daarop volgden.

Zij besloten dat de volgende drie belangrijkste vragen, welke moesten worden beantwoord in het kader van een gerechtelijke aanpak van de coronaviruskwesties, als volgt luidden:
  1. Is er een coronaviruspandemie of is er alleen maar een PCR-test pandemie? Meer specifiek, betekent een positief resultaat van een PCR-test dat de geteste persoon besmet is met Covid-19 of betekent het helemaal niets in verband met de Covid-19-besmetting?
  2. Dienen de zogenaamde anti-coronamaatregelen, zoals de lockdown, verplichte mondkapjes, afstand houden en quarantainevoorschriften ter bescherming van de wereldbevolking tegen corona, of dienen deze maatregelen alleen om mensen in paniek te brengen, zodat ze geloven - zonder vragen te stellen - dat hun leven in gevaar is, zodat uiteindelijk de farmaceutische en tech-industrieën enorme winsten kunnen genereren uit de verkoop van PCR-tests, antigeen- en antistoftesten en vaccins, evenals het verzamelen van onze genetische informatie?
  3. Is het waar dat de Duitse regering massaal is aangespoord, meer dan enig ander land, door de hoofdrolspelers in deze zogenaamde coronapandemie, meneer Drosten, viroloog in het Charité ziekenhuis in Berlijn; meneer Wieler, dierenarts en hoofd van het Duitse equivalent van het CDC, het RKI; en meneer Tedros, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); omdat Duitsland bekend staat als een bijzonder gedisciplineerd land en daarom een voorbeeld moest worden voor de rest van de wereld, vanwege haar strikte en, uiteraard, succesvolle naleving van de coronamaatregelen?
Bij het onderzoeken van deze punten en om het grote geheel beter te begrijpen zegt Reiner, dat hij met meer dan honderd deskundigen heeft gesproken en getuigenissen heeft afgenomen van wetenschappers, artsen, psychologen en vele andere deskundigen op hun gebied, waaronder klokkenluiders met kennis van de Grote Reset.

Reiner stelt op zelfverzekerde wijze in het interview, dat hij over goede argumenten beschikt om aan te tonen, dat de gecombineerde besluitvorming en lockdownmaatregelen in reactie op Covid-19 en PCR-testen en ander bewijs, een schandaal is op een enorm grootschalige [dubbelop?] schaal en de grootste misdaad is die ooit tegen de mensheid is begaan.

Zonder alle gebeurtenissen van de laatste 14 maanden te herhalen (die grotendeels worden behandeld in de bovenstaande links) is het nu duidelijk, dat vrijwel elke officiële Westerse regering, wetenschappelijke verhaallijn en maatregel verkeerd is geweest en het compleet tegenovergestelde is van hoe er met een echte volksgezondheidscrisis moet worden omgegaan. Het is duidelijk dat Covid-19 wordt gebruikt om een regime van volledige controle over ons in te voeren.

Juridische
mogelijkheden

Reiner legt in het interview uit, dat er juridische stappen worden gepland welke een gelaagde structuur zullen hebben en internationaal over verschillende jurisdicties zullen worden verspreid. In het licht van gunstige uitspraken in Portugal en Oostenrijk betreffende de ineffectiviteit van de PCR-testen, is dit volgens hem een goede aanpak. Hij legt ook uit dat zulks vanuit dit perspectief zinvol is, omdat de reset-agenda ook niet beperkt is tot één jurisdictie.

Op basis van de feiten lijkt mij, dat hij een sterke zaak zou hebben bij elke eerlijke rechtbank, maar ik denk dat we voorbeelden hebben gezien waarbij Europese rechtbanken onverklaarbare uitspraken hebben gedaan of zich hebben onttrokken aan een uitspraak over enorm belangrijke kwesties inzake rechts- of jurisdictiekwesties.

Reiner zegt dat de beste kansen misschien liggen in de VS en Canada, rechtssystemen waarmee hij vertrouwd is en die class actions [red.:collectieve bundeling van vorderingen in één proces] toestaan. Class actions kunnen worden aangespannen door individuen die menen te zijn benadeeld door beslissingen van de staat of een groot bedrijf bijvoorbeeld door fraude, nalatigheid of discriminatie.

Reiner zegt in het interview dat de nationale overheidssystemen wellicht niet geschikt zijn voor dit soort zaken, gezien de enorme omvang van de Covid-19-fraude en heeft uiteindelijk een "Nüremberg 2"-scenario voor ogen.

Sommige mensen zouden het gevoel kunnen hebben dat de juridische procedures, zelfs als deze niet onderhevig zouden zijn aan omkoping door de globalisten die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden, te lang zullen duren om te stoppen wat er gebeurt. Ik denk dat dit een gevaar is, maar er is al veel werk verricht door de Duitse Corona onderzoekscommissie en er is al veel bewijsmateriaal in het publieke domein en er staan binnenkort rechtszaken op stapel.

In ieder geval denk ik dat het interessant zal zijn om deze gebeurtenissen te volgen, misschien in de context van de aanhoudende verschrikking van de voortdurende gezondheids-, sociale en economische vernietiging en de Grote Reset-agenda. Een dergelijk toenemend publiek bewustzijn zou de uitkomst kunnen bepalen van hoe deze zaken verlopen of worden beoordeeld, of zelfs of ze überhaupt doorgang zullen hebben.

Welke Belangen Bepalen de Grote Reset? De Mening van een Advocaat


Het meest interessante uit de interviews met Reiner is wat hij vertelde over de mensen die betrokken zijn bij deze agenda en de achterliggende motieven. Hoewel ik, en velen van ons, een redelijk idee hebben van wat deze zijn, en het lijken er veel te zijn, denk ik dat we moeite hebben om de structuur achter dit alles te begrijpen, hoe het samenhangt en hoe we de verantwoordelijkheid kunnen toewijzen aan elk bewegend onderdeel (financieel en bankwezen, grote farmabedrijven, wereldorganisaties, klimaatveranderingsagenda, medische beroepsgroep, rechterlijke macht enzovoort).

Reiner's waarnemingen hieromtrent zijn interessant en bieden volgens mij enige reden voor optimisme.

Hij zegt dat hij denkt, op basis van waar hij achter is gekomen, dat er ongeveer 3000 mensen op de wereld zijn die het meest direct medeplichtig zijn aan het handelen tegen een bevolking van ongeveer 8 miljard. Hij noemt hen de 'Davos-Kliek'. Hij zegt echter dat hij schat dat tussen de 10 en 20% van de mensen in de wereld zich bewust zijn geworden van deze agenda en dat er mogelijk nog veel meer dit aan het ontdekken zijn. Dat zijn dus 3.000 zware criminelen tegenover misschien ten minste 1,5 miljard mensen, tot nu toe.

Reiner zegt ook dat deze groep criminelen bestaat uit mensen met concurrerende belangen en waartussen onderling strijd woedt. Dit kan volgens hem een kans zijn om terug te slaan op dezelfde manier waarop ze ons hebben verdeeld. Het lijkt erop dat klokkenluiders informatie hebben verstrekt en naarmate deze angstaanjagende agenda zich ontvouwt, zou dit in een stroomversnelling moeten komen.

Op de vraag wie deze mensen zijn en wat hun gezamenlijke motieven zijn antwoordt hij, dat zij bestaan uit de "usual suspects" van wereldorganisaties zoals de WHO, het WEF, het IMF, de technocratische miljardairsen, de grote farmaceutische bedrijven, grote mediaplatforms, banken en beleggingsfondsen.

Volgens hem is de voornaamste beweegreden niet financieel, aangezien deze mensen al schandalig rijk zijn. Hij beschrijft het eerder als zucht naar controle over de mensheid. Dit gebeurt onder het mom van verschillende motieven en agenda's, zelfbehoud en consolidatie, Covid en vaccins, klimaatveranderingsideologie, maar in wezen gaat het om macht. Hun geld echter is wel wat de lagen onder hen aandrijft.

Ik denk dat de structuur zoals beschreven door Reiner en anderen misschien lijkt op een piramide. Hij zegt dat deze elitaire sektes geld naar beneden hebben gefilterd om de verschillende hiërarchische structuren onder hen, zoals regeringen, oppositiepartijen, media, wetenschappers, universiteiten, ziekenhuis trusts, enzovoort, te pappen en nat te houden.

Reiner meent ook, dat sommige personen in regeringen kunnen zijn omgekocht, gedwongen of bedreigd om mee te werken. We hebben mogelijke tekenen hiervan elders gezien, zoals in Wit-Rusland, Tanzania en Burundi.

Ik denk dat lager in de piramide je vooral de 'middle managers' en de 'voetsoldaten' tegenkomt, sommigen van hen zullen worden omgekocht met subsidies. Sommigen zullen wel iets vermoeden, maar zijn te bang om dit hardop te zeggen - tegenover degenen die zich niet bewust zijn van wat er gaande is.

Het is niet moeilijk voor te stellen dat deze bovenliggende krachten, al dan niet opzettelijk, zich samenbundelen en zo'n enorme operatie als een wereldwijde staatsgreep op gang brengen. Mijn analogie is vergelijkbaar met nazi-Duitsland en de bevelstructuur lijkt er sterk op.

Reiner noemde ook twee interessante scenario's waar ik nog niet zo bij stil had gestaan. Hij hoorde van een klokkenluider, dat het oorspronkelijke plan was om de reset in 2050 in te voeren. Dit werd vervroegd naar 2030 en daarna naar nu omdat sommige deelnemers binnen deze groep ongeduldig werden. Hij zegt dat hij gelooft dat deze overhaaste invoering nu de reden is waarom ze zoveel duidelijk slordige fouten maken waarvan nu gebruik kan worden gemaakt.

Voorts zegt Reiner dat hem is verteld dat het vooral om de macht en controle over Europa gaat. Dit komt omdat Europa en de Europese Centrale Bank in wezen failliet zijn en met name de grote pensioenfondsen, die om voor de hand liggende redenen niet willen dat de mensen hiervan op de hoogte zijn. Ze denken dat het doordrukken van hun agenda onder het mom van pandemieën, klimaatverandering, conflicten en andere crises het publiek zal afleiden en tegen de tijd dat men wakker wordt zal men afhankelijk en volgzaam zijn en zich onder volledige controle bevinden.

Nadat dezelfde mensen de vorige financiële crisis veroorzaakten, verzekerden ze ons dat alles weer in orde was, maar sindsdien drukken ze geld bij en plunderen ze de boel verder leeg.

Reiner meent dat toen het financiële systeem in 2019 weer tekenen van ineenstorting begon te vertonen, dit het moment was waarop de globalisten besloten bij elkaar te komen en overeenkwamen om de Coronavirus verhaallijn te lanceren in de richting van implementatie van de Grote Reset.

Kan Hun Greep naar Macht Gestopt Worden?

Reiner is vrij optimistisch dat dit kan en dat er een betere wereld kan ontstaan, verlost van het globalisme dat de wereldproblemen heeft gecreëerd. Hij zegt dat als we falen, dit het einde van de mensheid kan betekenen, dus we mogen niet falen.

Ik deel deze inschatting en dit voorzichtige optimisme. Persoonlijk denk ik dat de globalistische sektes te veel hooi op hun vork hebben genomen. Aangezien de algemene agenda een gezamenlijk doel is van verschillende belangengroepen, maar in feite bestaat uit vele agenda's binnen deze groepen, denk ik dat het moeilijk te verwezenlijken zal zijn.

Ik denk dat de rechtbanken in theorie oplossingen kunnen bieden, zolang ze onafhankelijk zijn, of er bestaat op zijn minst een kans dat de globalisten zich terugtrekken of met minder genoegen zullen nemen als ze zien dat het bewijs tegen hen overweldigend is en het bewustzijn van het publiek toeneemt.

Er zouden meer klokkenluiders kunnen opstaan, misschien door een onverwachte gebeurtenis of tegenwerking op een gebied waar de elites geen rekening mee hebben gehouden of door bijkomende fouten die zij maken.

Evenzo zouden veel meer mensen dan we ons nu realiseren op het punt kunnen staan wakker te worden en misschien een grote burgerlijke opstand ergens, zou de vonk kunnen doen overslaan. De elites zouden hun moed kunnen verliezen, te hebzuchtig kunnen worden en verdeeldheid en onderlinge strijd zouden kunnen volgen hetgeen tot hun vernietiging zou kunnen leiden.

Er zit dus een sterk psychologisch element aan deze strijd.

Maar ik geloof dat de elites kunnen terugslaan in de vorm van nog meer crises. Problemen met de voedselketens, stroomuitval, nieuwe varianten en andere afleidingen. Er kan kwaad geschieden waarmee we geen rekening hebben gehouden.

De tragedie voor de mensheid is dat als mensen nu niet wakker worden, ze zich dat misschien pas realiseren als ze in de nachtmerrie verstrikt geraakt zijn, wanneer ze niets meer zullen bezitten en er van hen verwacht wordt dat ze gelukkig zijn, of nog veel erger.

Wat
Kunnen Wij Doen?

Volgens Reiner loont het niet de moeite om mensen die hun verstand lijken te hebben uitgeschakeld en hun mouwen hebben opgestroopt, actief te overtuigen. Concentreer je liever op het verspreiden van de boodschap en aansluiting te zoeken bij gelijkgestemden of mensen die simpelweg hun twijfels hebben met betrekking tot wat er gaande is.

In mijn ogen zijn er twee dingen die we als individu moeten doen. Winnen, en volhouden totdat het zover is.

Voor mij werkt dat ik alles per dag neem en niet teveel nadenk over het ondenkbare. Ik denk ook dat we krachtige boodschappen moeten verspreiden, de ernstige twijfels omtrent de vaccins, paspoorten, digitale valuta, het benadrukken van de Grote Reset en hetgeen dit alles inhoudt voor al onze levens als we de volledige controle accepteren door een stelletje James Bond-achtige criminelen.

Gebruik de juiste taal, benoem deze agenda zoals zij is. Communisme, fascisme, eco-autoritarisme of vergelijkingen met nazi Duitsland.

Gebruik angst voor hun werkelijke, angstaanjagende agenda, zoals ze angst voor een virus dat niet zo'n bedreiging vormt, tegen ons hebben gebruikt. Gebruik bij het verspreiden van deze informatie beelden, spot en humor.

Tot slot was er voor mij een zeer boeiend deel van Reiner's interview dat te maken had met spiritualiteit, die hij in delen van zijn clip tegen het einde noemde en waarvan ik meen dat het waard is om naar te luisteren.

Hij zegt dat hij niet religieus is, maar dat hij is gaan geloven dat sommige mensen misschien een gave of een vermogen hebben om dingen te zien die de meerderheid niet kan of wil zien. Ik denk dat hij iets suggereerde dat verder ging dan het plegen van onderzoek naar gebeurtenissen. Misschien meer een superieure perceptie van gebeurtenissen, een spiritualiteit of een natuurlijk instinct dat ver uitstijgt boven het algemeen menselijk vermogen om dingen waar te nemen of te rationaliseren - en volgens hem is het hiervoor relevant en om aansluiting bij elkaar te zoeken.

Reiner gaf het voorbeeld van een vriendin die haar kind beschreef in het gezelschap van andere kinderen, dat hij anders was op een spiritueel of bewustzijnsniveau.

Hierin kan ik mij vinden als ik kijk naar de richting van mijn eigen leven, van een leven dat grotendeels doelloos en onvervuld was tot het huidige vechten tegen onrechtvaardigheid waar ik dit ook zie.

Ik voel dat er een spirituele dimensie is en ik voel dit bij anderen die vechten voor deze en soortgelijke zaken. Of het nu spiritueel is of dat er een andere verklaring voor is, ik denk dat de essentie van wat Reiner zegt zeer waar is en zal resoneren met veel mensen, of het nu gaat om het verzet tegen buitenlandse oorlogen of het vechten tegen de oorlog die de globale elites en hun knechten op ons allen hebben losgelaten onder het mom van Covid-19.

Aan het eind van het interview vroeg de interviewer Reiner of de geschiedenis met liefde zou terugkijken op hem en anderen die nu aan deze strijd hebben deelgenomen. Reiner antwoordde "absoluut, natuurlijk".

Reiner is duidelijk een zeer integer, passievol en intelligent mens. Het is de moeite waard om zijn werk te volgen.

Zie: https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2018