death cult
"De risico-batenanalyse is daarom duidelijk: de experimentele vaccins zijn onnodig, ondoeltreffend en gevaarlijk. Actoren die experimentele COVID-19 vaccinatie toestaan, dwingen of toedienen, stellen bevolkingen en patiënten bloot aan ernstige, onnodige, en ongerechtvaardigde medische risico's." Doctors for Covid Ethics, 29 april 2021
Een baanbrekende nieuwe studie van onderzoekers aan het prestigieuze Salk Institute doet twijfel rijzen over de huidige oogst van op genen gebaseerde vaccins, welke een ernstig risico voor de volksgezondheid kunnen inhouden. Het artikel, met de titel "The novel coronavirus' spike protein plays additional key role in illness", toont aan, dat SARS-CoV-2's "onderscheidende 'spike'-eiwit"... "cellen beschadigt, bevestigend dat COVID-19 voornamelijk een vaatziekte is". Hoewel het artikel zich strikt richt op kwesties in verband met Covid, roept het onvermijdelijk vragen op over de nieuwe vaccins, welke miljarden spike-eiwitten bevatten die de kans op ernstige ziekte of dood sterk zouden kunnen verhogen. Hier volgt een fragment uit het artikel van 30 april 2021:
"In de nieuwe studie creëerden de onderzoekers een "pseudovirus" dat omgeven was door SARS-CoV-2 klassieke kroon van spike-eiwitten, maar dat geen echt virus bevatte. Blootstelling aan dit pseudovirus resulteerde in schade aan de longen en slagaders van een proefdier - hetgeen bewees dat het spike-eiwit op zichzelf voldoende was om ziekte te veroorzaken. Weefselmonsters toonden ontsteking in endotheelcellen die de wanden van de longslagaders bekleden. (Opmerking: "Vasculaire endotheelcellen bekleden het gehele bloedvatenstelsel, van het hart tot de kleinste haarvaten").

Het team bootste dit proces vervolgens na in het lab door gezonde endotheelcellen (die de slagaders bekleden) bloot te stellen aan het spike-eiwit. Zij toonden aan dat het spike-eiwit de cellen beschadigde door ACE2 te binden. Deze binding verstoorde ACE2's moleculaire signalering naar mitochondria (organellen die energie genereren voor cellen), waardoor de mitochondria beschadigd en gefragmenteerd raakten.

Eerdere studies toonden een soortgelijk effect aan wanneer cellen werden blootgesteld aan het SARS-CoV-2 virus, maar dit is de eerste studie waarin wordt aangetoond, dat de schade optreedt wanneer cellen worden blootgesteld aan het spike-eiwit op zichzelf." ("The novel coronavirus' spike protein plays additional key role in illness", Salk.edu)
De nieuwe onderzoekspaper is het equivalent van een waterstofbom. Het verandert alles door de bevestiging wat critici van vaccins al maanden theoretiseren, maar niet konden bewijzen.

Nu is er vast bewijs, dat:
  1. Covid-19 in de eerste plaats een ziekte is van het vasculaire systeem (Het vasculaire systeem, ook wel de bloedsomloop genoemd, bestaat uit de vaten die bloed en lymfe door het lichaam vervoeren.) en niet van het ademhalingsstelsel.
  2. De voornaamste boosdoener het spike-eiwit is. (Spike-eiwit- "een glycoproteïne die uitsteekt uit het omhulsel van sommige virussen" Merriam-Webster "Als een sleutel in een slot, versmelten deze spike-eiwitten met receptoren op het oppervlak van cellen, waardoor de genetische code van het virus de gastheercel kan binnendringen, de mechaniek kan overnemen en zich kan vermenigvuldigen." Bruce Lieberman)
Simpel gezegd, als Covid-19 in de eerste plaats een vaatziekte is en als het belangrijkste instrument van lichamelijk letsel het spike-eiwit is, waarom injecteren we mensen dan met miljarden spike-eiwitten?

Robin Monotti Graziadei, archtect en auteur, vatte deze ontwikkelingen op you tube als volgt samen:
"Dus gedurende het afgelopen jaar is ons verteld dat de enige rol die het spike-eiwit zou spelen het binnendringen van menselijke cellen zou zijn. (Maar) Het is duidelijk, dat dat niet is wat ze doen, (aangezien) ze je ziek maken, vaatziekte. Vaatziekte kan vele verschijningsvormen hebben. Het kan gaan om sinustrombose, bloedstolsels, blauwe plekken en aandoeningen op langere termijn. Denkt u dat het een goed idee is om de eerste (afweer) van uw immuunsysteem te omzeilen, ...en... biljoenen spike-eiwitten in uw cellen te injecteren, gezien de informatie die zojuist is vrijgegeven door het Salk Instituut? Denk er eens over na ....

Onderzoekers van het Salk Instituut vertelden ons - op ondubbelzinnige wijze - dat het spike-eiwit een fundamenteel onderdeel is van de Covid-19 ziekte. Ja, het is waar dat het spike-eiwit met het N-eiwit niet zal repliceren. Echter, triljoenen (van deze eiwitten) geïnduceerd door de injectie van het vaccin hebben de capaciteit om schade te creëren in uw vasculaire systeem. Dit is wat de studie zegt en wat is gepubliceerd door een uiterst belangrijk centrum voor biologische studies. Dit is geen samenzweringstheorie. Ik denk dat er in dit stadium genoeg informatie is om te overwegen of ons de komende dagen de waarheid zal worden verteld, want dergelijke informatie zou op de voorpagina van elke krant moeten staan en het topverhaal op elke nieuwszender moeten zijn. En ze zouden dit moeten zeggen:

"De fundamentele en technologische basis - waarop alle vaccins zijn gebaseerd die in het Westen zijn verspreid - deugt niet. We dachten dat het spike-eiwit alleen de cellen zou binnendringen om antilichamen te maken, zodat als men met het wilde virus te maken zou krijgen, het zich niet aan de cellen zou vasthechten, maar we hadden het mis. We hadden het mis omdat het spike-eiwit op zichzelf ziekte veroorzaakt en als je er biljoenen injecteert in een menselijk lichaam, zullen er in veel gevallen ziekteverschijnselen optreden."

Het is niet veilig om triljoenen spike-eiwitten in een spier te injecteren, omdat het lagen van het immuunsysteem omzeilt die mogelijk het virus hadden kunnen neutraliseren... Door de drempel van het menselijk lichaam te overschrijden door de injectie van deze verbindingen, wordt het immuunsysteem geen kans geboden om een voldoende sterke reactie op het spike-eiwit te ontwikkelen om het te neutraliseren. (Het vaccin) zal dit ziekteverwekkende spike-eiwit bevatten als u ermee instemt een van deze vaccins te nemen. .... Het is nu aan ons om te proberen de fout die zij hebben gemaakt te herstellen." (Robin Monotti Graziadei on the new Salk Institute research paper, You Tube, - Bekijk het voordat het eraf gehaald wordt.)
Perfect verwoord en op precies het juiste moment. Graziadei extrapoleert de verborgen betekenis van het Salk rapport en verduidelijkt de betekenis ervan. Hoe zullen de volksgezondheidsambtenaren, de politici, de media en de rest van het pro-Covid Vaxx kamp reageren op deze onthullingen, vooral met het imprimatur van het Salk Instituut aangebracht op de voorkant van het rapport? Zullen zij proberen het onder het tapijt te vegen of zullen zij proberen de aandacht van het publiek af te leiden naar de kobold van de 'variant'? Of zullen ze iets heel anders proberen, zoals beweren dat één klasse van spike-eiwitten goed voor is voor de mensen terwijl een andere tot langdurige ziekte en dood leidt? Wat zullen ze doen?

Dokter Vladimir Zelenko, genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn gebruik van hydroxychloroquine bij de behandeling van COVID-19 patiënten, had het volgende te zeggen: "Begrijp je wat dit betekent? We injecteren de genetische code van het virus voor het spike-eiwit in onschuldige mensen en het in bijna elke cel van het lichaam geraakt." (Genomineerde voor de Nobelprijs Zelenko is ook verbannen van Twitter.)

En dat hebben ze inderdaad precies gedaan. En, laten we niet vergeten, de vaccinfabrikanten hebben volledige wettelijke immuniteit voor het letsel dat ze veroorzaken. Wettelijke immuniteit betekent morele straffeloosheid.

Dus wat voor effect zullen deze spike-eiwitten hebben op de gevaccineerde mensen?

De Doctors for Covid Ethics hebben het volgende hierover te vertellen in hun meest recente artikel, dat net deze week is gepubliceerd:
"De vaccins zijn gevaarlijk voor zowel gezonde individuen als mensen met reeds bestaande chronische ziekten, wegens de volgende redenen: risico op dodelijke en niet-dodelijke verstoringen van de bloedstolling waaronder bloedingsstoornissen, trombose in de hersenen, beroerte en hartaanval; auto-immuun en allergische reacties; antilichaam-afhankelijke versterking van ziekte; en onzuiverheden in het vaccin als gevolg van overhaaste productie en ongereguleerde productienormen....

...van alle op genen gebaseerde vaccins kan worden verwacht dat ze bloedstolling en bloedingsstoornissen veroorzaken.... De vaccins zijn niet veilig." ("COVID Vaccines: Necessity, Efficacy and Safety", Doctors for Covid Ethics)
Daar staat het zwart op wit: "De vaccins zijn niet veilig". Hier volgt meer uit een artikel op de Children's Health Defense website over professor Yehuda Shoenfeld, de Israëlische klinisch immunoloog, die algemeen wordt gecrediteerd als de "vader van de auto-immuniteit". Shoenfeld benadert de kwestie vanuit een heel andere hoek, en wel als volgt:
"Shoenfelds voornaamste zorg komt neer op wat moleculaire nabootsing wordt genoemd. Er zijn een aantal genetische sequenties die identiek zijn zowel in het menselijk genoom als in dat van SARS-CoV-2 ...

De immunologen vestigen in het bijzonder de aandacht op de identieke sequenties in een specifieke groep eiwitten die diep in de longen worden aangetroffen (de plaats van ARDS/covidale longontsteking)... Dit is een zorg Shoenfeld ...

Daarom riepen Shoenfeld en zijn collega's vorig jaar tijdens de ontwikkelingsfases van de vaccins steeds, dat de peptidesequenties die in de nieuwe vaccins worden gebruikt uniek moeten zijn en niet hetzelfde moeten zijn als die welke in het lichaam worden aangetroffen.

Volgens Shoenfeld en zijn collega's zou een negatieve reactie op het vaccin voor een persoon met een aanleg voor een auto-immuunziekte voldoende kunnen zijn om hem inderdaad een dergelijke ziekte te laten krijgen. Een van de meest voor de hand liggende signalen voor predispositie is het reeds hebben van een van de meer dan 100 auto-immuunziekten welke de geïndustrialiseerde samenlevingen teisteren. En toch, terwijl de vader van de auto-immuniteit waarschuwt voor de risico's van auto-immuniteit, wordt er nauwelijks een woord van voorzichtigheid geuit door de regeringen die de massale vaccinatieprogramma's uitrollen. Ze moeten zich schamen." ("Are We on the Verge of a 'Super-Epidemic' of Autoimmune Diseases?" Children's Health Defense)
Mijn beperkte begrip van "moleculaire nabootsing", is dit: Door eiwitten in het lichaam te injecteren die zo sterk lijken op de Covid-eiwitten welke een ravage aanrichten in het vaatstelsel, kunnen we een situatie in gang zetten waarin het immuunsysteem van het lichaam zijn eigen organen of vaatstelsel aanvalt. Daarom vraagt de auteur: Staan we aan de Vooravond van een 'Super-Epidemie' van Auto-Immuunziekten?

In eerdere artikelen hebben wij de standpunten weergegeven van wetenschappers en medische beroepsbeoefenaren, die vooruitliepen op de problemen die zich nu voordoen in verband met het spike-eiwit. Bij wijze van voorbeeld volgt hier een passage uit een stuk over kinderreumatoloog Dr. J. Patrick Whelan, die per brief het volgende mededeelde aan de FDA:
"Ik maak me zorgen over de mogelijkheid dat de nieuwe vaccins die gericht zijn op het creëren van immuniteit tegen het SARS-CoV-2 spike-eiwit microvasculair letsel aan de hersenen, het hart, de lever en de nieren kunnen veroorzaken op een manier die momenteel niet lijkt te zijn beoordeeld in veiligheidsonderzoeken van deze potentiële geneesmiddelen....

"Voordat een van deze vaccins wordt goedgekeurd voor wijdverbreid gebruik bij mensen, is het belangrijk om bij gevaccineerde proefpersonen de effecten van vaccinatie op het hart te beoordelen. Hoe belangrijk het ook is om de verspreiding van het virus snel een halt toe te roepen door de bevolking te immuniseren, het zou nog veel erger zijn als honderden miljoenen mensen langdurige of zelfs permanente schade aan hun hersenen of hartmicrovasculatuur zouden oplopen als gevolg van het niet op korte termijn onderkennen van een onbedoeld effect van vaccins op basis van spike-eiwitten van volledige lengte op deze andere organen." ("Scientists Challenge Health Officials on Vaccinating People Who Already Had COVID", - Global Research)
Wij wezen er ook op, dat "op genen gebaseerde vaccins een spike-eiwit vrijgeven dat zich door het hele lichaam verspreidt, in de bloedbaan terechtkomt en zich verzamelt in de laag cellen (endotheelcellen) die de bloedvaten bekleden". Wij denken dat het nieuwe onderzoek van het Salk Instituut deze algemene theorie ondersteunt.

Volgens Dr. Hyung Chun, een cardioloog aan Yale, geven de cellen "ontstekingsbevorderende cytokines af welke de ontstekingsreactie van het lichaam nog meer versterken en leiden tot de vorming van bloedklonters. Chun verklaarde: "Het 'ontstoken' endotheel draagt waarschijnlijk niet alleen bij tot verslechtering van het resultaat in COVID-19, maar wordt ook beschouwd als een belangrijke factor welke bijdraagt aan het risico op hartaanvallen en beroertes."

Dit lijkt erop te wijzen dat het spike-eiwit van het vaccin hetzelfde effect kan hebben als het spike-eiwit van de infectie. Hier nog meer:
"Individuen met COVID-19 ervaren een groot aantal neurologische symptomen, zoals hoofdpijn, ataxie, verminderd bewustzijn, hallucinaties, beroerte en hersenbloeding. Maar autopsiestudies hebben nog geen duidelijk bewijs gevonden van een destructieve virale invasie in de hersenen van patiënten, waardoor onderzoekers alternatieve verklaringen overwegen voor de wijze waarop SARS-CoV-2 neurologische symptomen veroorzaakt....

Als het geen virale infectie is, wat anders zou dan de oorzaak kunnen zijn van schade aan ergens anders gelegen organen welke met COVID-19 in verband worden gebracht?

De meest waarschijnlijke boosdoener welke geïdentificeerd werd is het COVID-19 spike-eiwit, dat uit de buitenste huls van het virus vrijkomt in de circulatie. Het hieronder geciteerde onderzoek toonde aan, dat het virale spike-eiwit in staat is om een waterval van gebeurtenissen in gang te zetten die bij COVID-19 patiënten schade toebrengt aan elders gelegen organen.

Verontrustend is dat verschillende studies hebben aangetoond dat spike-eiwitten op zichzelf genomen al het vermogen hebben om wijdverspreide schade te veroorzaken in het hele lichaam, zonder enig bewijs van de aanwezigheid van een virus.

Wat deze bevinding zo verontrustend maakt is dat de COVID-19 mRNA-vaccins, geproduceerd door Moderna en Pfizer en welke momenteel worden toegediend in de gehele VS, onze cellen programmeren om ditzelfde coronavirus spike-eiwit te produceren als een manier om ons lichaam aan te zetten tot productie van antilichamen tegen het virus." ("Could Spike Protein in Moderna, Pfizer Vaccines Cause Blood Clots, Brain Inflammation and Heart Attacks?" - Global Research)
Het bovenstaande citaat vormt de sleutel om te begrijpen wat Covid werkelijk is en waarom de nieuwe vaccins het probleem sterk dreigen te verergeren. Zoals Chun zegt:
"...autopsiestudies hebben nog geen duidelijk bewijs gevonden van destructieve virale invasie in de hersenen van patiënten, waardoor onderzoekers alternatieve verklaringen overwegen voor hoe SARS-CoV-2 neurologische symptomen veroorzaakt...."
Deze constatering is juist. Het onderzoek wijst niet op "virale invasie in de hersenen van patiënten".

Waarom? Omdat - zoals het Salk rapport aangeeft - het niet de virale infectie is die de hersenen binnendringt maar het spike-eiwit dat via het vasculaire systeem de bloed-hersenbarrière is gepasseerd.
Hier is Dr Chun weer: "Wat anders kan de oorzaak zijn van schade aan ergens anders gelegen organen geassocieerd met COVID-19?
Nogmaals, het is niet het virus maar het spike-eiwit en de auto-immuun reactie.
Tenslotte erkent Chun, dat de nieuwe vaccins "onze cellen programmeren om ditzelfde coronavirus spike-eiwit te produceren als een manier om ons lichaam aan te sporen antilichamen tegen het virus te produceren."
De productie en distributie van deze potentieel dodelijke injecties gaat veel verder dan louter roekeloosheid. Dit is een ongekende wereldwijde catastrofe welke kan resulteren in de dood van miljoenen. Hoe lang zal deze waanzin nog voortduren?

Zie: https://www.unz.com/mwhitney/new-report-sheds-light-on-vaccine-doomsday-cult/#new_comments